Det här inlägget är inspirerats av Peter Lynch (PL) och hans bestseller ”One Up On Wall Street” som också recenserades i förra blogginlägget (5 feb 2021.) Det PL beskriver redan 1989 angående de amerikanska börserna är hur vanliga fondförvaltare, både för pensionsfonder och allmänna aktiefonder, främst fokuserar på att undvika risk och därmed har en övervikt på de större börsbolagen. Det blir mest som att följa börsindex typ S&P 500, ett index som kapitalviktat följer några av de 500 största bolagen på NYSE och Nasdaq börserna.

En av bokens ledande tankar är att privata aktiesparare som själv kan välja aktier att investera i (”Stock picker”) ganska enkelt kan få bättre resultat än både vanliga indexfonder och fondförvaltare i större pensionsfonder eller aktiefonder. Det gäller speciellt för de ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten är ”dolda indexfonder” Tyvärr är det närmare 80 %* av alla pensions och aktiefonder som helt okritiskt följer de stora bolagen på börsen. Vi ser ett exempel (Oscar Prop.) nedan….

Disclosure: * = min bedömning. Besser kan nog inte anses vara en ”stock picker”, utan mer ”en utdelningsinvesterare med en riskbalanserad aktieportfölj”. Jag följer inte index och jag investerar aldrig i ”små (eller stora….) osäkra, oseriösa och olönsamma förhoppningsbolag”……  🙂

Hur ser det ut i Sverige?

Om vi jämför med Sverige så ser vi att de flesta svenska indexfonder bara följer OMXS30, dvs de följer inte alls index, varken för Large Cap eller hela OMXS börsen (t.ex. OMXSPI). Därmed behöver svenska ”dolda indexfonder” inte konkurrera med vanliga indexfonder. Men riskaversionen finns fortfarande kvar även hos svenska fondförvaltare. Hur gör man då?

Den enkla vägen är att följa de större bolagen på OMXS börsen och sprida fondkapitalet jämt (självklart kapitalviktat…) över flera bolag på OMXS. Mest kapital läggs på de 137 bolagen på Large Cap (LC). Då skuggar man index (dold index…) och kan samtidigt med lite tur vinna över de indexfonder som bara följer de 30 största bolagen på börsen. Det finns fortfarande 107 övriga stora bolag på OMXS. Något att tänka på….

(Första halvåret 2021 finns det 137 aktier på LC, 146 på MC och 103 på SC, totalt 386 aktier på OMXS. Men antalet bolag är något färre, några bolag har 2, 3 eller 4 (!!) olika aktier (typ A-, B-, C- eller Pref- aktier) noterade på OMXS börsen. Förändringar av antal bolag på respektive börssegment sker per halvår.)

Ett case ur verkligheten….

För att illustrera hur fondförvaltare i större pensions- och aktiefonder även äger aktier i större men rent oseriösa bolag på börsen så väljer jag Oscar Properties stamaktier. Det blir en genomgång av hur både ägarstruktur och aktievärde har sett ut för det här bolaget även när aktiekursen faller som en sten.

Oscar Properties började handlas på OMXS i mars 2015 och bolaget var under några år ett av de största fastighetsbolagen på OMXS Lagre Cap. Därmed började även aktiefonder och pensionsbolag okritiskt investera i aktien trots att verksamheten bara var ett rent pyramidspel redan från början.

Affärsidén var att sälja ”lyxiga BRF lägenheter” på ritning till höga priser innan bygget av fastigheten ens påbörjats, och då ta ut en ordentlig handpenning vid kontraktsskrivningen för att täcka löpande kostnader. Det har under många år varit ett okritiskt och ordentligt tryck på bostadsmarknaden, speciellt i Stockholm och andra större städer. Det gjorde att många nya oerfarna bostadsköpare tecknade bostadskontrakt på bostäder som inte fanns i verkligheten, och att bolag som Oscar Properties kunde starta sin oseriösa verksamhet. Ett klassiskt pyramidspel från ett bolag med oseriös ledning, osäker verksamhet, hög belåning och svag balansräkning.

Många fondförvaltare med dolda indexfonder köpte aktier i alla större bolag på Large Cap och följde bara efter alla andra utan att göra några egna bedömningar. Precis som Peter Lynch förutsade….

