Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att förstå grunderna och vad som är vad när det gäller aktieinvesteringar. Det som främst krävs är en sammanhängande kedja av tankar från investeringsfilosofi och strategiska principer vidare till taktiska tillämpningar och operativa investeringsregler.

Det är de taktiska tillämpningarna som är basen för investeringsprocessen, inte bara för aktier utan för nästan alla former av investeringar med långsiktigt tänkande och långsiktiga mål. Här kommer tre olika (men ändå ganska lika…. 🙂 ) tillämpningar på hur man kan tolka investeringsprocessen.

Planning, Preparation, Performance (3P eller PPP)

Det här är den investeringsprocess som jag själv använder för mina aktieinvesteringar. Jag har tidigare lite slarvigt beskrivit den (3P) som ”min investeringsstrategi” men det är (i teorin…) egentligen bara taktiska tillämpningar av mina övergripande strategiska principer. Ni har hört dem förut men här blir det en kort repetition av 3P…

Planning….. Jag planerar långsiktigt redan från början, och väljer ut vilka aktier och hur många aktier jag skall köpa till min aktiefond. Det blir en fiktiv och riskbegränsad aktiefond som bara behöver fyllas på med mina utvalda aktier. Jag har också en extra aktieportfölj med lite friare placeringsregler, men även där har jag en planerad riskbegränsning med balansering av branscher, bolag och aktier.

Preparation….. Jag förbereder mig och sparar regelbundet till det investeringskapital som behövs för att jag skall kunna göra aktieinvesteringarna. Sen tidigare har jag byggt upp ett aktivt investeringskapital som jag använder till mina aktiva inköp. Alla utdelningar återförs också till det aktiva investeringskapitalet. Jag har också ett regelbundet sparande, och ibland också några oplanerade inkomster, som varje månad bygger upp mitt passiva investeringskapital. Jag bygger också upp kunskap och erfarenhet inför mina investeringar. Det passiva kapitalet blir aktivt först när det tidigare aktiva investeringskapitalet använts fullt ut.

Performance…. Jag köper aktier regelbundet varje kvartal, till min aktiefond men jag köper också oregelbundet när det blir tillfällen att köpa bra aktier till bra pris till min aktieportfölj. Jag behåller alltid alla aktier och som avkastning räknar jag bara realiserade utdelningar. Alla inköp, utdelningar, sparande, skatter och avgifter dokumenteras löpande.

”En enkel och välbeprövad investeringsprocess….” enligt Besser 🙂

Vilja, Kunna, Genomföra (VKG)

Den andra processen för aktieinvesteringar kan beskrivas som ”VKG”. När det gäller investeringar i allmänhet och aktieinvesteringar i synnerhet så måste man följa en logisk kedja av händelser, från insikt och tanke till inköp och avkastning. Det krävs en kedja av flera händelser för att ”investeringen” skall bli verklighet.

Det här är en av de vanligaste tabbarna som yngre, oerfarna aktieinvesterare gör. Det är lätt att ha teorier om aktier, värderingar och smarta inköp men det är svårare att med tålamod och uthållighet få en regelbunden, långsiktig och realiserad avkastning i verkligheten. Den här kedjan är mer följd av filosofiska och logiska händelser som enkelt kan beskrivas som VKG…

Att vilja investera är ett viktigt första steg, men bara början. Enklast är att svara på De sju klassiska frågorna när det gäller investeringar. Första frågan blir: Vad skall jag investera i? Om vi redan här väljer aktier, så blir de följande sex frågorna:

När skall jag investera i aktier?, Var skall jag investera i aktier?, Hur skall jag investera i aktier? Vem skall investera i aktier? Vilka aktier skall jag investera i? Varför skall jag investera i aktier? Börja med sista frågan och fortsätt sen att svara på de andra fem. Om du har ”rätt svar” på alla sex frågorna så är det en bra början.

Att kunna investera kräver lite fler förutsättningar. Det räcker inte med tankar och teorier, det krävs också flera förutsättningar för lyckade aktieinvesteringar. Några av de viktigaste förutsättningarna är naturligtvis kunskap och erfarenhet av aktier, bolag och investeringar. Kunskap får man genom att läsa på om investeringar, främst i många bra böcker, och erfarenhet får man av att först testa i mindre skala. Men det krävs också investeringskapital för att göra investeringar. Enklast är att spara regelbundet från lönen varje månad. Efter någon tid har man då starten på ett investeringskapital som kan användas för test i liten skala.

