Åter efter sommaren och här är tredje och sista (??) delen av mina studier av index och långsiktighet.  Lite försenat nu i höst, men bättre sent än aldrig.

I ett tidigare inlägg lovade jag en recension av en ny bok som heter just ”Unshakeable”. Undertiteln är: ”Creating peace of mind in a world of volatility”. Det som verkar vara svårt är egentligen rätt enkelt om man bara planerar för vad som kan hända.

Boken är från våren 2017 och är skriven av Tony Robbins. Han har tidigare även skrivit en liknande best seller, ”Money: Master the Game” . På baksidan lovar man att ”Unshakeable” är ”…a guide to help millions of people to achieve financial freedom”. Stora ord, men boken har många fördelar, framför allt för alla som inte är speciellt intesserade av investeringar och aktier. Och det är nog majoriteten av alla svenskar. Tyvärr kommer de inte att läsa varken den här bloggen, det här inlägget eller den här boken.

För er som läser den här bloggen kan jag dock rekommendera boken.  Den är inte speciellt bra skriven, mycket överdriven stil av amerikansk typ, men innehållet är desto bättre. Både fakta och slutsattser är mycket kloka och förnuftiga, med checkpunkter för att fatta långsiktigt kloka beslut. Boken är en bra referens och påminnelse om vad som gäller för långsiktiga investeringar. Här är en kort summering av boken. Kanske räcker det (??) med sammanfattningen nedan…. 🙂

”Unshakeable”  kan köpas t.ex på bokus.com för 190.- (häftad) eller 219.- (inbunden) inkl. moms o frakt. En bra investering .

Vad är vad?

Boken behandlar mest investeringar i  indexfonder, avgifter, investeringspsykologi och långsiktighet. Så vad menas med det? Jag har som vanligt några egna tankar om de här begreppen. Vad menas med vad?

Indexfonder?  Behöver man en extern fond överhuvudtaget? Numera kan man enkelt köpa alla aktier man vill ha och index innehåller många aktier som jag inte vill ha. (Typexempel: Fingerprint, Eniro m.fl….). Då är en bred och diversierad aktieportfölj bättre. Den bör innehålla ett antal större, stabila och lönsamma bolag, gärna investmentbolag. Då får man en relativt bred exponering mot börsen, helt som man själv önskar.

Avgifter?  Även om indexfonder oftast har låga avgifter så finns det också fonder med högre avgifter. För mig bör en indexfond ligga på 0.10% som en lämplig avgift eller vara gratis. Avanza Zero (speglar bara OMX30) och Nordnet har annars bra alternativ som är gratis, men har också nackdelar, se ovan. Men med en egen bred och diversifierad  ”indexportfölj” och med ”Buy&Hold” så har man inga löpande avgifter alls!!

Investeringspsykologi?  Några av mina senaste inlägg har handlat om just ”behaviour economics”. Läs gärna om dem.  Det är svårt att motstå känslor, och psykologi styr både våra tankar och vårt handlande om man inte är observant och medveten. Några bra tips får man också i den här boken.

Långsiktighet?  Vad är långsiktighet egentligen? För mig är det minst 3 börscykler och då brukar man säga minst 30 år av investeringar. Som vi såg i ett tidigare inlägg (The Dalbar QAOIB Study) så är det på 30 år som man ser de tydliga effekterna av både ”compounding” och samhällets (och näringslivets..) framsteg. Genom att äga många aktier i stora, stabila och framgångsrika bolag under lång tid, så får man som aktieägare del av både hela samhällets och bolagens utveckling och framsteg.

Kloka ord…

Det finns många kloka ord i boken. Även i ”Introduction” (av Steve Forbes, CEO, Forbes Inc.) och ”Foreword” (av John C. Bogle, Founder,Vanguard Group Inc.). Också där kan man lära sig något…. 🙂

Men redan på första sidan finns: ”Money is only a tool.  It will take you wherever you whish, but it will not replace you as the driver”  (Ayn Rand). Fler kloka ord… med mina kommentarer…

Steve Forbes:

”Big downturns in the market happends periodically, but the long term trend of stocks has always been upwards.”…. Long term thinking is the answer.

”Emotions are enemy number one when it comes to investing”… Have your own, carefully prepared, plans, strategies and rules to follow. Planing, Preparation and Performance are vital.

”Enemy number two is fees”….. Fees also includes expenses, taxes, open costs and hidden charges.

”An informed investor will be a far richer investor”… Knowledge and experiance are key factors.

