Det här inlägget är lite annorlunda. Det handlar om ”Sway” (i betydelsen (dolt) ”Inflytande”) och om hur psykologi i det dolda styr våra tankar och vårt handlande. Nyttigt att veta också inom ”behaviour economics” som även påverkar hur vi hanterar våra aktier och gör våra investeringar. Mer info finns om investeringspsykologi finns här  .

Det var en bok som jag köpte för några år sen, och som jag nu läst om. Boken heter just ”Sway” och är skriven av två bröder, Ori och Rom Brafman. Ori är en MBA från Stanford och en känd organisationskonsult, Rom har en Ph.D. i psykologi och egen praktik i Palo Alto. (Boken är från 2008, på 206 sidor och finns att köpa häftad på adlibris.com för 138 kr.)

Undertiteln är ”The Irresistible Pull of Irrational Behavior” vilket säger det mesta om innehållet.

Boken är verkligen lättläst. Det mesta är bra och korta historier med några psykologiska experiment. Allt beskriver  hur olika psykologiska faktorer påverkar och har ett dolt inflytande på vad vi gör och hur vi tänker. Det är egentligen bara några få, dolda faktorer som gör att vi inte tänker och handlar rationellt. Specielt inom ekonomi och investeringar är det lätt hänt att man fattar fel beslut om man inte ”tänker sig för”.     

Många aktieinvesterare tror mer på siffror och egna finansanalyser än att förstå hur mäniskor fungerar och dra nytta av andras erfarenhet. I många fall är det också de klassiska fällorna ”Greed & Fear” som förstör alla chanser till sunda investeringar.

Mina egna exempel  är att många ”värdeinvesterare” tror mer på analys av siffror i ett IPO prospekts och inte förstår att det ofta är oskickliga, oseriösa eller oärliga personer som ligger bakom IPO-bolaget redan från början.

Hur stor andel av alla IPOs är bara ruffel & båg eller halvkriminell verksamhet? Hur många IPO-företagare har ”otur”, är oskickliga eller helt enkelt inkompetenta att sköta ett företag? Jag har inga absoluta siffror, men min erfarenhet efter några år i finansbranschen säger att det är många fler än man kan tro från början.

Ett dolt inflytande

Det finns några enkla (svåra..??) saker att tänka på när det gäller hur vårt undermedvetan fungerar i verkliga livet.

Det här blir en liten genomgång av alla kapitel i boken. De geografiska referenserna är  till de korta historier som illustrerar varje exempel, mest för den som vill läsa boken.  Jag behåller den engelska texten eftersom jag har svårt att översätta alla psykologiska termer till korrekt svenska.

Här är några av de vanligaste psykologiska tabbarna man kan göra….

Irrational behavior…

 1. Loss aversion…. When we focus on avoiding a growing or potential loss, then all other rules and considerations dosn´t matter…. (Tenerife)

”Just in case. Pay a premium price to avoid a low probability potential loss”……. CDW (Collision Damage Waiver), (Hertz & Avis)

”The stupid risk of losing everything instead of a certain case of losing something…”   .. Create a catahastrophe just to avoid a small potential loss. (Tenerife)

”Take the emotion out of the decision” …. Have (your own..) fixed rules for decision making.

Some ”Loss Aversion” cases:

 • Overreacting to a potential loss……….. (Martha´s Vineyard)
 • Taking higher risks to protect ego….… (Tenerife)
 • Pay a premium ”just in case”……………. (Hertz & Avis)

 

 1. Commitment…. When we stay the course and continue the path forward even if we understand that it is the wrong way to go. Again, just to avoid a potential loss.

If a certain way forward is important to your ego and commitment, then you will continue to go forward regardless of risks or outcome……. (Tenerife)

If you give up the early possibility of retreat, then the committment will give way to extrem optimism as the only way out……… (Vietnam)

On Commitment…..”To withdraw now is to accept a sure loss and that option is deeply unattractive”  Daniel Kahneman

”Aversion to Loss”  is a strong  factor and combined with ”Commitment”  it is a powerful influence on thinking and decision making.

 1. Value attribution…… When we give someone or something a percieved value rather than see to the objective data

”Value attribution will also alter your perception of subsequent information”

Once you belive in an authority, your judgments are tainted by expected  values attributed to this authority.

”Value attribution is the undercurrent that can compleatly distort our decision making”

”Value attribution is such a strong force that it has the power to derail our objective and professional judgment”

 1. Diagnosis bias….. When we tend to label people, ideas or things based on our initial opinions of them.

A single word or a small thing has the power to alter your whole perception of that other person.

”Even before we meet a person, the description of someone by others shapes our experiance of that person.”

”Ignoring relevant information can be based both on optimism (you want things to go well) and on not asking the relevant questions ( you avoid new information)”

Two common mistakes in decision making are ignoring objective data and giving to much credit to irrelevant factors.

Expectations on individual level play an important role in the actual outcome. Most people tend (to rise or go low..) to meet the (high or low..) expectations set for them.

High expectations on individual level tend to result in high performance …. ”The chameleon effect”

All interpersonal interactions (meetings, convesations, actions…) are subject to hidden psychological influences. We are all psychological chameleons in some sense.

