Investering i korkekar? Nej, det här inlägget är inspirerat av Kalle Anka på julafton med filmen om tjuren Ferdinand som hellre sitter under en korkek och luktar på blommorna än att vara aktiv (”utnyttja sin fulla potential….”) och ”vara ute och stångas med de andra små tjurarna”.

Det finns vissa likheter mellan Ferdinand och Besser…. :-). Både som person och som investerare. Här kommer mer info….

Besser som person

Några av de egenskaper som utmärker Besser är att han är lat och bekväm. Det låter kanske inte så bra, men tyvärr är det så. Själv ser jag det mer som att jag är effektiv (dvs att jag inte gör onödigt jobb på varje uppgift…) och rationell (dvs att jag sparar på energi och krafterna till andra uppgifter…. ).

Man kan nog också säga att Besser inte utnyttjar sin fulla potential när det gäller jobb och karriär, men i stället lägger jag mer tid och energi på egen analys, eget liv och egna investeringar. Det har varit mycket lönsamt så här långt…. 🙂

Besser är i grunden också allmänbildad och analytisk. Det är delvis en fråga om utbildning och kunskap. Besser har numera slutat jobba, men är från början en civ. ing. som alltid är nyfiken på nya och breda kunskaper. Där har högre tekniska studier med många kurser i matematik en stor del av förklaringen.

Besser är alltså analytisk och gillar att analysera det mesta här i livet. Just föreningen av bred kunskap, erfarenhet och analytisk förmåga blir en mycket trevlig (och lönsam… !!) kombination som hjälpt Besser att bli hyfsat framgångsrik här i livet på många områden, inte bara investeringar.

När det gäller just analys så är det (ganska självklart tycker jag…) den mest grundläggande analysen som är viktigast. Det är inte de komplexa och komplicerade formlerna med avancerad matematik som ger framgång. Det viktigaste är att man har grunderna rätt från början.

Eller som ett av Bessers (många egna och udda… 🙂 ) ordspråk säger. ”Det är svårt att få rätt resultat på slutet om man inte gör rätt analys från början”. Det gäller även för aktier och investeringar…. 🙂

Besser som investerare

Med ovanstående info och bakgrund är det också lätt att förstå hur Besser tänker som aktieinvesterare. Jag har många intressen förutom aktier och dessutom hem och familj som kräver sitt, så livet är fortfarande fullt av utmaningar. Jag gillar inte att lägga för mycket tid och energi på mina aktier. Dessutom gillar jag att kunna planera med rimlig säkerhet för både resultat och utfall av mina aktiviteter. När det gäller aktier gillar jag inte att chansa.

Jag vill bara ha en stabil, säker och beräkningsbar avkastning på mina investeringar. Ganska enkla och lättförståeliga krav tycker jag själv. Så hur gör man för att uppnå det här i praktiken och verkligheten? Investera som tjuren Ferdinand (och Besser.…)

Tjuren Ferdinands investeringsstrategi…

Om man vill investera som tjuren Ferdinand, hur gör man då? Det är enkelt att förstå grunderna….

Ferdinands livsstil bygger på passivitet och njutning. Det passar även för Besser och aktier. Lite jobb och säkert resultat är det som Besser vill få ut av sina aktieinvesteringar. Fortsätter man sen med en grundläggande aktie och investeringsanalys för tjuren Ferdinands investeringsstrategi så blir det enkla resultatet av den analysen att det tjuren Ferdinand egentligen vill ha är….. ”stabila aktieutdelningar”.

Det som alltså behövs är en aktieportfölj med ett stort antal aktier som alla ger bra (och helst ökande…) utdelningar varje år. Alla bolag är ”stora, stabila och lönsamma”. Självklart så riskbegränsar man med att ha många bolag i portföljen, minst 10 till 15 bolag, och självklart många aktier per bolag, minst 1.000 eller upp till 10.000 aktier per bolag.

