Med jämna mellanrum dyker det upp annonser för bolag som gör nyemissioner. Ofta är det helsidesannonser i dagstidningarnas ekonomibilaga eller i de större affärstidningarna.

Jag har tidigare skrivit om småbolag som gör nyemissioner och även nu är det samma budskap som tidigare. Undvik alla bolag som gör nyemissioner!!… ett gott råd från Besser 🙂

Ett typexempel

Nu senast var det ett typexempel på annonser för nyemission i ett oseriöst förhoppningsbolag. Bolaget heter Xzero AB och drivs av den ökände Aapo Sääsk. Det var fyra (!!!) helsidesannonser i SvD under november månad där man ville få in ytterligare 13 miljoner i nyemission. Det var ”informationsmöten”  i både Malmö, Göteborg och Stockholm.

Teckningsposten var minst 13.000 kronor och tecknandet av aktier ”sker utan företrädesrätt för bolagets aktieägare”. Varför är det så? Bolagets nuvarande aktieägare har antagligen tröttnat på bolaget och nu behöver Aapo Sääsk få in nya lättlurade ”aktieinvesterare” som tror att de skall göra ett aktieklipp på ”nanoteknik för ultrarent vatten”. Mer om det nedan….

Xzero AB historik

Hur ser bolagets historik ut? Det här är en följetong sen cirka 30 år bakåt i tiden. Historien börjar redan 1990 då HVR Water Purification bildas för att erbjuda ”nytt hopp för hundratals miljoner som lider av förgiftat brunnsvatten”. Sen startas 1997 ytterligare ett bolag, Xzero AB, som skall använda en ny fantastisk teknik för ”nanoindustrin” (??). Enligt den egna hemsidan skall Xzero AB öka lönsamheten genom att ”framtidens datachips kräver ultrarent vatten” Den gemensamma nämnaren för båda bolagen är Aapo Sääsk som både grundat och driver HVR Purification och Xzero AB.

Xzero AB idag

Det går att hitta mer info om Xzero AB, både genom att googla och genom årsredovisningarna. Tyvärr finns det inte så mycket på webben och jag har bara årsredovisningen från 30 april 2018 tillgänglig, men räcker för att sammanfatta lite mer info nedan.

Med senaste bolagsinfo för 2019 så har Xzero AB 2 anställda till en kostnad av 791 tkr per anställd. Med sociala kostnader på 31,42 % så blir det en lön på 601 tkr eller runt 50.000 kronor i månaden. Vi vet inte vilka som är anställda på Xzero, men det finns 3 personer i Sverige som är styrelsemedlemmar. Kan vi gissa att det är de 2 av dem som får ut 50 tkr varje månad utan att behöva göra något alls. Företaget har dessutom 2 tjänstebilar så det lönar sig att vara anställd på Xzero AB

Vem betalar de här lönerna och tjänstebilarna? Ja, inte är det vinster från Xzero, för det bolaget har gått med miljonförluster varje år sen det startades 1997. Gissa själva…..

Det finns naturligtvis även en VD i bolaget. Han heter Vinay Chand, är född 1945 (74 år i år) och har varit VD sen 2012. Det fantastiska är att han bor i London sen 20 år tillbaka och han har inte synts till i Sverige sen dess. Men varje år får han runt 200 tkr utbetalt till sig från Xzero AB, som dock ej redovisar detta som lön eller arvode.  Mr Chand säljer istället konsulttjänster, och då syns det inte som lön eller arvode i årsredovisningen.

Om vi ser vidare på Xzero AB så är Aapo Sääsk styrelseordförande, han är 77 år och sitter i styrelsen för 5 bolag. Av de fem bolagen så är det två bolag som går med förluster på 5 till 6 miljoner varje år, nämligen Xzero AB och HVR Purification. De tre andra bolagen går med bra vinster och köper varje år tjänster från de två andra förlustbolagen. Åter så syns det inte i årsredovisningen vilka tjänster eller immateriella värden som säljs mellan bolagen. Jag gissar att även Aapo Sääsk säljer lönsamma konsulttjänster till de tre andra bolag som tar hand om det kapital som varje år kommer in från nyemissioner i HVR Purification och Xzero AB.

(Går man vidare till det största och mest ”lönsamma” av de tre andra bolagen, AB Scarab, så är Aapo Sääsk (77 år) både VD och styrelseordförande. Det finns bara en övrig styrelsemedlem, och det är sonen Karl Sääsk (50 år). Bolaget har fem ”anställda” men ingen får någon lön och vinsten för 2018 blev 1.249 tkr trots ”rörelsekostnader” på 5.028 tkr. Ett ganska fantastiskt familjeföretag som lever gott på nyemissioner från andra bolag….. )

Med den senaste nyemissionen på 200.000 nya aktier (till ett pris av 65.- per aktie och med emissionsbelopp på minst 13.000 tkr) så kommer det att finnas  totalt cirka 10 miljoner aktier i Xzero AB. Med ett aktiekapital på 960 tkr och fritt kapital på 665 tkr (30/4 2018) så blir det ett aktievärde netto på cirka 16 öre per aktie.

