Nu är det drygt 5 år sen jag gjorde en nystart med mina aktieinvesteringar. Jag började med ”aktieinvesteringar på riktigt” redan 2009 (innan dess så var det mest planlöst sparande och in köp av aktier, optioner och fonder….) men 2015 så rensade jag upp bland mina övriga finansiella tillgångar för att bara fokusera på aktieutdelningar som avkastning från mina aktieportföljer.

De som inspirerat mig mest är både Warren Buffett (WB) även om man inte kan kopiera honom (vi saknar alla hans kunskap, erfarenhet och kompetens…) och PH Börjesson (VD på Investmentbolaget Spiltan som har skrivit några böcker som gjorde att jag fick kunskap om WB´s principer) men också Claes Hemberg (fd sparekonom på Avanza som skrev en krönika som gjorde starkt intryck….)

Besser gillar också att läsa investeringsböcker gärna med anknytning till Warren Buffett eller mer klassiska böcker om aktier och investeringar. Det har blivit många recensioner av den typen av böcker i den här bloggen. Men även en enkel krönika kan ha stort värde… 🙂

Investera, Konsumera eller Spekulera

Den teoretiska, fundamentala och självklara grundtanken för aktieinvesteringar är att aktier representerar en finansiell resurs och att den resursen (dvs  aktier…..) kan generera en avkastning.

Att Investera är alltså att få en långsiktig och riskbegränsad avkastning (t.ex. aktieutdelningar…) från en finansiell resurs (t.ex kapital som investeras i aktier….)

Tyvärr är det många svenskar (de flesta….??) som tror att finansiella resurser (kapital, pengar….) bara kan användas till att konsumera (köpa fler prylar…). Det är den stora skillnaden mellan att Konsumera och att Investera….

Det finns också många svenskar som tror att man genom att köpa aktier får en snabb värdeökning och enkla reavinster. Det är den stora skillnaden mellan att Spekulera och att Investera…

Sen finns det också två andra teoretiska möjligheter med finansiella resurser (dvs kapital, pengar…). Dels kan man Distribuera (dvs ge bort kapital som lån eller gåva….) eller Destruera (dvs förstöra kapital eller pengar….) sitt kapital.

Besser rekommenderar att man är försiktig med det förra men aldrig sysslar med det senare…. 🙂

De rikas hemlighet…

Den krönika som Claes Hemberg skrev om redan i november 2015 var just ”De rikas hemlighet”. Den visar ganska tydligt att även vanliga svenskar som sparar i en aktieportfölj, och som är normalt sparsamma och har en välskött privatekonomi, också kan få regelbundna och relativt riskfria intäkter från sina aktier.

Jag har kopierat Claes text rakt av i några av mina blogginlägg, senast var det för drygt två år sen (01 dec 2018). Det inlägget  kan läsas om igen och och rekommenderas varmt av Besser. Läs & Lär som Besser brukar säga…. 🙂

Just den kunskap och erfarenhet som man får genom att läsa bra, och gärna också klassiska, investeringsböcker ger några av de viktigaste grunderna för framgångsrika aktieinvesteringar. Ganska självklart tycker Besser. Det fantastiska är att de flesta andra aktiesparare och aktiespekulerare i stället köper aktier på önsketänkande, förhoppningar, spekulation, rykten och tyckanden, som mest är baserad på det som skrivs i annonser, i bloggar och på sociala media. Trist för dem, säger Besser….

Disclosure: Besser skriver aldrig rekommendationer för enskilda bolag och skulle aldrig komma på tanken att skriva säljande text om något förhoppningsbolag med önsketänkande om värdeökning eller reavinster. Däremot blir det ibland kritiska analyser av den typen av bolag, mest som varning för bloggens följare och läsare.

Utdelningsinvesterare…

Bessser är alltså en ganska ovanlig typ av aktieinvesterare, nämligen en ren  utdelningsinvesterare som bara kör Buy&Hold. Jag bryr mig inte om värdestegring eller reavinster och jag säljer aldrig några aktier. Enklast skulle man kunna säga att ”jag sparar på bra aktier”, svårare än så är det inte…. 🙂

Det är inte speciellt spännande och det tar lite längre tid att få avkastning från sina aktier som utdelningsinvesterare, men resultatet blir både riskbegränsat och med avkastning och värde som ökar över tiden. Vilket visas av  just Track Reckord.

Vanliga aktieägare…

Jag gissar att ”vanliga aktieägare” fördelar sig 75 / 20 / 5 där 75 % vill få avkastning med ”värdeökning” (helst snabb och stor….??), 20 % vill få avkastning med ”reavinster” (många smarta affärer….??) och bara 5 % vill få avkastning med ”utdelningar” (långsamt, trist och tråkigt….??). De som läser den här bloggen har antagligen en lite annan profil än just ”alla andra vanliga aktiesparare”… 🙂

Track Record….

