Varför skall man syssla med aktieinvesteringar? Vad finns det för nytta med ”en välskött privatekonomi”? Varför är det bättre att vara ”rik” än att vara ”fattig”?

Det är egentligen ganska grundläggande och fundamentala frågor som vi oftast inte ägnar några djupare tankar. För de flesta människor, även de som normalt är mycket kloka och välutbildade, så är den främsta anledningen till att ha ”en välskött privatekonomi” (dvs att ha högre inkomster och ett eget kapital tillgängligt…) att man då kan köpa fler och dyrare prylar eller unna sig dyrare och mer exotiska upplevelser.

Framför allt gäller det subjektiva upplevelser. En upplevelse (t.ex. en semesterresa…) med höga kostnader är inte nödvändigtvis en bättre eller positivare upplevelse än en semesterresa med låga kostnader. Det finns ingen linjär ”price / performance funktion” för upplevelser. Ganska självklart tycker Besser… 🙂

Ganska konstigt egentligen. Om man tjänar mer pengar och är ”rik” så måste man alltså visa upp det genom att köpa fler prylar eller häftigare upplevelser. Till exempel resa på mer fantastiska semesterresor till exotiska och okända ställen. Det mesta verkar gå ut på att göra av med pengar för att imponera på andra, både de man känner och alla andra i samhället.

Att visa upp social status och skryta för andra verkar för många vara det viktigaste här i livet. För mig verkar det mest vara en fråga om bristande självförtroende. Det viktigaste är väl vad var och en själv känner och tycker om de val som de gör och det liv de lever.

Besser tillhör inte hard core FIRE rörelsen, även om mina mål och medel ligger i liknande banor. Vad jag vill säga med det här inlägget är att det finns andra subjektiva och högre värden med att ha en välskött privatekonomi. Tyvärr är det ganska vanligt att folk i allmänhet inte förstår de mer fundamentala fördelarna av att ha ett eget kapital, även bland de personer som man vanligtvis tycker är kloka och förståndiga människor. Kanske är det en brist på fantasi eller oförmåga att tänka långsiktigt som är det stora problemet? Vad vet jag?

”Men läser man den här bloggen, kan man alltid lära sig något” som Besser(…wisser) brukar säga. 🙂

Självförtroende

Besser har ett mycket gott självförtroende och har alltid haft det. Det betyder att jag ofta gjort mina egna val och gått mina egna vägar. Jag har också haft resurser (finansiella och intellektuella…) att genomföra mina egna tankar.

Man kan nog säga att Besser är framgångsrik på många områden. Det tror jag också uppfattas av omgivningen genom den person jag är och det liv jag lever utan att jag behöver visa upp det genom att köpa fler prylar.

Däremot är det smart att köpa (allt det som behövs här i livet…) med hög kvalitet. Det kräver dock att man ”har råd”(dvs möjlighet….) att köpa lite (eller mycket..) dyrare varor redan från början. Eller som ett av mina favoritordspråk säger:  ”Quality never goes out of style”  (Lewi Straus & Co, 1873).

”Att köpa hög kvalitet från början är ofta att köpa billigt i längden”… säger Besser  🙂

”The Millionaire Next Door”

En av de klassiska investeringsböckerna om hur man kan hantera rikedom är just ”The Millionaire Next Door” från 1996 skriven av T. Stanley, Ph.D. och W. Danko, Ph.D.  Bakgrunden är två forskare som undersökte hur rika amerikaner byggde upp sin rikedom och hur de levde i sina privata liv. Det blev ett stort antal djupintervjuer som resulterade i en forskningsrapport och senare även i en bra och bästsäljande  bok.

Resultatet kan sammanfattas med att det var ett antal grundläggande vanor som gjorde att de hela tiden ökade sitt kapital och att det för det mesta inte utifrån gick att se vem som var ”millionaire”.

I korthet gick det ut på att jobba hårt, med högre inkomster än utgifter, spara regelbundet och investera klokt. Ganska enkla och självklara råd tycker Besser…. 🙂

Av de tusentals dollarmiljonärer som intervjuades var det bara några få som verkligen använde sina pengar för ”show off”. De allra flesta miljonärer (som själva skapat sitt kapital…!!)  levde ett normalt och ganska vanligt liv. De valde ofta ”kvalitet” både när det gällde varor och tjänster. De bodde i bra bostäder och i bra områden, men inte mycket annorlunda än de flesta andra människor. De var i verkligheten bara grannen ”next door”. (Yes, Besser passar in på den beskrivningen…)

Köp gärna boken, den är lättläst och ger en bra sammanfattning av hur man med bra och sunda vanor kan bli ”millionaire”. Den finns t.ex. på bokus.com för 169.- häftad och 249.- inbunden. Det är väl använda pengar för både kunskap, erfarenhet och nöje…. 🙂

Rik eller fattig i Sverige

Peter Benson (PB) är en av få ekonomijournalister som jag tycker är värd att läsa. Han skrev en krönika i SvD om just vad som menas med att vara rik eller fattig i Sverige.

Det första som PB noterar är det som även Besser alltid påpekar när det gäller investeringar och rikedom…

”…det levnadsvisa svaret är att rikedom är att äga hälsan, kärleksfulla relationer och mening i tillvaron. Därtill finns två nästan lika viktiga livsrikedomar i form av trygghet och frihet.”

Det som Besser lägger till här är att ekonomisk frihet också ger ”möjlighet” att göra mycket av det man själv vill. Det är just en välskött privatekonomi som gör att man kan fånga tillfället i flykten eller välja kvalitet oberoende om det är investeringar, jobb, inköp eller något annat.