Att genomföra investeringarna är inte slutresultatet. Sen gäller det också att investera och köpa aktier i praktik och verklighet. Även här är det bäst att köpa regelbundet, men kanske bara någon gång varje kvartal. Det som krävs är att långsiktigt bygga upp en balanserad och diversifierad aktieportfölj. Det kommer att ta många år, så det kräver både tålamod och uthållighet. Slutresultatet av aktieinvesteringar är avkastningen. Hur du vill ha din avkastning avgör du själv, men även här kan rätt svar på de sex klassiska frågorna ge en bra vägledning.

”En mer övergripande och filosofisk syn på investeringsprocessen….” säger Besser 🙂

Urval, Kapital, Inköp (UKI)

Det här är egentligen samma upplägg som de tidigare tillämpningarna men en praktiskt beskrivande och med enklare uttryck. Den här investeringsprocessen är ”lätt att förstå och enkel att genomföra”. Det krävs bara tre praktiska steg för att lyckas med aktieinvesteringar.

Urval…. Det finns många olika typer av bolag och många sorters aktier, så det gäller att göra ett klokt urval av alla möjligheter. Det gäller att välja rätt aktier!

Det gäller också att förstå den stora skillnaden mellan att köpa aktier och att handla med (sälja…) aktier. En stor varning för aktier i oseriösa förhoppningsbolag som gör IPO eller nyemissioner men aldrig blir lönsamma eller ens noteras på börsen. Då blir det inga utdelningar och det går inte heller att sälja aktierna.

Det är just den första delen av investeringsprocessen som är den viktigaste. ”Om du inte gör rätt från början blir slutresultatet nästan alltid fel….” säger Besser…. 🙂

Kapital…. För att göra aktieinvesteringar krävs det många förutsättningar och en viktig förutsättning är just kapital till investeringarna. Det gäller att bygga upp ett bra investeringskapital redan från början för att senare kunna investera i aktier.

Självklart skall man börja spara regelbundet redan innan man börjar fundera på aktieinvesteringar och urval av aktier. ”Om du inte har ett ordentligt investeringskapital i praktiken så blir aktieinvesteringarna bara tankar och idéer i teorin….” som Besser brukar säga…. 🙂

Inköp…   Det är först när man gjort verkliga inköp av aktier som man genomfört sina aktieinvesteringar. Men inköp av aktier är inte detsamma som avkastning. Det krävs mer för att nå slutresultat av investeringsprocessen.

Det gäller att redan från början veta vilken avkastning och vilket  slutresultat som man vill ha ut från sina aktieinvesteringar. ”Om du inte vet vilken avkastning du vill ha, så spelar det heller ingen roll vilka aktier du köper”…. för att travestera Lewis Carroll .

”En praktisk och enkel beskrivning av investeringsprocessen…” tycker Besser…. 🙂

Slutsats

Det viktigaste slutsatsen från investeringsprocessen är ”att göra rätt saker i rätt ordning”. Det är lätt hänt att man börjar ”investera i aktier” utan att varken planerat långsiktigt eller skaffat sig kunskap och investeringskapital. Slutresultatet av aktieinvesteringen, dvs den verkliga avkastningen på aktierna, är helt beroende av att man följer investeringsprocessen i rätt ordning.

Man kan också se den här typen av process som den stora skillnaden mellan teori och praktik när det gäller aktier. ”Skillnaden mellan att spekulera i aktier och att investera i aktier är större an man kan tro…..” säger Besser… 🙂

För att spekulera i aktier krävs varken planering (det gäller bara att vara snabb, smart och köpa fantastiska aktier på smarta tips från webben eller lyssna på goda råd från smarta rådgivare….) eller finansiering (det är bara att belåna aktierna eller ta några extra lån från hjälpsamma finansbolag….).

Avkastning från att spekulera i aktier är reavinster. I teorin är det ganska enkelt, köp aktier billigt och sälj dem dyrt. Då blir det automatiskt stora, snabba och enkla vinster. Hur svårt kan det vara?

Men i praktiken det stor skillnad i slutresultatet mellan att investera eller att spekulera i aktier. Det gäller att välja noggrant hur och vad man gör med sina aktier. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Jag avslutar med ett klassiskt citat från Yogi Berra: ”In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.”

Besser