Förra inlägget (19 feb 2021) handlade i stor utsträckning om Oscar P och nu blir det även en fortsättning på det ämnet. Bessser har svårt att slita sig och vill gärna gräva djupare för att se om man kan lära sig något även av det här bolaget. Resultatet blir ytterligare en del av min folder för  Lessons Learned… 🙂

Men man kan också hitta några otrevliga upptäckter när man gräver djupare och Besser vill inte ha några hatmail  från missnöjda aktieägare, så därför skriver jag inte ut hela namnet på bolaget. Då blir det lite svårare att googla fram just det här inlägget men ni som läser den här bloggen vet vilket bolag det handlar om….

Hela bilden 2020…

I förra inlägget om Oscar P  vi fick inte se hela bilden för 2020 eftersom varken Bokslutskommunikén eller Årsredovisningen var klara. Nu har Bokslutskommunikén för 2020 publicerats (19 feb 2021) och det blir det lite mer (häpnadsväckande…) info om bolaget…. 🙂

Från den kan man, efter lite bläddrande fram och tillbaka, utläsa bland annat följande….

Den 16 nov 2020 annonserar Oscar P att man tar upp en företrädesemission omfattande 325 miljoner via en 1 till 9 aktier á 0.190 kr per ny aktie, och den nyemissionen blir fulltecknad. Aktiekursen den 16 nov var 0.218 kr så nyemissionen ser ut att vara en bra affär (??) för aktieägarna.

Lite senare, den 10 dec 2020 så annonserar Oscar P att man skall ta in 122 miljoner via en apportemission till två fastighetsbolag som samtidigt säljer av några av sina fastigheter till Oscar P. Apportkursen den 10 dec 2020 är 0.220 kr samtidigt som aktiekursen går upp från 0.217 den 4 dec till 0.435 den 10 dec (+ 100 % på bara 5 börsdagar…). Även de två fastighetsbolagen ser ut att ha gjort bra aktieaffärer. (….och då har vi inte ens räknat på fastighetsaffärerna…. 🙂 )

Totalt så ökar Oscar P med två nyemissioner sitt aktiekapital med 447 miljoner på bara några veckor under slutet av Q4, 2020.

Vad händer sen? Några (vi vet inte vilka….??) säljer av stora mängder aktier.

Torsdag den 10 dec säljs 74 miljoner aktier, fredag den 11 dec säljs 63 miljoner aktier, måndag den 14 dec säljs 30 miljoner aktier, tisdag den 15 dec säljs 39 miljoner aktier och onsdag 16 dec säljs 20 miljoner aktier. Totalt säljs 226 miljoner (av totalt 239 miljoner…..) stamaktier under bara 5 börsdagar. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Börskursen ligger från 0.435 den 10 dec till 0.437 den 16 dec och går aldrig under 0.400 för någon av de 5 börsdagarna. Några aktieägare har tydligen gjort bra affärer, men hur går det vidare för småspararna? Well, kursen går stadigt neråt och efter en månad, måndag den 11 jan 2021 är den halverad och nere på 0.219 kr och mer normala nivåer.

Det är en ganska fantastiskt volatil aktiehandel som sker i bolaget under en dryg månad, när aktiekursen går från 0.217 den 4 dec 2020 sen upp 100 % under 5 dagar med mellan 0.400 till 0.437 och sen ner igen till 0.219 den 11 jan 2021….. Förvånande tycker Besser… 🙂

Enligt Bokslutskommunikén så uppgick marknadsvärdet på alla stamaktier inklusive BTA (Betald Tecknad Aktie, dvs nyemissionsaktier) den 31 dec 2020 till 587 miljoner kr. Enligt Avanza så låg slutkursen för året den 31 dec 2020 på 0.298 kr. Om vi ser ett år bakåt i tiden så låg marknadsvärdet den 31 dec 2019408 miljoner enligt Avanza.

Det betyder att Oscar P under 2020 har förlorat otroliga 408 + 325 – 587 = 146 miljoner , dvs cirka 25 % av bolagssvärdet på bara ett år. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….

Senaste nytt….

Fredag den 26 feb 2021 kommer en ny pressrelease från Oscar P där man dels meddelar att apportemissionen ändras från planerade 122 miljoner till 117 miljoner med bibehållen teckningskurs på 0.220 kr. Det betyder att de två fastighetsbolagen slipper att betala ut 5 onödiga miljoner, som i stort sett också ökar deras vinst med motsvarande belopp.

Den andra nyheten är att det blir ytterligare en (ny…) nyemission i form av en företrädesemission som skall dra in cirka 150 (nya…) miljoner från aktieägarna under Q1, 2021. Det blir en extra bolagsstämma den 24 mars 2021. Som vanligt är det aktieägarna som sitter med ”Svarte Petter” även den här gången.

Hur ser aktiekursen ut nu….

