Här kommer den andra lektionen i grundkursen av magister Besserwisser om kombinationen Aktier och Investeringar. (För lektion ett: Aktier, Index och Börscykler, se förra inlägget) Som vanligt kan man hoppa över det här inlägget om man redan klarat grundkursen, men det finns också några fundamentala analyser som kan vara bra att ha koll på….

Eller som Besser brukar säga… ”Om man inte gör rätt från början så blir det svårt att få rätt på slutet”. Nu kör vi…

Kombinationen…

Vad är egentligen aktier och investeringar? Och vad blir det om man kombinerar de två orden till begreppet ”aktieinvesteringar”? Jag har som vanligt några annorlunda tankar och analyser om de här två begreppen.

Mina analyser är mest baserad på mina egna erfarenheter sen många år tillbaka men också på de mer fundamentala tankar som jag tycker saknas hos många ”aktieinvesterare” som egentligen mest är spekulanter som satsar på att göra ”smarta omdisponeringar” och ”snabba reavinster”.

Vad är en Aktie?

Om man läser på wikipedia så säger man där … ” En aktie är en andel i ett aktiebolag , som motsvarar en kapitalinsats från ägaren, och som bildar bolagets aktiekapital.”

Det finns naturligtvis flera tolkningar och för mig som har en enkel syn på aktier gäller…”En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.”  Besser

Man ser då snabbt tre speciella egenskaper för aktier….

Ett: En aktie är inte en ägarandel i alla företag eller bolag. Det finns även stora och framgångsrika bolag som saknar aktier. Aktier gäller bara för en speciell typ av bolag, nämligen Aktiebolag.

Två: En aktie säger inget om bolaget. Aktiebolaget kan vara stort eller litet, välskött eller misskött, lönsamt eller olönsamt. En aktie kan också vara en del i ett finansiellt bedrägeri med oseriösa bolag, oärliga företagsledningar och kriminella styrelser. Besser har skrivit om det tidigare. Tag varning!!

Tre: En aktie ger ett begränsat ansvar för bolaget. Det som är speciellt med aktier är att man som aktieägare inte har något som helst juridiskt ansvar för bolaget, inte ens om man äger 100 % av aktierna. Det är bara styrelsen, VD och ledningen som har ansvar för aktiebolaget. En aktie har bara ett begränsat ansvar och finansiell risk för aktieägaren.

Vad är en Investering?

Även här finns en definition på wikipedia… ”En investering är en kapitalinsats som förväntas leda till framtida avkastning.”

Det är en ganska enkel beskrivning men tyvärr inte speciellt tydlig på en avgörande punkt, nämligen, vad menas med ”framtida”? För mig är en investering alltid långsiktig och när det gäller investeringar i t.ex aktier så betyder det en investeringshorisont minst 5 år. 

Om man köper en aktie och inte planerar att behålla den i minst fem år så är det inte heller en investering. Ganska självklart tycker Besser.

Eller som ”Warren” uttrycker det…“Our favourite holding period is forever.”

Naturligtvis kan man köpa aktier som man planerar att behålla en kortare tid och även vara framgångsrik med den strategin. Men då är det en fråga om att spekulera och inte investera.

Min egen definition på investeringar är, som jag skrivit tidigare, något annorlunda. ”En  investering ger en förutsägbar avkastning, under lång tid, med stor säkerhet för kapitalet.”

Det innebär att en investering som jag ser det alltid är ”passiv, långsiktig och riskbegränsad.”

Om man använder aktier i samband med investeringar så kan man med en enkel slutsats konstatera.  ”Aktier kan användas för både spekulation och investeringar, men aktier som används som spekulationsobjekt kan inte samtidigt vara aktieinvesteringar.”  Besser

Det betyder också att om man som jag anser att minimitiden för en investering är 5 år så blir den logiska slutsatsen att alla omdisponeringar och reavinster för enskilda aktier som sker inom de 5 åren aldrig kan räknas som ”aktieinvesteringar”.

Vad är en spekulation?

Långsiktighet betyder också att man inte heller bör blanda in kortsiktiga inköp av aktier som ”krydda” i sin långsiktiga investeringsportfölj.  Om man verkligen vill ha spänning och spekulera i aktier med omdisponeringar och reavinster, så är det bättre att starta en separat spekulationsportfölj.  Där kan man chansa på med förhoppningsbolag eller att spekulera i kortsiktiga kurssvängningar. Men gör inte den portföljen för stor, det mesta kapitalet kommer antagligen att försvinna över tiden.