”Never forget the two foes of stock market success, Fear and Fees”…. Planning and Preparation will help, support and influence your Performance (3P)

”The purpose of business is to produce happiness, not to pile up money” (B. C. Forbes, founder) ”Wealth creation is not an end in it self, but a crucial aspect of achieving a purposeful life.”…. Life is more than stocks and shares.

John C. Bogle:

”Tell investors to stop overpaying for underperformance”…. Most active stock funds are long term underperforming to index.

”Index funds are simple” …….Never try to time the market and never try to outguess other professional fund managers

”By buying low cost and holding forever, you can garantee your  fair share”….. You will have your share of companies that produces profits and long term development.

Unshakeable

Så vad handlar boken om? Den är enkelt upplagd och innehåller 3 sektioner. 1) Wealth:The Rule Book, 2) The Unshakeable Play Book och 3) The Psychology of Wealth.

  1. Sammanfattning av den första delen (”The Rule Book”) kan göras enkelt. …….

”Focus on what you can control, not on what you can´t.”  Fokusera på ditt eget sparande, dina egna vanor och dina egna investeringar. Strunta i kortsiktiga aktiekurser och den volatila börsutvecklingen.

”That´s the trick. Save regulary and invest regulary in a broad range of high quality stocks.”  Skapa regelbundna vanor, investera regelbundet och köp andelar i indexfond eller skapa en egen, bred aktieportfölj med stabila och lönsamma bolag.

Första delen beskriver hur viktigt det är att skydda sina tillgångar och investeringar i en värd av osäkerhet (”Unshakeable”). Den innehåller också fakta om börsens regelbundenhet. (”Winter is coming…. but when?”).  Kapitlen tar också upp lite om (den amerikanska..) finansbranschen (”Hidden fees and half-truths”) och de som jobbar där (”Who can you really trust”). Finansbranschen verkar nästan vara värre i USA än här hemma… :-).

  1. Den andra delen (”The Playbook”) behandlar fyra viktiga investeringsprinciper och hur man navigerar den osäkra börsutvecklingen (….och börsnedgången!!)

De här kapitlen är kanske den viktigaste delen och det område som min egen blogg mest tar upp. De fundamentala delarna av ”investeringar” som är så viktiga att jag går igenom de fyra ”Core Principles” var för sig. Det finns många investeringsstrategier, men det är här vi ser skillnaden mellan tur och skicklighet när det gäller investeringar.

Första principen är ”Don´t loose money”. Ett av problemen med aktiespekulation är att en enda större förlust kan sudda ut alla tidigare vinster. Det är alltid svårare att komma tillbaka, både psykologiskt och finansiellt efter en större förlust. Men framtiden är alltid osäker och vi kan alla göra felaktiga beslut. Tricket är att undvika alla stora risker för investeringskapitalet.

Det är därför som defensiva aktiestrategier alltid är långsiktiga vinnare jämfört med offensiva aktiespekulationer. Förr eller senare kommer alltid en större förlust  när man spekulerar i aktier.

Den andra principen är ”Asymmetric Risk / Reward”. Det här är något som jag tagit upp flera gånger i bloggen. Många ”oerfarna investerare” tror att man måste ta stora risker för att få hög avkastning. Så är det naturilgtvis inte! Det gäller inte ens för kortsiktiga aktiespekulationer. Tvärt om så är hög risk  med IPO och småbolag ofta det samma som garanterad förlust.  Att köpa stora och stabila bolag när börsen är kraftigt undervärderad är enklare. Men då krävs det naturligtvis tålamod och ett väl tilltaget investeringskapital.

”Low risk and High reward” blir ganska enkelt om man tänker långsiktigt med sina investeringar redan från början.”High risk & Low reward” är däremot mycket vanligt bland IPOs och småbolag.

Den tredje principen är ”Tax Efficiency”. Om det här gäller i USA så är det ännu viktigare i Sverige. Vi har 30% kapitalskatt på vanlig avkastning och en ISK skatt som ger beskattning även med negativ avkastning och värdeutveckling. När börsen går ner och räntorna går upp så kommer många aktiesparare att bli besvikna på ISK kontot.

Det här gäller även för aktiefonder där både fondbolaget och andelsägarna betalar skatt på sina innehav. De här skatterna syns inte, men de finns och även  ökar när räntenivån stiger.

Att planera för skatter är nödvändigt. Välj ISK för hög, stabil och regelbunden avkastning, men räkna även på skatten för vanligt depåkonto. Skatter kan kanske inte undvikas, men de kan alltid minimeras.

