Besser gillar investmentbolag och har planerat för flera av dem sina aktieportföljer. Men varför investera i investmentbolag och vilka fördelar har investmentbolag? Det blir en djupare analys och genomgång av varför större investmentbolag (på OMXS LC…) alltid är bra som långsiktiga investeringar.

Nybörjaraktier…??

Investmentbolag brukar ibland benämnas som ”nybörjaraktier” för de aktiesparare som skall börja investera i aktier. Det är både rätt och fel tycker Besser…… 🙂

Rätt för att de stora investmentbolagen är både stabila och riskbegränsade. Det finns ofta en långsiktig och dominerande ägarfamilj i bakgrunden. De större investmentbolagen är bevisat framgångsrika (annars hade de inte hamnat på OMXS LC….) och i deras aktieportföljer finns alltid både större och mindre svenska bolag i flera branscher (som ger en bra riskspridning….).

Fel för investmentbolag är inte bara för nybörjare. Att investera i investmentbolag är också smart om man vill få en riskbegränsad direktavkastning från sina aktier i form av aktieutdelningar. Just aktiva investmentbolag (typ Investor….) letar också upp och investerar i nya potentiella småbolag så att aktieportföljen växer med nya bolag för varje år. Det är ganska skönt även för en erfaren aktieinvesterare (som Besser… 🙂 ) att lämna över allt jobb till proffs och sen luta sig tillbaka och vänta på både utdelningar och värdetillväxt.

Investmentbolag i aktiefonder….??

Det finns till och med aktiefonder som bara fokuserar på investmentbolag. En sådan fond är ”Spiltan Aktiefond Investmentbolag” där Spiltan också säger att fonden är ”Smartare än index”

Så här beskriver Spiltan sin aktiefond….

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Fonden är ett bra alternativ till att investera i en traditionell indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör en mycket låg avgift.”

Besser håller med, men frågan är varför man inte själv sätter upp en ”en egen aktiefond” med investmentbolag. Då slipper man både avgiften och får själv ta hand om de aktieutdelningar som betalas ut varje år. Vill man återinvestera utdelningarna så gör man det eller vill man hantera utdelningarna själv så blir det en bra extra inkomst.

Om man vill kan man kopiera Spiltans Investmentfond rakt av, fondens innehav och aktiefördelning finns redovisad på t.ex avanza.se. Annars kan man självklart själv välja storlek och omfattning på sin egen aktieportfölj med investmentbolag.

Besser rekommenderar att man har många investmentbolag och många aktier i varje bolag i sin aktieportfölj. En ganska enkel investeringsstrategi… 🙂

Vad tycker Avanza…?

En av Avanzas fördelar är att man (liksom Besser…) delar med sig av goda råd och kloka ord till sina kunder. Självklart är det för att behålla kunderna och öka omsättningen, men det är förvånansvärt ofta kloka ord om aktier och sparande. (Gå in på avanza.se och sök t.ex. på artiklar om investmentbolag….)

Så här sammanfattar Johanna Kull (numera fd Avanza…) varför man bör investera i investmentbolag….

”Sammanfattningsvis kan man säga att det finns tre goda anledningar till att äga investmentbolag.

1-Du får automatiskt en god riskspridning

2-Du får relativt ofta en substansrabatt, det vill säga du får innehaven ett lägre pris än om du köpt aktierna var och en för sig

3-Du får en professionell förvaltning och tar rygg på erkänt duktiga investerare

Vilket bolag man sedan väljer beror på vilken investeringsfilosofi man har och hur övriga portföljen ser ut, men gå gärna in på de olika bolagens aktiesidor och klicka på fliken ”Om bolaget” som ligger ovanför kursgrafen. Där kan du se vilka bolag som är innehaven i just detta investmentbolag.”

I en annan artikel av Johanna, skriven under Coronadippen i mars 2020, så konstaterar hon att just familjen Wallenbergs investmentbolag Investor AB (som också är börsens i särklass största och mest framgångsrika investmentbolag…) var de aktier (A-och B-aktier…) som de flesta aktiesparare valde att köpa när börsen gick plötsligt ner våren 2020. Så här skriver Johanna…

”Investor är en av få mer cykliska aktier som det varit nettoköp i även under senaste dagarnas börsoro. Investor är den mest ägda aktien bland våra kunder och en bas i många portföljer. Här är det sannolik långsiktiga sparare som ser nedgången som ett bra köptillfälle och som då väljer att öka på i redan befintligt innehav”

Det som Johanna pekar på är just det som utmärker de flesta aktieinvesterare som då köpte aktier i Investor. Det är ”långsiktigt sparande” och ” bas i många portföljer”. Om vi analyserar det hela lite djupare så ser vi följande….

Att investera i aktier i Investor AB är inget seriösa aktiesparare gör på spekulation för att få snabba reavinster. Det är den långsiktiga värdeutvecklingen och de återkommande aktieutdelningarna som man vill ta del av. En dipp i aktiekursen blir då ett bra tillfälle att köpa fler aktier till attraktiva priser.

