Besser är (som bekant..?) intresserad av investeringar i ett både brett och djupt perspektiv. Det betyder att jag även är intresserad av ”investeringsbedrägerier” av olika typ och grad.

Som jag skrivit tidigare så är många av de börsnoterade småbolagen och aktierna rena bedrägerier redan från början. Det finns ingen säkerhetskontroll eller personkontroll när OMXS, NGM eller andra börser när de noterar nya aktier. är De flesta IPOs är bara skräp redan från start.

Då har vi inte ens tagit upp onoterade bolag som gör nyemissioner. Läs gärna förrförra inlägget (29/11) om  Aapo Sääsk och Xzero AB resp HWR Purification.

Besser köper aldrig småbolag, förhoppningsbolag eller IPOs. Risken för bedrägeri är helt enkelt för stor i den typen av bolag, oberoende av om bolagen är noterade eller onoterade

Drivkraften för en börs eller marknadsplats är att ha så många noterade bolag och aktier som möjligt. Det är främst börsavgifterna som ger både omsättning och vinster till de ägarbolag som varje börs eller handelsplats har. Typexempel är Nasdaq Inc. som äger Stockholmsbörsen OMXS. Med fler småbolag och IPOs som kommer in på First North och OMX SC så blir det också större vinster för Nasdaq Inc. Glöm inte det…. 🙂

Investeringar?

Ett av Warren Buffett´s kloka råd när det gäller aktieinvesteringar lyder…  “Rule No.1 is Never lose money. Rule No.2 is Never forget Rule No. 1.”  Besser kan bidra med ytterligare ett klokt råd… ”Låt inte snålheten bedra visheten”.  Många av aktiebedrägerierna är helt beroende av den girighet och det önsketänkande som många oerfarna ”investerare” oftast följer.

En av de mest fundamental delarna med aktieinvesteringar är att de skall öka investeringskapitalet och generera positiv avkastning, inte att man skall förlora hela eller delar av sitt investeringskapital eller betala in ytterligare kapital i upprepade nyemissioner.

Bedrägerier!

Faktiskt har även en av våra myndigheter, nämligen Finansinspektionen (FI),  börjat intressera sig för investeringsbedrägerier. Att varna för investeringsbedrägerier är en del av FI uppdrag och tillsyn av den finansiella marknaden. Dock varnar man bara en typ av bedrägerier, nämligen den där offret blir kontaktad av en okänd ”rådgivare” per telefon. Men det har man gjort både bra och grundligt….. 🙂

Det finns en bra text på Fi´s hemsida som jag tycker att fler borde läsa och jag kopierar den rakt av nedan. Läs & Lär som man brukar säga…

”Investeringsbedrägerier”

”Ett utmärkande drag för investeringsbedrägerier är det metodiska och långsiktiga arbetssättet som bedragarna använder sig av. Avsikten är att kunna lura en investerare på pengar vid upprepade tillfällen. Allt startar ofta med att en engelsktalande rådgivare söker kontakt via telefon.

Ett investeringsbedrägeri kan omfatta tre skilda faser:

  • Försäljningsfasen – ett erbjudande om en “lovande” investering
  • Återköpsfasen – ett bedrägeri med olika påhittade avgifter
  • Räddningsfasen – ett falskt erbjudande om hjälp när offret förstått bedrägeriet.

Försäljningsfasen

Det hela börjar vanligen med ett oväntat telefonsamtal. Den som ringer påstår sig vara investeringsrådgivare eller säljare åt ett mäklarföretag eller liknande.

Inledningsvis är de vanligen bara ute efter att testa intresset för en viss slags investering, och höra efter om det går bra att skicka ytterligare information. Tackar du ja kommer det broschyrer och blanketter (till exempel för att öppna ett konto) – gärna med bud för att det ska verka exklusivt.

Profilerar “kunden”

Därefter följer ytterligare några kontakter utan något konkret förslag på investering. Avsikten är att etablera ett förtroende och bygga upp en långsiktig relation. Samtidigt samlar den som ringer information om vem du är, för att finslipa sin taktik. Samtalen spelas ofta in för att kunna återknyta till vad ni talat om tidigare, som fritidsintressen, familj, arbete och utbildning.

Förberedda svar

Så här långt kan det vara svårt att märka något uppenbart misstänkt. De som kontaktar dig har full koll på hur det vanligtvis går till i branschen. De behärskar språket och beter sig som professionella rådgivare. Samtalen följer manus och det finns förberedda svar på frågor som kan dyka upp.

Snygg fasad

Strategin är att efterlikna en riktig affärsverksamhet i allt, från bolagsnamn – som kan vara snarlika välkända företags – till väldesignade webbplatser, brevhuvuden och visitkort. Webbplatserna kan ha länkar till ansedda aktörer, som Nasdaq, Bloomberg, Yahoo Finance och Market Watch, allt för att det ska verka seriöst.

Fint bemötande

De som ringer kan försöka ge intryck av att det finns en stor organisation bakom, med flera olika avdelningar och funktioner. Så länge du verkar intresserad behandlas du som en högt värderad kund och kan bli vidareslussad till mer erfarna rådgivare på högre nivå.

