… heter en bra bok som jag just läst. Den är en klassiker som skrevs redan för 15 år sen (år 2000) av Roger Lowenstein och som jag nu äntligen har läst. Boken beskriver mycket detaljerat den fantastiska hedgefonden LTCM (Long Term Capital Management) uppgång och fall under tech-bubblan från 1994 till 1998. Det är en bok fylld av komplexa ekonomiska teorier, men som beskrivs på ett ganska enkelt och lättbegripligt sätt. Det är också en bok fylld av avancerade ekonomiska begrepp på engelska som kan vara bra att känna till.

Det blir lite som en lärobok både i ekonomisk engelska, ekonomiska teorier och praktiska ekonomiska erfarenheter. Boken är egentligen ganska tung att ta sig igenom, men den ger både en bra förståelse för svagheterna med statistiska ekonomiska teorier och för hur övermod och hybris skapar situationer som i praktiken slutar i nedgång och fall.

Boken kan t.ex köpas på bokus.com i olika upplagor från 113.- till 176.-. Jag köpte den för 176.- med nya efterord som även kommenterade finanskrisen 2008, men det spelar inte så stor rolll vilken upplaga man köper, det viktiga är det man kan lära sig från LTCM historien.

Jag tänker inte beskriva LTCMs historia , läs boken eller googla LTCM (t.ex. wikipedia eller investopedia), men det blir några grundläggande lärdommar som repeteras när man läser boken.

Roger Lowenstein skrev också den klassiska ”The Making of an Americka Capitalist” (1995), en tidig biografi om Warren Buffett. Även det en mycket bra bok. Om man verkligen vill förstå hur Warren Buffett täker så är det den man skall köpa och läsa. Min rekomendation: Läs den !!

Lessons Learned

Det här är några av mina egna synpunkter och erfarenheter som också repeteras i historien med LTCM. Ganska självklara egentligen men de behöver alltid repeteras. Och man kan alltid lära sig något av Besser… 🙂

1) “Future development of financial products or stocks can never be predicted or calculated by mathematical methods.” Besser

Det här är en av mina käpphästar. Det gäller som jag ser det även för metoder som använder värden i resultaträkningar och balansräkningar. Det bygger på den klassiska riskteorin där risker finns både som systemrisker och objektrisker.

För LTCM var problemet att de inte förstod systemrisken i sina egna beräkningar. Deras främsta antagande var att marknaden alltid är stokastiskt förutsägbart och att risker därmed alltid kan beräknas med statistiska metoder och modeller. Men marknaden styrs av enskilda individer med allt vad det innebär av psykologiska begränsningar i tankar och praktiska handlingar. Några mycket vanliga personliga egenskapena som finns inom finansvärden och på börsen är t.ex. girighet, rädsla, flockbetende och hybris.

Man skall aldrig underskatta objektrisken. De värden som beräkningarna baserar sig på kanske har medvetna eller omedvetna felaktigheter. Om man utgår från börskurser och officiella kursvärden så är det inget problem. Det som många investerare inte förstår är att det alltid finns ett självintresse för företagsledningen att redovisa positiva siffror när verkligheten inte går uppåt. Det går aldrig att helt lita på siffror som bolagen själva levererar, (t.ex. Eniro och OW Bunker). Pris och värde är fortfarande två helt olika saker….

”Price is what you pay. Value is what you get.” Warren Buffett

”Priset är alltid äkta, men värdet kan ibland vara falskt” Besser

2) “Leverage is dangerous to your profits and expands risks beyond your imagination.” Besser

Att skuldsätta sig för att få hävstång på sina investeringar är en mycket vanlig men också mycket farlig väg mot högre avkastning. Problemet är att det blir psykologiskt svårt att gå tillbaka och amortera eller betrala tillbaka lånen, även om man varit framgångsrik under en längre tid. Speciellt gäller detta vid snabba och relativt långvariga börsuppgångar i slutet av en börskonjunktur. Det är där vi är idag.

Att låna till aktieinvesteringar är inte något jag rekommenderar. Det viktiga är att begränsa antalet möjliga risker. Att belåna sina aktier blir bara ytterligare ett riskmoment. Även här kan vi lära oss av Warren ….

