Besser har hållit på ganska länge som bloggare och det har blivit många kloka ord och goda råd under årens lopp. Kanske mest som långrandiga föreläsningar från en Besserwisser…. 🙂

Nu råkade jag hitta en kommentar jag gjorde redan 30 juni 2013 på ett inlägg av ”Aktieingenjören” där han diskuterade hur man värderar aktier, eller kanske mer om man själv måste värdera aktier eller om man kan ”ta rygg” på någon annan som gör bättre bolagsvärderingar än vad man själv har kompetens att göra.

Det första som slår mig är att både Besser och Aktieingenjören fortfarande hänger med i bloggsfären våren 2021. Allt som kan sägas om aktier och investeringar borde redan ha sagts många gånger om. Men  antagligen har det kommit några nya bloggläsare som också kan behöva mer kunskap, erfarenhet och nya infallsvinklar…. J

Värdering av Bolag och Aktier….

Besser argumenterade redan då att man inte behöver veta allt själv (om t.ex. Bolag och Aktier…) om man bara vet vilka andra som har bättre kunskap och erfarenhet i ämnet.

Den stora haken med ovanstående resonemang (inser jag numera….) är att man också måste veta att det finns både kompetens och integritet hos de (den…) personer som man skall ta rygg på. Och den kunskapen (och erfarenheten…) att bedöma andra människor inte är helt självklar. Det krävs, bland mycket annat, livserfarenhet för att klara av det….

Kan man lita på info…??

Det finns så många oärliga, oetiska, oseriösa och även rent kriminella bolag med avancerade aktiebedrägerier på den svenska aktiemarknaden att man måste var otroligt försiktig. Det är lätt att förlora hela eller delar av sitt investeringskapital om man litar på fel informationen från fel personer och investerar i fel aktier i fel bolag.

Det finns gott om information som man skall vara extra kritisk mot och aldrig lita på när det gäller ”bolag och aktier”. Man skall helt enkelt inte ens fundera på att köpa just de aktierna. Här kommer några fall där man aldrig skall investera i ”enskilda bolag och aktier”…

Lita aldrig på ”intelligenta och smarta aktiebloggare”….  Det är oftast oetiska bloggare på oseriösa bloggforum som kommer med tips och rykten om små okända förhoppningsbolag eller fantastiska onoterade bolag som snart skall börsnoteras. Det är mest bara vanlig ”pump & dump” där några oärliga aktiebloggare försöker höja aktiekursen så att de själva kan sälja med vinst.

Lita aldrig på på ”stora annonser om fantastiska bolag”…. Alla annonser är nästan alltid rena aktiebedrägerier redan från början där bolagets grundare vill lura till sig mer kapital med allt fler återkommande nyemissioner. Måste man annonsera efter mer kapital från okända privatpersoner så är det antagligen något fel på bolaget. I verkligheten blir det sen aldrig någon verksamhet och det blir heller aldrig någon börsnotering. Resultatet blir bara många fler grundlurade småsparare och aktieägare som får betala in allt mer av sitt eget sparkapital till ledningens löner och styrelsens arvoden.

Lita aldrig på ”smarta aktieinvesterare i sociala media”… Samma sak här, aktietips och rykten från oärliga och oetiska ”influencers”  som försöker lura giriga och oerfarna småsparare att ”jump the bandwagon”.  Men hypade småbolag som diskuteras i sociala media är mest oärliga aktiebedrägerier med några få vinnare. Det är i grunden samma ”pump & dump” som alla andra aktietips om okända förhoppningsbolag som det aldrig blir något med i verkligheten.

Kommentarten….

Så här skrev Besser redan den 30 juni 2013 i kommentaren till Aktieingenjörens blogginlägg…..

”Om jag skall kommentera mina tankar kring aktieurval så går de ungefär så här…

1) Det självklara: “Det är bättre att investera i stora, lönsamma och välskötta bolag än i små, olönsamma och misskötta bolag”

2) Stora bolag finns på LC och MC. Lönsamma bolag har ALLTID ett positivt resultat. Välskötta bolag har hög soliditet, låg skuldsättning och ALDRIG någon goodwill i sin balansräkning.

3) Det viktigaste i ett bolag är vilka som äger, styr och driver bolaget. Fysiska, långsiktiga och kompetenta ägare är alltid bäst. (Kontinuitet och erfarenhet kan inte ersättas om man är en långsiktig investerare.)

Det är naturligtvis stor skillnad på kusinerna Wallenberg (Investor) och kusinerna Söderberg (Ratos) men både de och Fredrik (Lundbergs) och Christina (Kinnevik) är kloka och kompetenta huvudägare till bra och välskötta bolag.