Ofta är också ”självständighet” kopplat till att ha ett eget investeringskapital eller egna investeringar, oberoende av vilken typ av investeringar det handlar om.

Det hela kokar ner till att ett eget kapital, ekonomisk frihet, eller som Besser föredrar att kalla det, en välskött privatekonomi, ger tre fantastiska fördelar här i livet nämligen Trygghet, Frihet och Möjlighet. Inga dåliga fördelar för de som förstår att använda dem rätt…. 🙂

De viktigaste investeringarna….

Det är just möjlighet som är så viktigt när det gäller investeringar. Bland de viktigaste investeringarna som de flesta gör här i livet är familjen och boendet. De två ”investeringarna” avgör hur du lever hela ditt liv, men de kräver också att du har möjlighet att utgifter och kostnader. En välskött privatekonomi gör att du har möjlighet att välja bättre boende, ge trygghet till familjen och ge dig själv frihet att att välja egna vägar. Ganska fantastiskt egentligen vad kloka och förståndiga investeringar kan åstadkomma….. 🙂

Rik eller fattig? Två hybrider

PB konstaterar också att det finns två hybridtyper som inte passar in i bilden av vem som är rik eller fattig, även för ekonomisk och finansiell rikedom.

”Men inte ens ekonomisk rikedom är något entydigt. Man kan leva lyxliv och vara fattig eller vara stenrik och tvingas leva på korvören.”

Om man hårddrar det lite så blir det enligt PB två typfall av svenskar och deras privatekonomi.

  1. ”Den fattige höginkomsttagaren. Tänk välutbildad storstadsfamilj med karriär och toppbelånad bostad och ovilja att kompromissa när det gäller nya prylar, renoverade badrum och semesterresor. Då kan inkomsten vara nästan hur hög som helst och det går ändå inte att spara en krona. ”

Här kan man räkna in nästan alla yngre och medelålders storstadsbor. Det är framför allt boendekostnaderna och livsstilen som kostar på. Det man kan göra är att flytta och byta vardagsliv. Ny bostad (pendla till jobbet…), nytt jobb (mindre stress…) och ny livsstil (minska på utelivet…). Inte enkelt, med nödvändigt om man vill få ett hyfsat bra liv även som framtida pensionär.

  1. ”Den förmögne låginkomsttagaren. Sverige vimlar exempelvis av änkor som äger fastigheter och stora värdepappersportföljer men som har minimal pension. En annan stor grupp är bönder och skogsägare där värdet är många miljoner men kassa flödet är klent. En växande trend i hela Västvärlden är att många som befinner sig i den första gruppen tröttnar på ekorrhjulet och längtar till den andra gruppen.”

Äldre pensionärer (80+…) har ofta en mycket låg pension och lever ett hårt liv. Men några har också en egen aktieportfölj, där utdelningarna blir ett bra komplement till pensionen. Den typen av pensionärer är mycket vanlig på alla storbolags årsstämmor. Besser gissar att 90 % av alla som går på de vanliga årsstämmorna är pensionärer som har sparat i egna aktieportföljer under många år.

För personer på landet med bundet kapital i skog och mark gäller det främst att öka kassaflödet genom avverkning och förädling. Kanske är man också i större utsträckning självförsörjande av det som behövs. Men jag vet, det här är lätt att säga och svårt att göra.

Inkomster och Utgifter

PB konstaterar att det finns fyra typfall av hur svenskar har sin privatekonomi, där det kanske  inte syns utifrån hur den ekonomiska situationen är. Åter visar det sig att ”rikedom” inte är något entydigt. Så här skriver PB…

”En till synes trivial men egentligen ganska djup insikt är att rikedom är något relativt. Den som gör av med 1 Mkr per år behöver 25 Mkr för att vara lika ”rik” som den som lever Fire-liv. Det är inte på de stora inkomsterna utan på de små utgifterna man blir rik. ”

Det kokar alltså ner till att både inkomster och utgifter avgör vem som är ”rik eller fattig”. Ganska självklart egentligen. Så här karakteriserar PB de 4 typfallen…

Rik…. Höga inkomster: Schablonbilden av ”De Rika”. (ofta utan lån, räntor och amorteringar…)

Rik… Låga inkomster: Men mycket kapital. ”Prekärt” om kostnaderna är höga, annars ”Stabilt”.

Fattig…  Höga inkomster: Men höga (och onödiga..) kostnader, ”Lyxfällan”

Fattig….  Låga inkomster: Allt från belånad medelklass till ”Les Miserables”

Slutsats

Att ha en extra inkomst från en aktieportfölj med stabila och riskbegränsade utdelningsaktier kan vara skillnaden mellan att känna sig rik eller fattig som pensionär. Pensionen kommer inte att ge några höga inkomster så planera redan nu för extra inkomster i framtiden.

Att ha högre inkomster än utgifter (eller egentligen större intäkter än kostnader…) gör att du får både trygghet, frihet och möjlighet till ett bra liv, både innan och efter du blivit pensionär. Hela livet blir så mycket enklare om man tänker till redan från början. Då spelar storleken på inkomster inte så stor roll.

Att leva med låga kostnader är inte att leva ett sämre liv. Det finns så många möjligheter att ta vara på allt om man bara tar sig tid och planerar för det livet.

Eller som ett annat av Bessers favoritordspråk säger…

“The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belong to everyone. They gleam there for you and me.” (Lew Brown et al, 1927)

Besser