Det blir en som vanligt en avstämning för första halvåret 2018. Jag gör bara avstämning varje halvår, det behövs inte oftare än så om man är en ”långsiktig aktieinvesterare”.  Men man måste trots allt göra en genomgång av investeringarna ibland för att få en klar bild av vad som har hänt den senaste tiden.

Det är då man kan se trenderna och de långsiktiga förändringarna i sina aktieinvesteringar.  ”Track Record” är också ett bra sätt att visa på trenden för aktieinvesteringar över åren och att kunna göra ”kvalificerade gissningar” om framtida utfall… 🙂

Jag fick en spydig kommentar från ”Jochen” tidigare i våras. Så här skrev han.. ”Du kan väl knappast ha några utdelningar att prata om som legat likvid sedan 2014?!”. Så här svarade jag: ”Well…. Vi får väl se när det blir halvårsavstämning i början av juli hur det gick. Då redovisas även track record för åren 2015 till 2018. Kan bli en överraskning  🙂 ”.  Det blir en redovisning lite längre ner, men jag kan redan nu avslöja att det ser helt OK ut, både bakåt och framåt i tiden… 🙂

Det är bara 4 delar av aktieinvesteringar som jag tycker är intressanta: 1) Finansiering (kapital till aktier), 2) Investering (inköp av aktier), 3) Avkastning (intäkter från aktier) och 4) Skatter och utgifter (kostnader för aktier).

Jag är mindre intresserad av värdeökningen på aktier. Jag räknar bara med ”passiv, regelbunden, riskbegränsad och realiserad avkastning” dvs jag handlar inte med aktier och får bara avkastning i form av de utdelningar som utbetalas regelbundet varje år.

Jag vill varje år ha ett regelbundet och stabilt kassaflöde med ”säkra pengar i handen” utan att själv behöva vara aktiv. ”In Cash We Trust” eller ”Dividends don’t lie” är andra sätt att se på saken…. 🙂

Finansiering

Under de första sex månaderna har mitt investeringskapital ökat med 155 tkr. Det är helt i linje med förväntningarna och jag räknar med att det blir totalt cirka 250 tkr för helåret 2018. Jag har hyfsat höga inkomster och relativt små (fasta…) utgifter. Det finns inga lån, räntor eller amorteringar.  Då blir det en hel del över varje månad trots att jag lever mycket gott utan att behöva snåla. Det hjälper förstås också att ha en högavlönad fru som bidrar till hushållets kostnader och att barnen (= stora kostnader…) flyttat hemifrån. Delar av finansieringen är också ränta, utdelningarna och andra ”oplanerade och oregelbundna inkomster” som läggs till investeringskapitalet.

Investeringar

Hitintills i år har jag gjort 10 inköp av totalt 5.050 aktier till en kostnad av 610 tkr. Det har varit 4 inköp av 2.000 aktier inom min planerade ”Aktiefond” (sex aktieportföljer) och 6 inköp av 3.050 aktier inom ”Övriga aktier”. Jag räknar med att det blir färre inköp av aktier under andra halvan av året. Naturligtvis förutsatt att inget oväntat inträffar och det blir ett kursras på någon av mina potentiella aktier.

Avkastning

Avkastning i form av utdelningar har hitintills varit 43.200 kr. Det blir några ytterligare utdelningar under hösten och jag vet redan nu att den totala avkastningen 2018 blir 62.600 kronor med en YOC på 5.24 %. Ett helt OK resultat.

Avkastningen på mina aktier blir bara i form av utdelningar eftersom jag inte tänker sälja några aktier. Skulle något bolag få långsiktiga problem (som inte kan avhjälpas…) så slutar jag bara att köpa de aktierna.  Jag planerar att ha aktier i totalt 32 bolag på LC och 3 bolag på MC i min ”Aktiefond”, så det blir en låg total risk och en begränsad påverkan av varje enskilt bolag totalt sett. Sannolikheten och risken är dock mycket låg för att det kommer att hända. Jag köper bara aktier i ”stora, stabila och lönsamma bolag”.

