Det här inlägget är delvis en fortsättning på förra inlägget som handlade om pensioner (och också ett avslutande inlägg om pensioner…) Nu handlar det om ”uttagsfasen”, dvs hur man gör när man skall ta ut privat pension från sina aktieinvesteringar eller sitt pensionssparande. Det är delvis samma fråga som hur och i vilken form man vill ha avkastning från sina aktier.

Men om man fokuserar på uttagsfasen så blir det mycket klarare hur helt olika avkastningen på aktier kan utvecklas.

Det var ett inlägg från z2036 (Stefan Thelenius) som triggade mina tankar. Rubriken var ”Uttagsfasen” och frågan var hur man beräknar ett ”optimal uttag”, dvs hur pensionskapitalet skall räcka hela tiden fram till dess att man dör. Jag skrev en kommentar till inlägget.

”En intressant aspekt på “uttagsfasen” är hur man gör uttagen…

A) Genom att sälja aktier med reavinst (??) och kontinuerligt minska kapitalbasen. Till slut finns inga aktier kvar. Men man väljer själv hur stort uttaget blir fram till dess.

B) Genom regelbundna utdelningar. Då finns hela kapitalbasen kvar över tiden. Men uttagen begränsas av bolagens och aktiernas utdelningar.

Den bästa lösningen (som jag ser det..) är att ha så stor portfölj av utdelningsaktier att utdelningarna överskrider konsumtionsbehovet (som komplement till olika (allmänna, tjänste och privata…) pensioner). Då kommer en del av utdelningarna att kunna återinvesteras och därmed fortfarande öka kapitalbasen.

Utdelningarna blir då ett enkelt och effektivt tillskott till pensionen som aldrig kommer att ta slut.”

90 % av alla pensionssparare

Det fantastiska är att 90 % av alla pensionssparare och aktieinvesterare väljer att ta ut sitt privata pensionskapital enligt ”Modell A”. Besser tycker som vanligt tvärt om och kör enligt ”Modell B”

”Modell A” är också den modell som alla pensionsbolag använder. Pensionsbolag försöker alltid bedöma och matcha beräknad återstående livslängd med utbetalningar av enskilda pensionsbelopp.

Men för säkerhets skull så tar man i ordentligt när det gäller ”beräknad återstående livslängd”. Det är så pensionsbolagen skapar sina vinster och betalar sina kostnader, löner, bonusar och arvoden till pensionsbolagens anställda, ledning och styrelse. Vem tror du annars betalar allt det här i slutändan?

Även pensionsbolagen och försäkringsbranschen liknar finansbranschen där det mest går ut på att ge dyra och dåliga tjänster till de småsparare som inte förstår bättre. Det är alla godtrogna småsparare som pensionssparar i pensionsbolag och pensionsfonder som är de stora förlorarna. Visst finns det några kända skräckexempel, typ Allra, men även de allra flesta ”vanliga pensionsbolag” är mest ruffel & båg. Något att tänka på för alla som har pensionssparande i ”vanliga pensionsbolag”.

Allmän pension

När det gäller statliga Pensionsmyndigheten så gör man en ny beräkning varje år och bestämmer därefter hur stor den allmänna pensionen blir kommande år baserat på genomsnittlig inkomstutveckling och beräknad medellivslängd. Det är inget som vanliga pensionärer kan påverka. Pensionen blir helt enkelt vad Pensionsmyndigheten bestämmer. Men de här beräkningarna med genomsnittlig inkomst och livslängd gäller bara för stora tal (statistik…) och inte för enskilda individer som själva kan planera och bestämma uttag av sitt eget privata pensionssparande.

(Det är inte heller politiker som bestämmer hur stor den allmänna pensionen blir varje år, vilket många i media verkar tro med stora rubriker. Det som politiker kan påverka är bara skatterna på pensioner. ”Skatter är alltid viktigt, men en bra pensionsplanering är viktigare”….. tycker Besser  🙂

Pensionsmyndigheten

I slutet av september kom en ny rapport från Pensionsmyndigheten om senaste beräknad livslängd och uttag av allmän pension.  Nu räcker inte pengarna längre till vanlig pension vid 65 år.

Så här sammanfattar TT rapporten: Dagens 35-åringar bör sikta på att arbeta till 70 för att få en dräglig pension. Och de som föds i dag måste jobba ännu längre.”

