I förra inlägget analyserade jag lite om hur en börs-topp ser ut och hur stor den blev. Vi kan konstatera att vi passerat ATH för den här gången och att börsen är på väg neråt.

Två viktiga frågor blir då: Hur långt kommer börsen att sjunka? och Hur lång tid tar det?

Om framtiden vet vi ingenting, men med kunskap och erfarenhet kan man göra ”kvalificerade gissningar”. Här kommer några försök till den typen av gissningar.

1. Nedförsbackens längd?

Vi kan konstatera att börsen (OMXSPI) aldrig nådde 565 under den här börs-toppen (ATH blev 564.90), men nästa gång så så ökar toppen antagligen till en bra bit över 600. Det vi vet är att börsen alltid ökar på lång sikt och att den alltid går i cykler.

En börscykel

En börscykel är normalt 7 till 9 år. Den här senaste börscykeln topp-till-topp (april 2015) blev 7 år och 9 månader från förra toppen (juli 2007). Förra börscykeln blev 7 år och 4 månader från IT-bubblan (mars 2000).Vi vet inte när nästa botten kommer. Men man kan som sagt alltid gissa.

Börstoppen vid IT-bubblan i mars 2000 var ganska hög (upp 376 i OMXS) och nedgången tog därmed längre tid, 2 år och 7 månader. Vid finanskrisen juli 2007 blev uppgången mindre (bara upp 301 i OMXS) och nedgången tog också kortare tid, bara 1 år och 4 månader. Nu i april 2015 blev den senaste uppgången igen ganska stor (upp 388 i OMXS) från förra botten i november 2008

Jag gissar att även nästa börscykel tar 7 till 9 år från förra ATH (april 2015), och att nedgången antagligen tar minst 1 år och 6 månader . Det betyder att nästa börs-botten tidigast kommer under hösten 2016, men det kan också ta längre tid. Om det i stället tar 2 år och 6 månader så blir nästa botten först hösten 2017.

Det spelar mindre roll, om börsen fortsätter att gå ner så blir aktier bara biligare hela tiden. Det gäller att inte börja köpa för tidigt, men inte heller för sent. Som vanligt begränsar tillgängligt investeringskapital hur länge man kan fortsätta att ”snitta ner sig”.

Det är bl. a. därför det är så viktigt att ha ett väl tilltaget och lättillgängligt investeringskapital redo när börsen går ner mot botten.

Lite historik

Om man ser till historien så kan man notera att den berömda ”The 1929 Stock Market Crash” började i oktober 1929 och att botten inte nåddes för än sommaren 1932. Även om det var stora nedgångar den första veckan efter ”Black Tuesday” den 24 oktober, så tog det alltså över 2 och halvt år innan USA-börsen bottnade. Det krävdes tålamod även då.

Ytterligare en observation från 1929 är att den föregående börsnedgången var ”The 1921 Postwar Recession”. Även på den tiden var börscyklerna mellan 7 till 9 år.

(Anledningen till att de flesta bara hört talas om börskrashen 1929 är att det då var första gången som den stora allmänheten med vanliga inkomster hade möjlighet att spekulera på börsen. Nästan alla vanliga småsparare drabbades av aktieförluster och recessionen /depressionen under 1930-talet blev både lång och svår. Men det har alltid funnits börscykler, t.ex. “The Crash of 1898, The Panic of 1907”.

Nedgångar så här långt

Sen ATH den 27 april har vi haft fyra mindre men tydliga nedgångar på börsen.

Den första var från 27 april på 564,9 till den 5 maj på 522,7. Det blir ner 4,4% på 8 dagar.

Den andra var från 28 maj på 546,3 till den 7 juli på 498,3. Det blir ner 8,9% på 40 dagar.

Den tredje var från 10 augusti på 538,5 till den 24 augusti på 472,2. Det blir ner 12,3% på 14 dagar.

Den fjärde var från 9 september på 501,4 till den 24 september på 463,9. Det blir 7,5% ner på 15 dagar.

Det är ganska tydligt att vi får allt fler små och snabba nedgångar även den här gången. Det är ”ett steg upp, två steg ner”, samma mönster som vi sett de senaste 3 börscyklerna. (Se även mitt inlägg ”Hack i kurvan” från den 28 januari i år.)

Börsen kommer att fortsätta neråt tills den når botten (som vi inte vet när den kommer!!) och därefter plana ut under några månader tills en långsam uppgång påbörjas igen. Börsutvecklingen är fortfarande cyklisk, som jag ser det.

Fortfarande gäller följande kloka ord som tål att upprepas…

”The four most dangerous words in investing are ‘This time it’s different.” Sir John Templeton

2. Nedförsbackens djup?

Hur långt kommer börsen att sjunka? Även det blir en gissning men den är antagligen också beroende på längden av nedgången. Men det vi vet är att den kommer att bli ordentligt djup.

Det gäller att vara mentalt förberedd när börsnedgången kommer. Även här finns det kloka ord att tänka på..