Det förutsätter dock att det finns ett extra investeringskapital för att kunna ta vara på den möjligheten, vilket Besser också skrivit om tidigare…..

Det andra vi ser är att Investor AB inte är den enda aktien i aktiespararnas aktieportföljer. Investor är bara en aktie (men en viktig aktie…) bland flera andra aktier som finns i aktieportföljerna hos Avanzas kunder. Även här så ser vi att erfarna och seriösa aktieinvesterare har en sund riskspridning på sina investeringar. Självklart kan man välja bland helt olika risknivåer på de enskilda aktierna i portföljen, men en grundläggande del av riskspridningen är just att ”inte ha alla egg i en korg”.

Det vi ser här är att riskspridning inte bara är beroende av storleken på aktieportföljen utan också vilka bolag som finns i den. Besser rekommenderar som vanligt att man bara har stora, stabila och lönsamma bolag i sin aktieportfölj….. 🙂

Vi avslutar med några kloka ord från en annan rådgivare på Avanza, Niklas Andersson som konstaterar att…

Börsens investmentbolag är favoriter bland både nybörjare och mer erfarna investerare.

Vilket även en erfaren investerare som Besser håller med om….. 🙂

Investmentbolag på börsen…

På OMXS LC finns det finns 6 större investmentbolag och 4 andra större bolag som kombinerar riskkapital med investment på börsen, men det är stora skillnader mellan dem. Vi ser på bolagets börsvärde, totalt antal aktieägare och antal aktieägare hos Avanza. Alla värden nedan är från 13 maj 2021.

Klart störst bland investmentbolagen är familjen Wallenbergs Investor med ett börsvärde på 544 miljarder och 328.000 aktieägare varav 253.000 på Avanza. Sen blir det ett ordentligt hopp ner till familjen Douglas Latour med värde 160 miljarder och 124.000 / 76.000 aktieägare. I fallande ordning får vi sen Industrivärden med 137 miljarder och 104.000 / 67.000 aktieägare, vidare till familjen Lundberg och Lundbergföretagen med 117 miljarder och 46.000 / 28.000 ägare. Därefter familjen  Stenbeck och Kinnevik AB med värde 113 miljarder och 172.000 / 120.000 aktieägare, och sist Indutrade med 77 miljarder och 15.000 /8.900 ägare.

Det finns också några bolag som mer kan betecknas som en blandning av riskkapitalbolag och investmentbolag. Främst har vi EQT, Bure, Ratos och Lifco som alla finns på OMXS LC.

Störst är EQT med 264 miljarder och 35.000 / 31.600 ägare och sen i fallande ordning familjen Bennet med Lifco 77 miljarder och 14.000 / 11.100, därefter Bure med 27 miljarder och 49.000 / 36.300 ägare, och sist familjen Söderbergs Ratos AB med 18 miljarder och 53.000 / 37.100 ägare.

Det kan också nämnas att familjen Lundberg med VD Fredrik Lundberg i spetsen äger stora delar av både Industrivärden och Indutrade, och att Investor äger delar av EQT. Korsägande är ganska vanligt bland investmentbolagen.

Om man skulle ha alla 10 av bolagen ovan i sin aktieportfölj, så skulle det bli en bra och heltäckande riskspridning över svenskt näringsliv. Det kan också påpekas att 8 av investmentbolagen ovan ingår i Spiltan Aktiefond Investmentbolag, om man nu vill göra sina aktieinvesteringar lite enklare för sig.

Men då får man naturligtvis inte någon extra inkomst från utbetalade aktieutdelningar….

Nya aktieägare i Investor…

Om vi bara ser på Investor och antalet nya aktieägare så får vi en ganska fantastisk utveckling över åren. Bara under 2020 fick Investor nästan 82.000 nya aktieägare och i slutet av 2020 fanns det totalt drygt 328.000 aktieägare. Ser vi lite längre tillbaka så hade Investor 132.400 aktieägare i slutet av 2013, det fanns 155.600 aktieägare i slutet av 2015, det fanns 196.900 aktieägare i slutet av 2017 och det fanns 246.200 aktieägare i slutet av 2019.

På bara 7 år, från 2014 till 2021 så har antalet aktieägare i Investor ökat med nästan 150 %. I slutet av 2020 så var Investor det fjärde mest äga bolaget efter, Telia, Ericsson och Swedbank. En fantastisk utveckling av ett stabilt och lönsamt investmentbolag som numera ingår i många aktieportföljer.

Mer info från Avanza…

Det som också är bra med Avanza är att man delar med sig av info och statistik från sina aktieägande privatkunder. Den typen av information brukar Besser mest få från SCB och Euroclear men Bessers aktieägarinfo kompletteras nu också av Avanza.

Avanza har idag cirka 1.404.000 vanliga privatkunder (i slutet av Q1, 2021) där jag gissar att 98 % är svenska privatkunder. Det betyder att det finns 1.376.000 ”vanliga svenska aktiesparare” som är kunder hos Avanza. Den senaste handelsstatistiken visar också att Avanza idag har 75 % av all privathandel på OMXS och First North börsen

Avanza hade under Q1 också 20.7 % av antalet avslut på NASDAQ och First North, men bara 9.2 % av omsättningen. Det betyder att Avanzas privatkunder bara omsätter 44 % av börsens genomsnittliga aktieaffärer, dvs många avslut men mest mindre aktieaffärer.

