Sell in May….. and stay away

Ett gammalt ordspråk från USA som kanske även gäller här I Sverige? I mina två senaste inlägg om ”börscykler” och ”hack i kurvan” så ser man även där att börsen ofta går upp på våren och ner på hösten. Nästan alla börscykler når botten någon gång under höstmånaderna oberoende av vilken börscykel vi observerar.

Det finns naturligtvis många andra som också tittat närmare på statistiken och här kommer en sammanfattning av några undersökningar.

Aktiespararna, 2013

Aktiespararna gör en beräkning från 1990 till 2012, dvs hur börsen utvecklats under 22 år på OMXS. Året delas upp i 2 perioder om 6 månader, dels första november till första maj och sen första maj till första november.

Det visar sig att under perioden 1:a november till 1:a maj har börsen stigit i 18 år av 22. Har du bara ägt aktier under denna period kan du summera din avkastning till hela 561 procent, räknat på Affärsvärldens generalindex för de 22 åren.

Har du ägt aktier under den andra halvan av året, 1:a maj–31 oktober, dvs efter utdelningsperioden, har börsen stigit i hälften av fallen, 11 av 22 år, men om du bara haft aktier under de månaderna så har du tappat hela 64 procent av din portfölj.

(Hela artikeln finns här… http://www.aktiespararna.se/artiklar/Kronikor/Gosta-Carlberg-Radda-aktiehandeln/

Skillnaden är 625 % av portföljvärdet mellan försäljning på våren och försäljning på hösten. Ganska fantastiskt, men den enkla förklaringen är att det är bättre att köpa billigt och sälja dyrt än tvärt om.

Som jag ser det är det i huvudsak två orsaker. Dels utdelningarna på våren som driver upp kurserna och dels att nästan varje börsbotten på alla börscykler varit under hösten, främst i oktober.

Men om man inte säljer, vad händer då?

1) Inget inköp på våren och ingen försäljning på hösten…. Då sparar man 64 % av sitt investeringskapital som kan användas till nya inköp på hösten istället.

2) Inköp varje höst men ingen försäljning på våren….. Vi vet inte hur börsen har rört sig under mellanperioderna, men jag gissar att det fortfarande är lönsamt, speciellt om man återinvesterar utdelningarna varje år. Vore kul att räkna på det alternativet.

3) Inget inköp alls och inga försäljningar… Då väljer man att inte alls investera i aktier, och har i teorin hela investeringskapitalet kvar från 1990. Men i verkligheten så har man använt kapitalet till konsumtion och missat den avkastning som en långsiktigt aktieinvestering skulle ha givit under 20 år. Att bara köpa regelbundet och inte sälja hade varit en mycket bättre investeringsstrategi.

JP Morgan, 2009

Banken JP Morgan har gjort samma studie på S&P 500 index under 38 år från 1970 till 2008. Upplägget var lite annorlunda men resultatet blir ännu mer tydligt.

Om man investerade 100 USD i början av varje period (1:a november resp. 1:a maj) och sen sålde allt i efter sex månader slutet av perioden varje år under de 38 åren så blev resultatet följande.

Den som sålde 1:maj varje år fick en avkastning på 4.304 USD på satsade 100 USD, dvs en vinst på fantastiska 4.304 procent och den som sålde 1:a november varje år fick ut 92 USD, dvs en förlust på 8 procent.

Notera att avkastningen ovan bara gäller under sex månader av varje år. För en långsiktig värdeinvesterare som behåller aktierna över åren och återinvesterade utdelningarna så blev avkastningen fantastisk trots nedgången efter finanskrisen 2008. Perioden 1970 till 2000 hade en ovanligt stark utveckling på den amerikanska börsen.

Nordnet, 2010

Även Nordnet har gjort en undersökning för åren 1999 till 2009 på OMXS och kommer fram till i stort sett samma resultat. Man investerar 100 kronor under 6 månader med start första maj eller första november.

Om investeringen skett under den positiva perioden november till maj hade de 100 kronorna vuxit till 204 kronor. Men om investeringen skett under perjoden maj med försäljning i november hade 100 kronorna förvandlats till en förlust vilket resulterade i att investeraren endast skulle ha haft 46 kronor kvar

Generellt hade perioden maj till oktober haft en genomsnittsavkastning på – 5,4 procent, medan november till april hade haft en avkastning på plus 8,9 procent.

Besser, 2015

Jag gör en egen undersökning för de senaste 10 åren, från hösten 2004 till december 2014, och ser då bara på resultatet för två av mina favoritbolag, Lundbergs och H&M.

