Det blir en kort avstämning för 2017. Jag gjorde tidigare en avstämning efter första halvåret men nu är det helåret 2017 som gäller. Avstämningen är mest en sammanfattning av året för mig själv, men också en redovisning på att jag verkligen ”gör som jag skriver”. (Vilket några kanske betvivlar…? 🙂  )

Hur har det gått 2017? Det är bara fyra delar som är viktiga. Men först en uppdatering av investeringsstrategin.

Investeringsstrategi

De som läster den här bloggen vet att jag är ”en något annorlunda investerare”, är långsiktig och helst vill ”köpa bra bolag billigt”. Men sen våren 2015 så köper jag också aktier mer regelbundet. (Vilket jag också gjorde 2008 till våren 2014. Sen gick jag ur börsen (dumt!!), men jag har fortfarande kvar regelbundet sparande, och jag har lärt mig en läxa)

Sen 2014 har jag redan sex planerade (fiktiva..)aktieportföljer.  Mina investeringsregler bestämmer bara när, hur och till vilket pris jag skall köpa mina aktier. De har alltså inget att göra med vilka aktier jag köper eller antal aktier, dvs varje portfölj har bestämda aktier och antal redan från början.

Det är färdiga aktieportföljer som bara behöver fyllas på med aktier till rätt pris i rätt bolag. Totalt omfattar mina sex planerade ”aktiva portföljer” 42.000 aktier, något ojämnt fördelade på 35 bolag. Av bolagen är 16 st inom OMXS30, 16 st inom övriga LC och 3 st inom MC.

Det blir egen aktiefond (helt enligt UCITS 4…(Googla?)) som både är riskbegränsad och som kommer att ge regelbundna utdelningar, både nu och i framtiden. Den ligger också nära en indexfond, (men utan Fingerprint och Eniro… 🙂 ). Värdeutvecklingen är inte så viktig, men förhoppningsvis kommer min ”aktiefond” att utvecklas som index. För mig är utdelningarna alltid viktigast.

Det är alltså numera två aktiestrategier som jag använder.

Strategi 1: Regelbundet sparande, Regelbundna investeringar…. Jag gör ett eller flera inköp varje kvartal. Det är inköp till mina fiktiva portföljer, men också till ”Övriga aktier” som ligger utanför de förbestämda aktieportföljerna. Det är främst inköp när det blir ”bra tillfällen i bra bolag”, helt oberoende av mina planerade portföljer.

Strategi 2: Regelbundet sparande, Skapa investeringskapital, Investera selektivt….  Det här är min grundläggande strategi där jag fortfarande bygger upp mer investeringskapital för framtida bruk. Jag har drygt 80 % av det kapital som jag (tror att jag….) behöver för att investera i mina aktiva portföljer.  Det är naturligtvis bara gissningar av framtida aktiekurser, så jag kommer antagligen också att behöva ett extra buffertkapital för att klara alla inköp.

Finansiering 2017

Totalt har jag under 2017 ökat mitt investeringskapital med 231 tkr (brutto).  Det har varit regelbundet sparande, men med olika belopp varje månad. Jag har också haft några större oväntade utgifter under året. Bland annat har jag betalat en restskatt på drygt 20.000 som jag inte räknade med. Men nästa år borde det bli pengar tillbaka från skatten istället. (Hoppas jag  J). Jag sålde även av mina sista aktiefonder i början av året för 44.800 kronor (med bra reavinst), och de är inkluderade i årets finansiering, liksom ränta, aktieutdelningar och diverse andra ”oplanerade inkomster”.

Investering 2017

Totalt har jag under 2017 gjort 13 investeringar och köpt 3.050 aktier, en total investering på 393 tkr.  Av dessa så har 1.900 aktier för 248 tkr varit till de aktiva portföljerna. Som vi ser så har inköpen varit mycket större än sparandet, men både mina regelbundna och selektiva investeringar i aktiva portföljer betalas av mitt befintliga investeringskapital.