2016… Vi börjar med årsredovisningen för 2016 som visar bolagets situation den 31 december 2016 efter drygt ett och ett halvt år på börsen. Då låg aktiekursen på 76.75 och börsvärdet på 2.73 miljarder efter att aktien varit hypad under en tid, mest av många bloggare och på sociala media. Det fanns totalt 7.786 aktieägare där 90 % var svenska aktieägare. Det betyder att det fanns 7.000 svenska privatpersoner, pensionsbolag och aktiefonder som ”investerat” i bolaget.

Här kommer ett urval av de 15 största aktieägarna 2016 i nummerordning, totala antalet aktier och andel av kapitalet.

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 591,37 milj aktier och 4.58 %. Nummer 5 är AMF Försäkring & Fonder med 550 tusen aktier och 1.85 %. Som nummer 7 kommer Länsförsäkringar Fonder med 420 tusen aktier och 1.41 %. Nummer 8 är Avanza Pension med 349 tusen aktier och 1.17 %. Nummer 9 är Swedbank Försäkring med 326 tusen aktier och 1.09 %. Och till sist nummer 15 Nordnet Pensionsförsäkring med 160 tusen aktier och 0.55 %.

2017… Oscar Properties är fortfarande ett populärt bolag ett år senare. Av årsredovisningen för 31 december 2017 kan vi dock utläsa att aktiekursen på stamaktierna nu är 34.40 och totala börsvärdet är 1.43 miljarder, en nedgång med 1.3 miljarder eller minus 47 % på bara ett år. Bolaget nu har 10.099 aktieägare och 98 % är svenska aktieägare. Det betyder att det nu ett år senare finns 9,900 svenska aktieägare. Jag gissar att de flesta av  de 2.900 är nya ”privata aktiesparare” som hoppat på tåget och köpt billiga aktier till kurser på mellan 75 kr till 35 kr under år 2017.

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2017 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2016

Som nummer 4 kommer Fjärde AP fonden med 1,30 milj aktier (- 70 tusen) och 4.26 % (- 0.32 %). Nummer 5 är Avanza Pension med 770 tusen aktier (+ 421) och 2.54 % (+ 1.37 %) . Nummer 6 är Swedbank Försäkring med 690 tusen aktier(+ 364) och 2.26 % (+ 1.17 %). Nummer 9 är Nordnet Pensionsförsäkring med 235 tusen aktier (+ 75) och 0.77 % (+ 0.22 %). Nummer 12 är AMF Försäkring & Fonder med 197 tusen aktier (- 353) och 0.65 % (-1.20 %). Länsförsäkringar Fonder finns inte med alls bland de 15 största aktieägarna 2017.

Notera att utländska aktie och pensionsfonder minskat med 80 % när kurserna börjar gå neråt, men de stora svenska fondförvaltarna stannar kvar. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Det vi ser, är att trots aktiekursen nästan halverats, så ligger Fjärde AP kvar på samma höga nivå, och Avanza, Swedbank och Nordnet har alla ökat både antal aktier och andel kapital. Inte speciellt smart tycker Besser….

2019… Om vi sen går två år framåt så ser vi att aktiekursen har gått dramatiskt neråt. Den 31 december 2019 är kursen bara 0.65 kronor. Rensat för emissioner, inlösningar och sammanslagningar blir det blir en nedgång med drygt 95 % från 31/12 2016 och med dryg 90 % från 31/12 2017. ”Inte en speciellt bra investering av dessa smarta fondförvaltare” säger Besser… 🙂

Marknadsvärdet på stamaktierna var 31/12 2019 bara 408 miljoner. Jämför det totala aktievärdet 2016 på 2.730 miljoner (minus 85 %) och 2017 på 1.430 miljoner (minus 71 %). Hur ser det ut aktieägarsidan? Finns fondförvaltare med pensionsfonder och aktiefonder fortfarande kvar som aktieägare i Oscar Properties trots oseriös verksamhet och katastrofala aktiekurser?? Vi får väl se nedan….

Här kommer några av de 15 största aktieägarna 2019 med totala antalet aktier och andel av kapitalet samt förändring jmf 2017 inom parentes.