Det blir också en lite annorlunda undersökning baserat på inköp och försäljning av 100 aktier i respektive bolag den första börsdagen i maj och den första börsdagen i november varje år. Om man räknar med en genomsnittlig kurs på 200.- för båda aktierna så blir det en investering på cirka 20 tkr, en ganska normal investering för en aktieportfölj.

Det blir 2 fall per bolag.
1) köp 100 aktier i maj och sälj dessa i november samma år
2) köp 100 aktier i november och sälj dessa i maj året efter.

I båda fallen innehas aktierna bara under 6 månader per år. Vi bortser från courtag, hanteringskostnader, skatter och utdelningar. Alla aktiekurser är enligt slutkurs den aktuella inköpsdagen, första börsdagen i maj eller november.

Alla kurser är också justerade för fondemission 2:1 i Lundbergs (maj 2011) och split 2:1 i H&M (juni 2010).

De 10 åren omfattar både en normalvärderad börs från hösten 2004, uppgången 2007 med finanskrisen 2008 och den senaste börscykeln med uppgången hösten 2014. Det ger en relativt representativ bild av två stora, stabila och lönsamma bolags utveckling under 10 år.

Resultatet……

Häpnandsväckande !! Skillnaden var mycket större än jag kunde tro.

Att sälja 100 Lundbergs varje vår ger en reavinst på 22.665.- och att sälja varje höst ger en reaförlust på 5.535.-. Skillnaden blir 28.200. på en investering av cirka 20.000.- .

För försälning under våren i maj blir avkastningen plus 113 % och för försäljning under hösten i november blir det en förlust på 28 %.

För H&M är resultaten inte lika anmärkningsvärda. Att sälja 100 H&M varje vår i maj ger en reavinst på 15.070.- och att sälja på hösten i november ger en reavinst på 2.490.-. Även här är en genomsnittlig investering cirka 20.000.- och skillnaden blir totalt bara 12.580.-

För en försäljning i maj blir avkastningen plus 75 % och för försäljning i november blir det även här en vinst på 12 %.

Vad händer om man inte säljer?

Om man inte säljer, vad händer då? Även det resultatet är ganska fantastiskt.

Lundbergs…

1) Om man bara köper på våren (i maj) från 2005 till 2014 så har man 1.000 aktier som man betalat 213.250 kronor för. Kursen för Lundbergs är idag cirka 365.- och värdet av portföljen blir då 365.000 kronor. En vinst på 151.750 kronor eller 15.175 kronor per år.

2) Om man bara köper på hösten (i nov.) från 2004 till 2014 så har man idag 1.100 aktier som man köpt för 221.215 kronor. Värdet på den portföljen är då idag 401.500 kronor och vinsten blir 180.285 kronor eller 16.390 kronor per år. Skillnaden är drygt 28.500.- i ökad total vinst för köp på hösten.

H&M…

Samma här, om man köper på våren 2004 till 2014 så har man idag 1.000 aktier som man betalat 204.005 kronor för. Kursen för H&M är idag cirka 335.- och värdet på portföljen blir då 335.000 kronor. Det blir en vinst på 130.995 kronor eller 13.100 kronor per år.

2) Om man bara köper på hösten (i nov.) från 2004 till 2014 så har man idag 1.100 aktier som man köpt för 217.995 kronor. Värdet på den portföljen är då idag 368.500 kronor och vinsten blir 150.505 kronor eller 13.682 kronor per år. Skillnaden totalt är drygt 19.500.- i ökad vinst för köp på hösten.

Köpa och sälja?

Att köpa på hösten och sälja på våren gav en större vinst för de två bolagen men även att köpa på hösten och inte sälja alls gav ganska bra vinster för båda bolagen.

Självklart krävs ett större investeringskapital för att köpa regelbundet varje år men om man köpt 100 aktier varje höst sen 2004 så har man idag en portfölj med 1.100 Lundbergs värda 401.5 tkr och 1.100 H&M värda 368.5 tkr, totalt 770.000 kronor. Inte så illa, och då har jag inte räknat med utdelningarna under de 10 åren.

Hur mycket måste man spara?

Om vi bara ser på 2014, som är ett år med börsuppgång och därmed höga inköpskurser, så fick man den 3 novemer betala 30.630.- för 100 Lundbergs och 28.970.- för 100 H&M. Totalt blir det 59.600.-, men då fick man också utdelningar våren 2014 med 4.600.- från Lundbergs och 9.500.- från H&M. Nettosparande 2014 blir 45.500.- eller 3.800.- per månad.

