Det blir som vanligt några fundamentala frågor och svar. Just framtiden är naturligtvis viktig när det gäller aktieinvesteringar. Frågor typ, ”Hur kommer bolaget och aktien att utvecklas i framtiden?” är en viktig fråga när det gäller enskilda aktier. Men ännu viktigare är frågan hur dagens samhälle kommer att utvecklas framöver.

Så här skrev jag i ett tidigare inlägg om samhällsutvecklingen..

Hur blir framtiden?

”Om man har goda kunskap inom ett område och dessutom har erfarenhet så blir man bättre på att gissa. Men rent allmänt är det svårt att gissa om framtiden som ligger långt bort. Självklart är de flesta (nästan alla?) människor framtidsoptimister som både hoppas och tror att utvecklingen går framåt rent generellt.

Men det gäller inte hela det svenska samhället. Stora grupper kommer att få det sämre när det blir förändringar och omfördelningar i samhället. ”

Det gamla svenska folkhemmet, där alla hade en relativt positiv ekonomi och jämn välfärd, finns inte längre. Det är många svenskar som hamnat i ”lyxfällan” och det finns idag stora grupper med negativ ekonomi och livsstil i Sverige. Och det kommer att bli allt större skillnader och spänningar i framtiden. Främst mellan de som har en bra och välskött privatekonomi och de som inte har det. Det gäller att redan idag se om sitt hus i tid. Det blir allt viktigare att välja sida och bestämma hur man själv vill ha sin privatekonomi. Framför allt gäller det för framtidens pensionärer som måste ta ett större ansvar för sin egen framtid och och sin egen pension.

Hur hanterar man framtiden?

Oberoende av om det gäller aktier eller samhällsutvecklingen så finns det (som jag ser det…) tre förhållningssätt att hantera ”framtiden”.

1) Att styra framtiden….  Många tror att de  kan bestämma, styra och ställa när det gäller framtiden. Om man är van att ha makt och resurser så är det lätt att tro att man också själv kan bestämma eller åtminstone styra det mesta i framtiden rent allmänt. Det är ofta en vana från jobbet där man är (varit…) en drivande chef och bestämmer hur saker och ting skall vara. Så fungerar det inte ute i verkligheten.

Det gäller både aktier och samhället. Att påverka, styra och bestämma kursutvecklingen i en aktie kräver att man är med i bolagets styrelse, är VD eller med i ledningsgruppen. Men även då är det svårt för enskilda bolag att stå emot börsutvecklingen och en större börsnedgång. Som ”vanlig aktieägare”  har man ingen möjlighet alls att styra och påverka aktiekursen (åtminstone på laglig väg…. 🙂 .

Att påverka samhället genom politik och röstning kräver att man sitter som minister i regeringsställning. Inte ens de flesta av våra valda riksdagsledamöter har något större inflytande på samhällsutvecklingen. ”En vanlig medborgare” kan i stort sett inte styra något alls i samhället, och har heller inget inflytande på hur samhället utvecklas.

Självklart skall man dra sitt strå till stacken (genom att t.ex. sopsortera… 🙂 men att tro att man som enskild person kan bestämma och styra i samhället är bara dumheter. Möjligheterna att styra framtiden (utanför den egna personen, närmaste omgivningen och den egna privatekonomin) är klart överskattade!

2) Att förutsäga framtiden…  Om man har kunskap och erfarenhet så kan man kanske gissa vad som kommer att hända i framtiden. Det blir aldrig 100 % rätt men desto mer kunskap och erfarenhet man har dessto bättre blir gissningarna…  🙂

Att ha en bred kunskap och erfarenhet ger stora fördelar när det gäller att förbereda sig på samhällets förändringar. Det är väl använd tid att läsa böcker, rapporter och ett (snävt…) urval av media för att få förståelse och en bra bild av både gårdagens och dagens samhälle. Då blir det också enklare förutsäga hur utvecklingen blir i framtidens samhälle. Man kan kanske inte påverka samhällets utveckling, med på det personliga planet kan man göra mycket genom att planera, förbereda sig och vara proaktiv inför de förändringar som kommer.

Att redan nu vara proaktiv i stället för att senare tvingas bli reaktiv är en de stora fördelarna med att kunna gissa och förutsäga hur framtiden blir. Kort sagt kan man säga att… ”de som nu är proaktiva blir vinnare och de som senare tvingas bli reaktiva blir förlorarna i framtidens samhälle.”

Det vi också enkelt kan konstatera är att egen planering, egna initiativ och egna insatser kommer att behövas allt mer i framtiden. Det gäller allt från privatekonomi till hälsa och sjukvård. Tag varning…

Genom att följa samhällsutvecklingen med egen kunskap och erfarenhet, så blir det lättare att förutsäga hur samhället utvecklas framöver. Breda och relevanta informationskällor gör att analysen blir mer träffsäker….