Som jag sagt tidigare, “Det är ganska fantastiskt att jag som privatinvesterare får vara med på en “free ride” när duktiga företagsledningar ökar värdet på mina aktier.”

Några kommentarer till kommentaren…

Nu är det 15 april 2021 och det är nästan åtta år sen jag skrev texten ovan. Jag tycker den håller än idag…. 🙂

Besser litar mer på personer från kända ägarfamiljer, även om många arvtagare i de senare generationerna inte tillhör de vassaste knivarna i lådan. Det spelar ingen roll, för då rekryterar huvudägarfamiljen kompetenta personer för att styra och leda familjebolaget när man själv inte klarar av eller inte har tid att göra det själv.

Som huvudägare i familjebolag vill man fortfarande att bolaget utvecklas långsiktigt positivt, även om man inte kan eller vill leda verksamheten som VD eller styrelseordförande.

Typexempel här är fortfarande Investor (familjen Wallenberg) och Ratos (familjen Söderberg) som båda nu har rekryterat kompetenta och kloka VD:ar och styrelser som inte tillhör ägarfamiljen.

Bolag man också skall undvika är de som i huvudsak ägs av riskkapitalbolag och utländska aktiefonder. Den typen av aktieägare är bara kortsiktiga och tar inget verkligt ansvar för bolaget.

Riskkapitalbolag vill mest krama ut de kortsiktiga vinsterna och lämnar sen bolaget som ett tomt och innehållslöst skal där framtiden blir dyster för både bolagets verksamhet och övriga aktieägare.

Utländska aktiefonder har ingen långsiktig relation till bolaget och tar heller inget ansvar för bolaget. De säljer av alla aktier så snart det blir problem, oberoende av varför eller vilken typ av problem det är.

Om man själv är en långsiktig aktieinvesterare så är det självklart bäst att investera i bolag där huvudägarna också är långsiktiga i sitt aktieägande. Då tänker ägarna mer på bolagets framtida utveckling och värdeökning än att få några enkla och snabba reavinster. Blir det problem med verksamheten så tar man sitt ansvar och fixar till de problemen. Något att fundera över…

Börsutvecklingen…!!

Som ni vet (??) håller Besser också extra koll på börsutvecklingen. Det gäller speciellt för OMXSPI som just är ett rent Price Index (dvs bara aktiekurserna räknas…) och ett index som räknas på hela Stockholmsbörsen (dvs alla bolag på OMXS…).

(OMXSPI har som index ingen som helst relation varken till underliggande bolags värde eller avkastningen (dvs value…), det är bara marknadens aktiekurser som räknas (dvs price…). Därmed blir OMXSPI (jämfört med många andra index…) också bästa index för just marknadens (dvs börsens….) utveckling.)

De senaste åren har både OMXS och övriga globala aktiebörser bara gått uppåt och det blir hela tiden nya börsrekord (dvs ATH, All Time High…..) . Hur högt kan börsen gå? Det vet vi inte men någon gång kommer en börsdipp. Vi vet inte när den kommer och inte heller hur djup den blir….

Däremot vet vi hur börsen gått tidigare. Botten för den nuvarande börscykeln var för drygt 12 år (!!) sen, med OMXS på 176.54 den 17 november 2008. Sen dess har börsen i princip bara gått uppåt år efter år.

Det vi också vet är att börsuppgången alltid går snabbare i slutet av börscykeln, men vi vet fortfarande inte hur lång varje börscykeln kommer att bli eller när det vänder neråt igen.

Besser kollar bara på index för börsdagens stängningskurs (dvs EOD, End Of Day…). Här kommer lite data och info om börsen med OMXSPI, EOD och ATH för de senaste två åren, från 1 juli 2019 och fram till 15 april 2021. Det blir en detaljerad koll på börsens utveckling under cirka 22 månader….

De senaste 22 månaderna….

Första juli 2019 startar OMXSPI på 620.82 men börsen går neråt och den 14 augusti ligger börsen på 580.05 och den 3 oktober på 602.23. (Den 30 augusti gick börsen över 600 den gången.) Volatiliteten fortsätter under hösten men sen tar börsen riktig fart.

Det blir 2 nya ATH i sept, 12 ATH i okt, 3 ATH i nov och 10 ATH i dec, totalt blir det 27 ATH under sista halvåret 2019.

År 2019 slutar börsen den 30 december på 680.81, en uppgång med 9.7 % och 27 nya ATH på bara sex månader. Från botten den 14 augusti så blir det en uppgång med 17.4 % på 4.5 månader. Ganska fantastiskt tycker Besser….