 1. Procedural justice….. We expect people to be fair in group dynamics. It is the process that casues us to act irrational, not the outcome….. (France quiz)

Individuals evaluating relationships focus more on irrational and  fairness factors than the rational and ultimate outcome….. (Ford dealers)

The process values, like time and effort, are most important to percive the overall fairness of the experience…. (Baltimore)

In negotiations it is important to talk the case through and explain the reasons for our posisition and also communicate what we belive is the fair outcome. By doing this, we use the possitive values of procedural justice.

 1. Motivation paradox…..  We are motivated by more factors than pure external compensation and there are different types of motivation. (Zurich)

There are hidden side effekts of bonuses and financial incentives that can lead to unexpected behaviour. To improve performance you can go for alturism or pleasure. But not both at the same time.

The general assumtion is that monetary incentives increase motivation, but If you want people to act selfless you should never involve financial rewards.

The brain has two motivation centers (pleasure center and altruism center)that can not work att the same time. If you add financial incentives, the altruism center will stop working and the altruism performance will go down dramatically. (Zurich)

If you introduce a financial reward, people will start chasing that reward. And if you have the wrong (bonus-) target, the general performance wll suffer badly. The problem is not the reward itself, but the possibility of a reward.  Again, the potential reward is the hidden problem.

 1. Dissenting opinions…. We tend to like people that think and act just like us, but the best outcome on decision making in group dynamics are when everyone has a say and can voice their opinion.

”Everybody speaks once before anybody speaks twice”.

The power of a ”dissenter” in a group can alter the opinion of the whole group….

There are four member types in group dynamics according to Kantor: Initiator, Blocker, Supporter and Observer. The all play an important role and they all need to have a say in group decisions. This is true also for meetings in conferencerooms and boardrooms.

For critical decision making in group dynamics, strict procedures need to be establiched. (Tenerife cockpit) When someting is about to go wrong, the best way to correct the acitions is a 3 stage procedure: 1) State the facts, 2) Challenge the action and 3) Take own action.

”One dissenting voice can hold back a flod of irrational behavior”  (Tenerife)

 1. The solution… The best way to to counter psycological undercurrents is to not follow our natural instincts, but to use a ”let go of the past” strategy. View the situation again from a new possition.

Avoid irrational behaviour by having a long term view from the start. Then small problems do not need a quick fix. View the situation again, change direction or carry on with your long term objectives in a normal way.

”Why shouldn´t you and I walk out that door, come back, and do it ourselvws?” (Intel)  Making a clean break might feel uncomfortable, but it could be in our best interest.

”Be prepared to accept that your initial impesssions might be wrong.” The more we accept that external factors affects the percieved value of a person or object, the less likely we are to be swayed by value attribution.

”Active participation and involvment in the evaluation results in a perception of a ”fair” process.” To communicate and show uncertainty can transform the process to a ”collaborative effort”.

”In group situations a ”Blocker” or ”Devil´s advocate” can actually make the decision making process more rational.” The discussions contrary points can add importante perspective to the debate.

Aktieinvesteringar

Några vanliga tillämpningar av ovanstående irrationella beteenden på aktiemarknaden och på aktieinvesteringar….

Förlustaversion…. Att vägra sälja sina aktier innan den önskade kursen uppnås. (Fingerprint ?)

Engagerad.…..     Att fortsätt betala in upprepade nyemissioner bara för att man köpt aktier för länge sen.  (Eniro ?)

Värdetillskrivning….. Att köpa aktier bara för att det finns kändisar i styrelsen. (Allra ?)

Önsketänkande….  Att tro att aktien kommer att gå upp bara för att den gått ner den senaste tiden. (Fingerprint ?)

Rättvisa……  Att tro att aktien måste gå upp bara för att kursen tidigare varit orättvist nertrykt. (Vardia ?)

Sammanfattning

Det kan vara svårt att förstå vad som menas med ovanstående.  Psykologi är inte lätt att förklara och att göra en enkel sammanfattning är nästan omöjligt! Då är det bättre att köpa boken, läsa den och själv göra en sammanfattning. Kanske blir allt klarare då…… J.

Slutsats

Det vi kan lära oss av ovanstående är att långsiktiga prioriteringar är bra även i vanliga livet. Skall man verkligen göra en osäker omkörning när det är skymd sikt och mycket trafik bara för att komma i tid till ett viktigt möte?

Vad viktigast, risken att komma för sent (ditt ego) eller risken att hamna på sjukhus eller bårhus(ditt liv)? Hur viktigt är det det egna egot jämfört med den egna hälsan? Den typen av frågor bör man nog ställa sig själv varje dag.

Långsiktigt tänkande lönar sig nästan alltid. Det viktigaste är att komma till själva mötet, inte att vara där i exakt rätt tid. Samma sak med aktier, det viktigaste är den långsiktiga och stabila avkastningen på aktieinvesteringarna, inte potentiella  och kortsiktiga aktieklipp.

Det boken sammanfattar är just medvetenheten om att det ofta finns dolda psykologiska faktorer som påverkar vårt handlande och hur vi kan undvika att styras av irrationellt betende.

Besser

Advertisements