Dags för en investeringsrapport och avstämning av mina aktieinvesteringar för första halvåret 2020. Det blir som vanligt bara en kortare redovisning av resultatet och balansen så här långt.

Men det blir också ett helt annorlunda resultat än det förväntade när Coronaviruset slog till i våras. För Besser, som är en ren utdelningsinvesterare, blir 2020 antagligen ett svagt mellanår.

Resultatet

Det är bara fyra delar som jag tycker är viktiga för halvårsresultatet.

Finansiering: Under första halvåret har jag ökat mitt passiva investeringskapital  med 125 tkr. Det mesta är regelbundet sparande, återbetalad skatt och några övriga oplanerade inkomster. Nästa år kommer mina inkomster att minska och jag räknar då också med minskat sparande. Utdelningarna nedan är inte inräknade i mitt passiva investeringskapital.

Investering: Under första halvåret (mest i Coronadippen…) har jag totalt gjort 25 inköp av 10.900 aktier i 10 bolag från mitt aktiva investeringskapital. Alla inköpta bolag är stora, stabila och lönsamma, noterade på OMXS LC och ger ”i normala fall” bra aktieutdelningar.

Jag har tagit ut mer av mitt aktiva investeringskapital för extra inköp under Q1-2 och även tagit ut kompensation för de uteblivna utdelningarna. Det betyder att jag också har ”återinvesterat de fiktiva utdelningar” som inte utbetalades under 2020.

Avkastning: Det har bara blivit drygt 14 tkr i utdelningar hitintills under första halvåret. ”Coronadippen” har kraftigt minskat mina planerade utdelningar under 2020, men jag räknar med att  utdelningarna återgår till normala nivåer under 2021. Jag behåller alltid alla mina aktier och jag får också fler utdelningar under andra halvåret 2020. Vi får se hur året slutar. Alla utdelningar har återinvesteras i investeringarna ovan.

Kostnader: Det har varit kostnader och courtage på 685 kronor och skatt med 4.562 kronor för ISK under första halvåret. Jag räknar med att kostnader och skatter i stort sett kommer att fördubblas för helåret 2020.

Balansen

I balansräkningen så finns det bara en post, nämligen mina aktier. Jag har inga skulder och investeringskapitalet ingår inte i mina aktieinvesteringar.

Jag har idag totalt 30.850 aktier i 16 bolag. Värdet på mina aktier är inte så viktigt. Det kortsiktiga värdet är bara teoretiska beräkningar (aktieanalys) eller ett tillfälligt värde (aktiekurs). Långsiktigt kommer mina aktier att ge en bra och ökande avkastning i form av framtida aktieutdelningar.

Formellt så balanserar Tillgångar (dvs mina aktier) mot ett lika stort Eget Kapital (dvs ett fiktivt, teoretiskt och tillfälligt värde) och Skulder (som saknas). Men för Besser, som är mer praktisk och verklighetsinriktad, så har den balansen inte något större värde. Företagsekonomi och finansanalys bidrar inte med speciellt mycket kunskap för just utdelningsinvesteringar, något som Besser skrivit om flera gånger tidigare…. 🙂

Investeringskapital

Mitt investeringskapital är uppdelat i två delar. Dels ett aktivt investeringskapital (aktieutdelningar och reavinster från nystarten 2015) för löpande investeringar och dels ett passivt investeringskapital (regelbundet nysparande för framtida investeringar). Både aktivt och passivt investeringskapital kommer att kunna användas till aktieinvesteringar i ytterligare flera år.

Absoluta eller Relativa tal?

Besser är som ni vet (?) en något annorlunda investerare. Det gäller även avstämningar och redovisning av mina aktieinvesteringar. Jag gissar att 90 % av alla aktiebloggare och aktieinvesterare anger avkastning och resultat för sina aktier i relativa tal. Det är mest orealiserade värdeökningar i procent för aktieportföljen eller fiktiva och teoretiska reavinster på enskilda aktier. Men som någon klok person har sagt, ”Man kan inte leva av procent”.

Besser räknar bara med avkastning och resultat i absoluta tal. Det är därför jag också redovisar mina aktieinnehav i antalet aktier och min avkastning i kronor. (eller i tkr numera… )

Det är självklart viktigt att både antalet aktier och avkastningen i kronor ökar i absoluta tal över åren om man vill ha ett kompletterande kassaflöde någon gång i framtiden. Det gäller både för de som vill sluta jobba tidigare i FIRE rörelsen och den som vill leva ett bra och bekvämt liv efter den vanliga pensionen.