”Bakgrunden är den högre medellivslängden som gör att pensionen sjunker om vi går i pension vid 65, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.”

”Pensionsmyndigheten har på regeringens uppdrag beräknat den så kallade riktåldern som innebär att pensionsåldern anpassas till att vi förväntas leva allt längre. I dag presenteras förslaget på hur riktåldern ska beräknas. Den så kallade riktåldern för varje årskull ska enligt förslaget fastställas vid 60 års ålder.”

”För dem födda mellan 1958 och 1960 blir riktåldern 66 år, för att sedan stiga till 67 år för dem födda mellan 1961 och 1963. Sedan stiger riktåldern stadigt till 72 år för dem födda senaste åren.”

Som vi ser stiger ”riktåldern” för allmän pension ganska snabbt framöver. Det blir ytterligare en anledning att skaffa ett eget privat pensionssparande om man inte vill tvingas jobba till 70 år.

Pensionsbolag

När det gäller pensionssparande i ”vanliga pensionsbolag” så blir det alltså en stor varning. Det är samma sak där med ”beräknad återstående livslängd”, men det skall det också bli ordentliga vinster över till bolagen när kundernas pensionsutbetalningar är gjorda som vi såg ovan.

Lösningen för pensionsbolagen blir att alltid beräkna och fördela utbetalningen av det sparade pensionskapitalet på så många år som möjligt. De flesta pensionssparare som tar ut sin pension vid 65 år får en beräknad återstående livslängd till runt 95 år….. !!

Om du börjar ta ut pensionen vid 65 år så fördelas alltså ditt sparade pensionskapital på 25 till 30 år. Om du inte lever till 95 år (vilket inte alla gör…) så blir restkapitalet (överskottet…) ren vinst för pensionsbolaget.

I Sparrebellen Nr 121 från Spiltan skrev PH Börjesson (VD i Spiltan) så här:

”Ett gammalt skämt i pensionsbranschen är att fråga ”om du talar om när du skall dö tar vi fram en perfekt pensionsplan”. Problemet är att ingen av oss vet hur mycket tid vi har kvar, men den glada nyheten är att vi lever allt längre så det gäller att planera sina pensionsuttag så att pengarna inte tar slut för tidigt.”

Men allmän pension och tjänstepension ger en grundtrygghet för hela livet för de flesta som jobbat och betalat skatt under ett helt arbetsliv.  Där behöver man inte bry sig om ”beräknad återstående livslängd”. (Med undantag av några mindre varianter av tjänstepensionen.)

Att försöka räkna ut när man själv skall dö och hur mycket pension man behöver under de sista åren, och därmed försöka planera och förutsäga när det privata pensionskapitalet tar slut är bara dumheter.  Den huvudsakliga pensionen skall alltid vara ”livslång”. Det gäller både allmän pension och tjänstepensioner som är grunden för alla framtida pensionsinkomster.

Privat pension

Det privata pensionssparandet är ofta mer begränsat och ger bara en mindre del av den totala pensionen, men du bestämmer själv hur du vill göra utbetalningarna i uttagsfasen.

Även normalt kloka och förnuftiga personer faller i den här fällan och tror att man skall försöka ”beräkna återstående livslängd” för att ”optimera sina framtida privata pensionsutbetalningar”. Det gäller även många bloggare….  🙂

Besser har alltid framhållit att det behövs (och kommer att behövas…) ett eget privat pensionssparande som komplement om man vill ha ”en hyfsat bra levnadsstandard” även som pensionär, så det gäller som vanligt att tänka till redan från början hur man vill ha det.  🙂

För privat pensionssparande finns det många vägar att välja, allt från egna aktier i en ”reavinstportfölj”, till aktiefonder, blandfonder och indexfonder. Det finns också några vanliga fällor man bör undvika, som ”onoterade förhoppningsbolag”, ”oseriösa IPOs” och ”oärliga pensionsfonder och opålitliga pensionsbolag”.

Även om vi undviker de vanligaste fällorna, så kräver ovanstående pensionssparande att man måste ta ett aktivt beslut att sälja av (reavinst eller reaförlust (??)…)någon del av sparandet för att få en utbetalning.

Modell B

Besser väljer Modell B (med aktieutdelningar…)och har några enkla krav på hur han vill ha sina framtida uttag av privat pension.

Bessers privata pension skall…..