”Never risk what you have and need for what you don´t have and don´t need” Warren Buffett

3) “The market is sometimes right, and maybe often right, but never always right” Besser

Många av problemen för LTCM berode på att teorierna att marknaden alltid var “effektiv” och att alla som investerade eller spekulerade på börsen var rationella aktörer som hade samma kunskap och information. Så är det naturligtvi inte, men ideen med EMH (Effective Market Hypothesis) var mycket populär i slutet av 1990-talet. Det fantastiska är att det fortfarande finns investerare som tror att börsutvecklingen kan beräknas matematiskt. Visst reagerar börsen oftas som man kan tänka sig på allt från kvartalsrapporter till makrohändelser, men börsen är ibland också helt oberäknelig. När det väl händer så går det snabbt. Både uppåt och neråt, jmf gärna börsuppgången hitintills under 2015.

“You can´t forecast and predict that people will be reasonable and predictable” Besser

4) “Greed and hubris is a dangerous combination, both for individuals and the market” Besser

Det är de psykologiska bristerna och begränsningarna som oftast förstör framtiden för många investerare. Det gäller inte bara investeringsproffs på Wall Street utan även för småsparare på de svenska börserna. Framför allt syns det på alla småbörser där många investerare saknar både kunskap och insikter om sina egna begränsningar. Det blir mer av girighet och hybris i slutet av en börscykel och det syns nu allt mer tydligt både på enskilda bolags aktiekurser och på den allmänna börsuppgången som helhet.

Respekt och ödmjukhet inför börsens svängningar är vad som behövs. Även jag har kanske brutit mot detta ibland, men jag har idag mer kunskap och är mer erfaren tack vare att jag läst många bra värdeinvesteringsböcker (och bloggar.. 🙂 under de senaste åren. Även den här boken bidrar till mer kunskap och bättre insikter.

“Greed and hubris is more dangerous than expected uncertainty” Besser

5) “There is a difference in risk and uncertainty as well as in forecasting and guessing” Besser

(OBS, Det engelska ordet ”risk” har inte helt samma betydelse som det svenska ordet risk)

Här kommer man kanske in på semantiken, men det är också en av mina käpphästar. Om man inte vet vad orden betyder så vet man inte heller hur man skall hantera framtiden. Den stora skillnaden är hur man begränsar möjliga negativa utfall på sina investeringar.

Det den här boken visar är just hur börsen agerar under osäkerhet och att det enda man kan göra är att gissa hur framtiden blir, men det betyder också att kvalificerade gissningar (till skillnad mot statistiska prognoser !!) har större osäkerhet, och fler möjlighet att gå fel. Skillnader i osäkerhet blir också mer beroende på skillnader i kunskap och erfarenhet.

Återigen blir slutsatsen att börsen inte är en matematisk risk som kan förutsägas med komplexa modeller, utan en osäker marknad där man med lite ödmjukhet, kunskap och erfarenhet kanske eventuellt bara kan gissa hur framida utfall blir.

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” Warren Buffett

“One bet soundly considered is preferable to many poorly understood” John M Keynes

Slutsats

Den blir ganska enkel, LTCM är bara en av många fall där en kombination av girighet, övermod och hybris slutar med nedgång och fall. Det stora misstaget var att man antog att börsen och marknaden kunde beräknas och förutsägas med matematiska modeller.

Visst kan man gissa hur börsen utvecklas framåt, men det är ändå bara gissningar. Gissningar är inga förutsägelser och de kräver ödmjuket och starka skydd mot katastrofala utfall. För möjligheten att man gissat fel finns alltid som en realitet för medvetna investerare och det gäller att skydda sig mot den osäkerheten.

Därför blir även lånefinansiering av aktieinvesteringar helt ointressant. Om man är medveten om möjligheten att man gissar fel, så blir belåningen bara en extra riskfaktor som inte behövs i kalkylen.
För en värdebaserad och långsiktig aktieinvesterare blir den viktigate strategin främst att bevara och öka investeringarna under begränsad risk. Absolut risk blir till slut just risken att förlora sina investeringar och sitt investeringskapital.

Även om LTCM kan vi lära av Warren…… “Success in investing doesn’t correlate with I.Q… What you need is the temperament to control the urges that get other people into trouble in investing.”

Besser