Kan man förlora kapital på att spekulera i aktier? Ja, det är ganska enkelt. Det är bara att köpa förhoppningsbolag till höga aktiekurser och sen sälja till låga aktiekurser när bolaget misslyckas med verksamheten och börjar ta in nyemissioner för att få in mer kapital från förhoppningsfulla och lättlurade aktieägare.

Ännu enklare är att fastna i den psykologiska fällan och helt tro på önsketänkande. Då behåller man alla aktier vad som än händer, betalar in allt mer kapital under flera upprepade nyemissioner och förlorar slutligen hela sitt kapital när bolaget några år senare går i konkurs.

Kan man förlora kapital på att investera i aktier? Nej, det går inte alls. Investeringar ger alltid en positiv avkastning och det betyder också att man aldrig kan förlora sitt investeringskapital på aktieinvesteringar. Ganska enkelt….  🙂

Om du får negativ avkastning från aktier så är det inte en investering, så enkelt är det…. 🙂

Definitionen (dvs Bessers definition, det finns ingen officiell definition… ) på en investering är att den är 1) Långsiktig, 2) Riskbegränsad och 3) Förutsägbar. Det gäller för alla investeringar, även aktier.

Kan man förlora kapital genom inköp av aktier? Ja, det går naturligtvis bra och är lätt hänt. Det är främst när man inte klarar av den analys och process som krävs för att investera i aktier eller när man utan analys eller planering köper och handlar med aktier mest på måfå. Det brukar inte sluta så bra.

Man kan enkelt förlora kapital genom att spekulera i aktier men aldrig genom att investera i aktier! Det är en viktig skillnad! Det är också lätt hänt att förlora kapital genom inköp och handel med aktier. Det blir som vanligt en kort genomgång av ”The very basics….”

Att investera i aktier

Om vi börjar med det mest grundläggande så är en investering ett långsiktigt åtagande som skall ge en positiv avkastning med låg risk. En av de resurser som krävs för att göra en investering är investeringskapital. Hur man skapar sitt investeringskapital kan variera. Oftast är det ett sparkapital som man vill få bättre avkastning på. När det gäller investeringar i aktier så kan avkastningen i huvudsak ske via värdeökning aktierna eller aktieutdelningar från aktierna. Ganska basic.

Om man nu investerar i aktier som inte ger några aktieutdelningar så blir det bara värdeökningen kvar. Då gäller det att välja rätt aktier att investera i för att vara säker på att i framtiden få just den värdeökningen som skall ge en positiv avkastning. Ganska basic igen.

Men med ett långsiktigt åtagande så blir det också svårare att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden och hur lång tid är egentligen ”ett långsiktigt åtagande”?

Här är den främsta anledningen till att det är så svårt att investera i aktier om man bara får avkastning från värdeökningen. Det krävs både tid och jobb, analys, kunskap, erfarenhet och kompetens.

För att kunna investera i enskilda aktier måste man göra en noggrann utvärdering av varje bolags affärsplan och en realistisk bedömning om varje marknads utveckling. Men framför allt krävs det en noggrann personkontroll av bolagets grundare, styrelse, VD och företagsledning för att bedöma om de är ärliga och kompetenta personer. Det är först då som bolaget har en rimlig chans att lyckas och det finns en möjlig sannolikhet kunna förutsäga bolagets framtid. ”Det går inte att förutsäga framtiden med ett Excel-ark” som Besser brukar säga.

Om vi antar att ett långsiktigt åtagande är minst 10 år så är det först efter den tiden som man får en verklig möjlighet att utvärdera hur väl aktieinvesteringen har lyckats.

Att se framåt och bakåt i tiden…

Det som gör värdeinvesteringar så svårt är att man måste se långt framåt i tiden. Man måste kunna bedöma vad som händer med bolag och aktier under minst 10 år framåt. Hur kommer både bolaget och marknaden att utvecklas? Det är en svår uppgift, Besser är realist och vet att han inte klarar av den. Det är också en av anledningarna till att Besser inte investerar i värdeökningsaktier.

Men motsatsen, att se bakåt i tiden är däremot mycket enkelt när det gäller (noterade…) aktier och bolag. Allt finns registrerat och det är bara att ta fram den info som man önskar. Det gäller bl.a. börskurser, omsättning, vinstmarginaler och även aktieutdelningar, fondemissioner och splittar. För några börsbolag, typ Ericsson kan man gå tillbaka i över 140 år för att se hur bolaget har utvecklats.

Visst kommer aktieutdelningarna att variera över tid, men ”stora, stabila och lönsamma bolag” kommer alltid att fortsätta med att dela ut delar av årsvinsten som aktieutdelningar till sina aktieägare. Det är bland annat därför som Besser är en utdelningsinvesterare.

