Fallet med sökbolaget Eniro får bli ett eget litet inlägg. Det är en ganska fantastiskt hitoria som visar att även ett större och välkänt bolag kan förstöras av oärliga och korrupta personer på alla nivåer. ”Fallet Eniro” kan översättas både som ”The Eniro Case Study” eller ”The Eniro Falling Down Story”, välj själva…. 🙂 .

Jag har tidigare skrivit lite om just Eniro i olika inlägg, men här blir det en liten repetition.

Bakgrund

Det började som en ”smart avknoppning” från det som en gång var ”Stora & Starka Televerket”, som sen blev lite mindre fantastiska Telia.

Eniros historia börjar med att telefonkatalogen för företag (Gula Sidorna) lanseras på internet 1996. Det blev naturligtvis bättre sökmöjligheter och även med länkar till kartor. En helt ny plattform utvecklas sen 1999 med  utökade och mer avancerade tjänster.  Självklar en mycket populär sajt när internet tog fart, speciellt som konkurensen fortfarande var mycket begränsad.

I samband med den beryktade noteringen av Telia på toppen av IT-bubblan våren 2000 så bildas även avknoppningsbolaget Eniro AB som gör en IPO och noteras på OMXS O-lista den 10 oktober 2000.

Bolaget har haft många kända namn både i ledningen och i styrelsen under årens lopp, men aktiekursen har mest hela tiden gått neråt. Redan från början var timingen fel med uppblåsta börskurser och IPOs under IT-bubblan, dels kom det nya konkurenter (t.ex Google och Hitta.se) som hade bättre funktioner. Svaret från Eniro blev aggressiva och oseriösa säljmetoder, redovisningsfiffel och en sparkad VD. Vilket även uppmärsammades i media. Det blev varken resultatet eller kundförtroendet bättre av.

Nyemissoner

Om ett bolag börjar få problem och har ett negativt resultat under flera år så måste någon trots allt betala den löpande driften med löner och styrelsearvoden. Det blir oftast aktieägarna som får gå in med nytt kapital. Om verksamheten trots det inte blir lönsam så blir det upprepade nyemissioner.

Eniro har hitintills, från 2009 till 2016, gått ut med 4 nyemissioner:  2.517 milj 16 juni 2009, 2.520 milj 17 dec 2010, 400 milj 30 juni 2012, 458 milj 30 mars 2015. Totalt har aktieägarna (förutom insatsen från IPO år 2000) gått in med 5.895 miljoner i extra kapital.

Det kapitalet har inte gjort att bolaget blivit ett bättre bolag. Pengarna har istället gått till löner, förmåner och arvoden till de som varit inblandade i Eniro AB. Alla, från styrelsen, VD och ledningen till högavlönade säljare och andra vanliga anställda har under många år fått sitt uppehälle betalt av aktieägarna.

Börsutvecklingen

Hur har då kursutvecklingen gått för Eniro AB de allra senaste åren? Om man som vanligt ser på Avanza´s 3-årslista så ser man följande.

Våren 2014 ligger Eniro på 58,85 (31 mars). Sen går det neråt, men inför sommaren ligger kursen fortfarande på 54,10 (2 juni). Bolaget går inte bra och under hösten blir det blir skriverier i media. Det blir ytterligare en nyemission på 458 miljoner i mars 2015. Kursen ligger då på 2,12 (30 mars). Sen går det fortfarande utför, och kursen ligger nu våren 2017 på cirka 20 öre (12 april).

På 3 år så har aktien förlorat 99,7% av sitt värde (från 31 mars 2014 till 12 april 2017). Dessutom med en nyemission på 458 miljoner däremellan. Ett helt fantastiskt dåligt resultat !!

Aktieägare

Det finns idag drygt 530 miljoner stamaktier, 1 miljon preferensaktier och utestående konvertibla obligationer med en räntebärande skuld på 261 miljoner SEK. Ovan på detta fanns den 31/12 2016 en bankskuld på 1.442 miljoner SEK.

Ett ganska tufft läge för aktieägarna. Varje stamaktie har då en skuld på 3:20, dvs. 16 gånger senaste börskursen på 20 öre. Kanske ingen bra investering…. 🙂 .

På Avanza finns idag cirka 4.700 aktieägare av stamaktier och 840 ägare av preferensaktier.

Enligt senaste årsredovisningen ägs 75% av aktierna av svenska intressenter varav 40 % av privatpersoner. Det betyder att hela 35% av samtliga aktier ägs av svenska institutionella investerare, främst bankernas aktiefonder och fondbolag. Vad vi kan lära av detta är att även många av de fondsparare som aldrig skulle komma på ideen att köpa Eniro aktier får vara med och betala de stora förlusterna.