Snittkurserna under de här åren är mycket lägre. För att köpa 1.100 Lundbergs och 1.100 H&M fick man betala 439 tkr. Med ett sparande under 11 år så blir det 3.325.- per månad i snittsparande för en portfölj som idag är värd 770 tkr, och som ger utdelningar på runt 15.000.- per år framöver. Inte så illa, igen.

Men under några år, 2004, 2005 och 2008, behövde man bara spara 2.500.- per månad för att kunna köpa 100 + 100 aktier, så det blir lättare att nå sina mål om man börjar köpa när börsen är normal eller undervärderad.

Sammanfattning

”Buy&Hold” är en både enkel, defensiv och framgångsrik strategi som ger bra en avkastning utan större ansträngningar eller insatser. Att köpa och sälja ger dolda kostnader i form av courtage, hateringskostnader och kapitalskatter (30 % ?) som inte medräknats i exemplen ovan. Dessutom krävs att man är kontinuerligt aktiv och verkligen säljer alla aktier varje vår. Ett beslut som kan vara psykologiskt svårt att genomföra i praktiken.

Pris och värde

Trots att båda bolagen är stora, stabila och lönsamma med ett högt värde så varierar börskurserna tydligt med både börskonjungturen och årscykeln. Det visar också tydligt att pris och värde är två helt skilda saker.

Eller som Warren säger… ”Price is what you pay. Value is what you get”

Det fantastiska är att både Lundbergs och H&M var två mycket bra och värdefulla bolag redan när de för många år sen introducerades på börsen (Lundbergs i november 1983 och H&M under 1974) och de har alltid varit så sedan dess.

Lundbergs och H&M har båda varit framgångsrika och lönsamma bolag under de här senaste 10 åren och de kommer med stor sannolikhet också att vara det även under de kommande 10 åren.

Bägge bolagen är bland mina favoritaktier och jag kommer att köpa massor av aktier när kurserna nästa gång igen går ner mot 200 kronor.

Vår och höst

Jag tror inte att resultaten är en slump. Bolagens försäljning tar vanligen fart på våren och utdelningarna betalas ut till aktieägarna. På hösten är det osäkrare och de senaste börscyklerna har alla bottnat i oktober.

För mig betyder det att jag även om jag normalt investerar regelbundet under åren när börsen är normalvärderad, så har jag alltid extra kapital att köpa lite mer när (och om) börsen går ner just den här hösten. Och om jag någon gång jag anser att börsen är övervärderad och säljer av mina aktier, så blir det alltid under våren. Vilket jag gjorde i juni 2014 med min ”Startportfölj”.

Det var antagligen ett år för tidigt, men jag ligger fortfarande plus/minus noll (Ratos !) så det är ingen katastrof. Vi får se om börsen toppar våren 2015 istället. Jag har fortfarande mitt investeringskapital kvar för köp hösten 2015, eller kanske snarare hösten 2016.

Återinvesteringsexprimentet

Jag beskrev i slutet på förra året ett tänkt expriment med återinvestering av hela ”Startportföljen” under andra kvartalet 2015. Tanken var att köpa tillbaka alla aktier i början av april, få alla utdelningar skattefria på ISK och att sen sälja av alla aktier igen fram till sista juni. Det var en chansning på att börsen skulle få några ”spikar” med snabb nedgång och sen snabb uppgång fram till sista juni. Då skulle de eventuella kursförlusterna bli ganska små.

Men det blir inget återinvesteringsexpriment. Det blir för riskfyllt. Om nedgången väl börjar under andra kvartalet så blir det inga rekyler i en nedåtgående marknad. Det blir bara fler (större eller mindre ?) nedgångar hela tiden som framgick i förra inlägget. Det är inte säkert att nedgången börjar just nu i vår men börsen är nu så övervärderad att jag inte vill chansa.

Slutsats…

Man kan aldrig vara säker på framtiden och det bästa är kanske att alltid investera regelbundet oberoende av börsutvecklingen. Jag väljer dock att inte investera när jag anser att börsen är övervärderad.

Att chansa på snabba uppgångar i slutet av en börscykel är inte så smart. Det kan vara så att nedgången påbörjas när man minst anar det. Att börsen når nya ATH betyder inte att den alltid fortsätter uppåt.

Men om man någon gång funderar på att sälja (för att man behöver pengarna inom närtid eller för att man bara vill säkra upp sitt investeringskapital inför nästa börsnedgång) så är det nog bäst att sälja på våren. Och det är aldrig fel att ha extra kapital om börsen går ner under hösten och ”bra bolag blir billiga”.

Besser