Sammanfattning…

Att investera i värdeökningsaktier är en tidskrävande, komplext och svårt process som mycket få aktieinvesterare klarar av. Besser är inte heller en av dem trots att han har både kunskap, erfarenhet och kompetens…  🙂

Att investera i utdelningsaktier kräver inte någon djupare analys. Välj ut en lagom samling av ”stora, stabila och lönsamma bolag”, som även har ett bra track record när det gäller vinstutveckling och utdelningar till aktieägarna. Att investera i den typen av aktier klarar även Besser av….  🙂

Spekulera i aktier

Spekulera i aktier är en helt annan sak. Då krävs det inte speciellt mycket tid, kunskap eller kompetens. Främst behöver man ett lämpligt kapital till inköp och några tips på fantastiska bolag från bloggar och media. Sen räcker det med lite önsketänkande och en gnutta girighet för att köra igång. Ganska enkelt eller hur….

Inköp av aktier

Om man inte klarar av att investera i aktier, oberoende av vilken typ av avkastning man vill ha, så blir allt bara ostrukturerade inköp av aktier. Det som då saknas är den analys och kompetens som behövs för att göra aktieinvesteringar. Ofta fortsätter man med att sälja av misslyckade aktier och göra nya inköp. Det slutar mest med en ostrukturerad och oplanerad handel med nya aktier för att kompensera tidigare förluster. Det brukar inte sluta så bra….

Ett alternativ till inköp av aktier är att köpa aktiefonder, antingen aktiva fonder eller indexfonder. Vad man väljer är en smaksak, men Besser rekommenderar som vanligt billiga (gratis…) indexfonder. Aktiefonder är också det som de flesta svenskar väljer, det är ett enkelt och beprövat sparande men inte riskfritt. Man kan förlora kapital även på aktiefonder. Tag varning…

Semantik ?

Är det här inte bara semantik? Nej, det som Besser alltid predikar är hur viktigt det är att förstå ordens betydelse när det gäller aktier och investeringar. Man måste förstå skillnaden mellan utgift och kostnad, eller den stora skillnaden mellan inköp, spekulation och investering. Om man inte gör det kan det lätt gå fel.

Lessons Learned…..

Eftersom vi nu är i början av 2020-talet så kan det vara lärorikt att se bakåt på några bolag som funnits på börsen de senaste 10 åren men som inte varit så lyckade inköp av aktier. Här ser vi också faran med, och den stora skillnaden mellan investering och spekulation. Det finns många svenskar som förlorat sitt sparkapital både på inköp av aktier och spekulation i aktier. Tag varning…

Några mindre lyckade bolag….

Det var en artikel i SvD som efter årsskiftet 2020 som pekade ut några bolag som det inte gått så bra för de senaste tio åren. Besser har lite koll på några av dem och här kommer text från tidningen med mina kommentarer…

Rubriken var….”Här är aktierna som har tappat mest det senaste decenniet….”

Eniro AB

”Eniro gör förlust på en halv miljard”. ”Överåklagare växlar upp mot Eniro.” ”Eniro pumpar ut bluffakturor till företagare.” Nej, det här har inte varit söktjänstföretagets årtionde när katalogverksamheten gått spikrakt ned och transformationen lämnat en hel del att önska. Aktien är ner 99,98 procent.”

Besser har under de senaste åren kommenterat Eniro flera gånger. På 10 år har Eniro gjort följande fem nyemissioner till höga belopp:  juni 2009 = 2.517 milj, dec 2010 = 2.520 milj, juni 2012 = 400 milj, mars 2015 = 458 milj och nov 2017 = 278 milj.

Totalt blir det 6.173 miljoner kronor, dvs drygt 6,1 miljarder på 10 år och då har vi inte räknat in emissionen från IPO i oktober 2000. Vid den senaste nyemissionen 2017 så betalade Eniro 3,3 miljoner i emissionskostnader och aktiekursen låg på 7,5 öre. Eniro AB har blivit ett typiskt ”zombibolag”.

På Avanza finns det en Eniro konvertibelobligation med belåningsvärde 0 % och en preferensaktie med 163 aktieägare. Den vanliga stamaktien kostar runt 1 (en) krona och det finns drygt 6.500 aktieägare på Avanza. Bolagets totala börsvärde är cirka 64 miljoner. Det ser inte så ljust ut för framtiden. Tag varning….

Image Systems

”Linköpingsbolaget grundades och har haft en skakig resa på börsen, där man i början av 2010 såldes för drygt 600 kronor per aktie. I dag står den i drygt 1 krona. Resultatet under senaste tio åren: 99,78 procent ned.”

Besser vet inte så mycket om just bolaget men jag känner bolagets styrelseordförande, Thomas W privat sen länge. Thomas W äger själv 12,1 % av aktierna och han har nyligen köpt 530.000 nya aktier för 78 tkr så han tror nog på bolaget. Bolagets börsvärde är cirka 140 miljoner och det finns drygt 2.000 aktieägare på Avanza.