Resultatet blir en utdelningsportfölj på mellan 10.000 till 150.000 aktier som alla ger en riskbegränsad, regelbunden, realiserad, passiv och lågbeskattad inkomst som varje år kommer in på ISK kontot. Ganska fantastisk vad en enkel investeringsanalys kan ge för resultat… 🙂

Om vi antar att den genomsnittliga utdelningen är 5 kronor per aktie och skatten på utdelningar på ISK konto är 10 % så blir det mellan 45.000 till 675.000 kronor netto varje år som kommer in på ISK kontot. Ett helt OK kassaflöde som komplement till lön eller pension, eller hur…. 🙂

Det är också ganska fantastiskt vilka resultat man kan få med mycket enkel matematik. Det krävs inga komplexa finansanalytiska formler eller fullmatade Excel ark för att ”lyckas med aktier”…. 🙂

(Besser bygger vidare på sina ”korkekinvesteringar” och har idag 22.450 aktier i 14 bolag. Vi får se hur stor utdelningen blir för 2020. Mer info kommer i halvårsavstämningen i början av juli.)

Fantastiska Fördelar…..

Det finns några fantastiska fördelar med tjuren Ferdinands (och Bessers…) investeringsstrategi med utdelningsaktier. Här kommer några vanliga investeringsproblem som man helt slipper som utdelningsinvesterare….

Önsketänkande

Tyvärr så ägnar sig nog 90 % av alla vanliga aktieinvesterare mest åt önsketänkande om stora värdeökningar och fantastiska framtida reavinster. När det gäller yngre och oerfarna aktieinvesterare så är det nog närmare 99 % som tror på det stora aktieklippet. Det är nya och fantastiska bolag som skall växa och bli stora och framgångsrika med otrolig värdeökning på aktierna. Aktieinvesteringar blir helt enkelt mer av lotteri och önsketänkande än realistiska beräkningar av en framtida avkastning.

Som utdelningsinvesterare får man en säker, stabil och ökande avkastning. Då slipper man alla former av önsketänkande om att hitta unika bolag som skall ge stora värdeökningar….

Girighet

Ett annat utmärkande drag hos de flesta aktieinvesterare är ren girighet. Oftast startar man med ett mindre investeringskapital och sen vill man vara smart för att snabbt och enkelt få en fantastisk ökning av  sitt kapital. Det är inte eget arbete, sparande och tålamod som skall öka kapital och avkastning. Istället är det mest girighet som gör att de flesta aktieinvesterare hellre vill ha snabba och stora vinster och inte en mindre men säker och långsiktig avkastning från sina aktier. Problemet med girighet är att det blir kortsiktigt tänkande och stora risker i aktieinvesteringarna.

Som utdelningsinvesterare prioriterar man grundläggande analys, långsiktigt tänkande och stabil avkastning. Då slipper man alla former av girighet med snabba vinster och stora risker….

Reavinster

Det är så enkelt att i teorin bli rik på aktier. Det är bara att köpa aktier billigt och sälja dem dyrt, då blir det automatiskt fina reavinster. Hur enkelt som helst. Sen är det bara att göra om det tricket flera gånger så blir man snart ”miljonär på aktier”. Hur svårt kan det vara? Problemet är att det i praktiken kanske går bra att göra en  eller två stora reavinster, men sen blir det alltid förr eller senare några felinvesteringar och reaförluster som raderar ut hela eller större delen av tidigare reavinster. Det vanliga är att man då blir ännu mer desperat med nya inköp och större risker för att ta tillbaka förlorade reavinster. Det brukar inte sluta så bra…..

Som utdelningsinvesterare är man passiv och köper & behåller stabila utdelningsaktier. Då slipper man att vara aktiv, handla med aktier och jaga avkastning med nya reavinster…..