Efter bara 2 börsdagar sen senaste annonserade nyemissionen så är vi framme vid onsdag den 3 mars 2021. Då är snittkursen för stamaktier 0.189 kr, det finns 10.911 (stam-) aktieägare hos Avanza och börsvärdet är 372 miljoner kr. En ganska trist utveckling (minus 36 %) på bara drygt två månader. Då betalade trots allt aktieägarna in 325 friska miljoner från den 16 nov 2020 fram till den 29 jan 2021 då de nya aktierna registreras.

Hur kommer det att gå för Oscar P i framtiden? Det vet vi inte, men Besser gissar att bolaget har fler trista överraskningar för sina aktieägare i fram över. Det blir en stor varning från Besser….

Två nya aktieägare….

Så hur har antalet aktier utvecklats de senaste två månaderna sen slutet av 2020?

Antal stamaktier gick från 239 milj (den 31 dec 2020) till 1.954 miljoner aktier (den 29 jan 2021) när BTA (Betald Tecknad Aktie) från emissionerna 2020 registreras. Det blir en utökning av antalet stamaktier med 1.715 miljoner aktier eller över 700 % samtidigt som aktieägarna betalade in 325 miljoner i nytt aktiekapital från nyemissionen under Q4, 2020.

Två nya aktieägare under 2021 blir de två fastighetsbolag som (den 10 dec 2020) annonserade att de skall köpa 532 miljoner aktier i en apportemission till en emissionskurs på 0.220 kr vilket ger 117 miljoner i nytt aktiekapital till Oscar P

Men Oscar P köper också sex fastigheter från de två fastighetsbolagen för total 1.390 miljoner. Utan att vara fastighetsexpert så tycker Besser att de 5 kommersiella fastigheterna verkar vara mest skräp (C-läge i Stockholms utkant..) och även den 6:e, ”en lagerfastighet” i Helsingborg är ganska tveksam.

Vad är värdet på fastigheterna? Det vet vi inte men Besser gissar att det ligger runt 75 % av vad Oscar P betalade.

”Price is what you pay. Value is what you get” gäller även för dåliga affärer. Oberoende om det är köp av aktier i Oscar P (obefintligt värde…) eller de fastigheter som Oscar P själva köper (obetydligt och osäkert värde…). Något att fundera över….. 🙂

Men det kan vara mycket värt för de två fastighetsbolagen, som betalar 117 miljoner i apportemission (dvs drygt 8 % av försäljningspriset) för att bli av med några ”osäkra skräpfastigheter” och få en intäkt på 1.390 miljoner kr, där det verkliga marknadsvärdet antagligen ligger mycket lägre.

För Oscar P ser dock 2020 bra ut rent bokföringsmässigt. Både balansräkningen och aktiekapitalet ökas på ordentligt.

Bokfört värde vs Bolagets värde….

Enligt bokslutskommuniken så har Oscar P nu  27 ”Förvaltningsfastigheter” på 8 orter i mellan- och södra Sverige och ytterligare 10 förvaltningsfastigheter på andra orter. Totalt är de 37 fastigheterna bokförda för 1.430 miljoner i balansräkningen. Vad inköpspriset för dessa fastigheter har varit har Besser inte forskat i, men bolagets börsvärde var den 3 mars 372 miljoner.

Om vi ser på ”Eget Kapital” i balansräkningen så är det bokfört med 1.100 miljoner. Båda bokförda värden kan jämföras med Bolagets aktievärde. 

Hela bolagsvärdet är alltså 26 % av bara värderingen på Förvaltningsfastigheterna och 34 % av Eget Kapital. Räknar vi på bolagets totala Anläggningstillgångar i balansräkningen på 2.300 miljoner så blir börsvärdet bara 16 %.  Ganska fantastiskt tycker Besser…..

Samtidigt har antalet anställda mer än halverats under 2020 från 52 personer den 31 dec 2019 till 20 anställda 31 dec 2020

Är det här ”köpsignaler” för nya aktieinköp av ett ”undervärderat” bolag? På olika aktieforum som Placera (Avanza) och Shareville (Nordnet) så är det mycket snack om just köpsignaler. Well, Besser tycker nog inte det, vilket kanske framgår av texten i det här inlägget…. J

Ovanstående visar också lite på det som Bessers brukar säga… ”Det är lätt att fixa o trixa med bokföringen men svårare att blunda för aktiekursen”.  Den gamla sanningen gäller fortfarande. ”Det är börskursen som mest speglar det verkliga bolagsvärdet”.

Eller som Besser också brukar säga…”Marknaden har inte alltid rätt om alla bolag och alla aktier är inte alltid rätt värderade men på lång sikt har marknaden alltid rätt”

Större aktieägare…..