Då är det bättre att regelbundet ”spekulera” med ett mindre kapital på tipset, lotter, V75 eller lotto. Man vet att pengarna med stor sannolikhet kommer att förloras (stor risk…), men att man för en kort tid kan spekulera i snabba och stora vinster.

Att spekulera: Risker, Konsekvenser och Omfattning

Skall man verkligen spekulera och göra chansningar här i livet? Svaret är tyvärr ja, men det gäller att ”beräkna riskerna, förstå konsekvenserna och begränsa omfattningen”.

Man kan ta stora risker om det handlar om mindre konsekvenser och begränsad omfattning (typ enstaka rader på tipset och lotto…) men för de viktigaste delarna av livet och privatekonomin (typ pensionssparande och aktieportföljer…) skall man inte chansa och kanske förlora större delen av sparkapitalet. Det gäller även för ”inköp av aktier” där man bör tänka på risker, konsekvenser och omfattning innan man köper några aktier alls.

Då är det bättre att varje vecka köpa några tipsrader eller en lottokupong än att riskera sin privatekonomi, sitt pensionssparande eller sitt långsiktiga sparande och investeringskapital genom att spekulera i spänning med inköp av osäkra aktier i små och olönsamma förhoppningsbolag.

Eller som “Warren” säger “Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget Rule No.1.”

Kan man lyckas med aktiespekulationer? Självklart är svaret ja, men det är ganska svårt och mycket få personer är framgångsrika aktiespekulanter i långa loppet.

”Warren” uttrycker det så här…“Risk comes from not knowing what you’re doing.”

Om man kombinerar de här tre kloka orden från just Warren Buffett så får man en bra beskrivning på hur en investeringsstrategi för aktier borde se ut. Jämför gärna med Bessers defintion av ”investering” ovan… 🙂

Vad är en aktie, igen?

En ganska enkel fråga men med många svar om man går utanför wikipedia.. Aktier kan användas till mycket. Man kan investera i aktier, man kan spekulera i aktier och man kan utöva makt med aktier i ett aktiebolag.

Peter Lynch (googla…) uttrycker det som… ”A share is not a lottery ticket… it’s part-ownership of a business.”

Om man går lite djupare ner i analysen så är det faktiskt så att en ”aktie” också är ett juridiskt begrepp. Det är alltså så att aktier delvis kan definieras av vad som står i aktiebolagslagen. Och den är unik för Sverige. (se förra inlägget…)

Det är en av anledningarna till att Besser bara handlar med svenska aktier på den svenska börsen. Då blir det inga juridiska överraskningar. inga valutaeffekter och inga komplexa skatteregler att ta hänsyn till.

Basics om Investeringar…

Det här inlägget är bara några av mina egna tankar men för alla er som inte redan är experter på investeringar så har jag samlat lite mer grundläggande och kanske ovanliga synpunkter och info. Det finns många fällor och fallgropar man kan hamna i, och även för erfarna investerare finns det något att hämta här…

Teori & Praktik…

En av de viktigaste egenskaperna för aktieinvesteringar är den stora skillnaden mellan teori och praktik. I teorin är det lätt att lyckas med aktier. ”But low, Sell high” är i teorin vägen framåt för stora och enkla reavinster. Men i praktiken är det mycket svårare (eller nästan omöjligt….) att regelbundet bara göra stabila reavinster. För just aktieinvesteringar gäller ”Den stora och viktiga skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” som Besser har skrivit om tidigare. Tag varning…

In theory there is no difference between theory and practice – in practice there is” quote from Yogi Berra

Kunskap & Erfarenhet..

För att lyckas med investeringar behövs det både kunskap och erfarenhet. Kunskap får man genom att regelbundet läsa allt fler böcker om aktier och investeringar. Men det fantastiska är att man också kan få erfarenheter genom att läsa investeringsböcker. Det finns många investerare som delar med sig av sina egna misstag så där får man också erfarenheter. För sina egna erfarenheter bör man starta försiktigt och inte satsa hela investeringskapitalet på en aktie  vid ett tillfälle.

Eller som Jack Bogle (googla…) uttrycker det.. ”Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper”

Vilja & Kunna…

Det som också gäller för investeringar är ”Den stora skillnaden mellan att vilja och kunna investera i aktier”.

