Så var det dags igen för en avstämning för mina aktieinvesteringar. Det blir som vanligt en kortare halvårsrapport. Oftare än så behöver man inte stämma av sina aktieinvesteringar om man är en långsiktig aktieinvesterare…. 🙂

Resultatet

Det är bara fyra fundamentala delar som är viktiga för min del när det gäller resultatet för det första halvåret.

Finansiering

Under det senaste halvåret har jag ökat mitt passiva investeringskapital med 108 tkr. Det mesta har varit regelbundet sparande, men också ränta och ”övriga oplanerade inkomster”.

Investering

Jag har totalt köpt 2.950 aktier i 4 bolag för 336 tkr (varav 61 tkr är utdelningar) under senaste halvåret. Det har varit 1.350 aktier till min aktiefond och 1.600 aktier till min aktieportfölj. Jag kommer att fortsätta köpa regelbundet under resten av året. Vilka aktier eller hur många det blir vet jag inte, men det blir bara aktier som redan är förbestämda i fonden eller som platsar i portföljen.

(Aktiefonden består av bolag som jag av olika orsaker gillar och där jag köper regelbundet. Det är helt ovetenskapligt planerad ”indexfond”, som någon gång i framtiden kommer att innehålla 42.000 aktier fördelade på 35 bolag. (16 bolag på OMXS30, 16 bolag på övriga LC och 3 bolag på MC). Det är minst 500 aktier och max 3.000 aktier förutbestämda i varje bolag. Det blir ”en lagom blandning bra bolag”, alla med riskbegränsade aktier.

Till Aktieportföljen köper jag fritt, minst 500 eller max 1.500 aktier i bolag jag gillar när det är ”bra pris på bra bolag”. Det betyder att jag aldrig kan ha mer än 4.500 aktier i mina favoritbolag, och aldrig mindre än 500 aktier i de bolag som jag gillar och som platsar i fonden eller i portföljen.)

Avkastning

Det senaste halvåret har jag fått 60.840.- i utdelningar. Jag räknar bara med utdelningar som avkastning på mina aktieinvesteringar och behåller alltid alla mina aktier. Det blir ytterligare några utdelningar under resten av året, och för helåret 2019 kommer det att bli drygt 82 tkr i utdelningar. Utdelningarna återinvesteras alltid i nya aktier.

Kostnader

Hitintills i år så har haft kostnader på totalt 3.659 kronor. Jag har betalat 323.- i avgifter och courtage, och det blir 3.336.- i ISK skatt. Det kommer att bli minst lika mycket kostnader under resten av året, även om jag försöker undvika skatter och onödiga kostnader så gott det går… 🙂 . Totalt kommer skatt och avgifter ligga på cirka 10 % av avkastningen på årsbasis, vilket är helt OK jämfört med vanlig kapitalskatt på 30 %.

Balansen

Jag visar också balansen och status för mina aktieinvesteringar. Vilka aktier jag har är inte så viktigt. Jag är inte intresserad av enskilda aktier eller aktiers värde. För mig är mina aktier mer som en privat indexfond där jag själv tar hand om utdelningarna.

Det finns många bra bolag att välja mellan på OMXS LC och MC. Huvudsaken är att bolagen är ”stora, stabila och lönsamma” och helst också har ”långsiktiga huvudägare” och ”en stark balansräkning”. ”Det viktiga är inte att hitta enstaka vinnare, det viktigaste är att undvika alla förlorare” som jag ser det.

Den typen av bolag är lätta att hitta på börsen och kräver ingen avancerad finansanalys. En enkel, balanserad och riskbegränsad fond och portfölj är vad jag planerar för.

Tillgångar

Jag har idag totalt 16.650 aktier i 12 bolag, varav 9.650 aktier i 10 bolag i min aktiefond, och 7.000 aktier i 7 bolag i min aktieportfölj. Värdet på mina aktier är helt ointressant när jag bara räknar med ”absolut och realiserad avkastning” i form av utdelningar.

