Så var det dags för årets helårsavstämning. Hur har det gått 2018 med mina aktieinvesteringar?

Jag vet att det finns några som tror att det jag skriver om mina investeringar bara är snack och bluff, så nu blir det en lite mer detaljerad avstämning än vanligt. Men det blir fortfarande en redovisning som utgår från mina egna idéer…  🙂

Work in progress…

Jag hade från början sex planerade aktieportföljer som jag numera slagit ihop till en ”aktiefond” där jag ”kommer att förvara” mina aktier. Det är ren Buy & Hold som gäller och jag har bara just börjat med att fylla på (köpa aktier till…) aktiefonden under de senaste åren. Man skulle kunna säga att det är ”work in progress”. Jag har också en separat, extra ”aktieportfölj” för övriga inköp (utanför aktiefonden, se nedan), så att jag får lite mer frihet i mina investeringar….  🙂

”Work in progress” gäller kanske alltid, även för vanliga aktieinvesteringar. ”Aktieportföljer blir aldrig färdiga. Man kan alltid köpa fler aktier eller nya aktier. Men det gäller fortfarande att köpa rätt aktier till rätt pris” som Besser brukar säga….  🙂

Årsredovisning 2018

Inom företagsekonomin så redovisar man företagets verksamhetsår i årsredovisningen med både resultaträkningen (årets intäkter, kostnader och ev. vinst) och balansräkningen (status vid årets slut för tillgångar, skulder och eget kapital). Jag kommer bara översiktligt att redovisa årets resultaträkning men nu för första (och sista…?) gången även redovisa delar av balansräkningen och status för mina aktieinvesteringar.

Resultaträkning 2018

Det är bara fyra delar av aktieinvesteringar som jag tycker är fundamentalt intressanta….

Finansiering… För att kunna investera i aktier krävs investeringskapital, ganska självklart. Under 2018 har jag ökat mitt totala investeringskapital med 312 tkr. En del (utdelningarna, se nedan…) har används till inköp. Det har mest varit regelbundet sparande men också utdelningar, ränta och några övriga ”oplanerade intäkter”.

Investering…. För mig är aktieinvesteringar att köpa aktier, ganska självklart igen. Under 2018 har jag köpt 3.700 aktier i 5 bolag till min ”aktiefond” och 3.750 aktier i 5 bolag till min ”aktieportfölj”. Alla aktier finns med i Balansräkningen nedan. Inköp har gjorts dels med kapital från utdelningarna och dels med befintligt investeringskapital.

Avkastning… Det som är absolut viktigast för mig är avkastningen, och jag räknar bara avkastning i form av utdelningar. Under 2018 har jag fått 63.050 kr i utdelningar. Utdelningarna är inkluderade i finansieringen ovan. Totalt har jag haft en YOC på 5.24 % vilket är helt OK för nyare investeringar.

Kostnader… Det finns alltid kostnader för aktieinvesteringar, och främst är det skatt och courtage som är viktiga kostnader. Under 2018 har jag betalat 5.201 kr i skatt och 810 kr i courtage och avgifter. Totalt har jag haft kostnader på 6.011 kr vilket blir 9.5 % av min avkastning. Det är fortfarande bättre än 15 % som är min målsättning, och en bra bit lägre än den vanliga kapitalskatten på 30 %. Att ha mina aktier på ett ISK konto varit lönsamt även 2018….  🙂

Balansräkning 2018

Min fiktiva aktiefond är planerad och bestämd redan sen 2015. Den kommer att ha 42.000 aktier ganska ojämnt fördelade på 32 bolag på OMXS LC och 3 bolag på MC. Antalet aktier per bolag är minst 300 och högst 3.000 aktier. (Helt enligt UCITS…). De flesta bolag har jag inte köpt aktier alls i och några bolag är redan fullinvesterade. Det finns många bolag och aktier som jag kommer att fortsätta köpa regelbundet under åren framöver. För första gången blir det en redovisning av innehavet i aktiefonden.

