Det dyker upp allt fler helsidesannonser för småbolag som gör nyemissioner och som vill ha in mer kapital från ”lättlurade aktieinvesterare” eller ”godtrogna  och rika pensionärer”. Ni som läser den här bloggen vet vad jag tycker om nyemissioner i små förhoppningsbolag. Det är mest ”scams”, bedrägeri  och bluff hela tiden.

Det var just två helsidersannonser, två dagar i rad i dagspressen, som jag reagerade över.  Det blir en liten genomgång av just de här 2 bolagen men 99% alla nyemissioner bygger på  samma bluff.

De viktiga frågorna…

Den första viktiga frågan man måste ställa sig som investerare vid en nyemission är:  Varför behöver bolaget mer kapital?

Om man läser annonserna så är det alltid för att göra en ”lönsam expansion”, men i verkligheten är det bara bluff. Lita aldrig på det som skrivs i annonser där någon (eller några… ) vill ha dina pengar. Det spelar ingen roll vad som sägs och skrivs eller hur fint bolaget och framtiden beskrivs, det är bara bluff och båg ändå.

Ett välskött och framgångsrikt bolag har redan skaffat eget investeringskapital till sin expansion  genom göra stabila vinster under många år. ”Va, så kan man väl inte säga?”  Varför inte? Om man inte lyckats tidigare med lönsam verksamhet, dvs göra goda vinster under tidigare år, varför skall man då plötsligt lyckas nu med nytt externt kapital.  ”Men nu behövs extra kapital för en global expansion”. Frågan blir då, kan bolaget verkligen expandera (globalt..??) om man inte ens har fått ihop ett eget investeringskapital fram till idag?

Är det verkligen rätt bolag eller rätt tid att genomgöra en (lönsam ??, global ??) expansion, om man inte lyckats bättre fram till nu på hemmaplan?

Den andra viktiga frågan vid nyemissioner är: Varför sätter man ut en annons?

Om nu den kommande ”lönsamma expansionen” verkligen blir av så borde väl både huvudägare, styrelse och företagsledning satsa egna pengar i stället? Eller hur?. Då finns det kanske någon som säger att just de här personerna har inget eget kapital att investera. Varför då? Om man nu är så smart och framgångsrik i sitt företagande att bolaget kan expandera globalt, då borde man väl lätt fått ihop ordentligt med eget privat kapital redan tidigare. Eller är ägarna inte så smarta och framgångsrika som de  påstår?

OK, alla ”entreprenörer” har inte eget kapital, det fattar jag också. Då är det bara att låna i banken. Svårare är det inte. Men då får man ta egna risker och kanske ta ut extra lån på sin villa eller BRF lägenhet.  Eller också får man låna pengar från släkt och vänner. Kanske banken inte vill låna ut (mer…) pengar? Finns det redan tidigare stora skulder och inteckningar i bolaget? Det finns alltid en anledning till att banker nekar till nya lån, även om bolaget vill göra ”en lönsam global expansion”.

Om varken ägare, styrelse, företagsledning, banker, släkten eller vännerna vill gå in med nytt kapital, varför skulle då några för bolaget helt nya och okända investerare  satsa sina egna pengar?

Två hesidesannonser

Tyvärr är det många som går på bluffen om nyemissioner.  De flesta svenskar är både blåögda och godtrogna som jag brukar säga. (Yes, Besser är också blåögd, men också mycket skeptisk och cynisk. Kanske beroende på kunskap om och erfarenhet av den svenska finansbranschen.. 🙂

Den första annonsen är för ett riskkapitalbolag (??) som heter Seafires AB. Man använder alla de rätta orden. ”Vi vill göra skillnad i företagen vi går in i och äger länge” Sånt vill alla ”investerare” höra. Man skall var ju långsiktig tycker de flesta investerare, speciellt alla pensionärer som samlat på sig lite investerings och sparkapital under åren. ”Vår ambition är att behålla bra företag – inte sälja dem” säger VD. Precis vad alla vill höra. Bolaget skall ta in 20 nya miljoner för att köpa ”bra företag”. Men hur blir det i verkligheten? Det vet vi inte men jag kan göra en ”kvalificerad gissning”.

