Ibland bör man gå tillbaka till grunderna för att se om de fortfarande håller. Det här inlägget blir en (lite väl… ?) teoretisk genomgång av mina grundstrategier för aktieinvesteringar att jämföra med vad jag gjort och tänkt under de senaste åren.  Inlägget är mest ett fundamentalt och teoretiskt resonemang om mina investeringar, och kanske inte intressant för alla, så nu är ni varnade…. 🙂

(Och jag är en mycket annorlunda aktieinvesterare så alla ni andra fantastiska ”swing traders” som vill göra stora, snabba och enkla vinster kan sluta läsa direkt…)

Tre personliga livsfilosofier….

När det gäller livet i allmänhet och aktieinvesteringar i synnerlighet så har jag tre grundläggande filosofiska tankar över hur jag lever och investerar. Min investeringsfilosofi bygger på följande delar….

Sparsamhet…. Jag lever ett gott liv och unnar mig mycket men jag undviker onödiga kostnader och slösar aldrig med pengar. Jag är i grunden en sparsam person men är inte snål mot mig själv, mot min familj, mina vänner eller andra.

Långsiktighet….. Jag tänker långsiktigt och planerar för framtiden. Framtiden blir inte alltid som man tänkt eller vill, men jag planerar och förbereder mig för risker, möjligheter och olika utfall. Det lönar sig alltid att vara långsiktig även om man får välja en ”Plan B” ibland.

Självständighet…. Jag tar egna beslut och har gott självförtroende för de beslut jag fattar. Jag har både kunskap och erfarenhet som grund för mina beslut. Jag ökar min kunskap kontinuerligt och får mer erfarenheter för varje år som går.

Det tar några år att inse hur man vill ha det, men det gäller också att formulera och dokumentera sina egna personligheter.  Mycket av vår livsfilosofi grundläggs genom uppfostran i tidiga åldrar men kan också utvecklas med åren. Framför allt genom att bygga på med mer kunskap och erfarenhet inom livets olika delar, där ”aktieinvesteringar” bara är ett (men ett viktigt….) område.

Tre strategiska principer….

Jag har bara tre strategiska principer som jag skall följa när det gäller mina aktieinvesteringar. De bygger på mina personliga livsfilosofier och är ganska enkla att förstå och tillämpa. De har hängt med sen jag började med aktier för många år sen. De kommer här….

Buy&Hold…. Jag köper aktier och behåller dem. Jag samlar alltså på aktier. Ganska enkelt.

Contrarian…. Jag köper aktier tvärt emot marknaden. Jag köper mest när andra vill sälja. Enkelt igen.

Compounding…. Jag återinvesterar avkastningen på mina aktier.  Jag tar inte ut något kapital från mina aktieinvesteringar. Hur enkelt som helst.

Problemet med de här grundprinciperna (strategiska principer…) är att de inte säger något alls om hur man skall göra i praktiken för att lyckas. Det behövs både mer planering och tillämpningar (taktiska tillämpningar…) och handgripliga råd och regler (operativa regler…) för att man i verkligheten skall få ett ”optimalt slutresultat” av sina aktieinvesteringar….

Sex klassiska frågor….

För att få lite mer kött på benen till grundprinciperna så måste man besvara 6 enkla (eller svåra….?) frågor. De kommer här…

När skall jag köpa aktier? Var skall jag köpa aktier? Hur skall jag köpa aktier? Vem skall välja och köpa aktierna? Vilka aktier skall jag köpa? Varför skall jag köpa aktier?

Man måste bestämma principer, tillämpningar och regler redan från början för att nå ett bra slutresultat. Det är svaren på de sex klassiska frågorna som bildar underlag för både taktiska tillämpningar och operativa regler.

Tre taktiska tillämpningar…

Jag har också tre taktiska tillämpningar på de grundläggande strategierna. Jag har tidigare lite slarvigt beskrivit dem (3P) som ”min investeringsstrategi” men det är (i teorin…) egentligen bara ”taktiska tillämpningar” av mina övergripande ”strategiska principer”. Ni har hört dem förut men här blir det en kort repetition av ”3P”…

Planning….. Jag planerar långsiktigt redan från början vilka aktier och hur många aktier jag skall köpa till min aktiefond. Det blir en fiktiv och riskbegränsad aktiefond som bara behöver fyllas på med mina utvalda aktier. Jag har också en extra aktieportfölj med lite friare placeringsregler.

Preparation….. Jag förbereder och planerar för det investeringskapital som behövs för att göra inköpen. Jag har ett regelbundet sparande som varje månad bygger upp mitt investeringskapital. Ibland får jag oplanerade inkomster, de och alla utdelningar återförs också till investeringskapitalet.

Performance…. Jag köper aktier regelbundet varje kvartal, men också oregelbundet när det blir tillfällen att köpa ”bra aktier till bra priser”. Alla aktier behålls och som avkastning räknas bara utdelningar. Alla inköp, utdelningar, sparande, skatter och avgifter dokumenteras löpande.