Skall man verkligen betala 65 kronor per aktie när aktievärde netto ligger på 16 öre och bolaget går med upprepade förluster på 5 till 6 miljoner varje år?

Nytt kapital till bolaget?

Det är ganska vanligt med stora annonser för nyemissioner i dagspressen, och det är alltid nyemissioner i fantastiska bolag med unika produkter eller tjänster. Det som dock är mest fantastiskt är att så många ”investerare” tror på vad man läser i annonser i media, oberoende av om det är dagstidningar, tidskrifter eller annan media.

Alla annonsörer vill att du som konsument skall agera eller köpa deras vara eller tjänst. Om en annons vill att du skall satsa dina privata pengar (”investera” ….) i okända bolag eller aktier så är det med stor sannolikhet en bluff och bedrägeri.

Seriösa, stabila och lönsamma bolag behöver inte annonsera efter mer kapital. Bra bolag har redan en stark balansräkning med både hög soliditet och hög likviditet. Bra bolag kan också låna investeringskapital i banken, få nytt emissionskapital från egna aktieägare eller få extra investeringskapital på annat sätt, t.ex. lån från sin styrelse, VD eller företagsledning.

Om varken banker, VD, styrelsen eller nuvarande aktieägare vill satsa sitt eget kapital på bolaget, varför skall då andra utomstående investerare lägga in nytt investeringskapital i ett sånt bolag? Tro aldrig på annonser om investeringar i (kända eller…) okända bolag. Det är mest bara oseriösa investeringsbedrägerier.

Lite mer info om Xzero AB

Det finns lite mer info att hämta ur ett reportage om nyemissioner i Xzero AB i SvD från den 7 juni 2017. Det var bara ytterligare en av flera nyemissioner där Aapo Sääsk försökte få in mer kapital till Xzero AB.

(Förutom nyemissionen i juni 2017 som beskrivs i artikeln, så har Xzero gjort ytterligare en nyemission i juni 2018 och nu senast i november 2019. Det betyder att Xzero AB gjort sex nyemissioner på de senaste sju åren. Ganska fantastiskt….)

SvD hade varit i kontakt med några äldre aktieägare och det är inga positiva omdömen. Så här skriver SvD…

”Flera missnöjda småsparare som SvD varit i kontakt med har väntat 17 år på Xzeros börsnotering och försöker nu komma ur sina aktier i Xzero och systerbolaget HVR Purification. Än så länge utan att lyckas.”

Några äldre aktieägare uttalar sig också. Så här säger ”pensionären Inger”….

”Xzero har lovat och lovat flera gånger att de ska noteras på börsen så att det ska gå att sälja och köpa aktierna. Men inget händer. Om jag skulle kunna sälja aktierna skulle jag kanske kunna få några kronor för att få lite mer guldkant på vardagen, då jag har låg pension, säger Inger”

En annan aktieägare är Christine som haft aktier i i systerföretaget HVR Water Purification i nära två decennier. Så här svarar ”Christine”….

”Jag vill inte ha mer med bolaget att göra. På de här 20 åren har det inte hänt någon gång att företaget har gått framåt eller kommit närmare en börsnotering. Man gör bara fler nyemissioner, säger hon”

Även ”pensionären MajLis” fick ett erbjudande om att investera i vattenreningstekniken i början av 2000-talet. Hon ”investerade” 10.000 kronor av sitt sparkapital. Så här säger hon….

”Det utlovades guld och gröna skogar, de utmålade sig som ett bolag som verkligen var på gång och det skulle bara vara en tidsfråga innan de kom in på börsen, berättar MajLis, i dag 76 år och pensionär. ” 

De följande åren gjorde bolaget en rad emissionsrundor. De första 10 åren som aktieägare fick MajLis upprepade erbjudanden om företrädesemission, men valde att avstå.

”Jag tänkte att jag nog först vill att bolaget ska ligga på börsen. Nu känner jag mig trött på det hela. Och arg, jag känner mig väldigt lurad och det är en otäck känsla, att man gått på något som visar sig vara falskt. Emissionerna har ju inte lett till något, säger MajLis.

Fortfarande, än idag är varken HVR Purification eller Xzero AB noterade på någon börs eller marknadsplats. Så har skriver SvD i sin sammanfattning i juni 2017.….

”Men emissionsrundorna, där man riktar sig till småsparare, fortsätter. Senaste nyemissionen i bolaget gjordes förra året då man tog in fem miljoner kronor. 2014 togs sex miljoner kronor in och året dessförinnan sju miljoner. Totalt har bolaget gjort hela 29 emissioner sedan grundandet.”

”Även Xzero har gjort en lång rad nyemissioner. Bara under de fyra senaste åren har nyemissioner gjorts i Xzero i oktober 2013, i juni 2015, i december 2016 samt en (juni 2017 min anm.) där teckningperioden precis har avslutats. Bolaget har inför teckningsperioden använt sig av reklamutskick till hushåll där det finns personer som enligt Aapo Sääsk ”investerar i den här typen av bolag”. Bolaget har också köpt adresslistor, där de som i en undersökning har kryssat i att de är intresserade av aktier har fått Xzeros utskick.”