Som jag tidigare skrivit, här är en av fördelarna med att separera investeringskapital (Preparation) och investeringar (Performance). Eller för att uttrycka det på svenska, det är viktigt att skilja på finansiering och investering… 🙂 . (Jag har två konton för mitt investeringskapital, ett konto för sparande och insättningar (finansiering) och ett annat konto för uttag och inköp (investeringar)).

Avkastning 2017

Avkastningen under 2017 har varit aktieutdelningar på totalt 16.095 kr. Jag har inte sålt några aktier och jag har därmed inte gjort några reavinster på aktier. Men jag har heller inte gjort några reaförluster! Hela tanken med avkastning i form av utdelningar är att behålla aktier som ger (ökande…?) utdelningar varje år. (Se även inlägget ”De rikas hemlighet” från 15/9 2017)

Med en huvudsaklig ”Buy&Hold” strategi försöker jag undvika både reavinster och reaförluster… J. Alla mina aktier ger löpande utdelningar och antalet aktier kommer att öka framöver.

Avkastningen (utdelningarna..) har realiserats (utbetalats..) med en genomsnittlig YOC på 3,67 %.  Detta delvis pga halv utdelning på senast köpta H&M aktier (mellan 17/4 till 14/11). Nästa år blir det mer än fördubblad avkastning och ett bättre YOC-värde, (hoppas jag… 🙂 ).

Skatt, Avgifter och Kostnader 2017

Den totala skatten på mina aktier och utdelningar har under året varit 1.567 kr. För mig är skatter (och andra avgifter och löpande kostnader…) är en viktig del av planeringen. Det är de löpande kostnaderna (och skatterna..!) som tar en stor del av den långsiktiga avkastningen, som vi också sett i några tidigare inlägg. Skatter är också kostnader!. Jag har alla mina aktier i ett ISK konto och har därmed betalt ISK-skatt på kapitalunderlag för 2017. Men det viktiga är inte bara den totala skatten i absoluta tal, utan också skatt i relation till avkastning.

(Skatten på ISK-konto beräknas på ”kapitalunderlag” (0.375% år 2017 och 0.450% år 2018, en skattehöjning på 20%!!) men skatten på en aktiedepå beräknas på realiserad avkastning (30%). Det betyder att det alltid finns en brytpunkt där aktiedepå blir förmånligare än ISK-konto beroende på avkastning. För 2018 går gränsen vid 1.50% i nettoavkastning.)

Totalt har jag betalat 9.7 % i skatt på mina utdelningar (avkastningen). Så för 2017 var ISK fortfarande förmånligare än aktiedepå .

Mina 13 inköp har kostat 897.- i courtage och mitt ISK konto i SEB har för närvarande ingen avgift. För övrigt finns inga andra kostnader eller avgifter för mina aktieportföljer. Det betyder att mina totala avgifter och kostnader för 2017 uppgår till 0.23% av investerat kapital. Helt OK.

Min målsättning är också att mina kostnader för varje enskild investering alltid skall ligga under 0.50% av investerat kapital. Något som jag lyckats med i alla mina 13 investeringar under 2017.

Track Record

Det som är så viktigt när det gäller aktieinvesteringar är att dokumentera alla aspekter av de investeringar man gör. Det är därför som regelbundna avstämningar är så viktiga, och det är avstämningar som gör att man kan lära sig av sina misstag. Men också att göra bättre förutsägelser och gissningar om framtiden. Det blir en stor fördel att veta vad man kan göra om man redan vet vad man har gjort.

Några gissningar inför 2018… Finansiering och sparande kommer i stort sett att bli lika som 2017, Investeringar och inköp kommer att öka med cirka 50 %, och Avkastningen kommer att öka med mer än 150 % jämfört med 2017. Skatten och kostnader kommer att öka i absoluta tal, men ISK skatten kommer fortfarande ligga under 15 % i relativa tal.