År 2020 startar 2 januari med OMXS på 693.56, ett nytt ATH redan första dagen (!!). Sen fortsatte börsen med nya ATH den 16 jan, 17 jan (över 700 för första gången) och den 20 jan, totalt 4 ATH i januari. Det blev ytterligare 7 ATH under februari med högsta värde på 732.67 den 19 februari. Sen börjar en snabb men tillfällig börsnedgång med ”Coronadippen” som når lokal botten på 478.95 den 23 mars. En nedgång med 35 % på bara en månad.

Men det blev en relativt snabb uppgång och redan den 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH kom den 6 okt med 735.21 och oktober fortsatte med ytterligare 5 nya ATH. Under november och december så blev det 7 respektive 3 ATH och 2020 slutade på 768.38 den 30 december. Det blev totalt 27 nya, på varandra följande, ATH under 2020 (!!) trots en ”börsdipp” på 35 %. Börsuppgången under helåret blev dock ”bara” 9.7 %. Börsutvecklingen för hela 2020 blir ganska lik utvecklingen för andra halvåret 2019 trots en nedgång på 35% i början av året. Ganska fantastiskt…

Även år 2021 startar med nytt ATH på 775.29 (4 jan) redan första börsdagen (igen…!!). Det blev totalt 8 ATH under januari. (med OMXSPI över 800 för första gången den 20 januari). Under februari och mars blir det 5 respektive 10 nya ATH. Redan fredag den 9 april går börsen över 900 och fram till 15 april blir det 7 ATH för april. Börsen slutar på 907.83 torsdagen den 15 april 2021. Det blir en uppgång med drygt 18 % och 30 nya ATH på 3.5 månader.

På knappt 22 månader, sen första juli 2019, så har vi haft 84 nya ATH och börsen gått upp 46 %, varav 18 % under 3.5 månader sen första januari 2021. Ganska fantastiskt tycker Besser igen….. 🙂

Två lokala börsuppgångar….

Om vi ser på de två senaste uppgångarna så  får vi följande siffror. ”2020 uppgången” gick upp 26 %6 månader och ”2021 uppgången” har hitintills gått upp 28 %8 månader. Det måste betecknas som en extrem volatilitet på börsen, och är ganska fantastiska siffror …..

Hållbart…?

Är den här uppgången hållbar? Antagligen inte, men vi vet fortfarande inte när nästa nedgång kommer. Det kan bli någon gång i år 2021 (typ mars 2020…) eller det kan bli om flera år (typ hösten 2024…). Det vi dock vet är att det blir en börsnedgång, men vi vet inte hur stor den blir. Kanske blir den ”mindre” (typ 35 % i mars 2020…) eller kanske blir den ”större” (typ ”riktigt stor”….).

Det vi vet (!!) är att de senaste 30 årens tre ”större börsdippar” var på 51 % (okt 1992), 69 % (nov 2002) och 59 % (nov 2008). Besser räknar med att nästa ”riktiga börsnedgång” blir både snabb och stor. Gissningsvis tar det mindre tid än ett år och den blir åter en bit över 50 %.

Vi vet inte vad som händer i framtiden och vi kan inte (som enskilda aktieägare…) styra börsen så vi kan bara passivt se på hur börsen utvecklas. Bäst är att vara mentalt förberedd även för stora och okända förändringar framöver, både uppåt och neråt. Då slipper man handla i panik och kan förhoppningsvis ta rätt beslut vid varje tillfälle. 

En ”gammal börssanning” är att aktiekursen för ”stora, stabila och lönsamma bolag” är till 90 % beroende av börsutvecklingen och bara till 10 % beroende av företagsspecifika händelser. Något att också tänka på för långsiktiga aktieinvesterare….

Slutsats…

När det gäller långsiktiga aktieinvesteringar så är det bättre att investera i stora, stabila och lönsamma bolag, tycker Besser…. 🙂

När det gäller urval av bolag så är huvudägare med långsiktighet och integritet två av de viktigaste urvalskriteria. Då blir både styrelse och företagsledning valda på långsiktig kompetens och drivkraft även om de inte själva tillhör ägarfamiljen.

Det är alltid marknaden (börsen…) som bestämmer priset (aktiekursen…) på aktier, men marknaden avgör inte värdet på underliggande bolag. När börsutvecklingen blir volatil och ger stora kursvariationer så behåller stabila och lönsamma bolag fortfarande sitt långsiktiga värde.

Då kan det vara lämpligt att ha ett extra investeringskapital redo för inköp av flera aktier när ”bra bolag blir billiga”. Något att fundera över tycker Besser som avslutning…. 🙂

Besser