Det har varit lite körigt under juni månad så det blev inget inlägg om ”Unshakeable”, men en sammanfattning och recension kommer efter sommaren.

Dags för avstämning. Vad har hänt det senaste halvåret? För mig räcker det att göra en avstämning varje halvår. Det behövs inte oftare om man tänker långsiktigt…. 🙂

Det blir en ganska enkel avstämning i tre delar. Vad har jag sparat? Vad har jag sålt? och Vad har jag köpt? Men det blir också två insikter som jag gjort för mig själv efter de senaste inläggen. Man kan alltid lära sig av sina egna misstag!!

Vad har jag sparat?  Regelbundet sparande är en av hörnstenarna för att bygga ett säkert och stabilt investeringskapital. Under de senaste halvåret har mitt aktiesparande ökat med 103.000 kr varav 12.700 kr är utdelningar.

Jag har ganska höga inkomster och relativt låga utgifter så det blir hyfsat mycket över varje månad. Men jag lever ett bra och bekvämt liv, delvis beroende på tidigare ”goda investeringar och kloka beslut”. Det lönar sig alltid att vara långsiktig, även utanför aktieinvesteringarna!!

Vad har jag sålt? Jag investerar i huvudsak med en ”Buy&Hold” strategi när det gäller aktieinvesteringar. Dock gjorde jag ”misstaget” att sälja av min ”Startportfölj” (när börsen då låg på topp…??) våren 2014. Men jag sålde också allt annat ”finansiellt skräp” (aktiefonder, onoterade aktier och aktieoptioner), så det totala investeringskapitalet ökade rejält.

Men jag hade kvar några få andelar i två fonder från Skagen. Nu har jag sålt även dem för 44.800 kr och idag har jag inte kvar något ”finansiellt skräp” alls. Beloppet har tillförts investeringskapitalet men räknas inte som regelbundet sparande.

Vad har jag köpt? Trots att jag hade fel om börsutvecklingen så har jag åter börjat köpa aktier sen hösten 2015. Det är mindre inköp i några av mina aktieportföljer, men numera också ”övriga inköp” utanför aktieportföljerna. Det är bolag som inte finns i portföljerna eller där priset inte är tillräkligt bra  för portföljköp. Att kunna köpa aktier direkt och även utanför planeringen när det blir bra tillfällen är en av fördelarna med att separera investeringskapitalet från regelbundet sparande och de planerade  investeringarna.

Under det senaste halvåret har jag köpt 400 H&M B (GAV 226.-) och 500 Ratos B (GAV 42.50) inom portföljerna och 100 H&M B (GAV 225.-) i övriga inköp. Totalt har jag köpt aktier för 134.300 kr

Två bekännelser?

Jag inte bara skriver inlägg, ibland läser jag dem också… J. Och då inser jag att jag ibland inte gör som jag skriver att man bör/skall göra. Speciellt de senaste inläggen har varit nyttiga att läsa om. Några läsare kanske tror att det mesta bara är snack, men siffrorna ovan visar motsatsen. Jag investerar regelbundet och jag håller mig till portföljerna, även om jag numera också gör andra  investeringar.

Men det är två delar av mina aktiestrategier jag inte riktigt uppfyller till 100%.

Jag är inte tillräkligt långsiktig!!?  Om man med långsiktighet menar att man skall vänta i 30 år eller mer innan investeringarna ger avkastnining som kan användas så gäller inte det för mig. Långsiktigt sparande är främst för att ha en buffert och få extra inkomster när det är dags för pension. Det betyder att om man planerar att gå i pension vid 65 år så bör man helst börja investera (”pensionsspara”) i aktier innan man fyller 35 år för att få en investeringshorisont på minst 30 år.

Men jag har mindre än 30 år kvar till pensionen (och har redan fixat allt pensionssparande jag behöver), så vad skall jag göra med avkastningen på mina aktieportföljer?

Mina aktieportföljer är en hobbyverksamhet och inte ett pensionssparande. Avkastningen kan användas till allt möjligt  och det går inte att skjuta upp till framtiden. Jag vet idag inte vad jag kommer att använda avkastningen till, kanske ”extra” pension.Vi får väl se.

Jag kommer att ha kvar mina aktieportföljer tills vidare ”i många år”. Så länge det finns intresse och behov av  aktieportföljerna kommer de att finnas kvar. Hur många år det blir vet jag inte idag… 🙂

Jag vill inte ha värdeökning!!? Den avkastning jag vill ha från mina portföljer skall vara realiserad, regelbunden, och direkt , dvs. jag vill bara ha aktieutdelningar. Dessutom vill jag att alla mina aktieportföljer skall vara ”lätta att förstå och enkla att hantera”. Den stora nackdelen med avkastning som bara är beroende på värdeökning är att den kräver aktiv hantering och planering. Avkastningen kan bara realiseras vid försäljning och att sälja aktier (vid rätt tillfälle…) är mycket svårt, som vi sett i de senaste inläggen.

Jag vill ha mina aktieutdelningar som komplement till övriga inkomster och intäkter. Jag har redan idag en ”välskött privatekonomi”, så vi får väl se hur utdelningarna används i framtiden. De närmaste åren går de antagligen till ”regelbundet sparande” och därmed till ett ökat investeringskapital (compounding…).

Slutsats

Även det här halvåret gick hyfsat bra. Hur det går nästa halvår vet jag inte men men jag gissar att det blir lika bra. Det är ytterligare en av fördelarna med stabila finanser och långsiktig planering. Det blir lättare att både gissa och styra framtiden om man har kontroll över sin egen ekonomi….!!!

Aktieinvesteringar  är egentligen ganska enkelt (eller svårt…??). Det gäller bara att veta vilka aktier man vill ha (Planning) och hur man finansierar sina inköp(Preparation). Sen är det bara att genomföra det man själv planerat (Performance).

Den enkla vägen till framgångsrika aktieinvesteringar är att under lång tid köpa billiga indexfonder med  regelbundet sparande och regelbundna inköp. Vill man göra det lite svårare för sig så investerar man i en bred aktieportfölj och har ett större investeringskapital som kan användas till både planerade och tillfälliga inköp.

Själv väljer jag den ”svåra” vägen. Vi får se hur det går, fortsättning följer i den här bloggen….  🙂

Därmed gör den här bloggen ett sommaruppehåll fram till slutet av augusti. Besser önskar alla läsare en skön och avkopplande sommar utan alltför mycket ”aktieproblem”. Vi ses i höst med nya friska tankar och ideer….  🙂

Besser

Advertisements