Finns det ett klart samband mellar risk och utfall även inom aktieinvesteringar? Det enkla svaret är Nej. Varför tror så många aktieinvesterare då att man måste ta större risker för att få bättre avkastning? Det finns flera olika orsaker och jag skall försöka reda ut begreppen.

Rätt från början

Jag startar med de mest fundamentala frågorna. Det är alltid grunden som är viktigast oberoende om man skall bygga ett hus eller en aktieportfölj. Men väldigt få aktiesparare förstår det fundamentala konceptet eller lägger ner tillräcklig tid på de grundläggande frågorna.

Bristande förståelse för grundläggande frågor och värderingar, även när det gäller aktieinvesteringar, är ofta beroenda av en felaktig självbild. Det är många som inte inser sina egna begränsningar och tror att de smartare och kunnigare än alla andra. Ofta är det yngre, oerfarna ”investerare” som vill se snabba resultat. När börsen börjar gå neråt är det många som blir brända. Det hände både 2001, 2008 och 2011, och det kommer att hända igen.

Även bland mer förståndiga och kloka investerare, som rent intellektuellt förstår att fundamentala frågor är viktiga, så saknas ofta tid till eftertanke. Många hoppar på aktietrenden och köper aktier med kloka tankar om långsiktighet och FA men där utfallet ändå inte blir som man tänkt sig.

”Om man inte gör rätt från början så blir det svårt att få rätt på slutet” Besser

Påverkan

En annan orsak till missförstånd om ”risk & reward” är att alla banker och finansbolag alltid marknadsför sina ”aktiva aktiefonder” med argument som ”aktier har högre risk men ger också möjlighet till till högre avkastning”. Det är också grunden till att banken därmed kan ta ut högre avgifter. Banker och fondbolag säljer främst in sina aktiva aktiefonder och motiverar höga avgifter oberoende av hur aktiv man är (följer oftast index) eller hur avkastningen blir långsiktigt. (alltid negativ avkastning när börsen går ner).

De flesta aktieinvesterare tror följaktilgen att större risker med aktier ger större avkastning på investeringen, men så är det alltså inte. Åter kan vi lära oss av Warren..

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” Warren Buffett

Fyra typfall

Vilka kombinationer finns det då med risk & reward? Det finns egentligen bara fyra typfall när det gäller aktieinvesteringar. En snabb genomgång…

1) Hög risk och hög avkastning…. En ganska ovanlig kombination som oftast beror på tur, skicklighet eller ”inside information”. Det går utmärkt att bli rik på snabba kursuppgångar och exit vid rätt tillfälle om man kan styra aktiekurserna (”pump & dump”, senaste fallet var VD på Eniro), men det är svårt för vanliga aktieinvesterare att bli framgångsrika här. Om man är extremt skicklig i att hantera avancerad finansanalys (”net-nets and deep value”) så kan man också lyckas med FA, med det är mycket svårare än man kan tro. För de som lyckas med det kan jag bara säga Grattis! Men det är inte något för vanliga, ”normala” aktieinvesterare. Att lita på turen är inte heller en bra metod, det blir svårt att planera och ytterst få aktieinvesterare blir rika bara på grund av tur.

2) Hög risk och låg avkastning…. Den mest vanliga kombinationen när det gäller aktiesparare som mest spekulerar i små och nystartade förhoppningsbolag. En stor, men ofta förbised, skillnad mellan att investera och spekulera är just möjligheten att kunna förutsäga utfallet. Det är precis som Warren säger, man måste veta vad man gör även när det gäller investeringar. Även bolag med ”tillfälliga problem” (falling knives) är oftas inte några bra investeringar. I teorin kan bolagen kanske klara av och lösa sina problem, men i verkligheten är det ovanligt (value traps).

3) Låg risk och hög avkastning….. En ganska ovanlig men fantastiskt bra komination som faktiskt existerar och som är enkel att genomföra även för vanliga aktieinvesterare. Det är egentligen bara att välja rätt aktier (stabila bolag med ökande utdelningar) och sen låta tiden göra resten (ha ett bra tålamod). Det är naturligtvis ”compounding”(ränta på ränta) jag tänker på. Det finns många, även jag, som redan skrivit om det här så det blir ingen upprepning. Det svåraste är nog den psykologiska biten att vara långsiktig redan från början och ha gott om tålamod.

4) Låg risk och låg avkastning…. En mycket vanligare kombination än vad man tror. Det är främst alla fondsparare som tror att egna aktier svårt och att bankernas aktiefonder (med höga avgifter) är bättre. Det blir inte så mycket avkastning kvar när banken tagit sitt. Indexfonder med låga avgifter är bättre, men när börsen går ner så förlorar man pengar även där. Det finns också många som sparar sitt kapital på vanliga bankkonton till låg eller obefintlig ränta. Tyvärr är även det en vanlig kombination av bristande självförtroende, osäkerhet och rädsla som gör att man inte vågar göra egna investeringar i aktier.

”Det finns inga enkla och linjära samband mellar risk och avkastning, allt beror på kunskap och den investering som genomförts.” Besser

Den ultimata risken

Som jag skrivit förut så bör man inte förneka sina egna ”psykologiska och intellektuella begränsningar” utan tvärt emot, upptäcka och lära känna dem. Använd den kunskapen till att bli en bättre investerare.

När det gäller aktieinvesteringar (och mycket annat i livet) skall man inte ta onödiga risker. Men ibland skall man sväva ut och bli ”wild and crasy” även när det gäller ”investeringar”(eller ren spekulation).

De flesta ”aktieexperter” säger alltid att man skall krydda sin aktieportfölj med några ”spännande bolag”, men det är som jag ser det bara slöseri med investeringskapital. Den ultimata kapitalrisken är istället lotteri.

Jag har alltid några lottorader på en 10-veckors kupong. Det kostar mig mindre än 100 kronor per månad och det gör att jag slipper chansa med ”spännande aktier” i mina vanliga aktieportföljer. Det skulle antagligen kosta mig 1.000 eller 10.000 per månad och då är ”en långsiktig spekulation med hög risk” i en lottokupong en bättre och billigare ”investering” än aktier i några förhoppningsbolag.

”Det viktiga är att inse skillnaden mellan att spekulera och investera, och att anpassa kapital och risk till den skillnaden” Besser

Mål med aktier

Jag skrev ett inlägg om ”SMARTA” mål och fick en bra kommentar från ”Investerarfysikern”. Att ha tydliga mål för sina investeringar är främst nyttigt för den praktiska aktiehanteringen, ”så att man kan styra förbi marknadens svängningar och ens eget humör”.

Men den helt fundamentala orsaken till att överhuvudtaget sättra mål för sin verksamhet har kanske bäst formulerats av Lewis Carroll…

”If you don’t know where you are going, any road will get you there.” Lewis Carroll

Även jag gillar enkla “one-liners” och drar till mer följande kloka ord…..

”Om du inte vet vilket mål du har så spelar det ingen roll vilken väg du väljer.” Besser

Slutsats

Det finns inga enkla, linjära samband mellan risk och avkastning när det gäller aktieinvesteringar.

Risken är beroende på om du verkligen vet vad du gör (kunskap), och avkastningen på aktier beror på hur du gör och vilka aktier du väljer (investering). Begränsa risken med mer kunskap och öka avkastningen genom bättre investeringar. Ganska enkelt tycker jag.

Underskatta inte nyttan med spekulationer, men blanda inte in aktieinvesteringar i sammanhanget.

Välj rätt investeringsmål från början och anpassa din investeringsstrategi efter dem.

Besser

Advertisement