Jag har också en extra aktieportfölj där jag oregelbundet kan köpa aktier i bolag som inte finns i den planerade aktiefonden eller där jag redan köpt max antal aktier. Då finns det möjlighet att köpa några extra aktier utan att påverka resultatet för aktiefonden. Men det finns regler även här.  Jag köper minst 500 eller högst 1.000 aktier i varje bolag, men det finns ingen gräns för antal bolag. Även den här aktieportföljen är en ren ”Buy & Hold” och är mer som ett komplement till mina mer regelbundna och planerade inköp av aktier.

Tillgångar

Status för aktiefonden: Det finns totalt 8 bolag och 8.300 aktier. Det är 4 bolag som är fullinvesterade, 4 som är delinvesterade och 27 bolag som helt saknar aktier. De delinvesterade bolagen kommer att fyllas på och det blir nog också några nya bolag under 2019.

Status för aktieportföljen: Det finns totalt 6 bolag och 5.400 aktier. Tre av bolagen är fullinvesterade, och det blir även här fler bolag och fler aktier under 2019.

Om man räknar baklänges så ser man att jag hitintills investerat drygt 1.200 tkr (YOC på 5,24 % och 63.050.- ). Jag gissar att jag köper ytterligare cirka 6.000 aktier totalt under 2019. Vi får väl se vid nästa helårsavstämning….

Skulder och Eget Kapital

I Balansräkningen redovisar man inte bara tillgångar utan också Skulder och Eget Kapital. När det gäller Skulder så har jag inga skulder alls i mina aktieinvesteringar. Alla aktier är skuldfria och har köpts med utdelningar och befintligt investeringskapital.

När det gäller Eget Kapital så har jag inget kapital alls i min aktiefond eller min aktieportfölj, där finns bara aktier. Eftersom det inte finns några skulder så är värdet på alla Tillgångar, dvs på alla aktier, lika stort som mitt Eget Kapital även om det inte finns något investeringskapital alls bland tillgångarna.

Mål och Medel…

Det gäller att skilja på mål och medel. Det är mycket svårare än man kan tro. För mig är avkastningen viktigast. Mitt mål är att ha en stabil och regelbunden avkastning med ökat kapitalflöde varje år. Med det målet blir det bara aktieutdelningar som jag räknar som avkastning.

För att få avkastning måste man göra investeringar. Ganska självklart. Men investeringar är bara ett medel att nå den avkastning som jag vill ha. Visst är investeringar också viktiga, så det gäller att alltid skaffa sig mer kunskap och mer erfarenhet om just investeringar.

Det jag (bland annat…) investerar i är aktier. Det är från utdelningar på aktier som min avkastning kommer, men från vilka aktier är inte så viktigt. ”Aktier är bara ett medel för att nå mina mål.” som Besser brukar säga.

Enskilda aktiers ”värde” behöver jag inte bry mig om eftersom jag inte säljer några aktier. Jag köper bara aktier i ”stora stabila och lönsamma bolag” som alla ger stabila och regelbundna utdelningar. Bolagen skall helst också ha ”långsiktiga huvudägare” och ha ”en stark balansräkning”. Svårare än så är det inte.

Det finns många bra aktier att välja mellan på OMXS LC och MC, och en lagom stor, blandad och riskbegränsad aktieportfölj ger alltid ett hyfsat kapitalflöde av utdelningar, oberoende av vilka aktier och hur många aktier man har i portföljen. En riskbegränsad och bred aktiefond är alltid bättre än en indexfond. Det blir en långsiktig och stabil aktiefond, helt utan skräpaktier som Fingerprint och Eniro, som dessutom ger regelbundna utdelningar varje år.

