Jag har under den senaste tiden sett över och modifierat mina investeringsregler. Det är inga stora förändringar och det är delvis baserat på vad jag lärt mig av mina senaste inlägg. Men det är ändå ganska viktiga lärdomar.

Kunskap

Det fantstiska är att jag (som ändå är Besser.. ) fortfarande får mer kunskap och insikt genom att läsa om, undersöka och värdera aktier och investeringar.

Det är också främsta skälet till att jag skriver mina inlägg på bloggen. Jag vill lära mig mer om investeringar och jag delar gärna med mig av vad jag lärt mig.

Men det är faktiskt också så, att jag genom att formulera och dokumentera både kunskap och erfarenheter så blir förståelsen för strukturer och samband bättre. Därmed blir också jag själv en bättre investerare.

”Learning by Teaching” som det heter på engelska eller från början ”Docendo Discimus” på latin. Något att fundera på….. 

Erfarenhet

”Det som behövs för att bli en bättre värdeinvesterare är kunskap och erfarenhet.” Besser

Jag skrev några kommentarer på en av bloggarna om vikten av erfarenhet (både egen och andras!) för att bli en bättre aktie- och värdeinvesterare. Det är just genom att alltid dokumentera alla tankar om aktier (dvs blogginlägg och kommentarer) och alla data från aktieinköp och försäljningar som man kan lära sig av sina misstag.

Erfarenhet får man kanske genom att bränna fingrarna några gånger, men det tar ofta flera år innan man inser hur viktig erfarenhet är och hur man drar nytta av sin egen (och andras…!) erfarenhet. Och om man inte dokumenterar allt så är det sååå lätt att glömma sina egna tabbar. Som jag skrivit tidigare…

” Att lura sig själv är bland det dumaste man kan göra” Besser

Investeringsregler

”Planering” är den första av tre delar i min investeringsprocess (se https://besser1.wordpress.com/2014/08/28/en-annorlunda-investeringsprocess ), och att ha egna, dokumenterade investeringsregler för mina aktieinköp är en stor hjälp för att jag verkligen följer mina planer och inte drabbas av impulser och spontana infall. Men reglerna bör också modifieras allt eftersom man lär sig mer och får bättre förståelse för börsen och investeringar.

Även här är ”4020” en bra förebild. Att ständigt ifrågasätta sina egna tankar leder helt enkelt till bättre slutresultat. (Se t.ex. http://40procent20ar.blogspot.se/2012/12/reflektioner-och-forbattringar-infor.html )

Mina investeringsregler bestämmer bara när och hur jag skall köpa och sälja mina aktier. De har alltså inget att göra med vilka aktier jag köper eller antal aktier. Som jag tidigare skrivit så är alla mina aktieportföljer ”fördefinierade”, dvs varje portfölj har bestämda aktier och antal redan från början.

Den enkla principen är att köpa bra bolag till billiga priser, dvs den viktiga skillnaden på ”Price&Value”.
Aktieinvesteringar blir egentligen ganska enkelt om man är långsiktig och har ”Buy&Hold” som investeringsstrategi.

Modifierade och nya regler

1) Den första regeln som modifieras är min ”planB-trigger”. Om inte börsen går ner till 360 och sen till 300 inom rimlig tid så hade jag även en ”trigger” på start av inköp den första december 2015. Den triggern var ett skydd mot att om jag gissade fel på nästa börsnedgång (vilket jag ser ut att ha gjort…!) så skulle mina investeringar inte upphöra helt.

Nu ändrar jag den triggern till första oktober 2015. Delvis som ett resultat av inlägget om ”Sell in May…” där det helt klart visas att man bör köpa på hösten. Det är också delvis pga en (mindre) förändring i mitt vanliga liv. Jag kommer nog att fortsätta både investera och blogga även efter första oktober.

2) Den andra regeln som införs är ”utdelningsaktier”. Jag har tagit det för givet att alla mina aktier skall ge ”bra” utdelningar, men inte haft någon formell regel för det. Nu blir det en formell regel där jag kräver utdelningar på mina aktier. Jag säger OK även till sänkning av utdelningarna (typ Ratos), men om utdelningarna uteblir helt så köper jag inga nya aktier. Ingen speciellt konstig regel.

