”A business that last 100 years”…. eller en aktieportfölj för 100 år.

 Nej, så lång tid behöver man inte räkna på för Bessers aktieportföljer men det kan var värt att tänka långsiktigt redan från början om man vill bli framgångsrik med sina aktieinvesteringar…. J

Det här inlägget är inspirerat av en  artikel av Fredrik von Schantz som jag läste i placera.se redan i januari 2018. Fredriks artikel kan läsas  här  

Fredrik beskrev hur han såg på långsiktiga aktieinvesteringar och hur man ”bygger en aktieportfölj för 100 år”. (Besser gör som vanligt en lite djupare analys av ämnet och man kan välja om man vill läsa både Fredriks artikeln och Bessers inlägg. Du väljer själv…)

Fredriks artikeln byggde i sin tur på ett ”TED talk” av Martin Reeves som han gjorde i maj 2016 och den kan ses  här  (Den presentationen tar bara 15 minuter och Besser tycker att den är mycket givande. Rekommenderas….)

Facit med start redan 1916…

Finns det något facit på hur man kan ”bygga en aktieportfölj för 100 år”? Ja, det finns det faktiskt, vi kan ta ett av Bessers favoritexempel….

Det exemplet är nämligen Investor AB som också är börsen största investmentbolag och som idag har ett börsvärde runt 560 miljarder och drygt 328.000 aktieägare.

Investor startades 1916, mitt under första världskriget, av Marcus Wallenberg Sr för att just ta hand om familjen Wallenbergs egna aktier i olika bolag. I princip var Investor en aktieportfölj i bolagsform för familjen samlade aktier. Investor AB utvecklades vidare från ett mindre bolag till ett investmentbolag som sen börsnoterades på Stockholmsbörsen redan 1917. Därmed fick även allmänheten möjlighet att köpa in sig i familjen Wallenbergs egen ”privata” aktieportfölj. Ett ganska fantastisk erbjudande och möjlighet, speciellt så här i efterhand tycker Besser…. 🙂

Sen dess har Investor vuxit och bara blivit större och större; högre börsvärde, fler bolag, fler aktier och fler aktieägare och nu mer än 100 år senare så är det alltså ett av börsens största bolag. Hur kunde det hända?

Det vet vi inte i detalj, men antagligen var det några av nedanstående principer som hjälpte till. Det vi vet är att Marcus Wallenberg Sr redan från början såg bolagen i aktieportföljen som ”sina barn” och att bolagen skulle vara kvar långsiktigt inom ”familjen” även efter att Investor noterats på börsen.

Vad kan vi lära av Martin Reeves?

Hela den 15 minuter långa föreläsningen kokar ner till sex allmängiltiga principer för just långsiktighet inom affärsutveckling och företagsverksamhet. Vi går igenom principerna rakt av, med inriktning mot aktieinvesteringar, (som naturligtvis också är beroende av de bolag som ingår i en aktieportfölj….) och som vanligt med kloka kommentarer från Besser…. 🙂

RedundancyAtt ha flera bolag av samma typ eller i samma bransch i portföljen. Ganska självklart att man för riskspridning inte bör vara beroende av bara ett bolag i varje bransch. Besser har normalt de 3 största ( eller bästa…) bolagen i varje bransch i sina portföljer.

Diversity…. Att ha flera bolag från olika branscher och marknader. Åter igen ganska självklart så bör man för riskspridning inte lita på bara en marknad eller en bransch. Besser investerar i princip i 10 olika branscher och planerar för aktier i cirka 50 bolag, där många bolag är verksamma på en global marknad till mina 3 aktieportföljer.

Modularity…. Att ha flera bolag som är utbytbara mot andra bolag av samma typ. Det kommer hela tiden nya framgångsrika bolag till börsen och även de kan komplettera aktieportföljen. Besser kör med strikt Buy & Hold så det blir inga utbyten men självklart kompletterar jag över tiden mina aktieportföljer med nya bolag och aktier som passar in i min grundläggande investeringsstrategi.

