Det här inlägget är ett ”jubileumsinlägg”.  Japp, nu är det faktiskt 10 år sen Besser började blogga om ekonomi och investeringar. Ganska fantastiskt tycker Besser själv…. 🙂

År 2009 var det år då Besser under hösten slutade jobba heltid och blev ekonomiskt oberoende (tack vare ett extremt bra ”Golden Handshake”…). Men jag ville ändå göra något på dagarna så jag började med några mindre konsultjobb inom finansbranschen. Jag har alltid haft ett intresse av ”finansiella investeringar” (men inte av enskilda bolag och aktier….) och under åren med konsultjobb blev det både ny kunskap och nya erfarenheter. På våren 2011 fanns det också tid att börja blogga om investeringar och dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter från finansbranschen. Det första blogginlägget publicerades alltså i april 2011…..

Bloggen….

Om vi börjar med själva bloggen, så kan man se hur den redan från början var beskriven på besser1.wordpress.com .

Så här står det om Besser under rubriken About me: ”Bloggar om investeringar och ekonomi, men med en lite annorlunda vinkling. Fundamentala begrepp och praktiska råd blandas på vägen mot större utdelningar och bättre privatekonomi.”

Besser är som ni vet mycket för ”Basics” men också för lite mer ”udda och detaljerad investeringsinfo” som man inte kan hitta i vanliga media eller i andra bloggar. Det blir research och djupanalyser av främst skatter men även mer allmänt om aktier och aktieinvesteringar.

Eller som Besser själv uttryckte det i en bloggkommentar… ”Det blir blandat både grundkurs och överkurs i inläggen…. ”

Det första inlägget…

Bessers första inlägg kom alltså redan i april 2011 och sen dess har det blivit drygt 250 andra inlägg (mest längre ”föreläsningar” typ Besserwisser… 🙂 ) som publiceras varannan vecka, vanligen fredag morgon.

Så hur har det gått?

Om man i praktiken verkligen vill se hur man lyckats med t.ex. bloggar (eller aktieinvesteringar…..) så är det bara att gå tillbaka till sitt track record. Då kan man lätt kontrollera om det man då skrev (eller gjorde….) fortfarande håller än i dag.

Här kommer hela mitt första inlägg från april 2011…..

”En blogg om investeringar, ekonomi och livet…… tankar, filosofi och lite psykologi.”

”Om mig…..

Varför börjar jag blogga om investeringar?  Min främsta inspiration är ”svenskmillionaire” som jag började läsa i mitten av 2009, helt av en slump. Jag tycker att han är bra och håller med om det mesta han skriver. Men jag har kanske en lite annan synvinkel, och jag har också andra kunskaper och erfarenheter som jag kan dela med mig.

Jag har en liknande bakgrund som ”svenskmillionaire”. Ingen i min familj hade några aktier, man arbetade, sparade i banken och kämpade på hela livet. Mina föräldrar var försiktiga med pengar och tog inga risker. Både morfar och farfar hade egna företag, men de var inga större framgångar. Båda hade också stark motvilja till aktieinvesteringar på börsen med sina egna minnen sen aktiekraschen 1929, och det smittade av sig på mina föräldrar. De var mycket försiktiga med pengar. Man sparade sina pengar på bankkonto i banken för framtida behov.

Jag har alltid varit intresserad av investeringar, och jag hade lite aktier under min studietid, men sålde av allt när vi köpte vår första bostad. Under hela min yrkesverksamma tid så har det inte funnits tid och möjlighet att på allvar sköta en aktieportfölj. Självklart har jag under åren köpt både fonder, bostad, optionsprogram, pensionssparande och allt annat, men någon genomtänkt investeringsstrategi har det inte varit. Och man skall inte heller underskatta de skatteregler som tidigare försvårade aktieinvesteringar som en orsak till min passivitet.

Nu har jag äntligen fått möjlighet att både läsa på mera och att investera mer strukturerat. Jag har alltid hållit kontakten med finansbranschen och under åren utvecklat mitt intresse för investeringar. Jag gillar Warren Buffett och försöker vara långsiktig.

Jag har börjat bygga en “OMXS portfölj” av samma typ som “svenskmillionaire” och har väl startat samtidigt och lagt in samma typ av kapital. Även jag nådde 500.000.- vid årsskiftet 2010/2011. Det har tagit 2,5 år att nå den siffran och jag räknar med att jag kan hålla samma takt i framtiden, dvs att portföljen ökar med 100.000.- per halvår fram till Q1, 2013.

