Jag är lite (eller mycket..?) annorlunda som värdeinvesterare. Det här inlägget blir kanske som att svära i (värdeinvesterar- ) kyrkan?  Det finns många som tycker helt annorlunda. Vi får väl se hur mycket protester det blir den här gången…  🙂

Den första skillnaden är hur jag ser på värdet i en aktieinvestering. Vad är värde? Hur beräknar man det framtida värdet på en aktie?

Det är frågor som man kan ha flera åsikter om och min syn är att det inte går att få fram det framtida värdet genom vanlig finansanalys. Det spelar ingen roll hur duktig man är på att analysera resultatrapporter och årsredovisningar.  Balans och resultaträkningarna säger inget om aktiers “riktiga värde”  och inte heller något om aktiers framtida värde.

Det finns alltid andra och viktigare parametrar för att bedömma och förutsäga framtiden. Finansanalys är otroligt överskattad, både när det gäller att bedömma aktiers värde idag och aktiers värde i  framtiden.

Aktiers (och bolags..) värde är mer beroende av historik, ägare, styrelse och företagsledning. Med det synsättet blir också balansräkningen och skuldsättningen mycket viktigare än senaste resultaträkningen. Viktigast är dock långsiktighet, integritet och ärlighet hos alla som är involverade i bolaget, från anställda till ledning, styrelse och ägare. “Familjebolag” med lång och stabil lönsamhet ,och med långsiktiga huvudägare är mina favoriter.

Mål & Medel?

Men det är en annan fråga som är minst lika viktig. Varför investerar man i aktier? Vad vill man uppnå?

För mig är svaret detsamma som för några (få..?) andra värdebloggare. Jag vill ha utdelningar från aktier (i absoluta tal !!) som en kompleterande intäkt till min vanliga inkomst.

Men om utdelningar är målet, vad är då medel. Hur får man utdelningar? Det enkla svaret är att köpa aktier som ger utdelningar.

Om vi fortsätter med de fundamentala frågorna så blir det några delfrågor.  1) Utdelning per aktie?, (både I relativa och absoluta tal) och 2) Framtida utveckling av utdelningar? Men det finns en tredje, lite annorlunda fråga, och den är 3) Investeringskapital för inköp av aktier?

De två första frågorna finns det många bloggare som skriver om så där finns det massor med info och synpunkter. Själv vill jag ha en (eller flera…!!) portfölj(er) med minst tio bolag som alla är stora, stabila och lönsamma. Bolagen skall ha en lång historik med lönsamhet och värdeökning, stabila utdelningar och långsiktiga huvudägare.  Det är en riskbegränsad, passiv och defensiv strategi som inte kräver speciellt mycket  verksamhet, resurser eller tid.

Jag vill egentligen bara “sitta under korkeken och lukta på blommorna….” medan aktieutdelningarna  kommer in på kontot varje år.

Money has no memory !

Den tredje frågan om investeringskapital är lite intressantare. Om jag nu vill ha (mitt mål..) en kompleterande intäkt i absolut  värde så är det bara att köpa rätt antal aktier (mitt medel..) och sen vänta på utdelningarna varje år. Svårare är det inte.

När man väl gjort investeringen, dvs köpt aktierna, så kommer aktiernas fortsatta utveckling, avkastning och utdelningar att vara helt oberoende av inköpspriset. Ganska självklart.

Ett exempel

Ett enkelt exempel är att se på en vanlig aktie, nämligen H&M B. Den ger en utdelning på 9.75 per aktie (även i år..) om man är registrerad  aktieägare hos H&M den 10 maj 2017. Om mitt mål är att våren 2017 få 10.000 kr i utdelning från H&M så behöver jag då äga minst 1.026 st aktier.

När jag väl har köpt aktierna så blir både utdelningar och kursutveckling  framtiden helt oberoende av inköpskursen.  Om jag inte redan har några aktier i H&M så måste de inköpas innan utdelningarna. Det som då fortfarande är osäkert är om (det planerade…) investeringskapitalet räcker för inköp av 1.026 aktier.

Det är nu man inser investeringskapitalets betydelse.  Med ett större tillgängligt investeringskapital kan man själv bestämma  om, när, var eller hur jag vill köpa aktierna (mitt medel..) för att få en utdelning (mitt mål..) på 10.000 kronor.  Antingen köper man nu direkt till dagens kurs och får en “garanterad” utdelning våren 2017, eller så väntar man och chansar på att få en ännu lägre kurs för att därmed få en högre YOC (Yield On Cost). (YOC är visserligen ett viktigt relativt värde, men utdelningar i absoluta tal är viktigare… 🙂  ). Men om kursen går upp så spelar det ingen större roll. Då kan man fortfarande köpa alla aktierna om man har ett “tillräkligt investeringskapital”. “Money has no memory” gäller fortfarande.

“Det är bättre med ett större investeringskapital än ett mindre” ….tycker Besser

Eller så väljer man en annan aktie med en annan utdelning. Det är delvis en psykologisk faktor, men verkligheten är att med ett “tillräkligt investeringskapital” så har man frihet att själv styra sina investeringar både mot sina mål och som medel. Det är en större psykologisk skillnad än man kan tro.

“Cash is king” gäller även för aktieinvesteringar.

Vad är viktigt?

Vad är det viktigaste med dina aktieinvesteringar? Hur stor absolut avkastning vill du ha varje år? Är det bättre att få större absoluta utbetalningar med en större arbetsinsats och större risktagning? Det är ganska fundamentala frågor som varje aktieinvesterare bör ställa sig. Hur mycket (realiserad och absolut) extra inkomst (avkastning..) vill du har varje år?