Skillnaden mellan att vilja och kunna är helt enkelt en fråga om resurser. När det gäller just aktieinvesteringar så krävs det främst finansiella resurser (investeringskapital…) och intellektuella resurser (tålamod…). Har man inte de resurserna så blir det mest bara fantasier och önsketänkande av alla fina teorier.

Det finns många smarta och intelligenta personer (mest yngre manliga akademiker…) som med avancerad finansanalys och matematiska investeringsmodeller på stora Excel ark vill börja med aktieinvesteringar. Om man är smartare och intelligentare än alla andra så blir man också en bättre och framgångsrikare aktieinvesterare än alla andra, eller hur?

Nej, det funkar inte så. Intelligens och smartness hjälper inte alls. Det är snarare ett hinder där man blir mer fokuserad på teorier än på verkligheten. Det som behövs för framgång med investeringar och för att gå från teori (att vilja…) till praktik (att kunna…) är just kunskap, erfarenhet och resurser.

”Sunt förnuft, investeringskapital och tålamod är viktigare än alla avancerade finansanalyser” som Besser brukar säga… J

Kvantitet & Kvalitet…

En viktig del av aktieinvesteringar är också hur många aktier du har (Kvantitet…), men ännu viktigare är vilka aktier du har (Kvalitet…). Det finns massor av noterade aktier att välja mellan bara på OMXS börsen (346 bolag…) men att välja rätt bolag till aktieportföljen är inte självklart för alla. Många investerare köper mest aktier i små förhoppningsbolag som alla är osäkra och olönsamma.

 Besser rekommenderar som vanligt aktier i bolag som är stora, stabila och lönsamma med långsiktiga huvudägare och stark balansräkning. Den typen av kvalitetsbolag kommer alltid att långsiktigt utvecklas positivt och ge bra avkastning i form av aktieutdelningar. Självklart är det också bra att ha många aktier i flera kvalitetsbolag för både riskbegränsning och absolut avkastning.

Vi tar ”ett pedagogiskt exempel”: ”Det är bättre att ha 10 aktier i Investor än att ha 1.000 aktier i Eniro, men det är ännu bättre att ha 100 aktier i Investor än att bara ha 10 aktier i Investor”…. tycker Besser J

Kvalitet är alltid första urval, Kvantitet är det som kommer med tiden” som Besser brukar säga…

Pris & Värde…

Det är nästan alltid en stor skillnad på det pris man betalar och det värde man får, oberoende av om man köper en begagnad bil eller aktier… J. En vanlig tabbe är att köpa ”billiga aktier” där man kan få många aktier för en liten investering. Det finns 43 aktier på OMXS börsen som kostar mindre än 10 kronor. (1 på LC, 7 på MC och 35 på SM, på First North är det ännu fler och de är alla mest skräp) Då är det lätt att köpa 100 ”billiga aktier” utan att ruinera sig.

Värdet på akter är i huvudsak den framtida avkastningen och värdet har i teorin inget med priset att göra. Men i verkligheten så finns det ett samband. Billiga aktier har nästan alltid ett sämre och osäkrare värde. Anledningen är dålig lönsamhet där ett antal nyemissioner med många nya aktier har spätt ut aktievärdet och minskat bolagsvärdet.

 Price is what you pay. Value is what you get” klassiskt citat enligt Warren Buffett

Subjektivt & Objektivt…

Subjektiva värderingar är nästan alltid undervärderade och objektiva fakta är ofta övervärderade när det gäller aktier och investeringar. Allt beror på vem som gör bedömningen och vilka fakta som verkligen är relevanta för aktieutvecklingen.

Vi tar ”ett pedagogiskt exempel” igen. ”Besser anser att Investor är ett bra bolag men att aktiekursen just nu är för hög”.

Några enkla frågor blir då:  Är Investor ett bra bolag även objektivt? Hur avgör man objektivt att aktiekursen är för hög? Besser har tyvärr inga svar på de frågorna.

Objektiva fakta är kanske bra i teorin, men inte alltid relevanta. Subjektiva bedömningar som är baserade på kunskap, erfarenhet och kompetens, är ofta träffsäkra och bättre i verkligheten” som Besser också brukar säga… J

Basics om Aktier…

Det finns också lite mer information om aktier, specifikt om olika typer av aktier och vad de innebär. Att välja aktieinvestering är inte bara att välja rätt bolag, man måste också välja rätt aktier…

Stam- & Preferensaktier

Stamaktier är ”vanliga aktier” som alla har lika rätt till bolagets aktieutdelningar oberoende av hur aktiernas röstetal ser ut. Det gäller t.ex för A- och B-aktier och den regeln är en liten finess i just Aktiebolagslagen (2005:551). Alla stamaktier har dock lika rätt bara när det gäller aktieutdelningar, men de har helt olika röstetal och aktiekurser.

