Finansiell psykologi (eller Behavioral Finance (BF)….) och börspsykologi är alltid intressant tycker Besser. Av en slump hittade jag (på min egen PC, inte webben….) en föreläsning och en bra sammanfattning i ämnet från 2009 (just efter Finanskraschen 2008…) som jag tycker var intressant. Jag kopierar innehållet i den mer eller mindre rakt av.

Den här presentationen gjordes på Skagen Fonders Nyårskonferens i januari 2009 (där även Besser deltog….) av Charlotta Mankert, KTH. (Charlotta är numera PhD på KTH inom Industriell Ekonomi och har skrivit sin doktorsavhandling inom just BF och portföljteori)

Det här inlägget är delvis också en fortsättning på mitt förra inlägg om återbesök i Vardia. Det var två kommentarer från ”Lars” (läs gärna de kommentarerna) som pekade på ett inlägg från den 2 mars 2016 i en annan blogg. Kanske kan man lära sig något även av det inlägget (och de 115 kommentarerna……)  🙂

Också ”Stavros” kommenterade förra inlägget och även han var en av de som skrev några av de 115 kommentarerna på Irvings blogginlägg om Vardia ovan. Det Stavros skriver… ”uppenbart begåvade människor går bort sig och drar med sig andra i fallet” stämmer väl även i andra bolag än Vardia.

Besser brukar uttrycka det som… ”intelligens kan aldrig ersätta kunskap och erfarenhet”. Det gäller både aktieinvesteringar och mycket annat…..  🙂

Det är också något vi ser nedan inom BF. Unga (och intelligenta…!!) manliga aktiespekulerare utan tidigare aktieerfarenhet är både mer översäkra och riskbenägna när det gäller val av bolag och aktier.

Om man är smartare och intelligentare än alla andra så borde man också vara en bättre och framgångsrikare aktieinvesterare än alla andra, eller hur?? Om man är smartare och intelligentare än alla andra så kan med komplexa teorier och avancerad finansanalys förutsäga framtiden för både bolag och aktiekurser, eller hur?

När det inte stämmer och kursutvecklingen går år fel håll, så blir också försvaret av egna misstag ganska upprörda. Teorierna stämmer inte med verkligheten. (Besser gillar mest fundamentala tankar (kunskap) och verkligheten (erfarenhet) men undviker alltid komplexa och osäkra finansteorier… 🙂 )

Att gissa rätt ?

Nu över till Charlotta Mankerts BF-sammanfattning. Vi börjar med en enkel test. Om Dow Jones Index (DJIA, ett Price Index utan återinvestering av utdelningar, lite som OMXSPI) i maj år 1896 stängde på 40 och i december 2006 stängde på 12.463, vad hade värdet varit i slutet av 2006 om även utdelningarna återinvesterats?

Ange även högsta och lägsta gräns för att vara 90 % säker på svaret…. (Svaret kommer längre ner i texten, Du har antagligen gissat helt fel tror Besser…. Om du gissar rätt så är du vad Besser kallar en ”mycket kunnig och erfaren investerare”. Det finns flera av dem bland den här bloggen läsare… 🙂 )

Behavioral Finance (BF)

Finansiell psykologi är ett ämne som startade med redan på 1970-talet med namn som nobelpristagaren Kahneman och forskare som Shefrin, Tversky och Thaler. Ämnet har exploderat sen 2002 och det finns massor av bra böcker att läsa. Gör gärna det, du blir en bättre investerare. (Besser har naturligtvis också läst flera böcker i ämnet, bl.a. av de ovan nämnda författarna. Det är bl.a. därför som Besser är en hyfsat allmänbildad investerare.… 🙂 )

Behavior Finance (BF) bygger på dels Systematiska misstag, investeringsbeslut som alla gör och som påverkar hela börsen och Individuella misstag som är investeringsbeslut under osäkerhet, fördomar och känslomässig påverkan.

För positiva beslut så har vi en överdriven säkerhet och överskattar vår förmåga. Vi tror ofta att vi är bättre bilförare (och aktieinvesterare… J ) än genomsnittet. Färre än 50 % klarar av att korrekt bedöma ett 90 %-igt konfidensintervall när det gäller positiva beslut.

(Besser gissar att det mycket färre. Antagligen är det färre än 10 % bland ”vanliga aktieinvesterare” som gissar rätt på positiva 90 %-iga konfidensintervall)

Det gör att vi underskattar riskerna. Vi tar större risker än vi egentligen vill och vi bli också mer osäkra på våra beslut. Det betyder också att vi överskattar kommande vinster, att vi köper, säljer och handlar allt mer och att börsuppgången (de senaste 11 åren fram till februari 2020…) ökar den översäkerheten.

Resultatet blir allt mer ”Trading” där snabba beslut och handel via webben i verkligheten ger sämre avkastning (fler förluster…) och större kostnader (mer courtage….). Resultatet blir bara en illusion av att ha bättre kontroll med snabb information, mer handel och fler avslut.