Kommer det att gå bra för Image Systems med dotterbolag? Inte vet jag, men tro inte för mycket på pilotmodellen. Thomas W har bara köpt för några procent av sitt totala investeringskapital så han har råd att misslyckas. Men å andra sidan, ibland brukar han lyckas med det han gör. Skall man köpa nu? Det är en chansning, men chansningar är bara ren spekulation om man inte kan förutsäga (eller styra…) framtiden. Det blir heller inga utdelningar på många år (aldrig…?) så Besser avstår som vanligt inköp….  🙂

Retail and Brands

”Modebolaget som driver Polarn o Pyret, Brothers och butiker på NK, stångas med sjunkande försäljning och pressade mariginaler och uppvisade under bokslutsårets fjärde kvartal en förlust på 106 miljoner kronor. Bolaget försöker möta krisen med att ta in 85 miljoner kronor i en nyemission. Aktien står i illrött för helåret och än värre är det under de senaste tio åren, minus 99,6 procent.”

Retail and Brands är ett av många svenska modebolag som trodde att man skulle bli ett nytt H&M. Tyvär har man varken kunskap eller kompetens att göra som familjen Persson gjort i flera generationer (Erling, Stefan och Karl-Johan) och långsiktigt bygga upp en global och lönsam modekedja. Det är svårare att kopiera smarta affärsidéer och lösningar än man kan tro…  🙂

Bolaget har de senaste åren blivit alltmer desperat och har haft en VD karusell med 10 VD-ar under de senaste 5 åren. Det hjälper nog inte, enligt tidningen Market är det ”inte så mycket kvar att rädda….

Min gissning är att Retail and Brands (RNB) som alla andra detaljhandelsbolag med fysiska butiker och en begränsad marknad kommer att krympa omsättningen ännu mer framöver och visa ännu fler förluster under kommande år. Börsvärdet är runt 115 miljoner och det finns drygt 2.000 aktieägare bara i Avanza. Tag varning…

Agromino

”Jordbruksbolaget, som ägs av tjeckiska Mabon och Petr Krogman, har fått se aktien rasa med 97,8 procent under de senaste tio åren. Företaget gick tidigare under namnet Trigojn Agri.”

Agromino är ett bolag som jag aldrig hört talas om och som jag har precis noll kunskap om. Men uppenbarligen är det något östeuropeiskt ”jordbruksbolag” (vad nu det är…) som dessutom bytt namn. Det ger dåliga vibbar…

Om man kollar de senaste pressreleaserna så får man reda på lite mer. I april 2017 bytte man namn efter att man gjort en förlust 2016 på 25,1 miljoner Euro. I början av 2018 sålde man sitt ukrainska dotterbolag Novomirgorodskiy Elevator (ett bolag ”byggt under Sovjeteran” som ”underpresterat i flera år”…). Under 2018 och 2019 så är det fortsatta förluster och det förekommer flera konstiga budpliktsbud och riktade nyemissioner mellan huvudägarna. En stark doft av korruption sprider sig….

För mig är det helt ofattbart att man kan köpa aktier i ett östeuropeiskt ”jordbruksbolag” som dessutom har okända huvudägare med egen agenda. Hur kan man då hålla koll på bolagets verksamhet som aktieägare i Sverige? Det finns fortfarande 356 aktieägare kvar hos Avanza, börskursen har gått från 25 kr i mitten av 2017 till under 15 kr i början av 2020 och bolagsvärdet är nu 365 miljoner. Hur kan man ens komma på tanken att köpa aktier i det bolaget…???

Anoto Group

”När SvD i augusti 2015 skrev artikeln om vilka aktier du borde ha köpt för att bli en vinnare var Anoto en av dessa. Sedan dess har det mesta gått i moll för bolaget, som tillverkar digitala läspennor. Företaget har sedan dess bland annat fått se aktien sänkas på grund av vd-byten och leveransförseningar och står på minus 96,53 procent senaste tio åren. Under de senaste sex månaderna har dock aktien gått upp drygt 70 procent.

Anoto är ett företag som Besser kommit i kontakt med för många år sen via sitt jobb. Redan då var bolaget ett oseriöst förhoppningsbolag och vi valde efter en utvärdering att inte göra några affärer med Anoto. Idag är hela verksamheten med egenutvecklad teknologi för ”digitala pennor” helt överspelad när det finns flera globala och standardiserade metoder för ”kontaktlös informationsöverföring”.

Anoto gjorde under november 2017 en riktad nyemission på 40 miljoner i konvertibla skuldebrev. Det verkar ha behövts för Q4 2017 slutade med minus 16 miljoner i rörelseresultat på en omsättning av 26 miljoner. Inte så bra, om man säger så….  🙂 . Det blev inte bättre senare. Redan i september 2018 blev det en företrädesemission som tog in 26 miljoner från aktieägarna.

