Det finns många aktieinvesterare som tror på teorin om balanserad ”Risk & Reward”. Det stora misstaget är att tro att det finns någon form av jämvikt för Risk jämfört med Reward. Som att man alltid får ”High Reward” med ”High Risk”.

Så är det inte, det finns ingen balansering eller jämvikt mellan Risk och Reward. I själva verket är ”Risk & Reward” för det mesta helt okorrelerat när det gäller enskilda aktier. Det borde vara ganska självklart om man gör sin analys och tänker efter lite grand…. 🙂

Tre riskportföljer…

Men om man sätter samman flera riskbolag (= ”förhoppningsbolag”…) i sin aktieportfölj så borde väl något bolag lyckas och ge en större vinst? Yes, självklart ökar sannolikheten att något av bolagen lyckas och ger vinst om man har flera bolag, men det blir fortfarande inte balans eller jämvikt i portföljen.

För att visa vad jag menar så har jag konstruerat tre fiktiva aktieportföljer med lite olika riskprofil. Investeringskapitalet är 100.000 kronor för alla 3 portföljerna och innehavstiden är 5 år. Det blir lite enkel matematik som visar hur det går efter 5 år….

Riskjämvikt portföljen…

Om man är försiktig och inte vill chansa för stort så väljer man en portfölj som man tror har ”riskjämvikt”. Portföljen innehåller bolag som alla redan är stora och börsnoterade. Bolagen har alla tidigare varit lönsamma, men är nu olönsamma. Det här är bolag där man hoppas att en ny inriktning eller en ny VD skall göra bolaget lönsamt igen någon gång i framtiden. ”Turnarounds” brukar man kalla de här bolagen…

Köp 10 bolag á 10.000.- som alla är större förlustbolag med ”begränsad risk”. Efter 5 år så har 1 bolag gått upp 100 %, 4 bolag har lika värde och 5 bolag har gått ner 50 %. Totalt blir portföljvärdet då 85.000.- och förlusten blir 15 % av ursprungsvärdet.

Klassiska riskportföljen ….

En klassisk riskportfölj innehåller 20 mindre förhoppningsbolag som alla är noterade på olika småbörser. Bolagen är alla småbolag och tanken är att några av bolagen skall växa, bli riktigt stora och lönsamma för att kompensera förlusterna i de andra bolagen. ”Tillväxtbolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 20 bolag á 5.000.- som alla är noterade på någon av småbörserna. Efter 5 år har 3 bolag gått upp 200 % och 2 bolag gått upp 100 %. 5 bolag ligger lika och 5 bolag har gått ner 50 %, men 5 bolag har också gått ner 90 %. Totalt blir portföljvärdet då 80.000.- och förlusten blir 20 % av ursprungsvärdet.

Högriskportföljen….

Det här är den ultimata nybörjarportföljen där girighet och önsketänkande är de utmärkande dragen. Här gäller ren spekulation och man vill snabbt tjäna stora pengar. Att köpa aktier ses mer som ett lotteri där man kan ”vinna stort om man satsar rätt”. Man köper aktier helt okända och olönsamma småbolag där de flesta inte ens är noterade på någon börs eller marknadsplats. Bolagen är alla riktiga start-ups, ofta finansierade med regelbundna nyemissioner, och många är rena bedrägerier redan från början. ”Fantasibolag” skulle man kunna kalla de här bolagen…

Köp 100 bolag á 1.000.- där de flesta inte ens finns på någon börs eller marknad. Efter 5 år har 1 bolag gått upp 1.000 %, 4 bolag gått upp 500 % och 20 bolag ligger lika. Men 25 bolag har gått ner 50 %, 25 bolag har gått ner 90 % och de sista 25 bolagen har gått i konkurs. Totalt är portföljvärdet då 65.000.- och förlusten blir då 35 % av ursprungsvärdet.

Vad kan vi lära oss här?

Det spelar ingen roll vilken ”riskstrategi” du har eller vilka ”riskbolag” du köper i din aktieportfölj. Det blir alltid förlust för alla alternativen.  Även om du tror att Risk ibland jämnar ut sig mot Reward så blir slutresultatet ändå alltid förlust för den totala aktieportföljen. Förlustbolagen är alltid fler än vinstbolagen.