3) Den tredje regeln som införs är ”nyemissioner”. Även den är en självklar regel som jag bara inte haft dokumenterad. Jag anser att nyemissioner är ett misslyckanden från bolagets sida, annars hade man inte behövt ta in mer kapital från aktieägarna. Det passar också ihop med den andra regeln. Jag anser att mina bolag skall dela ut kapital till aktieägarna och inte tvärt om, ganska självklart. Om någon av mina bolag skulle behöva göra en nyemission så deltar jag inte i den och köper heller inga nya aktier. Inte heller det något märkvärdigt.

4) Den fjärde regeln är en ny regel av typen tidstrigger, ”12månadersköp”. Det jag såg i mitt inlägg om börsutvecklingen under en börscykel (”Hack i kurvan”) var att när nedgången väl börjar så blir det inga större rekyler eller ”börsspikar”, det blir bara (större eller mindre…) nedgångar hela tiden tills börsen når botten. Då är det lämpligt med en trigger som startar regelbundna inköp 12 månader efter senste ATH. Även det är en trigger som är oberoende av andra regler och värden. Om börsen ligger över eller under 360 resp. 300 spelar ingen roll. Jag håller koll på börsen och OMXS och när det gått ett år efter senaste börstoppen (ATH) så är det dags att börja köpa igen.

(Den här regeln är redan överspelad (se regel 1) så den finns med bara med för fullständighetens skull.)

Även om börsen antagligen fortsätter ner under ytterligare flera månader, så blir det bara en möjlighet att få lägre genomsnittliga inköpskurser (GAV) fram till dess OMXS går under 360 och sen under 300. Det blir till en början ”mindre”belopp för inköp varje månad, men det blir också ”normala” belopp framöver. (Just nu har jag ingen koll på hur mycket det blir i ”regelbundna inköp” varje månad, vi får se framöver)

Befintliga regler

Jag har beskrivit mina andra investeringsregler flera gånger ,men här kommer en liten repetition med förklaringar till hur de är tänkta att fungera.

5) Den femte regeln är min trigger för ”regelbundna inköp”. Jag köper och investerar regelbundet när jag anser att börsen är normalvärderad, och det anser jag att den är när OMXS ligger under 360. Det är en regel som är lätt att förstå och enkel att följa. Precis så som jag tycker att mina aktieinvesteringar skall vara rent generellt.

6) Den sjätte regeln är en trigger för ”stora inköp”. Jag har numera alltid ett större investeringskapital tillgängligt för inköp av ”bra bolag till billiga priser”. Det är också en del av min investeringsprocess, där just ”Finansiering” är en av grunderna. Det är också ganska självklart att det behövs ett investeringskapital om man skall kunna investera i aktier. Det viktiga är att kapitalet är sparat och tillgängligt vid rätt tillfälle. Börsen kommer antagligen bara ligga kvar med OMXS under 300 i några få månader (år 2016?) och då gäller det att passa på med eget investeringskapital.

I övrigt så köper jag bara aktier i ”stora, stabila och lönsamma” bolag, och främst bolag med ”långsiktiga huvudägare” och med en ”stark balansräkning”. Återigen ganska lätt att förstå och enkelt att göra.

Det är också anledningen till mina ”nya” investeringsregler med utdelningar och nyemissioner. Att jag inte tidigare haft formella regler beror på att de egentligen inte behövs. Hur stor är sannolikheten att H&M tvingas slopa sina utdelningar eller att Lundbergs tvingas till en nyemission? Ganska liten! Det är därför som det är viktigt att välja rätt aktier redan från början.. 

Alla mina regler och triggers gäller oberoende av varandra. Det behövs bara att något villkor uppfylls så ger det utfall.

Slutsats

Genom att ha enkla, genomtänkta och dokumenterade investeringsregler blir hela min investeringsverksamhet både enkel och lätthanterlig. Det behövs inga komplexa modeller eller beräkningar.

Jag är en något ”annorlunda värdeinvesterare” som jag tidigare skrivit. Det enda som behövs när man väl är färdig med strategi och investeringsregler är investeringskapital och tålamod (dvs Planering, Finansiering och Exekvering). Svårare är det inte.

Eller som Warren säger när det gäller aktieinvesteringar..…
“There seems to be some perverse human characteristic that likes to make easy things difficult.” Warren Buffett

Besser

Advertisement