Nummer 2 är Fjärde AP Fonden med 16.8 miljoner aktier och 8.70 % (+ 4.44 %) av kapitalet. Ja, så är det, Fjärde AP fonden (som förvaltar vårt pensionssparande) har genom nyemissioner fördubblat sitt innehav i bolaget de senaste 2 åren. Om vi jämför så är aktierna nu värda  35,5 miljoner och 2017 var de värda 60,1 miljoner (minus 42 % exkl nyinköp….). En värdeminskning på 24,6 miljoner trots att man dessutom köpt nya aktier för cirka 25 miljoner de senaste 2 åren. Lycka till alla framtida pensionärer säger Besser…

Nummer 3 är nu Erik Penser Fonder med 14.1 miljoner aktier och 7.30 % av kapitalet. En ny fondförvaltare som skall göra smarta aktieaffärer. Besser är inte kund hos Erik Penser och kommer aldrig heller att bli det. (Erik Penser har ett dåligt track record bland andra av Bessers ”Lessons Learned“*) Man bör vara försiktig även med sitt eget fondsparande tycker Besser…

Nummer 5 är Avanza Pension med 9.5 miljoner aktier och 5.00 % (+ 2.46 %) av kapitalet. Ytterligare ett pensionsfond som fortsätter att köpa flera aktier när kursen går neråt men 5.00 % av 408 milj är bara 20.4 milj. Det kan jämföras med värdet på aktierna 2017 på 36.3 miljoner, en förlust på 15.9 miljoner trots massiva nyköp under de senaste åren. Det blir minus 44 % (exkl nyköp…!!) sen 2017. Ett ”pensionssparande” som inte rekommenderas av Besser…

Nummer 12 är Nordnet Pensionsförsäkring med 2.99 miljoner aktier och 1.50 % av kapitalet. En ”pensionsförsäkring” (en försäkring av framtida pensioner…??) som köpt mera aktier och ökat sin andel av kapitalet  med 0.73 %, nästan en fördubbling sen 2017. Men 1.50 % av 408 är 6.12 miljoner jämfört med värdet 2017 på 11.0 miljoner. En ”pensionsförsäkring” som förlorar 4.9 miljoner (minus 44 %) av sparkapitalet på bara 2 år. Ingen bra ”försäkring” av pensionskapitalet enligt Besser…

Nummer 14 är Swedbank Försäkring med 1.84 miljoner aktier och 1.00 % av kapitalet. En till ”försäkring” som fortfarande äger aktier Oscar Prop. Men den här fondförvaltaren har minskat sin exponering från 2.26 % till 1.00 %, och de kvarvarande aktierna är ”bara” värda 4.1 miljoner, inget att bry sig om eller hur? Kanske det, men hur mycket har den här ”försäkringen” förlorat (bara på det här bolaget….) sen starten 2015? Det vet inte Besser, men han gissar att det är mycket mer än futtiga 4.1 miljoner….

Nummer 15 på listan är SEB Trygg Liv med 1.63 miljoner aktier och 0.80 % av kapitalet. En annan  ”Trygg Livförsäkring” som också ”investerar” i  oseriösa pyramidbolag. Här är aktierna bara värda 3.25 miljoner, men även här vet vi inte hur det gått tidigare eller vilka andra bolag man ”misslyckats” med. ”Det vi kan lära här är att vara noga med vilka som tar hand om ditt pensionssparande”, säger Besser…

(* Besser samlar på den här typen av aktiecase i speciell folder med beteckningen ”Lessons Learned”. Där finns det massor av historier från andra bolag ”som inte lyckats så bra…”. Det finns allt från rena aktiebedrägerier och halvkriminella styrelser till bolag som är pyramidspel med oseriösa och oärliga grundare, styrelser och företagsledningar. Både kunskap och erfarenheter finns att hämta där… )

2020… Hur ser ut för Oscar Prop under 2020? Det vet vi inte för årsredovisningen har inte publicerats än. Vi vet alltså inte vilka som är kvar som aktieägare men vi vet dock hur aktiekursen och bolagsvärdet har utvecklats.

Den 31 december 2020 var (den justerade….) aktiekursen 0.30 kr. Om vi jämför med kursen ett år tidigare på 0.65 kr (som Besser då ansåg vara ett bottenmärke…) så har värdet mer än halverats och fortsatt neråt med minus 54 % på bara ett år.

Stamaktiernas totala aktievärde var den 31 december 2020 bara 116 miljoner. En ganska fantastisk nedgång med drygt 71 % från 408 miljoner, även det på bara ett år.

Framtiden…??

Hur går det för Oscar Prop i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte heller då går speciellt bra. Många banker och finansbolag som är långivare till bolaget kommer antagligen inte att förlänga sina utestående lån och krediter. Blir det en ackordsförhandling 2021? Det vet vi inte….