Hur har det gått de här senaste 5 åren sen 2015? Det har gått hyfsat bra. Delvis beroende av att det fanns ett ”substantiellt kapital” (efter att jag 2014 sålt alla finansiella placeringar, dvs noterade aktier, onoterade aktier, fonder, optioner mm.) som har använts under de här fem åren. Det finns fortfarande ett ”aktivt kapital” kvar som jag kan använda till regelbundna investeringar (några inköp varje kvartal) och oregelbundna investeringar (när jag tycker att det blir tillfälle att bra bolag blir billiga).

En anledning till att Besser nu redovisar sitt Track Record är att någon bloggläsare (bara en vad jag vet…) har tvivlat på att Besser gör några aktieinvesteringar över huvud taget. Det har blivit några kommentarer om ”mycket snack och lite verkstad”, så nu blir det en redovisning för resultaten för de senaste 5 åren.

Det är bara tre delar av mitt Track Record som jag tycker är är intressanta; Investeringar, Avkastning och Skatter (!!), som jag redovisar i absoluta och relativa värden. ”Enskilda värden är inte intressanta eller viktiga, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga… 🙂

Investeringar…

När det gäller investeringar och aktier så är inte enskilda bolag och aktier speciellt intressant. Vilka aktier och vilka inköp är inte så viktigt, det är alla ”stora, stabila och lönsamma bolag, som också har starka balansräkningar och långsiktiga huvudägare”. Alla bolag ligger på OMXS LC. Här kommer de första 5 åren från 2016. (År 2015 räknas inte även om det blev några få inköp även då…)

Track Record för investeringar har tre delar som är viktiga, antal inköp under året, antal bolag och antal inköpta aktier.

År 2016 gjorde jag 4 inköp i 4 bolag med totalt 1.900 aktier. En ganska försiktig inledning med bara få inköp. År 2017 blev det 13 inköp i 5 bolag med totalt 3.050 aktier. En ökad aktivitet med lite fler aktier. År 2018 gjordes 20 inköp i 7 bolag av totalt 7.450 aktier. Åter en bra ökning av antalet aktier. År 2019 blev det 27 inköp i 8 bolag med totalt 6.250 aktier. Det blev en stabilisering av både inköp, bolag och aktier. Förra året 2020 med ”Coronadippen” blev det igen lite extra med 48 inköp i 16 bolag och totalt 16.075 aktier. Det blev en ordentlig ökning när det gäller både inköp, bolag och aktier under 2020, främst pga ”Coronadippen”.

Jag räknar med att ligga på en mer stabiliserad investeringsnivå med runt 30 inköp av cirka 6.000 nya aktier per år för de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Avkastning…

Det viktigaste med aktieinvesteringar är just avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på avkastningen som  blir avgörande…

Jag har bara 5 krav på avkastningen från mina aktier. Avkastningen skall vara….: Realiserad (utbetald på konto…), Regelbunden (utbetald varje år..), Riskbegränsad (relativt stabil över åren…), Passiv (inga egna beslut eller aktiviteter…) och Lågbeskattad (lägre skatt än normala 30 % i kapitalskatt…).

(Om vi ser till motsatserna så blir den avkastningen på aktier…. Fiktiv (framtida värdeökning…), Oregelbunden (spontan handel med aktier…), Högrisk (enstaka förhoppningsbolag…), Aktiv (många egna beslut och köp/säljorder…) och Högbeskattad (om man har ”otur” på sitt ISK konto…))

Track Record för avkastningen räknas både på realiserad avkastning (utdelningar…) under året och det värdet i relation till totalt aktievärde i början av året.

År 2016 blev utdelningarna 5.800 kr (7.0 %), en helt OK början. År 2017 blev det 16 tkr (7.7 %), ett något bättre resultat, År 2018 blev det 63 tkr (11.7 %), ett bättre resultat delvis pga större inköp i början av året som också gav utdelningar samma år. År 2019 blev utdelningarna 85 tkr (7.0 %), ett mer normalt resultat. Förra året 2020 blev resultatet bara 36 tkr (1.5 %), mest som ett resultat av lägre och slopade utdelningar pga Corona. (Alla relativa värden blir lite väl stora pga att jag även köper aktier under Q1 och Q2 som då ger utdelningar under inköpsåret….)

Jag räknar med att utdelningarna kommer tillbaka till mer normal nivåer och att min absoluta avkastning kommer att öka ordentligt under de närmaste åren. Redan 2021 blir det ett mycket bättre år. Vi får se hur det går…

Skatter…

Skatter är (som ni vet….??) ett av Bessers specialintressen. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto i SEB och just skatten på ISK konton kan variera kraftigt, främst beroende på ”relativ avkastning”.

ISK-skatten är en ren schablonskatt baseras på ett beräknat kapitalunderlag, och är oberoende av realiserad avkastning, dvs reavinster eller aktieutdelningar. (För avkastning i form av fiktiv  värdeökning så ökar däremot kapitalunderlaget och därmed även skatten, Något att tänka på….)