  • Utbetalas regelbundet… Det behöver inte vara varje månad, och det spelar ingen roll om utdelningarna bara utbetalas varje år. Den största delen av pensionen (allmän och tjänste) betalas ut varje månad och att själv lägga upp ett eget buffertkonto med periodisering och extra utbetalning varje månad är en enkel sak. Den privata pensionen utbetalas från ett eget bankkonto med fasta utbetalningar varje månad.
  • Vara stabil eller ökande över åren…. Med en stor och stabil utdelningsportfölj så kommer utdelningarna aldrig att ta slut eller minska. Även om några bolag minskar sina utdelningar så kommer de flesta bolagen i aktieportföljen att öka sina utdelningar för varje år. Den privata pensionen kommer helt enkelt aldrig att ta slut oberoende av livstid.
  • Utbetalas med automatik…. Det skall inte behövas några egna aktiviteter eller egna beslut för att bestämma hur stor den privata pensionen blir. Det blir en enkel hantering där jag aldrig behöver oroa mig över att ta svåra beslut om försäljning av aktier eller eventuella reaförluster. Den privata pensionen kommer alltid att utbetalas utan att jag själv behöver göra något alls.
  • Utbetalas kontant på konto… Det behövs inga teoretiska beräkningar av aktiers värde eller hur stort värde det finns kvar i pensionssparandet. Jag kan helt strunta i värdet på min aktieportfölj för det är inte relevant för mina pensionsutbetalningar. Den privata pensionen betalas alltid ut direkt, kontant i kronor, på mitt bankkonto.

Om man väljer ”Modell B”, som Besser ovan, så behöver man inte bry sig alls om egen eller andras livslängd. Mina privata pensionsutbetalningar blir både regelbundna, stabila, passiva och realiserade utan att jag behöver bry mig om olika beräkningar eller nya beslut.

Slutord från MarketWatch

Besser läser också en hel del internationellt om investeringar (och pensioner…). Från en bra sammanfattning om pensionssparandet i USA (av MarketWatch i oktober 2017) så kommenterades ”uttagsfasen” så här: (en liten läsövning.…  🙂

“There’s also conflicting advice about retirement-income withdrawal strategies. Some espouse the floor-and-upside approach, some recommend guardrails, others espouse time segmentation, buckets and ladders, and still others espouse a four-box approach. There’s no best practice; what you get is all a matter of a particular adviser’s training and education, regulatory environment, business model, and biases and preferences.”

Det finns många sätt att ta ut sin privata pension på som vi ser ovan. Välj ett sätt som passar just din situation, men tänk till ordentligt och välj något som är fungerar i verkligheten.

”Enkelt är ofta Effektivt” som Besser brukar säga. ”Komplexa lösningar har ofta höga kostnader och dolda risker” är ett annat av Bessers favoritordspråk… 🙂

Nu blir det inte mer inlägg om pensioner på ett tag. Läs gärna förra inlägget (den 28 september, och även inlägget den 2 mars 2018 om pensionssparande…) en gång till för att få en mer heltäckande bild av hur framtiden som pensionär kan bli (om man vet hur man gör)……  🙂

Slutsats

Var mycket skeptisk till alla pensionsbolag som ”vill hjälpa dig att få en bra pension” . Det mesta inom pensionsbranschen (liksom finansbranschen…) är bara ruffel & båg. Det är bara säljare som genom att sälja dyra lösningar vill maximera sin egen lön och bonus på lättlurade pensionssparares bekostnad.

Du vet aldrig när tiden tar slut och hur länge du lever som pensionär. Därför bör alltid den större delen av den totala pensionen vara ”livslång”. Det gäller även den privata pensionen.

Det finns många komplexa metoder att ta ut sin pension på (se t. ex. MarketWatch ovan), men ”Komplexa lösningar är inte samma sak som effektiva eller lönsamma lösningar”. Det gäller både för pensioner och för aktieinvesteringar. (kloka ord igen från Besser…. 🙂

Om du tror att ”någon annan” skall ta hand om dina investeringar (finansbranschen…) eller din pension (försäkringsbranschen…) så kommer du att få stora besvikelser framöver. Det bästa är alltid att göra jobbet själv. Resultatet blir bäst så. Men det kräver naturligtvis både kunskap och erfarenhet. Något som man får t.ex. genom att läsa den här bloggen…  🙂

Besser

Advertisements