Den enkla lärdomen är att det inte finns någon balans eller jämvikt, oberoende av risknivå när det gäller aktieinvesteringar och aktieportföljer.

Någon kanske invänder att Besser i de 3 exemplen ovan räknat fel eller oförmånligt. Tyvärr är det inte så. De tre riskportföljerna som jag räknat med ovan är alla mycket realistiska och har alla en typisk utveckling av Risk & Reward. Har man otur så blir det ännu värre och har man tur så blir det lite bättre, men det blir fortfarande förluster. ”Risk” i aktieportföljer slutar alltid med förlust, frågan är bara om den är stor eller liten…

Men om man bara köper vinstbolag och bara gör reavinster? Ja, det fungerar i teorin men det räcker med en eller två reaförluster för att radera det mesta av den totala reavinsten. Den psykologiska fällan är ofta att man fortsätter att chansa med nya ”smarta investeringar” för att ta tillbaka de förluster man gjort. Det brukar inte sluta så bra.

”Krydda i portföljen”

Det här är ett klassiskt exempel på rekommendation från aktieexperter när det gäller att sätta ihop en aktieportfölj till en nybörjare. Det vanliga rådet för att långsiktigt börja spara med aktier är att sätta ihop en portfölj av flera stabila bolag och sen ha ett eller två förhoppningsbolag (typ Eniro, Fingerprint eller Oscar Prop. …) som krydda i portföljen.

Det är bland det dummaste man kan göra. En hyfsat normal riskbegränsad portfölj med lönsamma bolag ökar med 7 % på årsbasis (över en längre tid, dvs flera börscykler…), men med ”kryddor” i portföljen så blir resultatet 2 till 3 % om man har tur och 0 % eller förlust om man har otur. Det blir ganska tråkigt att se den totala värdeökningen helt utraderad efter 30 års pensionssparande med regelbundna aktieinvesteringar, bara tack vare 2 till 3 förlustbolag i portföljen . Tag varning!!

Den Största Risken

Den största risken med att äga aktier i olönsamma förlustbolag är kanske inte att aktiekursen går neråt, utan att bolagets styrelse, VD och företagsledning låter aktieägarna betala för fortsatt olönsam drift genom upprepade nyemissioner. I många bolag är det här bedrägeriet planerat redan från början. Det blir fortsatt höga löner och arvoden med bonus ovanpå för alla inblandade parter i bolaget, även om verksamheten fortsätter att gå med förlust.

Har man väl fått orutinerade och lättlurade aktieägare på kroken så är det bara att hala in hela linan. Det blir upprepade försök att ”vända till lönsamhet” med olika argument , men i verkligheten så är det aktieägarna som får betala in nytt kapital varje år. Det kan hålla på ganska länge, nästan alla aktieägare är godtrogna optimister när det gäller den här typen av ”fantastiska bolag”. Rekordet är 47 nyemissioner innan aktieägarna tröttnade och det äntligen blev konkurs.

Det blir en stor varning för smarta entreprenörer som startar fantastiska bolag. I verkligheten är det mesta oärliga och oetiska bedrägerier redan från början. Då spelar inte heller aktiekursen någon roll, det som är den stora risken med olönsamma småbolag är upprepade nyemissioner. Tag varning….

Några klassiskt ord från Warren Buffett…

Besser gillar också Warren Buffet, och man kan alltid lära sig något av det han säger om aktier och investeringar. Vi tar några exempel…

Turnarounds seldom turn”… Eller som Besser brukar säga ”Det är lätt att säga ”Turnaround” i teorin men svårare att göra det i verkligheten”. Att rädda ett före detta lönsamt bolag i nedförsbacke är i praktiken nästan omöjligt. Det har oftast gått för lång tid med höga kostnader och stora skulder. Konkursen blir då det logiska slutresultatet. Problemet med att vara aktieägare i ett ”turnaroundbolag” är att det ofta blir regelbundna nyemmisioner som betalar för fortsatt drift. Inte så smart. ”Varning för ”Turnarounds” och även för den typen av aktier på börsen” säger Besser… 🙂

“Risk comes from not knowing what you’re doing.” ….. Lite av det som Besser beskriver ovan. Om man inte tänker efter före och inte vet vad ”risk” innebär, så förlorar man allid en större eller mindre del av sitt investeringskapital. Besser kör alltid med ”riskfria investeringar”.

“Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget Rule No. 1.”… Det här är just det här som händer med risk, det blir förluster. Även om det bara är på enstaka bolag som man förlorar pengar så påverkar det den totala avkastningen. Att förlora pengar på aktieinvesteringar är inte något Besser rekommenderar…  🙂

“Our favourite holding period is forever.”… Besser kör “Buy & Hold” och behåller alltid alla sina aktier. Visst kan man också sälja aktier i bra bolag, men då har man bara två möjligheter. ..

A: Antingen säljer man med förlust och förstör då garanterat den möjliga framtida avkastningen på aktierna. Har man inte aktierna kvar så får man heller någon framtida avkastning, oberoende om det är värdeökning eller utdelningar. Ganska vanligt vid större börsnedgångar.

B: Eller så säljer man aktierna med vinst och tar hem vinsten. Även då får man inte del av den framtida avkastningen eller värdeutvecklingen eftersom aktierna redan är sålda. Ofta försöker man upprepa tricket med att köpa nya aktier i andra bolag som också skall ge stora och snabba reavinster. Det brukar inte gå så bra.

En vanlig tabbe bland många aktieinvesterare är att behålla opålitliga ”förhoppningsbolag” där kursen hela tiden går neråt och att sälja stabila och lönsamma bolag med liten vinst när kursen har gått upp. Ingen smart strategi tycker Besser.… 🙂

Hur gör Besser?

Besser köper aldrig förhoppningsbolag och undviker alltid risk i sin aktiefond eller sin aktieportfölj. Visst kan kursen tillfälligt gå ner även för ”stora, stabila och lönsamma” bolag, men en aktieportfölj med en lagom blandning av många ”bra bolag” klarar sig alltid i långa loppet. Den portföljen kommer tillbaka med ökande aktiekurser och större utdelningar om man bara har lite tålamod.

5 Best Books?

Jag fick några kommentarer till mitt inlägg om ”5 Best Books” (20 sept 2019) där läsare av money.com valde ut de fem bästa investeringsböckerna. Det var många bra böcker som saknades på den listan. ”Lars” lyfte fram ”Winning the Losers Game” (C. Ellis) och ”Buffett: The Making of an Americkan Capitalist” (R. Lowenstein) som två bra böcker. Även ”Birgit” nämnde “Winning the Losers Game” och också ”The Money Game” (1967, Adam Smith, pseud.)

Besser har läst de flesta böckerna och själv saknade jag “The Warren Buffett Way” (2005, R. Hagstrom) och ”The Essential Buffet” (2001, R. Hagstrom) på listan. Det finns ganska många böcker i bokhyllan men några saknades, så nu har jag också köpt ”The Money Game” och skall läsa den när jag får tid. Tack för tipset…  🙂

Slutsats

Undvik förhoppningsaktier som i sig alltid är en risk. Även med en stabil portfölj kan några enstaka ”riskaktier” ta bort största delen av värdeutvecklingen och har du otur så blir det även förlust.

Det finns ingen balans eller jämvikt mellan ”Risk” och ”Reward” när det gäller aktier. Förhoppningsaktier med hög risk ger inte automatiskt en stor vinst. Hög risk blir i stället med stor sannolikhet förlust.

Det finns många sätt att förlora pengar på aktier. Att fastna i ”nyemissionsfällan” är ett av de vanligaste sätten för orutinerade aktieägare. En stor varning från Besser för fantastiska bolag…… 🙂

”En enda reaförlust kan radera ut alla tidigare reavinster.” en till varning från Besser….. 🙂

Att sälja av aktier i bra bolag som ökat i värde och behålla aktier i dåliga bolag som fortsätter att göra förluster och nyemissioner är inte en framgångsrik aktiestrategi, säger Besser…. 🙂

Besser