Besser brukar gå på några årsstämmor varje år. Det är mest för att få förstahands information om bolagens syn på verksamhet och framtid utan att behöva filtrera den informationen via media. Det är också en möjlighet att bedöma  de personer som företräder bolagen. Främst ordförande och VD.

Besser har en god kompetens när det gäller att bedöma just individer på hur de agerar i svåra situationer. Det gäller inte bara vad som sägs och hur det sägs, dvs tonfall och röstbehandling, utan även hela kroppsspråket avslöjar individens känslor och tankar. Det är avslöjande hur man reagerar på oväntade och kritiska frågor från aktieägarna.

De flesta i styrelsen och ledningsgruppen med VD i spetsen är naturligtvis proffs, men just att bli utsatt för kritik och befinna sig i en okänd och kanske även en negativt laddad situation (som en bolagsstämma kan vara…) gör att de avslöjar sig väl för den som kan läsa av signalerna.

Besser har under många år jobbat med försäljning och marknadsföring, och därmed lärt sig många trix och knep om hur man gör ”säljande och trovärdiga presentationer” . Men det gör också att jag lättare kan genomskåda just den ”professionella attityd” som de flesta styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen visar utåt mot andra grupper, t.ex anställda och aktieägare.

Tre banker

Just 2019 så slumpade det sig så att Besser besökte 3 av de svenska storbankernas årsstämmor. Det var inte en planerad rapportering utan mer en slump. Dessutom var det årsstämma  3 dagar i rad för SEB, SHB och Swedbank. Här kommer några iakttagelser och synpunkter från de 3 årsstämmorna….

SEB den 26 mars

SEB är Investors och Wallenbergarnas husbank och det märks även på årsstämman. Årets stämma hölls i Stockholms Konserthus där Wallenbergs även är sponsorer till Kungliga Filharmonikerna.

Som vanligt serverades innan årsstämman en mycket uppskattad delikatesstalrik med vin, öl eller vatten till och sen kaffe med bullar efter det. När man kom in i konserthallen  så var det levande klassisk musik från en stråkkvartett på scen innan stämman började. En riktigt bra början.

De flesta Wallenbergsbolag brukar ha advokat Sven Unger som mötesordförande på sina årsstämmor. Så även här. Han är både effektiv, snabb och rolig som ordförande. Hela stämman hölls i en positiv anda. Ordförande Marcus Wallenberg var lite stel i sin inledning men VD Johan Torgeby var både positiv, avslappnad och säljande i sitt anförande. SEBs ledning gav ett positivt intryck.

Först ut bland aktieägare med allmänna frågor var Aktiespararna. Som vanligt med detaljerade och relevanta frågor som besvarades i positiv anda från SEB. Nummer två på frågelistan var, som oftast Folksam. Det är alltid en ”arg ung tjej” som läser innantill ur ett standardiserat och dåligt manuskript. Hon har antagligen inte ens läst årsredovisningen och frågorna blir bara allmänt flummiga. VD svarar naturligtvis positivt även på dessa frågor, även svaren också blir lite flummiga.

Totalt var det 1.172 personer, representerande 59 % av rösterna var närvarande på stämman. Hela stämman var totalt sett en positiv upplevelse både för aktieägarna och bolagets representanter.

SHB den 27 mars

SHB är Industrivärdens och numera även Fredrik Lundbergs husbank. SHB har en lång historia av att vara en stabil och välskött bank men de senaste tio åren har den bilden förändrats. Bankledningen har blivit girig och arrogant, och styrelseordförande Per Boman ger ett direkt negativt intryck gentemot aktieägarna.

Årsstämman hölls som vanligt på förmiddagen i Grand Hotels ”Vinterträdgård”. I år var det extra trångt med många stolar längs väggarna, flera med dold sikt mot podium. Många aktieägare fick nöja sig med att se stämman på bildskärmar.

Även SHB hade i år Sven Unger som mötesordförande, och han gjorde som vanligt ett bra jobb. Ordförande Pär Bomans inledningsanförande var oengagerat och ganska intetsägande, och det följdes av VD Anders Bouvin som höll mer eller mindre samma tal som förra året. Allt var bara slapp innantilläsning utan engagemang.

Samma representant för Aktiespararna som hos SEB fick första talartid. Som vanligt detaljerade och relevanta frågor som visade på kunskap och erfarenhet. Det blev tyvärr mest svammel som svar från VD. Sen följde som vanligt Folksam. Samma svammel och irrelevant innantilläsning från en ung kvinnlig representant som vanligt och samma intetsägande svar från VD.

Men det var också några ”vanliga aktieägare ” som hade mycket kritiska frågor till banken. Dels en aktieägare med fyra detaljerade frågor om regelefterlevnad på EU nivå och dels en aktieägare med en mycket kritisk skriftlig motion till stämman, som även framfördes muntligen, om en eventuell olaglig omplacering av bankens pensionskapital år 2016.