Kan man lära sig att bli en bättre investerare och ta mer genomtänkta beslut? Det går men det kräver att man kan ”kalibrera säkerheten” (dvs ”kunskap och erfarenhet” som Besser alltid propagerar för…) genom att få både snabb och korrekt feedback. Tyvärr får man inte det på börsen där aktiekurserna varierar starkt i närtid och både går upp och ner med stor osäkerhet.

Det vi ser när det gäller aktieinvesteringar och BF är att män är mer översäkra än kvinnor, unga är mer översäkra än äldre och nyblivna investerare är mer översäkra än erfarna investerare.

Exakt det som kommer fram från Euroclear och SCB´s aktieägarstatistik och som vi också ser i aktiebloggar och sociala media. (typexempel Vardia…)

Flera tabbar…

Ett vanligt psykologiskt fel är att ”sälja vinnare och behålla förlorare”. Varför gör man det?

Det finns flera anledningar. Förluster är obehagliga och då skjuter vi upp beslutet att sälja. Förluster kan också bli en vinst med lite önsketänkande och då väntar man med försäljning. En annan orsak till att inte sälja förlustaktier är att undvika egen besvikelse och bitterhet.  Det är enkelt att ”glömma bort” förlustaktier. Tänkta säljkurser förankras till tidigare inköpskurs och man väntar med försäljning tills att den kursen åter uppnås.

Men att sälja aktier som redan visar vinst ger en säker avkastning. Att sälja vinnare ger en kick till ditt ego och en bekräftelse på egen framgång. Det blir också en trigger för nya affärer och för att ta nya och större risker.

(Att sälja med vinst (dvs reavinster…) är en ”vinnande strategi” för de flesta (90 % ??) aktieinvesterare, något som Besser skrivit om tidigare. Besser säljer aldrig några aktier och får bara avkastning från sina aktier i form av utdelningar. Jag köper inte heller aktier som ger ”eventuella reavinster” utan bara aktier som ger ”stabila utdelningar” (utom 2020…). En enkel strategi som också gör att jag slipper många vanliga misstag och tabbar inom BF.)

En grundläggande psykologisk sanning är att ”Smärtan av förluster är större än glädjen av vinster”.

Vi köper aktier vi känner till. Det är aktier som vi ser och läser om i media, både rykten i sociala media och annonser i vanliga media. Det är också vanligt att man köper aktier i det bolag man är anställd eller i bolag som man känner andra som är anställda.

Aktier och investeringar ger också flockbeteende. Man vill ha de aktier som alla andra har, och man vill inte missa tåget. (Det som numera går under beteckningen FOMO, Fear Of Missing Out) Flocken dras också till aktier som varit framgångsrika och tidigare avkastat bra, antingen genom kursuppgång eller höga aktieutdelningar. Handel med aktier kan både vara en kedjereaktion eller en samtidig reaktion på en enskild händelse som startar ett flockbeteende. ”Det är alltid bekvämare att göra samma misstag som alla andra” Att göra som andra ger en känsla av trygghet i beslutsfattandet.

Hur påverkas börsen och aktier av nyheter?

Nyheter påverkar både börsen och enskilda aktier som vi sett med ”Coronadippen” våren 2020. Negativa allmänna nyheter (om t.ex. Corona..) tas snabbt upp av marknaden och hela börsen går då snabbt neråt, men negativa nyheter om enskilda (förlust….) aktier (typ Eniro…) tas långsamt upp i aktiekursen där många aktieägare redan sitter med aktieförluster och som de ändå inte vill sälja av orsaker vi nämnt ovan.

Att gifta sig med sina förlustaktier” är ett vanligt fenomen. Många aktieägare är optimister och lever med ett önsketänkande att kursen snart kommer att vända uppåt när bolaget någon gång i framtiden blir fantastiskt framgångsrikt.

Positiva nyheter om enskilda aktier tas långsamt upp under en period om många aktieägare har orealiserade vinster. Då köper man fler aktier (ökad efterfrågan….) och väntar med att sälja just nu (minskat utbud…).

Negativa nyheter om enskilda aktier där många aktieägare står på plus tas istället snabbt upp och det blir snabba och många försäljningar för att rädda de reavinster som finns kvar. Det betyder bra inköpstillfällen för utdelningsinvesterare som Besser… J

Finansiella bubblor byggs främst upp av positiva nyheter och ökande börskurser. Allt fler vill vara med på börsen när ”alla andra” gör goda affärer. Det gäller att inte missa tåget. Det blir också en positiv feedback för alla som säljer med vinst i börsuppgången och som därmed blir översäkra och mer riskbenägna.

Om alla tror att börsen kommer att fortsätta att stiga trots att värderingarna är höga (multipelexpansion och ökade P/E tal…) så blir det en ”självmatande bubbla” där allt fler handlar på fortsatt positiv feedback. På toppen är det ofta en större allmän negativ nyhet eller förändring av lagar eller regler som triggar en större börsnedgång.