När alla nya förhoppningsfulla aktieägare betalat in de 20 miljonerna så får VD (och hans ”närmaste medarbetare”) en ordentlig löneökning. VD får ett påslag med minst 100.000 i månaden (1,6 milj per år) och hans kompisar får minst lika mycket i lönepåslag eller styrelsearvode. Det blir ytterligare 3 till 4 miljoner i extra kostnader per år. Sen blir det självklart också några mindre företagsköp.

Seafires säger att de skall köpa ”bra företag”. Hur vet vi att de gör just det? Det vet vi inte! Antagligen är det några kompisar (”entreprenörer”) som startat nya bluffbolag som en del i hela bedrägeriet. De 20 miljonerna räcker kanske i 2 eller 3 år. Sen är det dags att göra ytterligare en nyemission. Minnet är kort för de flesta och det finns alltid nya idioter därute.

Har man redan aktier från förra nyemissionen så sitter man fast på kroken. Då finns det bara två alternativ. Antingen vara optimist och fortsätta att ”investera” och hoppas på framtiden, eller vara realist och förlora hela insatsen nu.

Båda alternativen ger svåra beslut och stora förluster. Tyvärr brukar de flesta ”investerare” vara ”optimister”. Verkligheten är att  ”Loss aversion” är en mycket stark egenskap. Mycket få personer är villiga att ta en säker förlust just nu. Men att fortsätta ”investera” i  nyemissioner och nya aktier gör bara att förlusterna blir ännu större i framtiden !!

Vi gör en enkel personsökning på VD och alla bolag han är inblandade i som ger följande info. Då ser man att VD är med i 9 bolag som alla utom ett går med förlust. Det bolag som går med vinst har en omsättning på 4.9 miljoner (2016), en vinstmarginal på 97.3% och har bara 1 anställd. Gissa vem? (Det bolaget är självklart inte Seafires AB !!!) VD bor i en stor och fin villa i Saltsjö-Boo. Gissa vilka som betalat för den? (Hur många nyemissioner har han gjort tidigare?)

Den andra annonsen  är från det fantastiska vattenreningsföretaget  Xzero AB  med den  i finanskretsar ökända  Aapo Sääsk.  Annonsen försöker försvara den senaste nyemissionen (där tydligen ytterligare ett antal godtrogna ”värdeinvesterare” blev grundlurade) med snack om framtid med ”nanoteknik”. Mycket få vet något om just nanoteknik, men det låter både framtidsinriktat och spännande…. 🙂

Annonsen har en stor bild på blond dam i labbmiljö, och två mindre bilder på äldre herrar. De båda herrarna sägs var ”rådgivare” med ”förflutet” i  ABB och Ericsson, men ingen av dem har jobbat där på många år. Det verkar mest vara två avdankade pensionärer  som sålt ut sig för att få lite extra inkomster  från ett oseriöst bolag.

Texten är mest  snack om den fantstiska reningsprocessen som (någon gång i framtiden…!!) skall  säljas till stora kunder som ”Intel, Google och Apple”. Det är också hänvisningar till KTH för gemensamma  ”långsiktiga projekt”, med ser man lite närmare så är det bara några alumni som tycker och tänker utan substans.

Numera är det lätt att ”investigate before investing”. Jag blir alltid förvånad över att normalt kloka och förståndiga privatinvesterare kastar ut sina pengar på ”investeringar” utan att kolla bakgrund. När det gäller Xzero AB finns det massor med info.