Det blir fortfarande inga detaljerade svar på de sex klassiska frågorna men med de taktiska tillämpningarna är lite mer konkreta mina än strategiska principer…

Sex operativa regler

Det är först med operativa regler som det blir det mer detaljerade svar på ”de sex klassiska frågorna”.  Jag går igenom frågorna och mina svar, som också är de operativa regler som jag följer.

När köper jag aktier? Jag köper regelbundet aktier till min förbestämda ”aktiefond”, en eller flera gånger per kvartal. Det är ofta runt 200 till 250 aktier per inköp, oberoende av inköpskurs och jag väljer alltid en aktie som tillfälligt har en låg inköpskurs. Jag köper också oregelbundet aktier till min aktieportfölj när ”bra bolag har bra aktiekurser” men jag köper bara max 1.000 aktier i varje bolag.

Var köper jag aktier? Jag köper bara aktier på Stockholmsbörsen (OMXS) och bara på Large Cap (LC) eller Mid Cap (MC). Jag köper aldrig utländska aktier, onoterade aktier eller aktier på någon av småbörserna. Det blir mindre risk med aktier i ”stora, stabila och lönsamma bolag”.

Hur köper jag aktier? Jag köper bara aktier med befintligt investeringskapital och jag lånar aldrig kapital och belånar aldrig mina aktier. Jag har ett separat investeringskapital redo för köp och behöver aldrig riskera tvångsförsäljning och reaförluster av mina aktier vid en eventuell börsnedgång.

Vem köper mina aktier? Jag väljer själv ut och köper själv de aktier jag vill investera i. Jag har fullt ansvar för alla inköp och jag lämnar inte över det ansvaret eller den uppgiften till någon utomstående fondförvaltare eller någon annan”rådgivare” inom finansbranschen.

Vilka aktier köper jag? Jag köper bara aktier i bolag som är ”stora, stabila och lönsamma”. Helst skall bolagen också ha ”långsiktiga huvudägare” och ”en stark balansräkning”. Då blir det automatiskt långsiktiga och riskbegränsade aktieinvesteringar över tiden .

Varför köper jag aktier? Jag vill ha ett långsiktigt, stabilt och ökande kassaflöde av utdelningar varje år.  Mina aktier skall ge en extra inkomst av kapital och vara en del av mina privata pensionsinkomster någon gång i framtiden.

Hitintills har jag faktiskt klarat av att följa alla mina operativa regler så mina aktieinvesteringar är ”både enkla och effektiva”.  🙂

Några fördelar…

Att ha enkla och klara principer, tillämpningar och regler för mina aktieinvesteringar ger mig också flera ordentliga fördelar. Här är några av dem…

Jag behöver inte bry mig om aktiers värde. ”Värde” är bara en teoretisk beräkning som inte betyder något i praktiken. Mina krav på avkastning gäller bara för mina aktiers realiserade utdelningar.

Jag behöver inte ta några svåra säljbeslut eller riskera att göra reaförluster på mina aktier. Jag samlar på aktier och behåller alltid alla aktier jag köper.

Jag behöver inte lägga tid på att vara aktiv och kontinuerligt följa börsen. Jag köper bara aktier någon eller några gånger varje kvartal och då enligt min tidigare planering.

Jag behöver inte lägga tid och energi på att hitta komplexa formler eller teorier. Jag har enkla och klara regler för mina aktieinvesteringar som inte kräver onödig tid eller tankemöda.

Jag är inte beroende av andra och tar själv ansvar för mina aktieinvesteringar. Jag är mer noggrann innan jag investerar, undviker onödiga kostnader och bygger upp både kunskap och erfarenhet under tiden.

Jag får aldrig bekymmer eller dåligt samveta av mina aktier. Mina aktieinvesteringar är bara en lönsam hobby, och jag belånar aldrig mina aktier, investerar bara på lång sikt och endast med investeringskapital som kan undvaras.

Track Record….

Hur har jag följt mina egna principer, tillämpningar och regler under de senaste åren? Jag tycker att det har gått ganska bra.  Sen jag gjorde en ”nystart” med aktieinvesteringarna under 2015 så har resultatet blivit följande:

Personliga livsfilosofier…. Mina personliga livsfilosofier är grunden till min personlighet och till den person jag är idag. Jag följer alltid mina egna livsfilosofier.

Strategiska principer…. Jag följer alla principerna mycket väl, även om det ibland har varit svårt att pricka in lägsta inköpspris under ”Contrarian” till min aktieportfölj.

Taktiska tillämpningar…. Även här följer jag mina tillämpningarna ganska väl. Men jag startat för några år sen också en oplanerad aktieportfölj med oregelbundna inköp som ett komplement till min fiktiva och planerade aktiefond.  Den blir lite som en säkerhetsventil med övriga aktieköp.

Operativa regler…. Jag har faktiskt följt mina 6 grundregler fullt ut hitintills. Det är ganska enkla och effektiva regler som inte behöver några förändringar.