Den maximala rösträttsskillnaden får numera bara vara tio gånger fler röster per aktie. Normalt har A-aktier 10 röster och B-aktier 1 röst per aktie. Det finns också Förlagsaktier som ofta är C-aktier och som kan ge rösträtt med 1 till 10 röster men inte utdelningsrätt. De används mest till att styra över huvudägarskapet utan att nuvarande huvudägare med A-aktier förlorar sin avkastning i form av utdelningar.

Det finns också ett aktieslag som har företräde till avkastning i form av aktieutdelningar och det är Preferensaktier. De flesta större och stabila bolagen har normalt bara stamaktier, men för att finansiera drift och/eller expansion kan aktiebolag också ge ut (emittera…) preferensaktier. Ofta har nya preferensaktier höga aktiekurser och mycket förmånliga utdelningsvillkor jämfört med de tidigare stamaktierna.

Men det gäller att se upp med preferensaktier. De har i många fall mycket större risk än man tror. Om bolaget får riktiga problem kan styrelsen tvinga preferensaktieägarna till att konvertera preferensaktier till vanliga stamaktier och då förlorar man både den höga aktiekursen och den förmånliga utdelningen. Preferensaktier är bara ett enkelt sätt för bolaget att få in mer kapital från nya aktieägare. Stabila och lönsamma bolag behöver inte emittera preferensaktier.

”Kvalitetsbolag har inga preferensaktier. Preferensaktier är bara ett tecken på bristande lönsamhet i verksamheten” som Besser brukar säga.. 🙂

Fond & Split

Det finns flera möjligheter för ett bolag att emittera nya aktier. Två andra möjligheter Fondemission och Aktiesplit. De båda möjligheterna ser först ganska lika ut, man får med både ”fond och split” fler aktier än de man hade innan. Men det är en stor skillnad som många aktieinvesterare kanske inte inser.

Om vi tar till exempel tar ”Split 2:1” och ”Fond 2:1” så får man 2 nya aktier för varje existerande aktie. Men med ”Split 2:1” så halveras kvotvärdet (aktiens andel av aktiekapitalet eller kvoten mellan aktiekapital och antal aktier) och varje ny aktie är då bara värd hälften av (det formella…) värdet på den gamla aktien. Värdet av det totala innehavet av nya och gamla aktier är därmed opåverkat.

När det gäller ”Fond 2:1” så är det bolaget själv som omvandlar tidigare upparbetade vinster (”fritt eget kapital”) till nytt aktiekapital och därmed så behålls kvotvärdet (och även det formella aktievärdet…) även för de nya aktierna. Det betyder att varje ny aktie är lika mycket värd som varje gammal aktie och värdet av det totala innehavet har därmed fördubblats.

Den verkliga skillnaden är att bara mycket välskötta bolag klarar av att göra Fondemissioner men att göra en Split kan alla bolag göra utan några problem.

” Fondemission är ett styrkebesked men Split är en marknadsanpassning” som Besser också brukar säga… 🙂

Resultat & Balans

Om man ser på aktier ur ett företagsekonomiskt perspektiv så gäller det att förstå den stora skillnaden mellan en “Snygg resultaträkning” och en “Stark balansräkning“.

Både när det gäller kvartalsrapporter och årsredovisningar så finns alltid både en Resultaträkning och Balansräkning med i rapporteringen. Kort kan man säga att resultatet är vad som hänt i bolaget under den senaste rapportperioden (kvartal eller verksamhetsår) och att balansen är vad bolaget har uppnått totalt sen start (sen bolaget bildades).

En ”Snygg resultaträkning” som visar bra vinster är ganska lätt att fixa. Det finns massor av massor av bokföringstekniska knep och trix (både lagliga och olagliga…) som VD och Styrelsen kan använda för att visa stora vinster under ett kvartal eller verksamhetsår.

Ett vanligt trick med resultaträkningen är att använda EBITDA. Det är ett begrepp som man skall se upp med och alltid undvika. EBITDA är bara en omskrivning för att bolaget inte räknar med alla de normala kostnader och utgifter som ett bolag alltid måste betala innan det kan bli en verklig vinst.