Hög avkastning

Efter en tid kommer ett konkret erbjudande om en investering eller placering. Vanligtvis utlovas hög och snabb avkastning. Även detta presenteras på ett snyggt sätt, med broschyrer och trycksaker som liknar prospekt samt andra formella handlingar, som aktiebrev, avtal, kontoutdrag och avräkningsnotor.

Påhittad kursutveckling

Försäljningsfasen kan pågå i flera år, med fler investeringsförslag eller erbjudanden att byta dina aktier mot andra aktier eller andra finansiella instrument. Uppgifter om att dina aktier stigit i värde är vanligtvis påhittade.

Utanför börsen

Även om du själv kan se priser på exempelvis Bloombergs eller Nasdaqs webbplatser behöver det inte betyda att aktierna handlas på någon börs. Affärer med så kallade OTC-aktier, där säljare och köpare direkt gör upp affären via en mäklare, måste rapporteras in och publiceras. Den kursutveckling du ser kan alltså baseras på enstaka affärer, som bedragarna genomför mellan sig själva.

Alltid köpläge

Ett genomgående drag under försäljningsfasen är att de råd som firman lämnar alltid verkar handla om att investera mer pengar. Om du själv är inne på att sälja får du motargument. Är du riktigt påstridig kan det hända att mäklaren “försvinner”. Pengar går bara i en riktning – från dig.

Jämna aktieposter

Ett annat grepp – som gränsar till de som används i återköpsfasen – är att meddela dig att dina aktier bara kan säljas om du har ett visst antal och att du först måste köpa fler för att komma upp i ett jämt antal, exempelvis 50 000. Detta är bara ett sätt att lura dig på ännu mer pengar. Aktierna går trots allt inte att sälja.

Återköpsfasen

Ett typiskt upplägg för återköpsfasen är att du blir uppringd av en annan mäklarfirma och får erbjudande om att sälja eller byta dina aktier till ett förmånligt pris.

Bedrägeriet går här ut på att försöka lura dig på pengar för en påstådd avgift som är förknippad med försäljningen.

Skäl för erbjudandet

Som skäl för erbjudandet anger rådgivaren ibland att firman har en klient som vill komma över 51 procent av aktierna i bolaget. Eftersom det är insiderinformation kan du få skriva på en sekretessförbindelse. I andra fall sägs det handla om ett skatteupplägg; klienten vill köpa värdelösa aktier för att göra förlustavdrag.

Erbjudandet gäller ofta under en kort tid och kräver snabba beslut.

Här är några varianter:

  • det har skett en split och du äger fler aktier än tidigare
  • warranter som är knutna till aktierna måste lösas innan aktierna går att sälja.
  • du måste betala en avgift till en organisation som sägs arbeta för att förhindra penningtvätt
  • du måste betala skatt på den uppkomna vinsten i förskott.

Fler avgifter

Ofta utlovas återbetalning senare, till exempel i samband med att du får pengarna från försäljningen. Men om du betalar kan du räkna med att det tillkommer fler avgifter.

Falska myndigheter

Ett vanligt trick är att hänvisa till falska myndigheter eller övervakningsorganisationer, och deras webbplatser. De kan innehålla varningslistor för oseriösa företag, möjlighet att lämna klagomål och annat som verkar förtroendegivande. Men i själva verket är det bedragarna själva som står bakom webbplatserna, och svarar på förfrågningar.

Ofta används namn som lätt kan förväxlas med riktiga myndigheter eller organisationer.

Räddningsfasen

I räddningsfasen ringer någon som säger sig arbeta på en advokatfirma, eller liknande, som företräder en grupp investerare som råkat ut för samma bedrägeri.

De erbjuder sig att också hjälpa dig – givetvis mot en viss kostnad eller en procentsats av återvunnet belopp, i förskott. Sista fasen i bedrägeriet är alltså precis som den andra ett avgiftsbedrägeri.

Påstått uppdrag

Den som hör av sig säger sig ha i uppdrag att få tillbaka det förlorade kapitalet och medverka till att åtal väcks mot bedragarna. Även dessa firmor eller organisationer hänvisar till egna webbplatser, och ibland till domstolbeslut. Om du betalar blir du lurad ytterligare en gång.

Kan återkomma i flera år

Det händer att kundlistor säljs vidare från ett blufföretag till nästa. Den som en gång blivit lurad riskerar därför påringningar från andra som är ute i samma ärende, under många års tid.”

Ovanstående text är ett mycket bra jobb, ovanligt för en statlig myndighet. En positiv överraskning tycker Besser…. 🙂

Tre typer av investeringsbedrägerier

Det finns många sätt att lura pengar av oerfarna och okritiska ”investerare”. Här är några situationer att se upp med.

Att bli aktivt kontaktad av en ”investeringsrådgivare” är kanske den vanligaste formen av investeringsbedrägerier, oberoende av om det är via telefon, mail eller brev. Bessers goda råd är att aldrig svara på okända kontakter, oberoende av budskap och innehåll.