Värdeökning

Självklart så blir det en fantastisk värdeökning på de aktier man köper när små bolag växer och blir stora. Kanske blir bolaget en ny global spelare på marknaden, oberoende av om det är fantastiska uppfinningar eller en ny, global marknadsutveckling. Då måste man jaga förhoppningsbolag på småbörserna tillsammans med alla andra förhoppningsfulla aktieinvesterare. Komplexa formler och välfyllda excelark skall peka ut framtidens vinnare. Problemet är att i praktiken kan man inte förutsäga framtiden med Excel och 99 % av alla små förhoppningsbolag varken växer och blir stora eller  framgångsrika. Med några förhoppningsbolag i portföljen blir inte heller någon värdeökning på investerat kapital, även om man också har flera andra bra bolag i portföljen.

Som utdelningsinvesterare så har man bara stora, stabila och lönsamma bolag i portföljen. Då slipper man att jaga efter riskfyllda förhoppningsbolag med osäker och orealistisk värdeökning….

Aktiekurser

De flesta aktieinvesterare är aktiva och lägger onödigt mycket tid och energi på att följa kursutvecklingen i alla de fantastiska bolag som man investerat i. Ibland är man inne och kollar aktiekurser flera gånger om dagen. Dessutom måste man hela tiden vara inne på småbörserna och leta efter nya fantastiska bolag att investera i. Enligt tjuren Ferdinand (och Besser…) så är det bara onödig slöseri med tid och energi som kan användas till annat. Livet är så mycket mer än aktier och  aktiekurser, till exempel familj, vänner, jobb, kunskap och riktigt sparande.

Som utdelningsinvesterare spelar förändringar av aktiekurserna ingen större roll. Då slipper man många onödiga bekymmer och att förstöra tid på att följa börsens aktiekurser….

Nästa inlägg…

Redan nu vill jag göra lite reklam för nästa inlägg. Då blir det en enkel analys av de stora skillnaden mellan att investera i aktier och inköp av aktier. Det blir också en analys av två helt olika typer av att investera i aktier. Missa inte det inlägget och de analyserna… 🙂

Sammanfattning.

Många aktieinvesterare gör inte hemläxan med grundläggande analys innan man börjar med aktier och investeringar. Då blir det aldrig ett bra slutresultat. När man ser inköp av aktier mer som ett lotteri än som delägande i ett bolag så är det mer som spekulera i aktier än att investera i aktier. Det är en större skillnad än vad många inser….

Självklart behöver man inte investera som tjuren Ferdinand och Besser för att bli framgångsrik med aktier, men det ger många fördelar och man slipper många problem. Har man både gott om tid, stor kunskap och lång erfarenhet av aktier och investeringar så kan man i teorin kanske bli en duktig ”stock picker” som letar efter värdeökningsaktier men i praktiken är det mycket få aktieinvesterare som klarar av det. Besser är realist och vet att han inte klarar av det…

Den viktigaste skillnaden inom aktieinvesteringar är den mellan teori och praktik. Ofta utvecklas den vidare till den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet. Tag varning….

Besser är inte ”som de andra små tjurarna i hagen” och har varken tid eller lust att analysera massor av bolag och marknader för att eventuellt hitta några enstaka vinnare på framtidens börs. Vi har nu sett slutet av nästan 5 års expriment med minusränta och vi närmar oss också efter 10 års börsuppgång antagligen slutet på den här börscykeln. Då kommer det att bli ännu svårare att hitta aktier och bolag som går emot strömmen och blir vinnare på en nedåtgående börs.

”När det gäller aktier är bättre att undvika alla förlorare än att försöka hitta enstaka vinnare” som Besser brukar säga…. 🙂

Visst kommer även utdelningarna kanske att gå ner vid nästa börsnedgång, men det finns fortfarande många stora, stabila och lönsamma bolag som fortsätter att göra bra vinster. De bolagen kommer också att dela ut en del av vinsterna som utdelningar till sina aktieägare. Det är den typen av bolag som Besser investerar i…

Besser