Jag kommer att dela med mig av mina tankar och filosofi om investeringar, och lite om psykologiska knep för att kunna fullfölja sina idéer fullt ut.

Den här bloggen skriver jag mest för min egen skull, och jag prioriterar kvalitet över kvantitet när det gäller bloggens läsare. Du som har vettiga synpunkter och kommentarer är alltid välkommen.  

Så än en gång, tack till ”svenskmillionaire” för din inspiration, dina kunskaper och de erfarenheter som du delar med dig.

Besser”

Några kommentarer….

Sett så här i backspegeln nu 10 år senare blir det några enkla kommentarer till inlägget.

 För det första så har jag idag också fått tio år med mer kunskap och mer erfarenheter. Jag är nog en bättre och kunnigare investerare idag än jag var 2011….. 🙂

För det andra så har jag gjort flera tabbar under de här åren som har lärt mig den hårda vägen med egna erfarenheter av hur man inte bör tänka och agera när det gäller aktier och investeringar.

Men det blev inga katastrofer, jag har fortfarande en (mycket…..) bra privatekonomi och tre hyfsat stora och framgångsrika aktieportföljer. Mer om det senare….

Min egen bakgrund framgår ganska klart. Trots en bra privatekonomi så var jag inte en erfaren aktieinvesterare när jag började blogga. Mina ”strukturerade” aktieinvesteringar började på hösten 2009 och på våren 2011 var jag fortfarande bara en nybörjare som mest försökte klara av både teori och praktik när det gällde aktier och investeringar.

Mina tabbar…

Mina tabbar under de här tio åren är egentligen bara en enda stor tabbe. Det stora misstaget var att inte behålla mina aktier och hela tiden vara kvar på börsen och aktiemarknaden. Eller som Spiltans VD PH Börjesson uttrycker det…. ”Den största risken med aktier är att inte äga några”

Jag missade också den gamla sanningen att ”man kan aldrig förutsäga börsutvecklingen och börscykler” Någon gång på våren 2014 trodde jag att det var dags för en börsnedgång och sålde av alla mina aktier och aktierelaterade fonder och optioner. Det blev ett väl tilltaget investeringskapital men jag ägde inga aktier och var därmed inte med i aktie och börsutvecklingen under drygt ett år.

Det positiva var att jag också sålde av ett antal dyra och dåliga ”aktiva aktiefonder” som i verkligheten bara var dolda indexfonder med höga avgifter. Tyvärr sålde jag även många aktier i ett mindre bolag som jag haft sen länge, och som 2018 blev en riktig kursraket. Men jag klagar inte, jag fick bra betalt redan då till mitt nya investeringskapital.

Jag började så sakta att åter investera på börsen igen under hösten 2015, och jag fortsätter numera att regelbundet (varje kvartal….) investera i allt fler aktier i mina nuvarande tre aktieportföljer.

Det jag lärt mig de hårda vägen kan också uttryckas som…. ”Time in the market beats Timing the market” ….. som bl.a. Kenneth Fisher (ordf. i Fisher Investments) har uttryckt det.

svenskmillionaire…..??

Vad hände med svenskmillionaire? Ja, han klarade inte av att hålla i sin egen strategi. Redan senvåren 2011 vid en tillfällig börsdipp, började han bli osäker på tankar och handlingar. Det blev flera oseriösa försök att ta tillbaka kurs- och reaförlusterna genom köp av nya förhoppningsbolag som skulle ge stora och snabba reavinster. Det gick inte alls och det blev bara en negativ spiral ner mot botten. Det blev inga fler inlägg av ”svenskmillionaire” efter maj 2011……

(De sista inläggen från ”svenskmilionaire” våren 2011 kan läsas  här )

Så här beskrev en annan bloggare (långsiktiginvestering.se) orsakerna till svenskmilionaires nedgång….

”Girighet…. Han ville att det skulle gå fortare fast han innerst inne visst att det tar tid. Han började köp fler aktier med högre risk som “kryddor” som “komplement” till de stabila bolagen.

Rädsla… Hans rädsla tog sig till utryck i form av sömnlösa nätter, ångest och fick som resultat tillsammans med girighet förhastade och ogenomtänkta köp- och säljbeslut och ännu mer ångest.