Vilka aktie- och pensionsfonder är då fortfarande kvar som aktieägare sen förra inlägget och hur har de agerat det senaste året fram till den 31 dec 2020? Ännu viktigare är hur de agerade på nyemissionen (BTAer…) som redovisas den 29 jan 2021. (se inlägg den 19 feb 2021)

Här kommer några större aktieägare (aktie- och pensionsfonder…) med ägarandel (som procent av totalt antal aktier i bolaget) vid 3 tillfällen, den 31 dec 2019, den 31dec 2020 och den 29 jan 2021 (med BTAer..)

Fjärde AP-fonden (8.7 % / <0.7 % / <0.5 %) sålde allt under hösten 2020 efter att gjort riktigt stora förluster under de senaste 4 åren sen 2016. Inget bra track record för den pensionsfonden…

Erik Penser Fonder (7.3 % / <0.7 % / <0.5 %) även EP Fonder sålde allt under 2020 efter att hoppat på tåget under 2018 och 2019. Även här till stora förluster….

Avanza Pension (5.0 % / 5.1 % / 12.7 %) här är det tydligen många småsparare som hoppat på nyemissionen och lagt in nya aktier som ”pensionsförsäkring” i Avanza.

Nordnet Pensionsförsäkring (…eget AB !!) (1.5 % / 0.8 % / 1.0 %) en ordentlig minskning under 2020, men även Nordnets pensionsförsäkring har många småsparare som satsar på nyemissionen.

Swedbank Försäkring (1.0 % / 1.8 % / 1.6 %) har några försiktigare småsparare men ändå 80 % upp med nya aktieägare under 2020. Alla hängde dock inte med på nyemissionen.

SEB Trygg Liv (0.8 % / 1.3 % / <0.5 %) en ”trygg livförsäkring” som förlorat stort sen första inköp under 2019, men som hoppade av vid nyemissionen.

Det här var de fondförvaltare som nämndes i förra inlägget, men det har också kommit till flera nya förhoppningsfulla pensionsfonder under 2020 som också vill göra stora aktieklipp på Oscar P när aktiekursen är volatil. Här kommer ägandet (andel i %) för några nya aktieägare från 2 tillfällen, den 31 dec 2020 och den 29 jan 2021. Det är mindre än 1 månad mellan avstämningarna…. !!

SEB Life International (5.3 % / 3.3 %) En förhoppningsfull fondförvaltare som tvekade på nyemissionen men som ändå förlorar stort på bolaget.

Futur Pension (4.3 % / 0.9 %) Ett udda pensionsbolag som gick in stort under 2020 men avstod det mesta av nyemissionen. Det blev stora förluster ändå.

SEB Hållbarhetsfond Index (…..!!) (1.0 % / <0.5 %) En ”hållbarhetsfond” (??) som kortsiktigt under ett år satsar på ett oseriöst bolag som Oscar P. Alla fonder går att sälja om de bara är ”hållbara”… 🙂

Upplandsbanken (enskilda kunder) (<0.7 % / 0.9 %) Några (någon…) kund på Upplandsbanken vill göra ett aktieklipp i nyemissionen. Vi får väl se hur det går…

Ovanstående pensionsfonder är blandat både ”äpplen och päron”. Några fonder är helt styrda av enskilda fondförvaltare och några är rena ”paraplyfonder” (pensionsförsäkringar…) där enskilda aktieägare använder en kapital- eller pensions- ”försäkringstjänst” som säljs av bankerna.

Andra privata aktieägare…

Men det finns också några nya större privata aktieägare efter att registreringen av emissionsaktierna (BTAer…) registrerats den 29 jan 2021.

Det finns fyra nya privatpersoner på listan 29 jan 2021 som inte fanns på ägarlistan 31 dec 2019 och tre av dem fanns inte heller på ägarlistan 31 dec 2020 (!!). Två av dem har ägarandelar på 3.3 % och 3.4 % och två har båda ägarandelar på 0.6 %.

Hur går det för bolaget och privat aktieägare i framtiden? Det vet vi inte men Besser gissar att det inte går så bra varken för Oscar P eller aktieägarna. Åter är det den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet som kommer att visa sig i framtiden. Vi får väl se hur det går….

Hur agerar aktieägarna? 

Vi tar det en gång till. Den 31 dec 2020 var slutkursen för stamaktierna 0.298 kr och den 29 jan 2021 efter nyemissionen var aktiekursen 0.205 kr enligt Avanza. Det blir minus 31 % på mindre än en månad. Idag, den 3 mars 2021 så ligger aktiekursen på runt 0.189 kr. Det blir minus 36 % på drygt två månader.

För bara 2 veckor sen fanns det nästan 11.100 aktieägare på Avanza, och idag finns det 10.896 . Det betyder att cirka 150 aktieägare som tröttnat på Oscar P och sålt av hela sitt innehav. Besser gissar att de flesta har förlorat stort på ett önsketänkande som inte blev verklighet…..