Det är kanske den viktigaste lärdomen som jag har gjort under åren, och som jag också skrivit om i mina blogginlägg.  Ett gott råd från Besser: Fokusera mer på investeringar och verklig avkastning, och mindre på enskilda aktier och värde. ”Målet i praktiken är alltid viktigare än medel i teorin”.… 🙂

Avkastning

Jag har fyra enkla krav på avkastningen från mina aktier som jag skrivit om tidigare: 1) Avkastningen skall vara Realiserad, dvs jag vill ha pengar på konto eller i handen. 2) Avkastningen skall vara Regelbunden, dvs jag vill ha utbetalningar varje år. 3) Avkastningen skall vara Passiv, dvs jag skall inte behöva göra något själv och 4) Avkastningen skall vara Riskbegränsad, dvs det finns ingen risk att avkastningen uteblir eller minskar över åren.

Det är fyra ganska enkla krav som gör att den enda avkastning som mina aktieinvesteringar ger blir just utdelningar. Då behöver jag inte bry mig om varken värde, reavinster eller reaförluster. Det blir en strategi som är både ”Enkel & Effektiv”….  🙂

Värde

Jag är som framgår ovan en annorlunda aktieinvesterare och mindre intresserad av värdet på mina aktier.  Värdet och (försäljnings-….) priset på mina aktier varierar över tiden, (varje börsdag och varje minut…) men de är för mig bara teori utan mening. Varför bry sig om ”värdet” på aktier? Det är bara fiktiva och teoretiska siffror som inte betyder något i praktiken, om man som jag har fokus på realiserade utdelningar, aldrig säljer några aktier och aldrig gör några reavinster eller reaförluster…

Det som är viktigt för mig (mitt mål…!!) är den avkastning som aktierna genererar och att mina aktieutdelningar ger mig ett regelbundet (och ökande…) kapitalflöde varje år.

Fundamentalt om investeringar…

Besser är mycket fundamental i sina tankar om investeringar, som ni nog märkt… J  Jag fick frågan av Egon om jag hade något ”torrt krut” i min aktieportfölj när börsen börjar gå neråt. Svaret är som ni ser ovan, nej. Jag har inget extra kapital i min aktiefond eller min aktieportfölj. ”Jag är alltid 100 % fullinvesterad och jag har alltid 100 % aktier (OMXS LC eller MC) i min aktiefond och min aktieportfölj”

För mig är det fundamentalt viktigt att skilja på investeringsobjekt (aktier…?) och investeringskapital (inköp…?). Det är två helt olika delar av begreppet ”investeringar” som man inte får blanda ihop. Vilket tyvärr inte alla aktieinvesterare inser….. 🙂

Mitt ”aktiva och operativa investeringskapital” ligger helt utanför mina aktier och är väl tilltaget. Jag kommer inte att ha några problem att köpa de aktier jag vill ha under 2019. Problemet är snarare att ”köpa rätt aktier till rätt pris” så vi får se hur det går framöver…

Självklart har Besser även andra investeringar än aktier, dock inga fonder eller andra ”finansiella investeringar”.

Min bästa investering är min familj som vi startade för många år sen. Även den investeringen kräver fortsatt planering och regelbundet investeringskapital för att utvecklas positivt….  🙂

Slutsats

År 2018 blev ett helt OK investeringsår för mig. Jag är nöjd med utfallet för både finansiering, investering och avkastning för 2018. Även kostnader för skatt, courtage och avgifter klarade min målsättning. Jag har också en hyfsad  balansräkning utan några skulder.

Fördelen med en riskbegränsad investeringsstrategi och ett separerat investeringskapital är att man också bättre kan gissa (förutsäga…) hur framtiden blir. Jag vet redan nu att även 2019 blir ett mycket bra investeringsår med bra utfall på finansiering och investeringar. Avkastningen kommer också att öka ordentligt. Oberoende av hur börsen och enskilda aktiekurser utvecklas….

”Teori och planering är viktigt, men praktik och verkligt utfall är viktigare” säger Besser….  🙂 . Bäst är naturligtvis att redan från början planera och förbereda sig med både riskbegränsningar och kapital inför en osäker framtid under 2019.

Besser

Advertisements