Det är just det som har hänt nu senast under hela 2019 med stigande börskurser. Börsen (OMXSPI) gick upp 42 % under 14 månader (från 27 december 2018 till 19 februari 2020) och sen kom nyheten om Coronavirus i februari 2020 och (en första…) börsnedgång om 35 % under våren 2020. (OMXSPI gick ner 35 % på en månad (från 19 februari 2020 till 23 mars 2020.) Börsen repade sig lite under Q2, men vad händer sen? Det vet vi inte men antagligen fortsätter börsen ner efter en kortare återhämtning sommaren 2020. Vi får väl se….

För sent…?

Den här föreläsningen hölls för många år sen (över 11 år sen…) så det är kanske lite för sent (??) att lära sig något av den, men den avslutades med ”Tre tips för framtiden”. Kanske vi kan återanvända de tipsen även under 2020. De tre tipsen för aktieinvesteringar som Charlotta Mankert gav i januari 2009 var…

Långsiktighet. Att kortsiktigt ”köpa och sälja” ger osäker avkastning och ”timing” av börsen är mycket svårt, nästan omöjligt. Planera för en stabil aktieportfölj på lång sikt.

Diversifiering. Det gäller både antalet bolag, branscher, marknader och köptillfällen. Planera för en diversifierad aktieportfölj med regelbundna inköp.

Framtidsfokus. Framtida avkastning är inte beroende av inköpspriset eller historik, aktier har inget minne. Planera för en aktieportfölj där du själv kan styra och påverka framtiden.

Behaviour Finance…

Besser tycker också att ”Finansiell psykologi” är viktigt, både för att förstå hur ”alla andra” (dvs marknaden…) reagerar men också för att förstå sina egna psykologiska begränsningar. Den kunskapen kan var till stor hjälp när man planerar sin investeringsstrategi. Bessers goda råd är att ha tydliga och klara nedskrivna regler för hur man skall hantera sina aktier och sina investeringar, och sen alltid följa sina egna regler. Ganska enkelt egentligen…. 🙂

Ett bra citat som pekar på nyttan av att förstå sin egen finansiella psykologi kommer från G.W.J Goodman (”Adam Smith”) i boken ”The Money Game” (som Besser just läst…)….. ” If you don´t know who you are, the stock market is an expensive place to find out”.

Det här gäller speciellt för översäkra och riskbenägna yngre, manliga och nyblivna aktieinvesterare som vi läste om tidigare.

Eller som Besser brukar säga… ”Det är enkelt att förlora pengar på aktieinvesteringar. Köp dyrt och sälj billigt, betala in upprepade nyemissioner eller behåll aktierna till konkursen. Välj själv det som passar.”….. 🙂

Svaret på testen…

Det blir helt fantastiska resultat av ”compounding” eller ”ränta på ränta”, dvs att man återinvesterar utdelningarna. Warren Buffett kallade det för ”The Snowball….” som när den rullar nerför backen bara blir allt större.

Rätt svar är: 1.037.090.  Om du investerade 40 dollar 1896 så hade det blivit drygt 12.400 dollar år 2006 utan återinvesteringar men drygt 1.000.000 dollar med återinvesteringar. Det är en ganska fantastisk skillnad, både i relativa tal och i absoluta tal.

Albert Einstein har ett annat citat: “Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … he who doesn’t pays it.”

Hemligheten…

Hemligheten är delvis ”tidsaspekten” men också ”strategin”. Det som gäller är att alltid behålla bra aktier under lång tid och att alltid återinvestera aktieutdelningarna.

Det i sin tur kräver två förutsättningar. Dels att ha tålamod och uthållighet att verkligen köpa och behålla bra aktier och Dels att köpa bra aktier som verkligen ger säkra och stabila aktieutdelningar över tiden.

Klarar man bara av de två förutsättningarna så är Compounding en både enkel och lätt strategi för framgångsrika aktieinvesteringar. Något som Besser också skrivit om tidigare…. 🙂

Slutsats

Det är mycket att tänka på när det gäller aktieinvesteringar, speciellt i början av investeringarna. Låt inte känslorna ta överhanden och ta inte stora och onödiga risker med okända bolag.

Investera bara med kapital som kan undvaras och investera regelbundet i aktier som ger säkra och stabila utdelningar. Behåll bra aktier och återinvestera utdelningarna. Så enkelt är det.

Planera redan från början hur du vill göra dina aktieinvesteringar och ha skrivna och detaljerade investeringsregler med regelbundna inköp. Följ dina egna regler, ha tålamod och uthållighet. Det är nog lite svårare men inte omöjligt om man bara från början planerar långsiktigt…. 🙂

Besser önskar alla läsare en trivsam helg. Läs om det här inlägget en gång till (minst…), det blir fler goda råd om två veckor som vanligt….  🙂

Besser