Vad är tillräckligt?

Hur mycket avkastning räcker och är tillräckligt? Om man vill ha ut mer avkastning netto varje år så är det bara att gå in med ett store investeringskapital. Svårare är det inte. Den svåra frågan är istället hur mycket som är tillräckligt? När har du nått dina mål? Finns det ett (realistiskt…) mål överhuvudtaget?

(Om man vill läsa mer om finansbranchen och allmäna tankar om vad som är “tillräckligt” så rekomenderar jag  “Enough” av John C. Bogle. En fantastiskt bra bok om finansbranschen och dess brister. Den finns t.ex. på adlibris.com/se för 206.- inbunden och 130.- häftad)

Grundfrågan är fortfarande vad som är mål och vad som är medel. Är det avkastningen eller aktieinvesteringarna som är viktigast?

Andra parametrar att beakta är 1) Tid?, (Hur länge vill du vänta på avkastningen?) 2) Risk? (Hur stora risker vill du ta med avkastningen?) 3) Resurser? (Hur mycket jobb vill du lägga ner för att få avkastningen?) och 4) Kostnader? (Hur stora kostnader och skatter får du för avkastningen?)

Fler filosofiska och strategiska frågor

Det finns fler filosofiska frågor när det gäller aktieinvesteringar. Alla aktiesparare har inte samma svar, men det är nyttigt att tänka över frågorna och hur man bör svara på eller förhålla sig till några strategiska frågor.

När, var och hur skall man hantera sina investeringar. Här är några fler fundmentala och filosofiska frågor som varje aktieinvesterare bör fundera på

Risk & Reward..  Det finns inget bevisat samband mellan risk och reward. Tyvärr är det dock ofta ett missförstånd att “high risk” automatiskt ger “high reward” . Många vill gärna ha “high reward” men då får man (ofta..) också “high risk”. Men “High risk is low probability for success”, vilket betyder att det med “High Risk” kanske inte blir någon “Reward” överhuvudtaget. Något att tänka på.

Investing & Speculation..  Vad är skillnaden, och hur vet man vad som är vad? Det finns många definitioner men för mig är en investering;  1) Långsiktig, 2) Riskbegränsad och 3) Förutsägbar. Att spekulera (i aktier..) är just motsatsen. Inget fel i det, spekulationer kan vara framgångsrika men det är svårare än man tror. Den ultimata spekulationen är att köpa lotter med 1)dragning direkt, 2) stor risk att förlora hela insattsen och 3) omöjligt att förutsäga resultatet. (Kan jämföras med att köpa viss typ av aktier..  🙂  )

Price & Performance…  Det finns inget bevisat samband mellan price och “performance” när det gäller aktieinvesteringar? Men det gäller bara Teoretiskt. Praktiskt kan man som tumregel säga att aktier med ett “högt” pris (typ Lundbergs, MSAB,  AAK och Fenix Outdoor) är bättre bolag och har bättre “performance” än aktier med ett “lågt” pris (typ Eniro, Anoto och Nordic Mines). Även utan teoretiska bevis undviker jag aktier med “lågt pris”  och köper jag hellre aktier  med “högt pris”.

Relativa & Absoluta tal….   Vad är viktigast, att få en avkastning på 100 % eller en avkastning på 100 tusen? Något att tänka på. För mig är alltid absoluta tal viktigast. Man kan inte leva på procent utan bara på verkligt och realiserat kapital. Riktiga pengar i handen är bättre än relativa  vinster.

Fiktiva & Realiserade vinster…  Har man gjort en “vinst” om man inte har pengarna i handen?  Det är inget fel på fiktiva vinster om de är långsiktiga, men har man “otur” så kan fiktiva vinster också till slut bli realiserade förluster. Det gäller att veta både vilka aktier som köps och varför de köps.

Teori & Praktik….  Vad gäller här, egentligen? Både teori och praktik behövs för aktier och  investeringar, men teori är ofta överskattat och praktik är ofta underskattat. Till slut är det dock verkligheten som blir avgörande. Det är resultatet i praktiken och inte teoretiska beräkningar som avgör utfallet på dina aktieinvesteringar.

Kunskap & Erfarenhet….  Vad behövs för aktieinvesteringar? Båda är naturligtvis viktiga, men jag tycker nog att erfarenhet är lite viktgare. Det gäller kanske inte för alla typer av investeringar och för alla investerare? Det är delvis också en fråga om självkännedom. Självklart behövs både kunskap och erfarenhet för att långsiktigt lyckas med aktier och investeringar.

Får man tycka så här om man är “värdebloggare” och  vill vara med i “värdegänget”? Har Besser verkligen helt fel? Ytterligare en svår fråga….  🙂

Slutsats

Det blir ganska enkelt att se hur mina egna preferenser är med ovanstående resonemang….

För mig är Avkastning (mål) viktigare än Aktier (medel). Jag undviker Risk, även om det (kanske..??) kan bli mindre Reward.

För mig är Investeringar viktigast. Jag Spekulerar aldrig med aktier även om jag ibland köper lotter. Jag köper gärna aktier med högt Price. Jag tror att den typen av bolag har bättre  långsiktig Performance.

Jag vill ha min avkastning som Absoluta och Realiserade vinster. Pengar i handen är bättre än teoretiska vinster. Jag tycker att Praktik och Erfarenhet lite viktigare än Teori och Kunskap även om det behövs mycket  av alla fyra delarna när det gäller aktieinvesteringar.

Besser

Advertisements