Kanske lyckas bolaget undvika konkurs men aktiekursen kommer inte att repa sig. Det blir ett ”Zombie bolag” där drygt 15.000 * (??) aktieägare köper och säljer aktier i ett bolag som knappt går på tomgång, men där VD lön, bonus och styrelsearvoden alltid utbetalas först. Aktiekursen kommer fortfarande att ligga på några futtiga öre, kanske kommer den till och med upp på dagens kurs (18 februari 2021…) på knappt 0.22 kr? (En minskning på 27 % på mindre än 2 månader….!!!)

(* Det finns i dag drygt 11.000 aktieägare bara på Avanza och Oscar Properties har sen 2018 slutat att ange totala antalet aktieägare i sin årsredovisning. Om vi räknar med att Avanza har 75 % av alla privata aktieägare så borde det finnas cirka 15.000 ”vanliga svenska aktieägare” som äger aktier i Oscar Properties)

Hur går det för våra ”smarta fondförvaltare”? Det vet vi inte, men Fjärde AP Fonden sålde av 9 miljoner av sina aktier den 13 oktober 2020 till aktiekursen strax under 30 öre. Dock hade man då fortfarande kvar nästan 4 miljoner aktier. Anledningen är antagligen att man vill ligga under 5 % av aktievärdet för att inte automatiskt hamna på börsens lista över större aktieägare. En ganska dyster aktieresa de senaste 4 åren….

Hur överlever Oscar Properties?

Den självklara lösningen på bolagets problem är att gå ut med flera nyemissioner. Det finns fortfarande många godtrogna aktieägare (dock inte alla 15.000….??) som gärna betalar in mer sparkapital för att ”rädda bolagets verksamhet”. Lycka till säger Besser….

Falling knives…

Det finns tyvärr många privatinvesterare och aktiesparare som försöker ”fånga fallande knivar”. Det fanns färre än 7.000 privata aktieägare i januari 2017 och det finns cirka 15.000 i januari 2021. Det betyder att cirka 8.000 nya aktiesparare har gått in i bolaget under de senaste 4 åren när aktiekursen har gått stadigt neråt med minus 98 %. Några har antagligen också gått ur bolaget men det finns fortfarande många aktieägare kvar (15.000 ??) som inte släpper taget och även kommer att betala in mer kapital i kommande nyemissioner. En ganska trist utveckling….

(Med omräknade aktiekurser så var maxvärdet 16.69 den 13 mars 2017 och aktiekursen är 0.22 den 18 februari 2021. En ganska dyster kursutveckling på bara 4 år.)

Slutsats

De flesta (aktie…) fondförvaltarna är bara vanliga anställda som själva inte äger några aktier men som har höga löner och får stora bonusar för att välja ut ”rätt” aktier åt fondbolagens kunder, dvs alla svenska pensions- och fond-sparare, dvs nästan alla svenskar som någon gång i framtiden kommer att få pension.

Den viktigaste strategin för fondförvaltare är att inte avvika för mycket från börsindex. Då har man gjort ett dåligt jobb och kan bli av med jobbet med både hög lön och bonus. Enklast är att snabbt gå ur de bolag som gör förluster men även fondförvaltare är vanliga människor där många tror på önsketänkande och styrs av ”Greed & Fear”.

Men som tur är för fondförvaltarna så är det är ingen som i detalj kollar vad man gör. Typexempel är ”Fjärde AP fonden” (och andra….) ovan. Har ni läst något om pensionsfondernas investeringar i Oscar Properties i media…..???

De som läser den här bloggen vet vad Besser rekommenderar. ”Det är lika viktigt att välja rätt fond för pensionssparandet som att välja rätt aktier till aktieportföljen” som Besser brukar säga… 🙂

Utvecklingen för Oscar Properties under de senaste 4 åren kan betecknas som ”trist, tråkig och dyster”, oberoende av om den beskriver företagsledning, verksamhet eller aktiekurser. ”Det blir en varning för det bolaget”  säger Besser….  (dagens understatement…)

Och som vanligt gäller det att förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. Det gäller speciellt för alla i fond-och  finansbranschen, både för företagsledning, fondförvaltare och kunder, men det gäller även för alla ”vanliga privata pensions- och aktiesparare” ….. 🙂

Ett litet jubileum…. Det här inlägget är nummer 250 sen starten, och det har nästan alltid blivit ett inlägg var annan vecka. Hur lång tid har Besser då bloggat…..? Ett matematiskt problem att fundera på…… 🙂

Besser