Tvivel…. Han ifrågasatte ofta sitt eget agerande och huruvida det är rätt eller inte. Han litade inte heller på sin egna kompetens som investerare utan följde i mångt och mycket andra bloggare.”

Kan man lära sig något…?

Vill man gå lite djupare och bättre förstå utvecklingen för ”svenskmillionaire” så läs de tre sista inläggen i bloggen från våren 2011 ovan. Det är mycket lärorikt….

Det som jag själv tycker passar in här är några ord från Morgan Housel (som jag skrivit om tidigare…)

” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”

Det var inget fel på svenskmilionaires intelligens, kunskap eller kompetens. Det som gjorde att han misslyckades med sina investeringar var rent psykologiska orsaker, precis det som Morgan Housel beskriver ovan.

Ett mycket vanligt problem med just aktieinvesteringar är att (yngre och oerfarna…) personer med hög intelligens och stor finansanalytisk kompetens ofta underskattar psykologiska fällor och fallgropar.

Eller som Besser brukar uttrycka det ”Den stora skillnaden mellan teoretiskt önsketänkande och praktisk verklighet”…. 🙂

 Det vi också kan lära oss här är att alla aktieinvesterare kan göra misstag men det gäller bara att de inte blir för stora eller för många…..

Skillnaden….

Skillnaden mellan Besser och svenskmillionaire var att Besser inte försökte kompensera ett dåligt beslut med flera nya misstag. Besser hade lite mer tålamod med sina egna beslut och analyserade också vad som hänt med aktiemarknaden. Den analysen visade ganska tydligt att jag hade haft fel när det gällde ”Timing the market”.

 Som tur hade jag även en ”plan B” om det inte blev någon börsnedgång.

När börsen fortfarande inte gått ner till sommaren 2015 så var det bara att börja om från början igen. Det blev mer regelbundna inköp av ”stora, stabila och lönsamma” bolag som alla låg på OMXS Large Cap. Det har sen fortsatt under åren framåt och jag har fortfarande en bra bit kvar av det investeringskapital som skapades 2014.

Sen dess har det blivit en ren ”Buy & Hold” (dvs ”Time in the market”…. jag har inte sålt några aktier sen våren 2014) och alla min aktier ligger också på OMXS LC. Jag har idag inte heller några andra aktiefonder, aktieoptioner eller onoterade aktier. (Men självklart ligger det mesta av mitt pensionssparande och mina pensionsfonder i aktiefonder som hanteras olika pensionsbolag….)

Min stora tabbe var ingen katastrof, men visst har jag förlorat stort (värdemässigt….) på att inte behålla (speciellt några….) av mina aktier från 2014.

Men det spelar ingen större roll, jag har idag en stabil plattform (tre påbörjade aktieportföljer….) och ”Det är bättre att positivt planera för framtiden än att negativt haka upp sig på det som kunde ha varit”. (Ytterligare några kloka ord av Besser….. 🙂 )

Slutsats

Det har nu gått 10 år sen Besser började den här bloggen och något har jag väl lärt mig under resans gång. Här kommer som vanligt flera goda råd och kloka ord….. 🙂

Är det något man skall komma ihåg och lära sig av ovanstående så är det två grundläggande råd. De är ”Den största risken med aktier är att inte äga några” och ”Time in the market beats Timing the market”.

Det gäller att börja med aktiesparande så tidigt som möjligt och sedan fortsätta investera i allt fler bolag med fler aktier i varje bolag under årens lopp. Svårare är det inte…. 🙂

Självklart gäller det att äga aktier i ”rätt bolag”. Besser rekommenderar som alltid ”en riskbalanserad aktieportfölj med aktier i stora, stabila och lönsamma bolag”

Det som också gäller för aktier är ”Q&Q” (dvs ”Quality & Quantity”….). ”Kvalitet kommer alltid först men Kvantitet är också viktigt” som Besser brukar säga….. 🙂 

Det betyder att en bra och långsiktig aktieportfölj bör innehålla ”Aktier med Kvalitet” (dvs ”rätt aktier och rätt bolag”) och att portföljen även bör innehålla ”Aktier med Kvantitet” (dvs ”många aktier i många bolag”). Besser brukar uttrycka det som att han ”samlar på bra aktier i bra bolag”. Ganska enkelt egentligen…. 🙂

Besser