De var klara, allvarliga och relevanta frågor som förberetts väl och som tydligt framfördes till bankens ledning. Både VD och ordförande var otroligt arroganta. Pär Boman ”uppfattade inte frågan” om regelefterlevnad eftersom han inte brytt sig om att lysna. VD svarade ”goddag yxskaft” utan att säga något alls om fyra detaljerade frågor. Likadant med frågan om pensionskapitalet. Pär Boman svamlade kort och Anders Bovin försökte blanda bort korten. Till slut var dock Pär Boman tvungen att försöka förklara sakligt hur pensionskapitalet förvaltats. Varför inte svara ärligt redan från början?

En upprörd aktieägare refererade till Handelsbankens historia, och undrade vad Jan Wallander hade tyckt om de föreslagna höjningarna av nuvarande ledningens löner och arvoden. Det blev varken svar eller en kommentar från ledningen.

(Jan Wallander var VD för SHB från 1970 till 1978 och införde både den decentralisering och den kostnadsmedvetenhet som präglat banken sen dess. Även löner och arvoden för VD och övriga ledningen i SHB var då låga och återhållsamma, till skillnad mot den girighet och arrogans som dagens VD och styrelse visar.)

Stämman avslutades som vanligt med en utmärkt delikatesstallrik i Grand Hotels konferenslokaler, bl.a. i Spegelsalen . En miljö, service och upplevelse som är svår att överträffa.

Totalt var det 671 personer närvarande som representerade 790 aktieägare och 57 % av rösterna. Hela stämman gav en besk eftersmak där bankens ledning inte tog sitt ansvar för ärliga svar på svåra frågor. Per Boman var direkt arrogant och gav ett mycket negativt intryck.

Swedbank den 28 mars

En årsstämma i kalabalik redan från början. Årsstämman var flyttad från Oscarsteatern till City Conference Center (CCC)) för att ”man väntade ett större intresse i år”. Det började redan en timme innan start, då det meddelades att VD Birgitte  Bonnesen fått sparken. Det blev förseningar och när stämman sen började så höll ordförande Lars Idermark ett kort inledningsanförande. Talet var både blekt och yrvaket. Det verkade som att han inte riktigt förstod vad som hänt. Det var allmänt svammel om att banken tog alla problem på allvar och i framtiden skulle allt bli bra bara man hade tålamod. Helt meningslöst.

Den nya tillförordnade VD Anders Karlsson höll sedan ett flummigt tal om bankens ärorika historia, hur bra banken verksamhet utvecklats och hur fantastiska anställda och medarbetare banken hade. Inte ett ord om senaste tidens problem med penningtvätt eller om ledningens ansvar för verksamheten.

Swedbank är en så kallad folkrörelsebank med storägare från både lokala Sparbanker, Sparbanksgruppen, LRF, LO och sossarna och deras organisationer, främst Folksam. Men från de större ägarna hördes inte ett ljud, förutom ett kort inlägg från AMF.

Aktiespararna hade sin VD Joacim Olsson på plats som gjorde ett mycket bra inlägg om att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018. Det blev applåder för inlägget, men det hjälpte inte.

Alla de större aktieägarna valde 1) att bevilja hela styrelsen ansvarsfrihet för 2018, 2) att hela styrelsen omvaldes för ytterligare ett år och 3) att styrelsens arvoden höjdes för det kommande året. Ganska fantastiskt.

Vad krävs av en bankstyrelse att nekas ansvarsfrihet i Sverige? Vi har en bank som tvättat 1.400 miljarder i svarta pengar, en bank som amerikanska myndigheter inlett en undersökning emot, en bank där Ekobrottsmyndigheten gjort en razzia mot huvudkontoret dagen före stämman på grund av misstankar om röjande av insiderinformation och grovt svindleri.

Finansbolagen och bankerna är idag en rutten bransch. Det vi ser i Swedbank är bara ett exempel som vi kan se i media, det finns fler exempel om man lyssnar runt i branschen.

Totalt var det 912 personer närvarande som representerade 56 % av rösterna. Stämman gav ett kaotiskt och negativt intryck. Det var många upprörda inlägg från mindre aktieägare men bara oklara och fåordiga svar från VD och ordföranden. Inget ansvar utkrävdes av styrelsen, alla omvaldes och alla fick höjda arvoden. Så går det till på Swedbank….

Fyra bra ”bankböcker”

Om man vill veta mer hur bankerna ”hanterar sina kunder” så rekommenderar jag fyra böcker från finanskrisen efter IT kraschen skrivna av Lars Ohlson. Det är många år sen men alla böcker beskriver verkliga kundfall från de flesta av våra storbanker. Banken är inte din vän. Kom ihåg det. Om du får problem med dina lån eller din verksamhet så har alla storbanker hårda och obevekliga krav oberoende av tidigare kundrelationer och goda kontakter Böckerna är: Ruinmakarna 1 och 2, Rångivarna och Skambankerna. Googla gärna för att hitta begagnade exemplar.

