Jag gissar att de flesta som läser den här bloggen inte går på de stora börsbolagens årsstämmor. Det gör inte heller jag normalt, men ibland blir det besök på någon enstaka årsstämma. Förr om åren gick jag på flera årsstämmor, men senaste tiden har det alltså varit färre besök. Nu senast var jag på Handelsbankens årsstämma (mars 2018) och det var mycket som var sig likt. Det blir ett litet sammandrag av hur det brukar se ut på de större börsbolagens årsstämmor..… 🙂

Vilka går på årsstämma?

De stora bolagen med ”folkaktier” typ Telia och Ericsson (cirka 450.000 aktieägare) drar alltid stora skaror, ibland upp till 1.000 personer på årsstämman. (När det blir större uppståndelse för mer normala bolag, som senast på Nordea stämman var det över 1.100 personer anmälda även där.)

Men även ”vanliga” storbolag blir allt mer besökta som jag ser det. Det var 650 personer nu senast på Handelsbankens årsstämma och jag vill minnas att det var runt 400 för några år sen. Så frågan blir, Vilka och Varför går man på börsbolagens årsstämmor?

Svaret är att 90 % av alla deltagare är pensionärer som inte har något bättre för sig. Det är den äldre generationen som köpte aktier redan på 60- och 70-talen i stora svenska bolag. Många har under åren fått ihop många aktier, blivit rika och känner en stark samhörighet med bolagen. Då är årsstämman ett sätt att förstärka den samhörigheten och gemenskapen till både andra aktieägare och bolaget självt. Man är ”gift med aktien” och naturligtvis stolt över bolaget och tycker alltid att styrelse och ledning gör ett bra jobb.

Sen finns det också ett relativt stort antal ”snyltare” som kommer för att mingla och få lite tidsfördriv och dessutom få lite gratis mat, dryck och underhållning.  Det är ofta äldre pensionärer med låga pensioner som bara äger några enstaka aktier, som ser årsstämmorna som ett sätt att komma ut och få ett avbrott i vardagen. Ganska trist, men så är livet för många äldre här i Sverige.

Det finns också alltid någon eller några som bara vill få uppmärksamhet.  Det finns en person som under många år varit med på de flesta storbolags årsstämmor och som är ökänd både bland aktieägare och av bolagen.  Han heter Torvald och finns alltid med på talarlistan. Ofta har han en lång lista av rent allmänna frågor som knyter an till vad som hänt i värden det senaste året.  Det blir ganska meningslösa frågor som bara helt kort avspisas av VD eller mötesordföranden. Men det är helt oförargligt och ibland ganska roligt.

Det finns också oftast minst en ”rättshaverist” på årsstämman. Han (100 % är män) har hittat något som han anser var fel eller orätt, antingen med bolaget eller med aktieutvecklingen. Det är ofta någon med ”ovårdat hår, skägg och illasittande klädsel” (ni vet vad jag menar…) som vilt protesterar mot någon upplevd orättvisa. Men det kan också var en mer städad pensionär som vill klaga på bolaget eller ledningen. Det är ofta hårda ord som yttras men verkligheten i bolaget påverkas eller förändras inte alls.

En representant som alltid hörs på alla årsstämmor är Folksam. Så har det varit i alla år. Folksam gör politisk propaganda för allt som verkar ”modernt”  och PK för tillfället, Det är ofta saker som ”diskriminering” ”hållbarhet” och ”miljöpåverkan”.  Det är oftast en ”ung arg tjej” som läser innantill i ett halvdåligt manus. Det saknas både relevans och kunskap, det är samma person och samma text som hörs på alla årsstämmor under våren där Folksam fonder är aktieägare.  Det är bara blaskigt snömos, helt utan substans.

Jag undrar vad som uppnås? Andra aktieägare blir bara irriterade så det är ingen bra reklam för Folksam. Själv får jag bara avsmak för Folksams försök att göra reklam och politik av årsstämman. Det är samma floskler som vi hört från andra politiker. Folksam, som är ett så kallat ”folkrörelse ägt” bola,  framstår mest som en politisk megafon för det som är PK just nu.

Ytterligare en representant som är med på alla årsstämmor är Aktiespararna. Det är däremot alltid en mycket kunnig, påläst och seriös person, där varje frågeställning är helt specifik får varje bolag, årsredovisning och årsstämma. Skattebetalarna har alltid många duktiga representanter på de olika årsstämmorna, som alla tar seriöst på frågorna. Det är både ris och ros för bolaget och alltid mycket relevanta frågor baserade på en seriös och grundlig genomgång av årsredovisningen. Jag är verkligen imponerad av Aktiespararna, och deras representanter som alltid har både kunskap och kompetens.

Varför går man på årsstämma?

Ja, det finns många anledningar, se ovan. Men det finns också andra orsaker att gå på ett bolags årsstämma.

Intresse av bolag och dess verksamhet….   Det finns många med ett genuint intresse av både bolag, bransch och verksamhet. Ofta är det nuvarande eller tidigare anställda i bolaget, men det finns också seriösa och branschbevakande ekonomi journalister (några ytterst få…). Även seriösa större aktieägare och kanske även branschfolk och konkurrenter går gärna på årsstämman för att få mer information, mingla och kanske träffa ledning och styrelse lite mer privat efter årsstämman.