Handel med Oscar P stamaktier.…

Oscar P har nu drygt 1.950.000.000 stamaktier (dvs nästan 2 miljarder aktier…) som kan handlas på börsen av alla aktieägare. Så hur ser den vanliga vardagshandeln ut med Oscar P aktier? Hur stora aktieaffärer gör vanliga  aktieägare i Oscar P?

Besser kollar upp hur aktiehandeln ser ut en vanlig vardag (den 3 mars 2021) runt lunchtid under 2 timmar mellan 11.00 till 13.00. Vi delar upp aktieaffärerna i 4 storlekar: 1) upp till 100 aktier(c:a 20 kr), 2) mellan 100 till 1.000 aktier (c:a 200 kr), 3) mellan 1.000 till 10.000 aktier (c:a 2.000 kr) och 4) över 10.000 aktier (över 2.000 kr).

Resultatet blev: 1) 11 affärer, några på 5,10 och 15 aktier, 2) 18 affärer, de flesta på 5-600 aktier, 3) 28 affärer, de flesta runt 2.000 aktier och 4) 38 affärer, mest 40 till 60.000 aktier. Totalt gjordes 95 aktieaffärer under de 2 timmarna, där mista affär var 5 aktier (< 1 kr), många runt 400 kr (2.000 aktier) och 10.000 kr (50.000 aktier). Största affären var 310.000 aktier (c:a 59.000 kr).

Inte alltför imponerande siffror. Flera affärer var daytrading med mellan 1.500 och 2.500 aktier. Där blir vinsten runt 2.000 st x 0.01 kr = 20 kr per affär. Man kan nog ifrågasätta lönsamheten i de aktieaffärerna…..

Lite Off Topic….

En av Bessers vänner köpte 10.000 aktier i Norwegian i slutet av 2020 där han hoppades på att göra ett aktieklipp. Besser har ingen koll på det bolaget men nu den 26 feb kom Norwegian ut med senaste kvartalsrapporten för Q4, 2020. Besser har tittat lite på den och nu blir det några fakta och reflektioner….

Omsättningen för Q4, 2020 minskade till 670 miljoner NOK jämfört med Q4, 2019 på 8.944 miljoner NOK. Det är en minskning av omsättningen med 92,5 %…..

Rörelseresultatet för Q4 blev minus 15.880 miljoner NOK varav nedskrivningar på 12.800 miljoner NOK. Det blir en förlust på rörelsen med drygt 3.000 miljoner NOK eller 3.5 gånger större än omsättningen under Q4, 2020……

Långfristiga räntebärande skulder i slutet av Q4 uppgick till 53.500 miljoner NOK, dvs 5.8 gånger större än omsättningen på 9.096 miljoner för helår 2020…….

Hur skall Norwegian betala de skulderna, och hur ser lönsamheten ut i framtiden?

Det blir hyfsat stora ränteutbetalningar och amorteringar framöver, oberoende av lånevillkor och räntesatser. Besser gissar att det blir många som får stå för de kostnaderna. Då spelar aktieköp till låga aktiekurser inte någon större roll. Det blir antagligen flera nyemissioner, mera statsbidrag och skuldnedskrivningar från diverse leverantörer. Kanske blir det till slut en konkurs, det vet vi inte än. Men som vanligt blir det mest aktieägarna som får stå för både risker och extra kapital…. Något att tänka på….

Besser rekommenderar att man undviker den här typen av ”aktieinvesteringar”….. 🙂

Slutsats

Det blev en längre utläggning om Oscar P, ett bolag som Besser i normala fall aldrig skulle bry sig om. Men när man väl börjar gräva lite djupare så kan man hitta många udda detaljer som tillsammans ger en realistisk helhetsbild av bolaget.

Den senaste nyemissionen (på 150 miljoner….) är inte den första och inte heller den sista. Det kommer att krävas mer kapital från aktieägarna för att betala för driften och behålla illusionen av Oscar P som ett framgångsrikt fastighetsbolag.

Aktier har inte bara ett possitivt eller osäkert värde, det finns även aktier med ett negativt värde där aktieägarna får betala för förmånen att äga aktier. Hur stort det negativa värdet blir per aktie får varje aktieägare bestämma själv. Det avgörs genom hur lång tid man äger aktierna och när man fått nog och säljer aktierna.

Det är ganska fantastiskt hur mycket som hänt med Oscar P på bara det senaste halvåret. För de flesta aktieägarna är det omöjligt att hänga med i svängarna. Här är också en anledning till att Besser inte fördjupar sig i driften eller analyserar resultat och balansräkningarna i enskilda bolag. Det finns så mycket annat som är både roligare och mer lönsamt att göra…. 🙂

Även för Oscar P blir rekommendationen att undvika aktieinvesteringar i just det här bolaget….. 🙂

Besser