Ganska typiskt för privata aktiesparare men också för de flesta nya privatkunder på Avanza. (Det finns många daytraders och aktiespekulerare med små volymer, som med frekventa avgifter bidrar till Avanzas goda lönsamhet…. )

(Besser är också kund i Avanza men har sina aktieaffärer på SEB som är både bättre och billigare, tycker åtminstone Besser….)

Det betyder också att bara cirka 30 % av antalet avslut på börsen görs av privatpersoner (på Avanza och andra plattformar…) och att övriga cirka 70 %  mest görs av fondförvaltare och riskkapitalbolag. Det visar att även de flesta fondförvaltare är aktiva med frekvent (och lönsam…) handel på börsen.

Risker i en aktieportfölj..…

Om man vill bygga upp en aktieportfölj så finns det ett antal möjliga risker som kan vara bra att känna till. Besser går kort igenom de fyra viktigaste riskerna för en riskbalanserad aktieportfölj

Bolagsrisken… Med få bolag i portföljen ökar risken om något eller några bolag får problem. Bolagsrisken minskar genom att ha flera bolag i portföljen. (Besser planerar för cirka 50 bolag i 3 portföljer.)

Branschrisken… Att bara ha bolag i en och samma bransch ökar risken i portföljen. Med flera bolag i flera branscher minskar branschrisken. (Besser planerar för bolag i cirka 10 branscher i de 3 portföljerna.)

Marknadsrisken…. Att göra inköp av aktier vid enstaka tillfällen riskerar att ge höga inköpskurser när marknaden är volatil och börsen förändras. Med regelbundna inköp under lång tid så minskar marknadsrisken. (Besser planerar för regelbundna inköp under hela börscykler och har även ett extra kapital för inköp vid en ev. börsnedgång.)

Finansieringsrisken…. Att finansiera sin aktieportfölj med lånat kapital eller kapital som kan behövas framöver ökar risken i aktieportföljen. Att bara investera med sparkapital som långsiktigt kan undvaras minskar finansieringsrisken. (Besser investerar bara med sparat kapital som ”blir över” och belånar aldrig sina aktier)

Antal bolag i portföljen…?

Om vi börjar med organisationen Aktiespararna så rekommenderar de att man som aktieinvesterare köper aktier i 10 till 15 bolag i 5 till 6 olika branscher. Det är främst riskbegränsning för Bolagsrisken (enskilda bolag) och Branschrisken (enstaka branscher) som varje aktieinvesterare bör ta höjd för.

Så hur ser det ut bland Avanzas kunder när det gäller värde och storlek på aktieportföljerna?

När Nicklas Andersson analyserar aktieportföljerna för Avanzas privatkunder så hittar han några intressanta fakta.

Upp till 50 tkr så finns det i snitt 2.5 bolag i portföljen, upp till 500 tkr finns 5.5 bolag, upp till 3 MSEK finns 12.2 bolag, upp till 10 MSEK finns 21.6 bolag och över 10 MSEK finns 27.8 bolag.

Det blir ganska tydligt (tycker Besser….) att en optimal och långsiktig börsportfölj bör innehålla minst 20 bolag för att begränsa bolagsrisken, minst 6 branscher för att begränsa branschrisken och att regelbundna investeringar över lång tid är bästa sätt att begränsa marknadsrisken.

Enligt Nicklas så är det optimala antalet aktier i en aktieportfölj är svårt att bedöma, men så här avslutar han sin analys…

”Det jag kan säga med all säkerhet är att de av Avanzas kunder med minst 12 aktier i portföljen historiskt sett har haft den bästa avkastningen, även riskjusterat”

Slutsats

Det finns många stora, stabila och lönsamma investment bolag på den svenska OMXS börsen och Besser rekommenderar att man planerar för att ha några, och helst flera, av dem i sin aktieportfölj.

Om man som aktiesparare bara är ute efter värdetillväxt på sina aktier så är Spiltan Aktiefond Investmentbolag ett enkelt sätt att investera i investmentbolag. Därmed reducerar man bolagsrisken, men det krävs fortfarande regelbundna insättningar under lång tid för att reducera marknadsrisken, det gäller även för ett enkelt sparande i aktiefonder. Något att fundera på…..

En optimal aktieportfölj bör innehålla minst 20 bolag för riskbegränsning av bolagsrisken. Med några investmentbolag i aktieportföljen så begränsas både bolagsrisken och branschrisken ytterligare, och med regelbundna investeringar under lång tid så riskbegränsar man även marknadsrisken. Med lite tålamod och genom att bara använda långsiktigt sparkapital till sina aktieinvesteringar så riskbegränsar man också finansieringsrisken. Därmed bygger man över tiden upp en långsiktigt framgångsrik och allt större aktieportfölj. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Besser