Skatter och avgifter

Totalt har jag betalat 2.352 kr i skatt (ISK) och 553 kr i courtage för mina 10 inköp. Det blir en relativ totalkostnad på 6,7 % av avkastningen (halvår). Skatter och kostnader är viktigt så det gäller att planera väl. Totalt har jag betalat 0.09 % av mina inköp i courtage och avgifter (till SEB) och varje inköp har legat under 0.50 % i kostnader, helt enligt mina egna regler. (SEB har numera bara 0.09 % i courtage för aktieaffärer över 22.500.- och jag gör mest inköp över det beloppet)

Jag gissar att skatten drygt kommer att fördubblas till cirka 6.000.- för helåret, men att det kanske inte blir så mycket mer inköp resten av året. Vi får väl se vid nästa avstämning i januari nästa år.

Track Record

Det som är viktigt är att alltid hålla koll på sitt eget ”Track Record”. Det är också därför det är så viktigt att dokumentera allt som görs vid varje aktieinköp. Hur skall man annars kunna veta vad som gick bra och vad som gick mindre bra? Det är mest erfarenhet från egna investeringar som gör att man (förhoppningsvis..)  inte gör om tidigare misstag.

”Investeringsperioder”

Min första investeringsperiod var 2008 fram till våren 2014, då jag gick ur börsen och konsoliderade mitt investeringskapital.  Jag rensade ut många bankkonton och sålde av det mesta av aktiefonder, onoterade aktier, optioner och annat ”finansiellt skräp”. Det investeringskapitalet (på räntekonto i Santander) är nu grundkapitalet för mina framtida investeringar. Jag började köpa så smått igen hösten 2015, och har fortsatt sen dess med mindre, regelbundna inköp. Det betyder att jag missat en del av de senaste årens uppgång på börsen, men också att jag strukturerat upp och rensat ut mycket skräp från min privatekonomi. Kanske har jag förlorat avkastning de senaste åren, men på lång sikt så känns det bra att ha renodlat mina investeringar. Aktieinvesteringar är för mig bara en hobby. Jag har även andra, bättre och kanske ännu mer framgångsrika investeringar, typ familjen, vänner, hälsa, kunskap, erfarenhet och vår bostad.

Sen jag började min ”andra investeringsperiod” våren 2015 så har jag följande Track Record för de senaste 4 åren.

Finansiering… Sen 2015 har jag ökat mitt investeringskapital med: 260 tkr (2015), 288 tkr (2016), 231 tkr (2017) och 250 tkr (prel. 2018). Siffrorna inkluderar både försäljning av några överblivna fondandelar, regelbundet sparande, ränta, utdelningar och ”övriga oplanerade inkomster”. Numera finns det inga fonder eller annat ”skräp” kvar att sälja, men utdelningarna kommer att öka ordentligt under kommande år. Jag kommer antagligen att ligga kvar på samma finansieringsnivå de närmaste åren.

Investeringar… Under samma år så har jag gjort följande investeringar: 57 tkr (2015), 111 tkr (2016), 393 tkr (2017) och 750 tkr (prel. 2018). Det är främst befintligt investeringskapital som använts och det har varit några få bolag (med tillfälliga problem…) som inköpts. De större inköpen kommer först när hela börsen kommer ner på lägre nivå. Vi vet inte när det händer, men då finns det både kapital och förberedelser. Om inte börsen går ner ordentligt så kommer jag antagligen att ligga kvar med investeringar på cirka 250 tkr per år de närmaste åren.

Avkastning… Utdelningarna har under de senaste åren blivit: 1.625 kr (2015), 5.800 kr (2016), 16.095 kr (2017) och 62.600 kr (totalt 2018). Det har blivit en dryg fördubbling varje år men framöver kommer ökningarna att bli lägre.  Dels kan det bli utdelningssänkningar i några fall och dels kommer kanske antalet aktier inte att öka så snabbt. Jag gissar dock att utdelningarna kommer att ligga runt 80 tkr nästa år och runt 100 tkr år 2020.