Den fjärde principen är ”Diversification”. Diversifiering är egentligen ganska självklart. Riskera inte allt på ett inköp vid ett tillfälle. Livet är så mycket mer än aktier. Investera mer i hälsa, kunskap och utbildning. Investera också i ett bra boende och det som blir över kan användas till aktier (eller indexfonder..?) som  långsiktigt ger en större ekonomisk frihet.

Investera regelbundet över lång tid i en bred portfölj (eller indexfonder..?) med stora, stabila och lönsamma bolag. Svårare är det inte.

  1. Den tredje delen (”The Psycology of Wealth”)behandlar de sex vanligaste psykologiska fällorna som investerare kan råka ut för.

Sista delen är naturligtvis också viktig. Undertiteln är ”Silencing the Enemy Within” och säger allt.

Det störst hotet mot framgångsrika aktieinvesteringar är inte börsen eller enskilda aktier, utan det egna  psyket. Jag har tagit upp ”Behaviour Economics” i tidigare inlägg så det blir bara en kort sammanfattning här.

Boken tar upp 6 vanliga ”tankevurpor” och ger även lösningar till hur man undviker dessa misstag.  Några typiska ”bias” är: ”Confirmation bias”, ”Recency bias”, ”Overconfidence”, ”Greed & Gambling”, ”Home bias” and ”Negativity & Loss Aversion”

Bästa sätt att undvika alla  ”bias” (”psykologiska tankevurpor”) är att använda checklistor och ställa ett antal frågor innan varje investering. Det är samma sak som varje pilot gör före varje take off. Om det du gör är viktigt (flyga eller investeringar…) så är det bäst att kolla allt noggrant varje gång (alltid en checklista..).

För att göra en bra checklista och ställa rätt frågor så krävs både kunskap och erfarenhet (som vanligt…:-)). Kunskap får man från böcker och bl.a. den här bloggen. Erfarenhet kan man också skaffa sig själv, men det fantastiska är att det går nästan lika bra med andras erfarenhet. Det finns en hel del i den här boken. Läs & Lär…

Inga aktietips?

I den här bloggen får man, som ni kanske märkt, inga ”aktietips”. (Varken tips om Vardia, Eniro, Trustbuddy, Northland Resourses, Nordic Mines eller andra ”aktieraketer”…. :-))

Ibland får jag spydiga kommentarer om att jag inte följer samma strategi som Warren B (mycket svårt…) eller att jag inte gör några aktie- och finansanalyser (mycket osäkert….). Det tolkas då som att jag inte gör något alls och att det är ”mycket snack och lite verkstad”.

Men jag köper fortfarande egna aktier (ganska regelbundet numera…) och jag har fortfarande mitt investeringskapital och mina breda (och planerade…) aktieportföljer kvar. Jag följer mina egna planer men har också gjort några inköp utanför aktieportföljerna. Det blir som vanligt bara en redovisning varje halvår om man vill få mer info om mina inköp och investeringar.

Jag har också tålamod och ett väl tilltaget investeringskapital som kommer att användas vid nästa börsnedgång.

Ostukturerad?

Den här bloggen kan kanske uppfattas som flummig och ostrukturerad, men tanken med bloggen är att tänka lite mer strategiskt om långsiktighet och dels få lite djupare praktiskt och operativ kunskap om investeringar.  Jag har möjlighet att gå djupare och är mer specialiserad på investeringar än de flesta andra bloggare (och media…!!). Det finns alltid något att lära från mina inlägg som ni (ofta) inte hittar någon annan stans.

Ni hittar t.ex. ingen info om varken ”SPIVA” eller ”Dalbar QAOIB” i andra media och jag gissar att ni inte heller hört talas om ”Unshakeable” tidigare.  Sammanfattningen av ”Eniro” och utvärderingarna av ”Vardia” finns inte heller i andra bloggar eller i media. ”Breddade referensramar”  är en av fördelarna med att läsa den här bloggen…. 🙂

Slutsats

Även om boken ”Unshakeable” inte är speciellt bra skriven, så finns det många sanningar och kloka  råd i den. Om man verkligen vill ha mer ”kött på benen” när det gäller långsiktiga investeringar så är den väl värd att köpa och ha i bokhyllan.

En ”investering” på 219.- som kan ge ekonomisk frihet och finansiell sinnesfrid för resten av ditt liv. Antagligen en mycket bättre investering än att köpa aktier i Vardia eller Eniro… 🙂

Besser

Advertisements