3P, en gång till

Det är egentligen ganska lätt att ”bli framgångsrik med aktier”. Det behövs bara tre steg för att lyckas…

Planning…. Planera din aktiestrategi, vilka aktier och vilken typ av avkastning du vill ha på dina investeringar. Själv föredrar jag ett stort antal aktier i ett stort antal stora, stabila och lönsamma bolag som alla ger regelbundna utdelningar (realiserad avkastning). Planning är att vilja investera.

Preparation… Skapa förutsättningar och investeringskapital för att kunna genomföra investeringarna. Jag ökar min kunskap genom att läsa ”bra böcker” och jag sparar regelbundet för att öka mitt investeringskapital. Kapitalet kompletteras också med utdelningar och olika typer av “oplanerade inkomster”. Preparation är att kunna investera.

Performance…. Genomför dina planer regelbundet under lång tid. Jag investerar regelbundet i mina ”fiktiva” portföljer men har också extra investeringskapital att köpa andra aktier när det blir tillfälle. Alla inköp analyseras och dokumenteras både före (planning) och efter inköp (review). Performance är att genomföra investeringarna.

Det som skrivs ovan skulle också kunna beskrivas med Vilja, Kunna, Genomföra. Men då gäller det att man 1) vet vad man vill, 2) vet vad man kan och 3) vet vad man gör. Att ha en genomtänkt och långsiktig strategi redan från början är självklart bäst.

Girighet, Möjlighet, Verklighet (!).

Om man vill göra snabba reavinster (Girighet) genom att köpa t.ex. Fingerprint eller Eniro, så är det helt OK. Och om man också har kapital att köpa för (Möjlighet) så är det också helt OK. Med då krävs det att man också verkligen lyckas med den planerade reavinsten och ”aktieklippet” (Verklighet). Dessutom skall man helst upprepa bedriften flera gånger. Något som är svårare än man kan tro… 🙂

Det är just svårigheten att i praktiken verkligen genomföra det man planerat och vill göra, som är det stora problemet med aktieinvesteringar. Det är också här teori (köpa billigt och sälja dyrt) inte klaffar med praktiken (köpa skräpaktier, IPOs och nyemissioner med fallande börskurs).

Att tänka till, planera väl och ta hänsyn till risker innan man investerar i aktier är helt fundamentalt. Om man vill uppnå det önskade resultatet i verkligheten så måste man också ta hänsyn till riskerna i redan i planeringen. Det är i planeringen som det verkliga utfallet (dvs realiserad avkastning…) i praktik och verklighet grundläggs.

Slutsats

Det är ganska enkelt i teorin.  Det bästa är naturligtvis att göra rätt från början och fortsätta så under lång tid. ”Köp rätt aktier till rätt pris” eller ”Köp rätt aktier regelbundet”. Båda strategierna fungerar utmärkt.

I praktiken är det lite svårare. Det krävs kunskap och erfarenhet för att analysera och planera sina aktieinvesteringar. Det tar lång tid att skapa både ett större investeringskapital och en aktieportfölj. Framför allt krävs det tålamod och självdisciplin för att genomföra sina planer och investeringsstrategi under en lång tid.

Om man vill göra det enklare för sig köper man i stället regelbundet andelar i en indexfond. Men då måste det vara en gratisfond, och man måste fortfarande vara långsiktig och ha både tålamod och disciplin.

(Den stora nackdelen med indexfonder (och värdeökning på aktier..) är att det inte blir någon regelbunden och realiserad avkastning (dvs pengar i handen…). Det kommer senare under 2018 ett inlägg om just ”avkastning”.  En genomgripande analys av alla fundamentala delar i det begreppet.)

Det som är så fantastiskt med aktieinvesteringar, är att skillnaden mellan teori och praktik är så otroligt stor.

Att göra rätt i teorin betyder ingenting, men om man gör rätt i praktik och verklighet så ser framtiden ganska ljus ut för dina aktieinvesteringar….  🙂

Besser

Advertisements