I den verkliga värden måste alla bolag betala räntor och företagsskatt, göra avskrivningar och amorteringar. Att visa vinster utan att redovisa alla kostnader är bara ”knep och trix” för att lura aktieägarna som Besser ser det.

”Vinster med EBITDA är bara för bolag som lever i en fantasivärld”  tycker Besser… 🙂

En ”Stark balansräkning” är mycket svårare att bluffa med. Det man främst skall kolla är att bolaget har allmänt låg skuldsättning och att bolaget också har en hög soliditet. Då krävs det många år av stabil och lönsam verksamhet och det är lite svårare att fixa och trixa med.

Men det finns några varningsflaggor även här. Det man skall kolla efter är att balansräkningen helt saknar Goodwill. Enkelt uttryckt är goodwill skillnaden mellan inköpt pris och verkligt (bokfört….) värde för de företagsköp som bolaget gjort tidigare. Goodwill uppstår när styrelsen och VD gör dåliga affärer och betalar för höga priser på de bolagsköp som görs.

”Hög skuldsättning och  stor goodwill är bara ett resultat av dålig företagsstyrning och misslyckade företagsförvärv”  säger Besser..… 🙂

Aktier eller Investeringar?

Aktier är ett relativt känt och väldefinierat begrepp men Investeringar är något som många aktieinvesterare inte planerar för eller tänker på. Just avsaknaden av en fast definition på Investeringar ökar av farorna för många unga orutinerade investerare. Eftersom man inte kan hänvisa till en fast ”sanning”så blir nästa alla inköp av aktier likställda med ”investeringar”. Det brukar inte gå så bra…

För 95% av alla värdeinvesterare är just intresset för aktier det mest avgörande. Nästan alla bloggare är upptagna med aktieanalyser, finansanalyser, kvartalsrapporter och årsredovisningar. Tanken är naturligtvis att hitta aktier som alla andra inte hittar och som man tror kommer ge en fantastisk avkastning i framtiden.

Besser tycker som vanligt tvärt om och är ”contrarian” även här.  För mig är den långsiktiga investeringsanalysen det som jag tycker är absolut viktigast. Det är både investeringspsykologi (”financial behavior”), den taktiska planeringen, finansieringen och den praktiska hanteringen som är det mest avgörande om man lyckas med sina investeringar. När det gäller enskilda aktier så säger Besser…

”Det viktigaste är inte att hitta vinnare, det viktigaste är att undvika alla förlorare”

Men självklart måste man veta något om de aktier man investerar i. Frågan är bara vad som är viktigt och hur mycket måste man veta? Det är inga nyheter för de som läser den här bloggen. ”Stora, stabila och lönsamma bolag med stark balansräkning aktieägarvänliga huvudägare och med en kunnig, erfaren och kompetent styrelse och företagsledning” Ganska enkelt, inga konstigheter.

Bessers aktieinvesteringar…

Man kan sammanfatta det hela med att Besser samlar på aktier. Det blir en ren ”Buy&Hold”. I mina aktieportföljer har jag många bra bolag (riskbegränsning) som alla (normalt…) ger bra aktieutdelningar (realiserad avkastning) och jag har många aktier i varje bolag (hög absolut avkastning). Jag köper regelbundet (och oregelbundet…) allt fler aktier (ökande avkastning) och jag säljer aldrig några aktier (långsiktighet).

Our favorite holding period is forever” gäller även för Besser…. 🙂

Slutsats

Det viktigaste när det gäller både aktier och investeringar är de fundamentala grunderna. Har man bara de grunderna klart för sig så klarar man sig ganska bra som aktieinvesterare.

Eller som ”Aktieingenjören” uttryckte det…. ”Mina värsta misstag har jag gjort när jag försökt vara smart och snabb. Men på aktiemarknaden verkar det räcka med att inte vara korkad.”

Visst kan man lyckas med finansanalys och spekulationer men det är mycket svårare i verkligheten än vad man tror i teorin. Dessutom måste man då gå in med ett stort kapital i enskilda bolag och regelbundet göra fler stora och snabba reavinster. Det blir stora risker med att spekulera i aktier och det är lätt att bli av med hela investeringskapitalet om man har ”otur”.

Besser gillar ”fundamentala funderingar” så det blir nog fler analyser framöver. Vi får väl se vad mer man kan lära sig av magister Besser…. J

Besser