Enkel portföljteori…

Det gäller inte bara att investera i aktier, man bör också samla dem i en aktieportfölj. Även här är Besser ganska basic. Jag har bara tre grundregler för min aktiefond och min aktieportfölj….

Jag köper aktier i många bolag. Det blir mindre risk om man har många olika bolag i portföljen.

Jag köper många aktier i varje bolag. Det blir större absolut avkastning om man har många aktier i varje bolag.

Jag köper bara aktier i bra bolag. Det blir både mindre risk och större avkastning om man bara köper aktier i bra (”stora, stabila och lönsamma”…) bolag.

Åter igen ganska enkelt och effektivt. Att bygga en lönsam och långsiktig aktieportfölj kräver inte heller några komplexa finansteorier…. 🙂

Några av er tycker kanske att ovanstående är ganska självklart, men så är det inte för de allra flesta svenska aktiesparare. Genomsnittlig portföljstorlek är 3,8 bolag och 46 % (=  820.000 aktiesparare) äger bara aktier i ett enda bolag.  Medianvärdet för alla svenska aktieportföljer är 32.000 kronor och det finns över 65.000 förhoppningsfulla, godtrogna och lättlurade aktieägare bara i Fingerprint. I Telia finns det idag kanske 350.000 aktieägare som fastnade i ”IPO fällan” och har förluster sedan Telias IPO i i juni år 2000. Ganska dystra siffror….

(btw, Det finns fortfarande kvar drygt 15.700 aktieägare i Eniro, och bland de 10 största aktieägarna finns både Avanza pension (2:a) och Nordnet pension (8:a). Det blir som vanligt en stor varning för pensionsfonder och pensionsbolag, se även mitt inlägg ”Uttagsfasen” från 12 oktober 2018)

Komplexa portföljteorier…

Det finns naturligtvis också många komplexa portföljteorier. De flesta kan man strunta i, men om man vill ha lite mer detaljerade anvisningar än ”Bessers enkla portföljteori” så rekommenderar jag de regler för aktiefonder enligt UCITS som gäller för banker och fondbolag inom EU.

En aktiefond får enligt UCITS placera högst 10 % av fondkapitalet i ett bolag, samt att de bolag som var och en representerar 5 % eller mer av fondkapitalet, tillsammans inte får utgöra mer än 40 % av det totala fondkapitalet.

Om man räknar på ovanstående så ser man att det krävs minst 17 bolag i en aktiefond för att uppfylla kraven enligt UCITS, men i verkligheten krävs det naturligtvis många fler bolag för att det skall bli en vettig aktiefond. Även en normalt ”koncentrerad aktiefond” innehåller alltid minst 35 bolag.

De klassiska frågorna igen…

De klassiska frågorna kan användas i många sammanhang där man planerar för framtiden. Om man tar sig tid och svarar uppriktigt, så är de här frågorna ett bra hjälpmedel att ”göra rätt från början”.

Vi tar ett enkelt exempel: Du skall söka ett nytt jobb. Då bör du kunna svara på följande frågor innan du börjar leta efter det nya jobbet…

När skall du söka nytt jobb? Var skall du söka nytt jobb? Hur skall du söka nytt jobb? Vem skall hjälpa dig söka det nya jobbet? Vilka nya jobb skall du söka? och Varför skall du söka nytt jobb?

Man börjar lämpligen med den sista frågan. Varför söka nytt jobb? Det är en svår fråga som kräver eftertanke och planering. Tänk till ordentligt! Ta fram ett blankt papper och skriv ner de sex frågorna på höger sida. Sen är det bara att svara på varje fråga med en eller två meningar. Det blir ett viktigt dokument för framtiden…

Om du har ”rätt svar” på alla sex frågorna så blir sannolikheten mycket större att du verkligen lyckas hitta ett bra jobb som du trivs med, och då kan Besser verkligen säga: Grattis till det nya jobbet!

(Vad är ”rätt svar” på de sex frågorna? Det vet du bara själv, men om du inte har ett svar på någon av frågorna så kommer du att garanterat få problem…. )

Slutsats

Oberoende av vilken personlig livsfilosofi, långsiktiga principer, kortsiktiga tillämpningar och operativa regler du har för dina aktieinvesteringar så bör de vara en kedja av tankar som håller ihop hela vägen från din personlighet fram till det verkliga aktieinköpet.

Att tänka till ordentligt innan man köper aktier på börsen är naturligtvis viktigt. Oberoende av vilken aktiestrategi eller vilka tillämpningar du använder så gäller det att alltid kunna svara på de sex klassiska frågorna redan innan man börjar investera i aktier.

Att säga att man har en aktiestrategi utan att veta vad det verkligen betyder är ganska vanligt. Även Besser har gjort den tabben. Det gäller att komplettera strategi och principer med taktik och tillämpningar och även operativa regler för att slutresultatet skall bli bra.

Att bygga en bra aktieportfölj är inte heller så svårt. Att planera för framtiden med en lagom stor, diversifierad och riskbegränsad aktieportfölj är alltid en bra målsättning att börja med….  🙂

Besser