Skulder och Eget Kapital

Jag har inga skulder och heller inget fritt eget (investerings-….) kapital i varken aktiefonden eller aktieportföljen. Alla aktier är inköpta med ett separerat investeringskapital som ligger helt utanför mina aktier. Det betyder att värdet på eget kapital bokföringsmässigt är lika med värdet på tillgångarna, dvs värdet på alla aktier.

Jag är alltid 100 % fullinvesterad och jag har alltid 100 % aktier i både aktiefonden och aktieportföljen.

Investeringskapital

Däremot har jag ett separat investeringskapital som är allokerat för mina aktieinvesteringar. Det kapitalet är uppdelat på ett passivt och finansiellt sparande för framtida aktieinvesteringar och ett aktivt och operativt kapital för inköp av aktier. Det är mest en administrativ uppdelning för att enklare hålla reda på hur investeringskapitalet förändras både för finansiering (sparande…) och investeringar (inköp….). Även den dokumentationen är viktig tycker Besser…  🙂

Annorlunda investerare

Jag har tidigare nämnt att jag är en mycket annorlunda investerare som bara fokuserar på realiserad och absolut avkastning. Det är utdelningarna som är viktigast för mig. Jag är också nogrann med att separera aktier och kapital, främst från en ”investeringsanalytisk” utgångspunkt. Investeringskapital och aktier är två helt skilda saker som aldrig skall blandas ihop. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Mitt mål är att om några år få ett stort och stabilt kapitalflöde av utdelningar och det får jag genom att ha en allt större samling av bra aktier i min aktiefond och aktieportfölj. Alla aktier i både fond och portfölj är ”stora, stabila och riskbegränsade” så det borde inte bli några allt för stora negativa överraskningar framöver, även om utdelningarna kanske kommer att minska i några bolag.

Mål och medel…

Om ett framtida stabilt kapitalflöde är mitt mål, så är mina aktieinvesteringar bara ett medel som jag använder för att nå (ett av…) mina mål. Jag är inte speciellt intresserad av enskilda aktier eller bolag och jag gör heller inga reavinster eller reaförluster med mina aktier. ”Det blir en enkel, effektiv och riskbegränsad strategi för att få ett extra kassaflöde och en lågbeskattad inkomst av kapital någon gång i framtiden.” (riskbegränsad, kassaflöde och lågbeskattad är de viktiga orden här…. 🙂 )

Flummig?

Besser beskylls ibland för att vara flummig och svår att förstå. Kanske är det så? Besser är inte intresserad av aktier och då blir (kanske…??) några bloggläsare besvikna på mina inlägg. Om man är intresserad av enskilda aktier finns det några få hyfsat bra (och ganska många dåliga…!!) bloggar, artiklar och analyser att läsa. Besser gör själv aldrig några aktieanalyser, det behövs inte när det finns andra som gör det bättre…. 🙂

En del kanske tror att det mesta Besser skriver är mycket snack och liten verkstad, så nu blev det mer fakta och siffror som redovisades även om det inte finns plats för enskilda aktier. Resultatet av mina aktieinvesteringar så här långt framgår ganska tydligt av ovanstående siffror, tycker jag.

Slutsats

Första halvåret 2019 ser helt OK ut för mina aktieinvesteringar, och jag gissar att helåret 2019 också blir helt OK.

Det gäller att alltid skilja på mål och medel och att prioritera rätt i det valet. Det gäller för alla investeringar och det är mycket svårare än man kan tro! Tänk efter före…. 🙂

 ”Realiserad avkastning är viktigare än teoretiskt värde på enskilda aktier” och ”Investeringar i aktier är bara ett medel för att nå ett av mina mål”… säger Besser…. 🙂

Besser tar nu sommarlov och återkommer i slutet av augusti med fler kloka ord och nya fakta och kunskaper. Tills dess önskar jag alla bloggläsare en skön och avkopplande sommar.

Besser