Det blir som vanligt bara en kortare avstämning för aktie och investeringsåret 2020. Dels rent generellt för börsåret och dels hur det gått för Bessers egna aktieinvesteringar.

Allmänt börsåret 2020

Det första vi konstaterar är att 2020 var ett mycket annorlunda år, både för aktieinvesterare och börsutvecklingen.

Speciellt annorlunda blev det för alla utdelningsinvesterare (som Besser…) som såg de förväntade aktieutdelningarna (och även planerade intäkter…) drastiskt minska när Corona-pandemin gjorde att många (de flesta…) av börsbolagen slopade sina utdelningar. Några klarade sig kanske bättre än Besser, som bara fick ut 28 % av de utdelningar som jag räknat med.

För utdelningsinvesterare som återinvesterar sina utdelningar blev det dubbla problem när de uteblivna utdelningarna inte heller kunde användas till inköp med fördelaktiga aktiekurser vid dippen i mars /april. (Besser har alltid ett extra investeringskapital som kan användas vid den här typen av speciella tillfällen, något som jag skrivit om tidigare.)

Men även värdetillväxtinvesterare och reavinstinvesterare hade det lite svårare under 2020. En drygt 11 år lång börsuppgång fick ett avbrott i mitten av februari 2020. Under de senaste 11 åren har det varit ganska lätt att se aktievärden öka och göra reavinster, börskurserna har hela tiden gått relativt jämt uppåt och har man bara valt vettiga bolag (stora, stabila och lönsamma…) så har värdetillväxt och reavinsterna nästan kommit av sig själva. Jag gissar att många av dagens aktieinvesterare inte ens har varit med om en börsnedgång, så då blev det en obehaglig överraskning när börskurserna plötsligt gick ner och de enkla reavinsterna uteblev.

Även om man helt undviker förhoppningsbolag (små, osäkra och olönsamma…) så blev det mycket svårare att fixa reavinster i en oväntad börsnedgång. Risken är dessutom stor att många drabbades av panik och sålde av även bra aktier när börskurserna bara gick neråt under en dryg månad i mars 2020.

OMXS börsen startade 1/1 2020 på 680,81 och gick upp till nytt ATH på 732,67 onsdag den 19/2. Sen kom ”Coronadippen” där OMXS nådde årets bottennivå på 478,95 måndag den 23/3. Börsen (OMXSPI…) tappade alltså 30 % från 1/1 2020 och 35 % från ATH 19/2 2020. Det blev en ganska ordentlig (men tillfällig…) börsnedgång.

Under sommaren, hösten och vintern så gick börsen långsamt uppåt igen och under hösten så nådde OMXS på nytt ATH vid flera tillfällen. Första nya ATH var måndag 5 oktober då OMXS slutade på 735.21 och därefter så blev det löpande flera ATH fram till slutet av året. Även under mellandagarna blev det flera ATH. Måndagen 28/12 slutade OMXS på 768.63 (nytt ATH) och även tisdag 29/12 slutade med nytt ATH på 774.15. Årets högsta OMXS värde kom klockan 11 den 29/12 med 777.08. Börsåret 2020 avslutades den 30 december med OMXS på 768.38 som blir årets slutvärde.

Det betyder en uppgång på 12.9 % från 1/1 och en uppgång med 60 % från ”Coronadippen” den 23/2. Det betyder också att 2020 totalt sett blev ett mycket bra börsår för alla som behöll sina aktier under året och även för de som som köpte fler aktier i bra bolag under nedgången i mars och under våren.

För de som sålde sina aktier i mitten av februari (19/2) och sen köpte tillbaka allt en månad senare i mitten av mars (23/3) så har aktieåret 2020 varit extra lyckat. Men hur många gjorde det? Hur många kunde rätt pricka in både två distinkta sälj och köp tillfällen? Hur många var det som hade extra kapital för fler inköp i mars och under våren? Hur många var det istället som sålde i mars och sen började köpa igen under hösten?

Besser har inga svar eller siffror på de frågorna men jag gissar fler aktiesparare förlorade på börsnedgången än de få som hade extra kapital och som lyckades köpa rätt aktier vid rätt tillfälle.

Det är lätt att förlora sitt sparkapital på aktier om man inte tänker sig för” som Besser brukar säga… 🙂

Framtiden?

Hur går det för OMXS i framtiden? Det blir bara gissningar och Besser har gissat fel många gånger de senaste åren. Vi har nu haft en drygt 12 år lång börsuppgång sen oktober 2008 då OMXS låg på 176,5. Det är en helt fantastisk uppgång så här långt även om det varit några ”hack i kurvan” (2011, 2015 och 2020).