DA eller YOC?

Det finns många rent fundamentala analyser för aktieinvesteringar som även kunniga och erfarna investerare ändå inte förstår. En sådan analys är skillnaden mellan DA och YOC.

Här kommer ytterligare en analys om den stora skillnaden mellan teori och praktik, eller som Besser brukar uttrycka det, ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”…. 🙂

Direktavkastning (DA) är något som alla ”vet” vad det är och som man även kan hitta varje dag i börslistorna. Men det finns några fundamentala detaljer som många aktieinvesterare inte förstår eller tänker på. För det första så förutsätter DA att du köper aktier till den aktuella aktiekursen. Om du inte köper aktien så får du heller inte någon direktavkastning. Ganska självklart.

Men även avkastningen i sig själv (absolut eller relativ) förutsätter att utdelningen klubbas på bolagets kommande årsstämma. Blir det inget beslut om utdelning på årsstämman så blir det heller ingen direktavkastning. Ganska självklart igen.

Det är just det som hänt för flera bolag under våren 2020. Visst var många inställda utdelningar en överraskning, men det har också alltid varit en verklig risk som man inte kunde bortse från. Det hela kokar ner till att DA bara är ett teoretiskt och fiktivt värde som också kan vara rent önsketänkande. En stor varning för önsketänkande (och DA) från Besser!!

Yield On Cost (YOC) är ett annat mått på avkastning, utdelningar och aktiekurser, men en avgörande skillnad mot DA är att YOC handlar om verkligheten. Yield är en intäkt och inkomst som du redan fått utbetald i praktiken (se resultat ovan). Det är en avkastning (reavinst eller utdelning) som redan utbetalats i absoluta värden (kronor). På samma sätt är Cost den kostnad och utgift som du redan har haft i verkligheten när du köpte aktierna.

För de flesta utdelningsinvesterare kommer åres totala utdelningar att minska och det kommer även att påverka YOC. Visst är det tråkigt att YOC minskar men värdet kommer antagligen tillbaka 2021. Har man köpt ”bra bolag till bra priser” så kommer YOC antagligen att öka för 2021. Vi får se hur det går….  🙂

Den stora skillnaden är alltså att YOC är något som redan har hänt, dvs en avkastning och inkomst som du redan har fått utbetald i verkligheten. Besser rekommenderar alltid verkligheten (och YOC)!!

Slutsats

Mina aktieinvesteringar har utvecklas helt OK de senaste åren, och det ser också ljust ut för framtiden. Det spelar inte någon större roll vilket teoretiskt värde mina aktier har just nu. För mig är långsiktigt stabila aktieutdelningar det som är viktigast i praktiken.

Den stora skillnaden när det gäller avkastning från aktieinvesteringar är den mellan önsketänkande eller verkligheten. Det gäller även skillnaden mellan avkastning i relativa tal eller i absoluta tal och beräkningar på avkastning som DA eller YOC.

Visst går det i teorin räkna på många olika typer av vinster och avkastning, men i praktiken så gäller bara avkastning med realiserade, konkreta och absoluta utbetalningar från dina aktieinvesteringar. Något att tänka på… 🙂

Den stora skillnaden när det gäller aktier och investeringar är skillnaden mellan teori och praktik. Besser gör gärna teoretiska och fundamentala analyser av olika delar av begreppet ”aktieinvesteringar”, men när det gäller resultat och avkastning från aktier som räknar jag bara med praktik och verklighet.

(OBS Det är en stor skillnad mellan teoretisk analys (det är alltid viktigt att göra rätt grundläggande analys av aktier och investeringar) och teoretiska beräkningar (komplexa finansiella beräkningar om framtiden fungerar oftast inte i verkligheten och blir mest bara önsketänkande))

Eller som Erik Brändström (Googla…) och även Besser brukar säga ” Enkelt är effektivt och har låga kostnader, komplext är dyrt och har dolda risker”…. 🙂

Nu tar den här bloggen semester och Besser önskar alla bloggläsare en skön sommar. Åter till hösten blir det fler kloka ord och udda insikter… 🙂 . Ha en bra sommar!!

Besser