Vi börjar med aktieforum i www.nyemissioner.se  Där skrivs i november 2010 följande…

”Varning för Xzero som just nu gör en nyemission. Erbjudandet är så nära man kan komma ett XXXXXX. Företaget har funnits sedan 1997 och har gjort massor av nyemissioner. Försäljningen de senaste åren har legat på mellan 50 – 250 tusen kronor per år. Total flopp alltså. Ställ det mot att företaget enligt teckningskursen i emissionen värderas till över 304 miljoner kronor!”

Sen kollar vi på www.svd.se från december 2010. Där står det så här..

“Euroclear, tidigare VPC, säljer aktieägarlistor som används av bolag som vill nå investerare med egna erbjudanden. Ett av dem är onoterade och finansiellt skakiga Xzero som skickat ut emissionserbjudanden till tusentals personer. Men utskicken kan vara olagliga”.

”Bolaget har skickat brev till cirka 20 000 aktieägare i elva bolag enligt egna uppgifter. Det handlar bland annat om aktieägare i Medicpen och Accelerator på Aktietorget, Countermine på NGM och Feelgood på smallcap-listan.”

Sen har vi en artikel i www.aktiespararna.se  från december 2014. Så här skriver Jonas Bernholm…

“Vattenreningskungen Aapo Sääsk har många strängar på sin lyra och avger de bästa vibrationer. Han har förmodligen även Sverige-rekord i det inofficiella mästerskapet för hur länge en notering kan vara planerad. Efter 25 års noteringsväntan i bolagen HVR, Purity och Xzero är aktieägarna otåliga. Patenten har förlorats, men HVR värderas till svindlande 489 miljoner enligt emissionen 2014. Notering utlovas vid positivt kassaflöde.”

Hur många nyemissioner har HVR och Xzero AB gjort? Inte vet jag, men bolaget (och Aapo Sääsk..) har fått in många miljoner under årens lopp, bolagen har aldrig vistat någon vinst och bolagen är fortfarande onoterade.

Det fantastiska är att det fortfarande (år 2017) kommer in nya aktieägare med nytt kapital trots att lönsamheten är obefintlig sen 25 år tillbaka och att det är nästan omöjligt att bli av med aktierna när bolaget  fortfarande är onoterat.

Onoterade bolag?

Finns det onoterade bolag som man överhuvudtaget skall investera i? Besser jobbade några år på ett (seriöst…) investmentbolag som investerade i “mindre onoterade bolag”. Vi hade en mycket enkel regel för våra investeringar. Den kallades för “100 / 10 / 10 –regeln” och var en mycket effektiv screeningprocess.

För att vi skulle investera i ett bolag krävdes det minst : 100 miljoner i försäljning (Omsättning), 10 % i bruttomarginal (Lönsamhet) och båda villkoren uppfylda under 10 år (Uthållighet).

Den typen av företag behöver inte annonsera efter några nyemissioner och nuvarande aktieägare vill oftast inte sälja några aktier i bolaget. Det är de välskötta, lönsamma och stabila bolagen man skall investera i om man verkligen vill investera i “onoterade bolag”.

Ganska självklart egentligen. Seriösa och framgångsrika bolag har både omsättning, lönsamhet och uthållighet. “Aktieinvesteringar är inte rocket science…”… säger Besser  🙂

Slutsats

Nyemissioner skall man akta sig för. Till 99% är det bara bedrägeri, bluff, ruffel och båg.

 I bästa fall är det en udda “uppfinnarjocke” som låter andra betala för en lekstuga som pågår under många år (Xzero AB). Men det finns också många “riktiga skurkar” som lurar till sig höga löner och arvoden från godtrogna aktieägare (Seafires AB).

“Girighet och Dumhet är två närbesläktade egenskaper. Det är ingen bra kombination, speciellt när det gäller aktieinvesteringar”  ….säger Besser 🙂

Man skall alltid göra en bakgrunds- och personkontroll innan man gör större investeringar. Det gäller för allt, både boende och större inköp, men speciellt för investeringar i aktier, både noterade och onoterade aktier.

Besser

Advertisement