Disclaimer

Besser är även i år mycket imponerad av Aktiespararnas representanter på bolagsstämmorna. I år, liksom även förr om åren har det alltid varit kunniga, pålästa och relevanta frågor som de ställt till VD och Ordföranden. För att det inte skall vara några missförstånd om oberoende så meddelas att Besser inte är medlem i Aktiespararna och heller aldrig tidigare varit medlem i Aktiespararna. Jag räknar mig dock som en kompetent och objektiv aktieägarna i de tre bolagen.

Hur hantera banker?

Det som de här tre bankernas årsstämmorna lärt mig är att det är bättre att äga aktier i svenska storbanker än att vara kund i någon av dem. Men i dagens samhälle måste man hantera alla sina privata finansiella transaktioner via en bank. Det bästa är att ha en av storbankerna som en ren ”transaktionsbank”, men att ha sparande (investeringar) och bolån (skulder) på andra ställen. (Se även mitt inlägg ”Banker och bankkunder” från 23 nov 2018).

Bankernas uppgift är att sälja så många ”finansiella tjänster” som möjligt till så stor lönsamhet som möjligt. De som får betala är bankkunderna och de som får dela på vinsterna är styrelse, VD, företagsledning, de anställda och aktieägarna.

Det här årets årsstämmorna (och även de förr om åren..) har lärt mig att de flesta personer i styrelser och företagsledningarna i svenska storbanker är både oetiska, oärliga och korrumperade. Det visas inte bara av det som framkommer i media utan också på det som jag själv ser och hör på bolagsstämmorna. Det är mest girighet och arrogans som visas upp av VD och bankledningen.

Den stora skillnaden mot andra företag är att bankerna inte producerar exportvaror som industrirobotar, lastbilar eller kullager, och inte heller främjar global handel med kläder eller möbler, utan mest säljer komplexa och onödiga finansiella tjänster som vanliga medborgare får betala dyrt för.

Börskurser?

Det vi också lärt oss den senaste tiden är att bankernas börskurser kan variera kraftigt. Det räcker med några rykten i media så dyker aktiekurserna ordentligt. Då är det bra att ha ett extra kapital för att kunna köpa lite fler bankaktier. Men bäst är naturligtvis att köpa regelbundet under flera år för att få en hyfsad genomsnittlig inköpskurs (GAV).

Med fler aktier så får man också en större utdelning. Även här en gammal sanning från Besser… :-). (Självklart kan utdelningarna också sjunka, speciellt för Swedbank, men för SEB och SHB så är det nog fortsatt stabila utdelningar som gäller. Bara som ett litet tips… J ) Besser är redan fullinvesterad i SHB, men jag har efter de 3 årsstämmorna köp fler aktier i både Swedbank och SEB.

Slutsats

Finansbranschen och storbankerna är som bolag mest skräp när det gäller etik, moral och ärlighet. Det är giriga styrelser och företagsledningar som drar personlig nytta av både pensionssparande och bostadslån från alla ”vanliga svenskar”. (SEB är delvis undantaget för SEB är främst en företagarbank).

Men alla måste vi ha en ”bankkontakt” och de flesta svenskar lämnar då över hela sin privatekonomi till någon av de svenska storbankerna och blir därmed mycket lönsamma helkunder. Visst kommer det till fler ”nischbanker” men storbankernas lönsamhet kommer alltid att ligga hyfsat bra till, även när konjunkturen vänder neråt om några år.

Storbankernas intäkter kommer antagligen att gå ner framöver men det kommer även kostnaderna att göra. Det blir mer digitalisering, både transaktioner (över weben redan idag…), rådgivning (med syntetisk AI…) och räntor (kreditvärdighet.…) påverkas . Vinstnivåerna kommer kanske att gå ner men det blir ingen katastrof. Det kommer fortfarande att bli gott om vinster att dela ut till aktieägarna. (För de flesta bankerna… 🙂 )

All digitalisering (i samhället och i bankerna….) leder till lägre kostnader men även färre anställda. Det är inte cheferna som blir färre, det är ”vanliga jobb” med medelinkomster som främst försvinner.  Kvar blir bara lågavlönade kassabiträden och några högavlönade specialister och chefer. Det ser inte så ljust ut även för många anställda inom bankerna framöver. (Se även tidigare inlägg…)

Några bra bankaktier bör alltid ingå i varje balanserad aktieportfölj. Köp regelbundet och ha alltid lite kapital i reserv när det blir bra tillfälle vid (tillfälliga…) nedgångar i börskursen.

Besser