De flesta bedömare tror att alla börser kommer att fortsätta uppåt så länge som de globala räntorna är låga och så länge centralbankerna trycker ut allt mer kapital på den globala marknaden. Det tror även Besser, men det kommer också att bli fler tillfälliga nedgångar. Som det nu ser ut kommer vi att ha låga globala räntor ytterligare 3 år fram till 2024. Då blir aktier och risk bara ännu mer attraktiva, främst på grund av psykologi som FOMO och TINA.

Redan första börsdagen 2021, måndag den 4/1 fick vi två nya ATH på OMXS. Dels dagsvärde på 780,96 runt kl. 15 och dels slutvärde EOD på 775,29. Igår (torsdag 7januari 2021) fick vi också nya ATH. OMXS nådde högsta värde på 788,25 runt kl. 9.30 och dagen slutade på 786,92. Var kommer detta att sluta?

Besser fortsätter att regelbundet köpa mer aktier, men jag kommer också att ha ett substantiellt kapital redo när det blir tillfälliga eller större börsdippar. Vi får se hur det går, framtiden är mer osäker än någonsin… 🙂

Bara för info….

Det blir också några mindre förändringar för OMXS under 2021. Besser håller mest koll på Large Cap och där är det 5 aktier som lämnar och 6 nya aktier som kommer in (från den 4 januari 2021). Totalt finns det nu 137 aktier på OMXS LC. (OBS!  Antalet bolag på LC är lägre än antalet aktier, 27 bolag har 2, 3 eller 4 (!!) aktier noterade på Large Cap….). På MC finns det 146 aktier och på SC finns det 103 aktier, totalt blir det 386 noterade aktier (men färre bolag….) på OMXS under 2021.

Bessers aktieår 2020

Hur har det gått för Besser? Som vanligt delar jag upp mina aktieinvesteringar i en Resultaträkning och en Balansräkning, helt enligt grundläggande företagsekonomi.

Besser rekommenderar att man även privat använder redovisning och begrepp från företagsekonomin. Man får en bättre översikt av hela sin privatekonomi och även över sina aktieinvesteringar. Det behövs inga avancerade och komplexa finanskalkyler, bara en logisk struktur, en tydlig redovisning och vanligt sunt förnuft. Enkelt är effektivt” som Besser också brukar säga… 🙂

Resultaträkningen

Årets resultat behöver inte redovisas i allt för många detaljer. Man väljer själv hur bra koll man vill ha på både sin privatekonomi och sina aktieinvesteringar. Här kommer några delar av årets resultaträkning för Bessers aktieinvesteringar 2020….

Finansiering… Jag ökade mitt passiva investeringskapital med 226 tkr. Det mesta av finansieringen är regelbundet sparande, lite skatteåterbäring och några övriga oplanerade inkomster. (Besser har höga inkomster och lever ett mycket bekvämt liv, men har inga skulder (inga lån, inga räntor och inga amorteringar….). Då blir det ganska mycket över i slutet av månaden.) Utdelningarna, som har återinvesteras, ingår inte i mitt passiva investeringskapital.

Investeringar….. Jag har köpt 16.075 aktier i 16 bolag vid 48 inköp under året. Några av inköpen är regelbundna inköp varje kvartal, men det blev också flera extra inköp under börsdippen i mars / april och även under våren / sommaren. Alla inköpta aktier är noterade på OMXS LC.

Intäkter…. Det blev bara 36 tkr i utdelningar och en YOC på runt 1.5 % under året. Jag räknar med att både utdelningar och YOC kommer tillbaka till mer normala nivåer under 2021.

Kostnader….. Det har blivit ISK skatt på 10.380 kr och courtage på 1.147 kr. Ett ganska hyfsat resultat i relation till mina totala aktieinvesteringar, men inte godkänt i relation till årets intäkter och investeringar som jag ser det.

Balansräkningen

Bessers balansräkning är som vanligt mycket enkel. Normal finns det Tillgångar, Eget Kapital och Skulder i en balansräkning, men Besser har inga Skulder i sina aktieinvesteringar, så då blir Tillgångarna lika stora som (balanserar mot…) Eget Kapital.

Värdet på mina Tillgångar (dvs mina aktier… och därmed också på Eget Kapital…) är i sin tur baserat på tillfälliga aktiekurser på avstämningsdagen (den 31 december 2020…). Det är bara ett teoretiskt, tillfälligt och fiktivt värde som inte betyder speciellt mycket om man är en långsiktig utdelningsinvesterare som Besser.