Bessers kommentar

Det mesta av texten ovan talar för sig själv, men jag gör tre enkla observationer.

En: De flesta av aktieägarna är äldre personer, många är kvinnor, som okritiskt satsar sitt sparkapital på ”fantastiska erbjudanden”. Det är den svenska godtrogenheten och naiviteten som främst den äldre generationen av svenskar har, som gör att man blir ett lätt offer för smarta bedragare. Man litar på varandra och på det som sägs och skrivs, även i annonser och prospect. ”Tro inte på allt du läser, hör och ser i annonser, prospekt och ”informationsmöten”.” Ett gott råd från Besser…  🙂

Två: Den här typen av bolag försöker hela tiden mjölka ut så mycket kapital som möjligt från de nya aktieägarna. Det är de godtrogna personer som redan fastnat på kroken och köpt aktier. Det blir flera ”erbjudanden” om företrädesemissioner de första åren, men sen ger man upp och försöker hellre hitta nya offer som aktieägare. Har man en gång blivit lurad som aktieägare så skall man inte fortsätta med nya inköp. Där gjorde ”MajLis” helt rätt. ”Kasta inte ut bra pengar efter dåliga investeringar” säger Besser…  🙂

Tre: Det fantastiska är att den här typen av bolag kan fortsätta med sina återkommande nyemissioner. Det blir i stort sett en nyemission varje år. Som exempel ovan hade HVR Purification 29 nyemissioner på 30 år. Men de båda bolagen Xzero och HVR Purification är inte unika. Det finns många fler bolag, både noterade och onoterade, som gör återkommande nyemissioner varje år. Det som förvånar är att man inte bättre undersöker bolagets historik innan man investerar och blir aktieägare i ett sånt bolag. Det är enkelt att googla och man kan alltid få tag på årsredovisningen. ”Investigate before you invest” Ett klokt råd från Besser…  🙂

Två enkla investeringsregler

Det vi kan lära av det här är att man skall ha klara och tydliga regler för sina aktieinvesteringar. För Besser är det självklart att ha egna regler och begränsningar för hur jag investerar i aktier. Här kommer två enkla investeringsregler:

Köp aldrig aktier i onoterade bolag. Om du inte kan sälja dina aktier kan du heller aldrig ta dig ur din investering. Har du otur så förlorar du hela ditt investeringskapital.

Deltag aldrig i nyemissioner. Bolag som gör upprepade nyemissioner är inte seriösa och kommer antagligen aldrig att bli lönsamma. Du förlorar bara mer investeringskapital för varje nyemission.

Den enda skillnaden mellan onoterade och noterade bluffbolag är att med onoterade bolag förlorar du hela investeringskapitalet och med noterade bolag så förlorar du det mesta av investeringskapitalet. Ingen bra ”investering”, hur som helst.

ISK skatten för 2020…

Som ni kanske vet (??) så är idag (29/11) den stora dagen (sista fredagen i november) då ISK skatten för 2020 bestäms. Besser har redan kollat upp resultatet och det blir faktiskt en skattesänkning på 17 % !!  Schablonintäkten hamnar på minvärdet 1,25 % och beskattningen blir därmed 0.375 % på genomsnittligt kapitalunderlag under året. Kanske inte så viktigt för de flesta aktieinvesterare, men ändå en liten julklapp i förskott… 🙂

Slutsats

Nyemissioner är alltid ett stort varningstecken, oberoende av om bolaget är onoterat eller finns på någon börs eller handelsplats. Har man ändå ”trillat dit” så fortsätt inte att förlora mer pengar. Att aldrig delta i eventuella nyemissioner är en enkel och klok investeringsregel.

Var mycket kritisk till allt du läser, hör och ser i media. Det gäller både etablerade media och sociala media. Visst finns det ibland också bra, seriös och relevant information i media, men det gäller att kunna värdera all information som hela tiden strömmar över oss. Att vara källkritisk och dubbelkolla alla info som du anser vara viktig är ett smart drag.

De flesta ”aktieinvesterare” som blir lurade av blufföretag som Xzero AB oc HVR Purification blir det för att de saknar kunskap och erfarenhet. Om man inte kan värdera förhoppningsbolag och inte har gedigen erfarenhet av aktieinvesteringar så skall man inte köpa aktier i okända småbolag. Det gäller oberoende av om det är noterade eller onoterade bolag och oberoende av om det är annonser för nyemissioner, rykten i sociala media eller goda råd från finansiella rådgivare.

Den främsta anledningen till att så många svenskar ändå fortsätter att köpa aktier i förhoppningsbolag och bluffbolag som Xzero AB är en tyvärr ganska vanlig kombination av girighet och önsketänkande. Många nybörjare tror också att man är smartare än alla andra bara för att man läst lite finansanalys och följer aktiebloggar och aktiegrupper på sociala media. Så är det inte….

”Om något verkar vara för bra för att vara sant så är det inte heller sant.” och ”Låt inte girigheten bedra visheten.”…. Där har ni ytterligare två goda råd från Besser… 🙂

Besser