Skandia & Eniro

Ett exempel på fondfövaltare  som investerat stort i Eniro är pensionsbolaget Skandia Liv. Skandia köpte aktier kontinuerligt under hela 2010 och var även en av undergaranterna i nyemissionen i december 2010.

”I och med den enorma nyemissionen som Eniro gjort så har man kapitaliserat upp sig. Därmed har risken i balansräkningen försvunnit och tittar man på det kassaflöde bolaget genererar, och multiplarna i sammanhanget, tycker vi att Eniro är ett billigt bolag”, Uttalande i januari 2011 av Caroline af Ugglas, aktiechef på Skandia Liv.

”I Eniros fall så tror vi att bolaget är genuint felvärderat efter den här emissionen”,  motiverar Caroline af Ugglas investeringen.

Efter emissionen ägde Skandia i januari 276 miljoner aktier (varav 88 miljoner var ytterligare nyköp) till ett värde av 143 miljoner vilket motsvarade 5,5% av både kapital och röster.  Den 25 januari 2011 gjorde Eniro en omvänd split på 50:1 och kursen blev då 29.00. Det gick ändå inte så bra. Ett år senare sålde Skandia alla aktier i Eniro med stora förluster.

Hur mycket har Skandias pensionssparare förlorat på  en arrogant aktiestrategi där man bara trodde att en finansanalys gav alla svar? Inte vet jag, jag är inte heller kund i Skandia. Men kursutvecklingen under 2011 och framåt gör att jag gissar att Skandias pensionssparare förlorade cirka 100 miljoner på sina ”investeringar” i Eniro.

Nuläget våren 2017

Nu, våren 2017, är det dags för ytterligare en nyemission. Bolaget vill ta in 275 miljoner för att kunna amortera sina banklån på 1.400 miljoner. Visserligen skjuter bankerna till lika mycket men det blir ändå skulder kvar på 850 miljoner. Skulder som fortfarande skall betalas av ett bolag med höga löpande kostnader och minskade intäkter.

Men refinansieringar och nyemissioner är inte gratis. ”Rekapitaliseringsplanen” kostar 88 miljoner att ta fram och då behövs ett nytt banklån bara för den kostnaden. Av den siffran är 70 miljoner kostnader för ”rådgivning” och 18 miljoner kostnader för ”implementering”, som hanteras av Pareto Securities. (Bara det är en stor varning, investera aldrig i något som hanteras av Pareto Securities !!) Kostnaden för nyemissionen blir alltså 32% av emissionsbeloppet för ett bolag som Eniro. Att rådgiva, hantera och implementera nyemissioner är en lönsam affär för några bolag, om man vet hur man gör. Det finns alltid pengar att tjäna inom finansbranschen, bara man är på rätt sida…. 🙂 .

Varken styrelsen, VD, ledningsgruppen, chefer eller anställda märker själva av att bolaget går dåligt. Det betalas fortfarande ut höga arvoden, löner, förmåner och bonusar till alla inblandade. Styrelsen, VD och alla andra riskerar inget av sina egna inkomster. De som står för risken och kostnaderna är som vanligt aktieägarna. Det finns alltid pengar att tjäna på finansbranschen, bara man är anställd i rätt bolag… 🙂 .

Det närmar sig nog slutet för Eniro AB, men några kan fortfarande få lite extra fördelar. I början av april åkte 55 chefer och säljare på en 4 dagars konferens till Dubai. Det skulle bli ”en utveckling av säljorganisationen” som säkert var både kul och avkopplande.

Resan kostade 30.000 per deltagare (totalt 1,65 miljoner) men det utbildningsbolag (Hyper Island) som arrangerade konferensen fick 600.000 för besväret. Det finns alltid pengar att tjäna på finansbranschen, bara man har rätt kontakter…. 🙂 .

Slutsats

Det gäller att välja rätt bolag att investera i. Både när det gäller IPOs under IT-bubblan år 2000 eller om man verkligen skall delta i nyemissioner 2017. Det finns mycket  att lära av ””fallet Eniro”. Framför allt att man kanske inte skall litapå att siffror säger hela sanningen. Rätt mäniskor (personanalys) är viktigare än alla siffror (finansanalys).

Det är psykologiskt svårt att inte fortsätta gå in med ytterligare (flera…??) nyemissioner när man väl har gjort grundinvesteringen. Många gräver ner sig allt djupare mot botten och slutar inte för än det blir konkurs. Varje ny investering måste alltid göras på sina egna meriter.

”Investigate before you invest…” Gäller speciellt för alla IPOs, även de som görs 2017.

”Don´t throw good money after bad…” Gäller för alla nyemissioner, även de som görs 2017.

Glad Påsk önskar…

Besser

Advertisements