Det samma gäller faktiskt även aktier och bolag. Att följa upp ett bolags historik och utveckling under många år ger en bra bild även av hur bolagets framtid blir. En grundläggande parameter är naturligtvis att bolaget har ”starka och långsiktiga huvudägare” som både kan planera och genomföra de strategier som bolaget utvecklar. Det brukar också gå snabbare att implementera nödvändiga förändringar i strategi och taktik om bolaget har en klok, kompetent och dominerande huvudägare.

3) Att ignorera framtiden…. Det låter kanske lite motsägelsefullt men bland det smartaste man kan göra är att också ignorera och strunta i framtiden.

Det beror naturligtvis på vilken framtid det handlar om. I princip gäller det att kunna skilja på 1) den framtid som påverkar just ditt liv och din framtida situation, dvs det som du kan agera proaktivt på, och 2) den framtid som i de flesta fall inte är relevant för dig och din familj, dvs det som du kan ignorera och strunta i

Det finns massor av negativa nyheter om krig och elände på många platser i fjärran länder. Dagens nyhetsflöde är (i nästan alla media…) mest baserat på krig, terror, olyckor och annat elände. Det mesta av den här rapporteringen är inget som enskilda svenskar kan påverka eller blir påverkade av. Då bör man inte heller ta åt sig och ta in all den negativa nyhetsrapportering som hela tiden svämmar över i media.

Två goda råd från Besser (igen…. 🙂 ) 1) Lägg mindre tid på att följa ”nyhetsflödet”, det räcker med en uppdatering någon gång per dag, och 2) Välj nyhetsmedia noga, de flesta har bara samma elände och sensationer att erbjuda.

Värden kommer inte att gå under, några få får det sämre eller råkar ut för olyckor, men många runt om i värden kommer att få det bättre, även om det inte framgår av medierapporteringen. Du kan (i stor utsträckning…) själv välja hur du vill uppfatta både värden och framtiden.…  

Det finns även massor av helt betydelselösa nyheter i (sociala…) media om allt från TV serier till mediakändisar. Att följa personligt skvaller och rykten är mest bara bortkastad tid. Att lägga tid och energi på att följa vad några kändisar gör, i stället för att göra något själv som kan förbättra din egen framtid, är inte speciellt smart. Självklart skall man avsätta tid för nöjen och socialt umgänge, men då är det bättre att göra det IRL med ”riktiga människor”.

”Man kan alltid lära sig något nytt och nyttigt om man umgås med kloka och förståndiga personer”..…  säger Besser  🙂

Ett till gott råd från Besser är att oftare gå off-line och därmed begränsa nyhetsflödet och konsumtionen av sociala media. Lägg mer tid på riktig kunskap genom att läsa fler fackböcker och umgås mer med kloka och förnuftiga människor, med vänner, familj och arbetskamrater….

När det gäller aktieinvesteringar är det ganska enkelt. Ignorera framtiden för de flesta bolag och aktier. Man behöver inte alls bry sig om de bolag och aktier som man ändå inte kommer att investera i. Det förutsätter naturligtvis att man redan har gjort hemläxan enlig steg 2 ovan. Nämligen att genom kunskap och erfarenhet redan i förväg kunnat förutsäga (och gissa..) vilka bolag som långsiktigt kan utvecklas positivt….  .

Önsketänkande och slumpmässiga investeringar är inget som Besser rekommenderar, även om man kanske missar någon ”kursraket” ibland.

Det man också måste göra är att riskbegränsa sina investeringar genom att ha en bred och diversifierad aktieportfölj av ”stora, stabila och lönsamma bolag”. Det räcker inte med några få bolag i portföljen. Minst 10, och helst 15 bolag behövs i en bred aktieportfölj. Vilka bolag man har är inte så viktigt, huvudsaken är att de uppfyller de krav du har ställt enligt steg 2 ovan. Sen måste man naturligtvis också spara och ”investera regelbundet” så att portföljen växer över åren, både med nytt investeringskapital och utdelningar från portföljbolagen.

Slutsats

Att tro att ”vanliga människor” kan styra framtiden och världen är bara dumheter. Det gäller både samhället och aktiekurser.

Det som däremot alla kan göra, är att förbereda sig och redan idag anpassa sig till de förändringar som kommer i framtiden. ”När det gäller samhällets utveckling är det bättre att vara proaktiv än reaktiv”… säger Besser   🙂

Men det kräver att man skaffar sig både kunskap och erfarenhet av samhällsutvecklingen och gör en klok analys för att få en realistisk bild av framtidens samhälle. Att ligga steget före alla andra ger helt andra möjligheter att få ”ett hyfsat bra liv” även i framtiden.

”Planera för framtiden idag, i morgon kan det vara för sent”  är ett annat sätt att se på saken. När det gäller privatekonomin så är en långsiktig och riskbegränsad aktieportfölj en bra början…  🙂

Besser