Besser får bara (realiserad…) avkastning i form av ”skattefria” aktieutdelningar, men kapitalunderlaget ökar för varje år och därmed också den ISK skatt som skall betalas in vid deklarationen året efter att man fått avkastning. (Observera att ISK skatten inte är en källskatt…!!) Det som då blir intressant är hur stor skatten är relativt avkastningen (utdelningarna...). Helst bör skatten ligga en bra bit under 30 % som är den vanliga skattenivån för ”inkomst av kapital”.

Track Record för skatten på mina aktieinvesteringar räknas som inbetald ISK skatt i relation till realiserad avkastning under året.

År 2016 var skatten 8.9 %, år 2017 var den 9.4 %, år 2018 var den 8.3 %, år 2019 var den 9.3 % och år 2020 blev skatten 28.9 %. Det vi ser är att skatten under normala år ligger under 10 % men att minskade aktieutdelningar under 2020 gjorde att skatten ökade ordentligt.

Jag räknar med att den relativa skatten kommer tillbaka till nivåer runt 10 % under de närmaste åren. Vi får se hur det går…

Att bygga en aktieportfölj…

Det tar lång tid att bygga en aktieportfölj med inriktning mot utdelningar. För Besser har det gått lite snabbare när jag redan från början (2015) hade ett ordentligt investeringskapital (aktivt kapital…) att använda. Men det behövs ändå påfyllning med regelbundet sparande (passivt kapital…) varje månad för att det skall finnas nytt investeringskapital även i framtiden.

Det är just den planeringen som är en avgörande faktor för att kunna bygga en långsiktig aktieportfölj. Det som är så tråkigt är att de flesta andra värdebloggare som skriver om aktier och investeringar mest fokuserar på reavinster och potentiell värdeökning. Den typen av (förhoppnings…) aktier ger normalt inga utdelningar alls, de är ganska sällan lönsamma och är i förvånansvärt många fall rena aktiebedrägerier redan från början. Ett gott råd från Besser, köp inte den typen av aktier…..

Eller som Besser också brukar säga, ”Investigate before you invest”. Det gäller inte bara enskilda aktier utan ännu mer hur man redan från början planerar och lägger upp sina aktieinvesteringar. Ni vet vad Besser rekommenderar…. 🙂

Riskbegränsning…

Avkastning på aktieinvesteringar måste alltid vara riskbegränsad annars är det inte fråga om investeringar som Besser skrivit om tidigare. Självklart kan man göra ”inköp av aktier”, ”spekulera i aktier” eller ”spara med aktier” helt utan riskbegränsningar, men Besser kör bara med investeringar i aktier och därmed alltid med riskbegränsning.

Det betyder inte att det inte finns några risker alls. Självklart finns det alltid risker med aktier (och i livet i övrigt… 🙂 ) men det gäller att förstå och känna till de risker som finns för att kunna göra en planerad och strukturerad analys, för att därmed begränsa de risker som kan uppträda.

För Besser (och alla andra ”utdelningsinvesterare”.…) var ”Coronautdelningarna 2020” en oväntad risk som gav en sämre avkastning än väntat. Men det är ingen katastrof. Alla aktier finns kvar i aktieportföljen och under de kommande åren kommer utdelningarna att återgå till att bli mer normala igen.

För ”värdeökningsinvesterare” och ”reavinstinvesterare” så brukar framtiden och riskbegränsningar mest vara en fråga om ”omdisponeringar”. För ”utdelningsinvesterare” är ”expansion” en enklare väg att riskbegränsa genom att fortsätta köpa fler aktier i bra bolag till aktieportföljen även under 2021. Det som behövs är ”flera nya aktier i flera nya bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen.

Slutsats

Besser har redan hunnit en bit på väg med sina utdelningsinvesteringar vilket visas av mitt Track Record. Om nu någon trodde något annat. Hur det går framöver vet vi inte men Besser gissar dock att det fortsätter hyfsat bra. Vi får väl se hur det går…

Fem år är inte en lång tid, men det ger ändå vissa indikationer på den fortsatta utvecklingen. ”De enskilda siffrorna är inte intressanta, men trenden är tydlig” som Besser brukar säga…. 🙂

Det här visar också på hur viktigt det är att dokumentera alla delar av aktier och investeringar. ”Om man inte vet vad som hänt tidigare så blir det svårare att bedöma vad som kan hända i framtiden” som Besser också brukar säga…. J

Att öka avkastning och riskbegränsning genom ”omdisponeringar” är inte en optimal strategi enligt Besser. Då är det bättre att ”expandera” genom att köpa ”fler aktier i flera bolag” som både minskar riskerna och ökar avkastningen, säger Besser som avslutning…. 🙂

Besser önskar alla bloggens läsare en Glad Påsk med många fina ägg. Det blir som vanligt ett nytt inlägg om två veckor med flera kloka tankar och goda råd…. 🙂

Besser