Det gäller allt från oväntade samtal på telefon med ”oskyldiga frågor”, att öppna nya länkar i okända mail eller att tro på allt som står i fina prospekt som kommer med posten. Avsluta telefonsamtalet direkt, radera alla konstiga mail och kasta alla prospekt och broschyrer direkt i papperskorgen.

En annan vanlig metod är att sprida rykten på webben, i sociala media eller på bloggar. Om det kommer positiva omdömen och rekommendationer för okända bolag som snart skall bli riktigt framgångsrika med unika varor eller tjänster så är det oftast bara bluff och investeringsbedrägeri.

Den typen av bedrägeri inriktar sig på den girighet och det önsketänkande som många oerfarna ”investerare” drabbas av. Att lita på det som skrivs om nya och okända bolag i sociala media och på bloggar är bara dumheter. Det finns alltid en dold agenda om du får tips och rekommendationer om investeringar i okända aktier. Om något verkar för bra för att vara sant så är det också så. Rykten och aktierekommendationer är bara ytterligare en annan form av investeringsbedrägeri.

Tyvärr blir det också allt vanligare att ”bloggprofiler” säljer in egna kurser där man lär ut (??) hur man ”investerar i aktier” och enkelt blir rik på snabba reavinster. Först betalar man många tusenlappar för kursen, sen blir det rekommendationer på ”fantastiska bolag” som skall göra alla kursdeltagare rika. I verkligheten är det bara bluff och ”pump & dump” där smarta bloggare tjänar pengar på okunniga nybörjare. Akta er för den typen av bloggare !

Bloggare som säljer kurser eller annan information (och gör reklam för egna böcker och kurser….) eller rekommenderar köp av enskilda småbolag är alltid rena bluffar. Ganska enkelt att avslöja, tycker Besser. Undvik alla bloggar som skriver positiva omdömen om enskilda bolag och gör reklam för egna böcker eller fantastiska kurser.

Det som också är vanligt är stora annonser i dagspress för nyemissioner i fantastiska bolag med unika produkter eller tjänster. Det som är mest fantastiskt är att så många investerare tror på vad man läser i annonser i media, oberoende av om det är dagstidningar, facktidskrifter eller annan media. Alla annonsörer vill att du som konsument skall agera eller köpa en vara eller tjänst. Om en annons vill att du skall satsa dina pengar (”investera” ….) i okända bolag eller aktier så är det med stor sannolikhet bara en bluff och bedrägeri.

Seriösa och bra bolag behöver inte annonsera efter mer kapital. Bra bolag har redan en stark balansräkning med både hög soliditet och hög likviditet. Seriösa bolag kan också låna investeringskapital i banken, få nytt emissionskapital från egna aktieägare eller få extra investeringskapital på annat sätt, t.ex. lån från sin styrelse, VD och företagsledning.

Om varken banker, VD, styrelsen eller nuvarande ägare vill satsa sitt eget investeringskapital på bolaget, varför skall då andra investerare lägga in nytt kapital i ett sånt bolag? Tro aldrig på annonser om investeringar i (kända eller…) okända bolag, det är mest bara investeringsbedrägerier.

Slutsats

Det finns många varianter på investeringsbedrägerier. De som främst råkar illa ut är oerfarna och okritiska investerare som blir kontaktade av oseriösa ”rådgivare”, tror på goda råd som man läser om på bloggar eller tror på det som står i påkostade annonser. Det är ofta en kombination av girighet och önsketänkande påverkar investerare att tro på rykten, rekommendationer eller fina annonser.

Många investeringsbedrägerier har ofta mycket avancerade upplägg där det är svårt för privatpersoner att värja sig. Exemplet från Finansinspektionen visar att de flesta bedrägerier är planerade i flera steg redan från början . Det är psykologiskt smarta säljmetoder som inte går att motstå. Som vanlig privatinvesterare skall man inte ens inleda eller delta i den typen av kontakter.

Den enklaste metoden att slippa den här typen av investeringsbedrägerier är att inte bry sig om små förhoppningsbolag över huvud taget. Tacka nej direkt till alla erbjudanden, tro inte på allt som står i annonser och lita aldrig på aktierekommendationer i bloggar och sociala media. Enkelt och effektivt säger Besser…. 🙂

Det viktigaste regeln för aktieinvesteringar är att inte förlora sitt investeringskapital (Rule No. 1 enligt Warren…) och en av anledningarna är att även mindre förluster på enstaka aktier i förhoppningsbolag ger en stor påverkan på den totala och långsiktiga avkastningen för hela aktieportföljen. Just av den anledningen är det viktigt att helt undvika den typen av bolag och aktier i sin aktieportfölj enligt Besser.

Med de kloka orden avslutar Besser bloggen för 2019. Nästa inlägg blir på fredag efter nyår (3/1) med en kort avstämning som vanligt. Sen blir det flera goda råd och många kloka ord även under 2020… 🙂

Besser önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År….. utan investeringsbedrägerier…. 🙂

Besser