Adoption…. Att ha bolag som kan förändra sin verksamhet när marknaden förändras.  Självklart skall styrelse, VD och företagsledningen kunna anpassa bolagets verksamhet till marknadens förändringar. För Besser är det här inga problem, jag behöver inte bry mig för jag investerar bara i bolag som är marknadsledande och där bolagets styrelse och ledning har erfarenhet, kompetens och utvecklingsförmåga att anpassa bolagets produkter när marknaden förändras och utvecklas.

Prudence… Att investera i bolag med eftertanke och försiktighet. Ganska självklart igen att man inte skall köpa aktier på tillfälliga impulser utan göra noggranna utvärderingar av varje bolag enligt försiktighetsprincipen. Besser värderar och planerar alltid sina investeringar långt i förväg där urvalet av bolagen är både genomtänkt, överlagd och defensivt.  Stora, stabila och lönsamma bolag med bevisad förmåga till långsiktig tillväxt och positiv utveckling är bolag som Besser vill ha i sina aktieportföljer.

Embeddedness… Att ha en aktieportfölj som är stabil och har motståndskraftig. Vi vet aldrig vad som händer i framtiden, det gäller att vara både mentalt och finansiellt beredd på att börsen kan svänga kraftigt, både uppåt och neråt. Då blir det självklart att ha en stabil aktieportfölj, att aldrig belåna sina aktier och att alltid ha ett extra investeringskapital redo när det blir tillfälle att göra bra affärer. Det blir också ett enkelt sätt att ha aktieportföljen förankrad i verkligheten och att inte urvalet av aktier blir en funktion av önsketänkande.

Vad säger Warren…?

Ovanstående principer är också grunden till många av de idéer som Warren Buffett förespråkar. Besser väljer några av sina favoritcitat från Warren för att visa på samma principer men med andra ord.

Här kommer några av Warren Buffetts lärdomar för aktieinvesteringar…

Skydda investeringarna. Riskera inte sparkapitalet eller portföljvärdet….    “Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.”

Sprid riskerna. Lägg inte alla ägg i samma korg…..  “You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong.”

Investera långsiktig. Planera långsiktigt redan från början…   “Our favourite holding period is forever.”

Tiden är viktigast. Det kan sägas på många sätt…. “The rich invest in time, the poor invest in money.”

Behåll bra aktier. Ett annat sätt förklara det är…. ”Time is the friend of the wonderful company and the enemy of the mediocre””

Välj rätt bolag. Framgångsrika bolag är bra investeringar…. “If a business does well, the stock eventually follows.”

Köp värde. Värdet är viktigare än priset“Price is what you pay, value is what you get.”

Investeringar är enkelt. Skippa avancerade investeringsteorier…. ”Simple behavior is more effective.”

Agera självständigt. Var kritisk mot börsen och marknaden…. “Be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful.”

Känn dina begränsningar. Vi har alla olika kunskap och erfarenheter…. “Never invest in a business you can’t understand.”

Verkligheten är alltid viktig. Avstå från teorier och önsketänkande…. “It is optimism that is the enemy of the rational buyer.”

Tålamod är också viktigt. Vänta på rätt tillfälle….“Much success can be attributed to inactivity. Most investors cannot resist the temptation to constantly buy and sell.”

Önsketänkande ger inga vinster. Chansa inte på förhoppningsbolag… “Turns around seldom turn.”

Slutsats…

Kanske kan man inte rakt av jämföra affärsverksamhet och företagsutveckling med långsiktiga aktieportföljer, men Besser tycker ändå att det finns likheter att fundera över.

 Investor AB var från början en aktieportfölj för familjen Wallenberg som under mer än 100 år har utvecklats till ett framgångsrikt och börsnoterat investmentbolag. Investor blir också ett bevis och ett facit på att långsiktighet (på över 100 år….) lönar sig om man gör rätt saker.

Många av Martin Revees sex principer passar också in på hur man bygger, hanterar och utvecklar en aktieportfölj. Bessers aktieportföljer blir nog varken 100 år eller ett investmentbolag, men jag försöker följa samma principer för en lönsam framtid för mina aktieinvesteringar….. 🙂

Besser