“Unless you can watch your stock holding decline 50% without becoming panic stricken, you should not be in the market.” Warren Buffett

Nedgången vid fastighetskrisen (augusti 1989) blev 38,9 (under 3 år och 1 månad) vilket var 54% av den börscykelns ATH. Redan efter 1 år och 3 månader var börsen ner 39%. Det blev en lång botten.

Nedgången vid IT-bubblan (mars 2000) blev 287,3 (under 2 år och 7 månader) vilket var 69% av den börscykelns ATH. Efter 1 år och 6 månader var börsen ner 56%. Det blev en djup botten.

Nedgången vid finanskrisen (juli 2007) blev 250,7 (under 1 år och 4 månader) vilket var 59% av den börscykelns ATH. Det blev ner 59% i en relativt kort botten på 1 år och 4 månader.

Den nya nedgången vid ”Kinakrisen” (april 2015) blir även den antagligen en bra bit över 250. Det skulle betyda en nedgång på minst 44% (OMXS ner till 314) men antagligen blir det närmare 50% eller mer.

Om vi gissar att det blir en ”liten” nedgång med 50% och att det blir en ”kort” nedgång på 1 år och 6 månader, så blir nästa botten hösten 2016 med OMXS runt 283. Men nedgången kan bli både större och längre.

Om vi gissar att blir en ”större” nedgång och börsen går ner 55%, så tar det kanske ytterligare ett år. Då blir nästa botten hösten 2017 med OMXS på 255. (Notera att OMXS var nere på 127 i oktober 2002 och och på 177 i oktober 2008. En notering på 255 är inte riktigt så lågt som man kan tro.)

Som jag skrev ovan, allt är bara gissningar om hur framtiden utvecklar sig, men en del gissningar är bättre än andra. 🙂 . Några kloka ord även här…

“It is better to be roughly right than precisely wrong” John M Keynes

Säkerhetsmarginaler

Som jag ser det är både en börs-topp och en börs-botten en period på 6 månader. Det betyder 3 månader innan och 3 månader efter varje extremvärde. Men hur kan man då veta om det verkligen varit en riktig topp eller botten, och inte bara en ”vanlig” volatilitet i börsutvecklingen?

För mig är det enkelt att lägga till ytterligare en 3-månadersperiod som säkerhetsmarginal. Det är åter ingen exakt vetenskap, alla får ha sina egna tankar och ideer, men för mig blir det ett bra och enkelt sätt att bedöma börsutvecklingen.

OMXS gick från ATH på 564,9 den 27 april till 519,2 den 27 juli (ner 45,7), så får vi väl se vad värdet blir den 27 oktober. Jag gissar att OMXS åter går ner cirka 50 enheter och att börsen då landar runt 470. Börsen har i stort sett gått neråt hela tiden sen i våras. Se även förra inlägget om börsutvecklingen.

(Om vi gissar att det blir 50 enheter neråt var 3:e månad sen ATH så når vi OMXS på 360 i maj 2016. Det verkar rimligt, vi får väl se hur det går. Annars få jag kanske vänta till hösten 2016?)

Börsen på botten?

Hur vet vi när vi når en börs-botten? Det blir inte en All Time Low (ATL) utan mer en TTL (This Time Low) . Samma sak där, det blir 3 månader innan lägsta värdet uppnås, och det värdet vet vi naturligtvis inte i förväg. Därefter räknar jag med 6 månader utan att det börsvärdet har underskridits.

Själv börjar jag köpa regelbundet (med mindre investeringar) redan nu i oktober 2015, så det blir antagligen några (små) aktieköp innan vi når botten på börsen. Det betyder att jag kommer att köpa aktier till ”för höga” kurser, men det spelar ingen roll eftersom jag också kommer att köpa när TTL inträffar , även om jag inte vet när det sker. No problems. Det blir låga snittkurser (GAV) på mina aktieinvesteringar även under nästa börscykel. 🙂

(Jag kommer att köpa för mindre än 1% av mitt investeringskapital per kvartal fram tills OMXS går under 360, så det finns gott om extra kapital när ”bra bolag blir billiga” vid nästa börsnedgång. I oktober 2016 har jag fortfarande drygt 97% av investeringskapitalet kvar om OMXS inte nått 360 innan dess.)

Slutsats

Framtiden för aktier kan inte förutsägas med säkerhet, men med kvalificerade gissningar så kan man planera långsiktigt för nya aktieköp.

Nedförsbacken i den senaste börscykeln har redan börjat och det betyder att vi ”snart” får nya möjligheter att ”köpa bra aktier billigt”. Här kommer min gissning…

”Jag gissar att börsen även den här gången går ner cirka 50% från ATH och att det tar minst 1 år och 6 månader från ATH innan vi når nästa botten (TTL) med OMXSPI runt 285 eller lägre.”

Vi får väl se hur det går. 🙂

Besser

Advertisements