Här ser vi en stor fördel av att planera sina investeringar i en stor och stabil aktieportfölj (eller egen privat ”aktiefond”) och att ta ut avkastningen i form av utdelningar. Det blir inga större överraskningar över åren, den sammanlagda utdelningen kommer in på mitt ISK-konto varje år utan att jag behöver vara aktiv, även om både utdelningar och aktiekurser för de enskilda aktierna kan variera år från år.

Skatt och avgifter… Skatten på mitt ISK-konto har de senaste åren varit 110 kr (2015), 518 kr (2016), 1.567 kr (2017) och 6.000 kr (prel. 2018). Skatten på ISK konton kommer att öka, både med högre skattesats när räntorna börjar gå upp och dels när det totala kapitalunderlaget (”underlag för beskattning”) kommer att öka. Totalt räknar jag med skatter på cirka 7.000.- per år de närmaste åren. Utfallet kommer att bero allt mer på mina utdelningar och min egen avkastning.

Min målsättning är fortfarande att ha en relativ beskattning på avkastningen på under 15 %. Vi får väl se om det lyckas.

Tur eller Skicklighet?

De som läser den här bloggen vet att Besser funderar mycket på fundamentala delar av livet. (Det gäller även aktieinvesteringar. ..) Hur är det med allt annat som vi uppnått hitintills, både privat (t.ex. familj och boende) och publikt (t.ex. jobb och karriär)? Vad är tur (och tillfälligheter)? och Vad är skicklighet (och hårt arbete)? Svåra frågor som kanske bör ge lite funderingar…..

Gör gärna en egen uppskattning av vad som hänt dig i livet hitintills, både privat och publikt. Hur är fördelningen Tur/Skicklighet?  Är det 10/90, 25/75 eller 33/67, eller kanske 50/50? Tål att tänkas på….

När det gäller livet som helhet bör man vara ödmjuk. Mycket av det som händer i livet under åren, både privat och publikt, är tur och tillfälligheter. Men när det gäller aktieinvesteringar och avkastning på aktier skall man inte ägna sig åt önsketänkande och lita på turen. Då gäller det i stället att planera, finansiera, diversifiera och riskbegränsa. Det är först då som man med större sannolikhet kan förutsäga (dvs göra kvalificerade gissningar för…) resultatet och avkastningen från sina aktieinvesteringar.

Slutsats

Det viktiga är att man gör en avstämning på sin aktieportfölj någon gång ibland. Men det bör inte ske för ofta. Då tappar man fokus på den långsiktiga utvecklingen och kan lura sig själv att ändra inköp och strategi bara för att börsen reagerar kortsiktigt och volatilt.

Avstämning bör göras både i absoluta tal och i relativa tal. Det viktigaste är dock att ha en sund absolut avkastning. Det är bara realiserade och absoluta avkastningar som man kan användas i praktik och verklighet.

Men man behöver inte använda realiserad avkastning till konsumtion. Att återinvestera utdelningarna eller öka sparande och passivt investeringskapital är också bra alternativ.

För de flesta är det kanske bäst att vänta med att ta ut avkastningen som konsumtion till en tid då den bättre behövs, t.ex som komplement till minskad arbetstid eller till pensionen framöver.

Att ha ett stabilt kassaflöde och en säker kapitalinkomst som komplement till lönen eller den vanliga pensionen är alltid en bra ide oberoende av när och hur den används… 🙂

Med det här inlägget så avslutas bloggen inför semestern. Besser önskar alla läsare en skön och trivsam sommar. Till hösten, i slutet av augusti, så blir det nya inlägg med fler udda tankar och oväntade kunskaper och erfarenheter…. 🙂

Besser

Advertisements