Det som däremot är viktigt, är att bygga upp en stor, bred och riskbegränsad aktieportfölj, som dessutom ökar i storlek för varje år. Enklast gör man det med regelbundna aktieinvesteringar (varje kvartal…) i stora, stabila och lönsamma bolag. Det är så Besser gör, det blir en ren ”Buy&Hold” strategi. Man skulle också kunna säga att jag bara samlar på aktier….. 🙂

Vid avstämningen 2020 har jag nu 36.125 aktier, ganska ojämt fördelade på 20 bolag som alla finns på OMXS LC. Vilka bolag jag har är inte så viktigt, huvudsaken är att de (normalt…) ger en hyfsad utdelning och att alla är stora, stabila och lönsamma. En ganska enkel och effektiv investeringsstrategi, tycker Besser… 🙂

Planering, Finansiering, Exekvering

Det som är lite annorlunda med Bessers investeringsstrategi är att jag planerar mina aktieinvesteringar innan finansieringen är klar och exekveringen är genomförd.

Grunden till den här enkla strategin är den vanliga ”3P” (Planning, Preparation and Performance).

Planning betyder att jag redan från början Planerar vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i mina aktieportföljer.

Preparation innebär att jag förbereder mig med en färdig  Finansiering av mina framtida aktieinvesteringar genom regelbundet sparande och återinvestering av aktieutdelningar.

Performance betyder att jag gör en Exekvering med regelbundna inköp av aktier varje kvartal men även oregelbundna inköp under året när ”bra bolag blir billiga”.

Mina tre planerade aktieportföljer kommer (någon gång i framtiden…) att innehålla 107.000 aktier ganska ojämnt fördelade på 45 olika bolag där alla utom 3 finns på OMXS LC (3 finns på OMXS MC) Än har jag bara klarat av en tredjedel så det kommer att ta många år innan jag är ”helt färdig med mina aktieinvesteringar”.

Riskbalansering

Grunden till att planera sin aktieportfölj (eller aktieportföljer…) redan från början är att få en riskbalansering bland både enskilda bolag och branscher. Av de 45 planerade bolagen är jag redan nu är fullinvesterad i 11 bolag med 29.725 aktier och därmed kommer jag inte att investera mer i just de bolagen.

Någon kanske tycker att Besser bara följer index med hela 45 olika bolag i portföljerna, men så är det inte alls. Det finns 346 bolag på OMXS börsen och även om Besser har många av de större bolagen i sina portföljer så undviker jag helt osäkra (och oseriösa….) bolag som Fingerprint, Oscar Properties och Eniro och även hela branscher där jag saknar kunskap och erfarenhet, som Råvaror, Läkemedel, Spel & Media, Tjänstebolag och Forskningsbolag. (Besser investerar bara i branscher och bolag där han har kunskap och erfarenhet, ganska självklart tycker Besser….)

Avkastning

Dessutom vill jag bara ha aktieutdelningar som avkastning på mina aktier och då behöver jag inte bry mig om varken värdeökning eller reavinster från mina aktier. Självklart ökar också utdelningarna varje år (utom 2020…) när det varje år finns fler bolag och fler aktier i mina 3 aktieportföljer. Här är också en av orsakerna till att jag inte har några aktiva aktiefonder eller indexfonder. Med aktiefonder får man inga utdelningar, men måste ofta betala höga avgifter och man får inte heller välja aktier och bolag själv. Inget som passar en utdelningsinvesterare som Besser…. 🙂

Slutsats

Börsåret 2020 var ett annorlunda år med många inställda aktieutdelningar, men för seriösa och långsiktiga utdelningsinvesterare så spelar resultatet för ett enskilt börsår inte så stor roll.

Eller som Besser brukar säga…. ”En svag resultaträkning betyder ingenting men en stark balansräkning är alltid bra att ha”…. 🙂

Vi vet inte hur börsåret 2021 kommer att utvecklas men det spelar heller ingen roll. Är man bara förberdd med rätt finansiering så finns det alltid bra tillfällen att ta vara på med nya inköp, antingen de är planerade regelbundna inköp eller tillfälliga möjligheter till inköp av ”bra bolag till bra priser”.

Besser kommer att fortsätta köpa flera aktier i flera bolag även under 2021 men antagligen inte så många aktier som under 2020. Vi får se hur det går, det blir som vanligt en första halvårsavstämning i början av juli.

Besser