Tyvärr hjälpte inte det heller och Q4 2018 slutade med minus 122 miljoner i rörelseresultat på en nettoomsättning på 27 miljoner. Det blev en ny riktad nyemission på cirka 14 miljoner till en ny VD i ett sydkoreanskt bolag och därmed en utspädningseffekt på cirka 8 procent för aktieägarna.

Hur det gick för Anoto i Q4 2019 har man ännu inte redovisat, men man bytte VD i januari 2020 och han fick med sig ett masivt optionsprogram när han nu återgår som dotterbolags VD för det sydkoreanska dotterebolaget. Övriga aktieägare är inte så glada. Anotos börsvärdet är cirka 220 miljoner och det finns 8.500 svenska aktieägare bara på Avanza. Det ser inte så ljust ut för dem…

 (Kursen är nu åter nere på runt 1 (en) krona och hela uppgången på 70 procent de senaste 6 månaderna är nu borta. Det var bara en falsk pressrelease om det nya dotterbolaget som gjorde jobbet…)

Odd Molly

”Novemberruskets börsvinnare kallades modebolaget för nyligen i affärspressen, bland annat sedan man köpt upp Used By, eller Used A Porter International som bolaget heter egentligen, som säljer second hand-kläder över nätet. Odd Molly motiverade köpet som en satsning mot ett nytt affärsområde inom mer hållbar konsumtion. Odd Molly har ett par kämpiga år bakom sig och förra året stängdes två tredjedelar av alla butiker. Nyligen meddelade bolaget dessutom att man ska spara 75 miljoner kronor. Aktien är ner 96,17 procent på tio års sikt

Odd Molly var bara ytterligare ett av flera bolag i det ”svenska modeundret” som för 10 år sen trodde att de skulle bli globala och framgångsrika. Man skulle göra precis som H&M, det verkade vara så enkelt. Det är bara att köra aggressiv expansion så kommer vinsterna och lönsamheten automatiskt lite senare. Bolaget grundades 2002 och noterades på 2010 på OMXS. Tyvärr var inte heller Odd Molly ett bolag som klarade förvandlingen från ett aggressivt bolag till ett lönsamt bolag”.

Odd Molly är bara ett av många typiska förhoppningsbolag som tyckte att expansion var viktigare än vinster och lönsamhet. Det var många pressreleaser i början om nya marknader och nya affärer så aktiekursen rusade, men ”Mediaaktiviteter och kurspåverkan är ingen garanti för långsiktig lönsamhet” som Besser bruka säga…. 🙂 Bolagets hela börsvärdet ligger idag på cirka 85 miljoner och det finns drygt 2.000 aktieägare bara i Avanza

Slutsats

Det här var bara sex av bolagen på börsen där aktievärdet minskat med mer än 95% under de senaste 10 åren. Det finns naturligtvis också många börsbolag som ökat sitt aktievärde ordentligt de senaste 10 åren.

Så hur väljer man rätt bolag? Det första man bör göra är naturligtvis grundanalysen. Vilken typ av aktier vill du investera i? Om du väljer värdeökning på aktier så krävs det en hel del. Den andra frågan blir då, Har du det som krävs? Om inte, så blir det bara vanliga inköp av aktier, och det kan sluta ganska illa som vi sett ovan.

Den här genomgången visar också den stora skillnaden mellan att investera i aktier, inköp av aktier och att spekulera i aktier. Det är en större skillnad än man kan tro och det är lätt att förlora kapital på aktier om man inte förstår den skillnaden.

Det finns i huvudsak två anledningar till att man ”misslyckas med aktier”. Dels genom inköp av aktier där man överskattar sin förmåga att investera i värdeökningsaktier, dvs man saknar den analys och kompetens som behövs och dels genom spekulation i aktier där man främst drivs av önsketänkande och girighet. Två mycket vanliga tabbar. Tag varning….!!

Kommer de här sex bolagen någonsin att bli lönsamma? Antagligen inte. Det blir aktieägarna som får betala för förluster i verksamheten med upprepade nyemissioner. Bolag utan historik och som är i nerförsbacke brukar det inte gå så bra för. Eller som Warren uttrycker det, ”Turnarounds seldom turn”

Om vi ser lite närmare på de sex bolagen ovan så finns det drygt 21.000 aktieägar bara på Avanza, och jag gissar att de allra flesta är missnöjda aktieägare som haft sina aktier under en lång tid. Det gäller speciellt Eniro AB och Anoto AB som dragit till sig 6.500 resp. 8.550 aktieägare under cirka 20 års tid främst tack vare pressreleaser och mediaaktiviteter. ”Tro inte på allt du ser, hör och läser i annonser och media” något som Besser också brukar säga….  🙂

Besser