För att få förstahands information direkt från styrelse och VD….  Även om det mesta på årsstämman är tillrättalagt så är det en helt annan sak att få direkt och ofiltrerad information från de som leder bolaget. Det är något helt annat än att få begränsad andrahandsinformation via media. Men det kräver självklart kunskap och erfarenhet för att kunna tolka det som sägs på årsstämman. Men då kan man också bilda sig en egen uppfattning om både bolag och personer i styrelse och ledningen.

Några aktieägare tror att man kan utöva sin rösträtt och påverka bolaget…. Det är bara dumheter. Det finns inga bolag alls på börsen, inte ens de allra minsta där enskilda aktieägare eller ens Aktiespararna kan påverka utfallet av årsstämman. Allt är redan bestämt på förhand. De stora aktieägarna har redan på förhand kommit överens om hur de skall röst på de olika förslagen. (T.ex flytten av Nordea till Helsingfors klubbades igenom med 96.9 % av rösterna. Där det ”progressiva” Folksam efter mycket snack i media och på årsstämman lade ner sina röster i omröstningen.)

Som sagt, det finns många anledningar att gå på en årsstämma, men det finns också många anledningar att låta bli !! Oftast finns det bättre och viktigare saker att göra… 🙂

Handelsbanken, ett exempel från 2018

Men hur passar ovanstående in på senaste årsstämman i Handelbanken (SHB)? Allt stämde till 100 % och alla kände igen sig. Massor av pensionärer och både Torvald och ”rättshaveristen” var där.

Det var cirka 650 personer anmälda till årsstämman i Vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm.  En fantastisk byggnad med underbar miljö. Efter stämman serverades sedan ”en lättare förtäring” i ”Spegelsalen” och övriga festvåningen. Det var en väl tilltagen ”delikatess tallrik” med tillbehör, öl och vatten serverade av vitklädda kypare. En ganska häftig upplevelse. (gå in här det finns fler fina bilder från festvåning och lokaler att titta på…)

Men det behövs också en lite mer djupgående analys av aktieägarna. Besser gillar att analysera det mesta och här är lite fakta och siffror från årsstämman för SHB…

Handelsbanken (SHB) noterades redan 1873 på Stockholms Fondbörs och är därmed det äldsta bolaget på OMXS. Bolaget har över 115.000 aktieägare varav 75.000 (65%) har 1.000 eller färre aktier. Totalt har SHB 1.944 miljoner aktier, varav 49% ägs av utländska ägare. Ägare representerande 1.086 miljoner aktier (56%) var anmälda till årsstämman.

Så här fördelade sig aktieägarna på stämman…

Det fanns 67 aktieägare som hade färre än 100 aktier. Flera av dem hade även under 10 aktier, dvs ”snyltare”. Förutom familjen Fredrik Lundberg fanns det 6 privatpersoner med fler än 50.000 aktier. Totalt har aktieägare med fler än 20.000 aktier (2.637 aktieägare (fysiska och juridiska) som representerar 2,3 % av antalet aktieägare) 92 % av totala antalet aktierna i SHB.

 För familjen Lundberg som privat innehav av aktier, så var situationen följande: Fredrik Lundberg: 13.700.000 aktier, Anne-Marie Lundberg (fru): 75 .000 aktier, Louise Lindh (dotter): 2.400.000 aktier, Katarina Martinson (dotter): 2.400.000 aktier, Björn Martinson (måg): 108.000 aktier. Totalt har familjen Lundberg cirka 18.683.000 aktier. Om vi räknar med 7:50 i utdelning per aktie så fick familjen Lundberg utdelningar på drygt 140 miljoner bara från SHB. Ingen dålig ”inkomst av kapital”.

Men de största aktieägarna är trots allt svenska Investmentbolag (Industrivärden, 198 milj och Lundbergs 60 milj aktier), Stiftelser (Oktagonen, 197 milj aktier), Fondbolag (Robur fonder 54 milj, SHB fonder 31 milj, D&G fonder 18 milj, SEB fonder 14 milj och SPP fonder 12 milj aktier) och Pensionsbolag (Alecta 40 milj, 3:e AP fonden 14 milj, AFA 11 milj och 4:e AP 8 milj aktier). Totalt äger de 10 största svenska ägarna 47 % av aktierna. (se även nästa inlägg, om 2 veckor som vanligt..)

De utländska pensions- och fondbolagen står för 49 % av alla aktier i SHB. Det är lätt att glömma detta faktum. Det betyder också att dessa ”lättrörliga” bolag inte ser på SHB (och andra svenska storbolag….) på samma sätt som svenska privata och institutionella ägare. De har andra prioriteringar och andra riskbegränsningar. De är ofta mycket kortsiktiga och tenderar att övertolka de makropolitiska händelser som sker även utanför Sverige. Det är den här typen av aktieägare som säljer i panik när det börjar bli tal om en ”global kris”. Då kan det bli tillfälle till bra inköp av privatinvesterare med eget investeringskapital.(även här mer i nästa inlägg..)

Slutsats

Visst kan det vara intressant att någon gång gå på börsbolagens årsstämmor, men ofta är det bara slöseri med tid. Det krävs nog specialintresse för att det skall kännas meningsfullt.

Att tro att man kan påverka bolagets ledning eller verksamhet som enskild aktieägare är bara dumheter och slöseri med energi. Årsstämman är alltid väl regisserad från början och alla beslut redan avgjorda innan årsstämman börjar. Det bästa är att sitta still, lyssna och försöka lära sig något.

Men trots det så rekommenderar jag att man någon gång ibland deltar på en årsstämma. Det ger alltid lite nya erfarenheter och insikter, även om alla inte är bolags- och aktierelaterade.… 🙂

Besser

Advertisements