Det har varit några blogginlägg som tagit upp ”Mental Accounting” i samband med aktieinvesteringar. Nästan alla bloggare tycker att det är något osmart och negativt. Mental Accounting verkar vara något som bara ostrukturerade och oerfarna aktieinvesterare gör. Om man är smart och rationell så påverkas man inte av så enkla psykologiska fenomen. Då gör man bara smarta och rationella aktieinvesteringar, eller hur… J

Som vanligt tycker Besser tvärt om. Det blir en genomgång av just Mental Accounting i praktiken.

Vad är Mental Accounting?

Det finns många som tycker och tänker (och skriver bloggar…) utan att egentligen förstå vad Mental Accounting innebär i verkligheten.  Det är oftast yngre aktieinvesterare som anser sig vara smarta och kunniga i företagsekonomi och finansanalys, och där den egna rationella och analytiska förmågan överskattas. Då blir gärna teorier viktigare än praktisk verklighet…. 🙂

Bara för att man kan läsa en årsredovisning och kan lite finansanalys så blir man inte automatiskt en framgångsrik aktieinvesterare” som Besser brukar säga…. 🙂

Det finns många böcker och artiklar om Mental Accounting och Financial Behaviour så det är bara att läsa på om man är intresserad. Men vi tar det från början….

Företagsekonomi…

Företag måste alltid hålla reda på sin ekonomi med kostnader och intäkter under året. Det finns stora variationer i hur man gör men det finns också några grundläggande krav enligt t.ex. skattelagstiftningen och aktiebolagslagen. Några av de mest grundläggande funktionerna i företagsekonomin, som nästan alla företag använder, är…

Budget…  En bedömning om hur framtiden blir det närmaste året. Innehåller alltid en intäktsbudget och en kostnadsbudget. Budgeten blir ofta en ren gissning som också kan vara totalt överoptimistisk.

Bokföring….  Dokumentation av de ekonomiska transaktioner som sker under året. Bokföringen kan lätt manipuleras genom både lagliga och olagliga bokföringstrix.

Redovisning…. Sammanställning och analys av vad som hänt det senaste året med en Resultaträkning och en Balansräkning. Även med Redovisningen finns det möjlighet till manipulering med bokslutsdispositioner som är både lagliga och olagliga.

Revision….. Granskning och analys av företaget verksamhet för det senaste året i en oberoende Revisionsberättelse. Revisionen förutsätter att man kan lita på revisorernas integritet och opartiskhet vilket inte alltid är fallet.

Som vi ser ovan är Besser skeptisk till all företagsanalys som baseras på företagets egen redovisade ekonomi. Det går helt enkelt inte att lita på att alla bolag följer de etiska och moraliska regler som förutsätts inom företagsekonomin. Det finns nästa alltid en dold agenda där styrelse, VD och ledningsgruppen försöker få bolaget att se bättre ut än vad bolaget är i verkligheten…. 🙂

Små och stora bolag…

Det vi kan lära oss från verkligheten är att varje bolags egen ”företagsekonomi” hanteras på helt olika sätt beroende på det enskilda bolaget.

För små bolag är det allt från den orättvisa bilden att det lilla bolaget har alla sina räkningar i en skokartong och betalar av räkningarna när man får betalt av kunderna. Då har (behöver..??) man ingen struktur eller organiserad bokföring alls. Självklart finns numera billiga (och även gratis…) bokföringsprogram även för de minsta företagen. De flesta småbolag har idag ett eget komplett bokföringsprogram eller använder sig av en extern redovisningsbyrå. Men all bokföring är beroende av hur bolaget själv väljer att  hantera och redovisa sin egen ekonomi.

Stora bolag har (alltid..?) ordning och reda på sina intäkter och kostnader med avancerade kontoplaner och ekonomistyrsystem. Det finns ofta en CFO och en stor ekonomiavdelning som hanterar bolagets totala ekonomi. För en utomstående privatperson så verkar det hela som en (onödigt..?) mycket avancerad och komplex struktur, men med allt fler krav på transparens och öppenhet för publika aktiebolag på börsen så är det i många fall en nödvändighet. Det betyder dock inte att även stora bolag kan ”anpassa” sin företagsekonomi efter styrelsens och VDs egna önskemål. Det finns aldrig en absolut sanning inom företagsekonomin.

Revisorer….

Tyvärr är det snarare regel än undantag att man inte kan lita på revisorerna opartiskhet och oberoende. Glöm inte att alla revisorer får både sina uppdrag och sitt arvoden från bolagets styrelse och VD. Då vill man inte riskera att bli av med en lönsam kund och ett lönsamt uppdrag genom att vara alltför besvärlig när man kollar upp och går igenom bokföringen. Så länge bolaget håller sin redovisning inom redovisningslagarna så är allt ofta OK enligt revisorn.

Dessutom har de flesta revisionsbolag också en egen konsultavdelning där man gör utredningsuppdrag inom just redovisning, skatter och företagsekonomi för sina kunder. Då vill man inte förlora de mycket lönsamma konsultuppdragen genom att peka på oetiska och oärliga (men lagliga…) redovisningsmetoder i sin revisionsberättelse..

Privatinvesterare…

Som privatinvesterare bör man kanske lägga sig närmare mitten av företagsekonomin när det gäller struktur, dokumentation och redovisning av sina egna aktieinvesteringar.

Att göra komplexa investeringskalkyler och avancerade finansanalyser hjälper inte alls. Om man dessutom försöker följa samma avancerade struktur som storbolagen så blir man bara mer förvirrad och det blir ingen praktisk eller vettig analys eller dokumentation kvar alls.

Dessutom så drabbas man av ”siffrornas förbannelse”. Det vill säga tanken att mer siffror och mer information alltid leder till bättre beslutsunderlag och därmed bättre investeringsbeslut. Så är det inte i verkligheten. En av Bessers käpphästar är just att…. ”Framtiden kan aldrig förutsägas med en Excel kalkyl”…… 🙂

Men man skall inte heller låta oplanerade känslor och infall styra sina aktieinvesteringar där strukturer och siffror helt saknas. Då blir alla investeringar bara önsketänkande, mest byggt på tillfälliga rykten och löst tyckande i TV, press och på sociala media.

Det som behövs för en seriös aktieinvesterare är en planerad struktur, en väl genomförd dokumentation och en objektiv redovisning av både resultat och balans för den egna aktieportföljen. Hur man gör spelar mindre roll, huvudsaken är att man kan följa aktieportföljens utvecklingen (och kanske lära sig något av sina egna misstag när de väl dokumenteras….. 🙂 

Personal Accounting…

När man pratar om Mental Accounting så menar man ofta att privatpersoner inte tar ett samlat grepp över sin totala privatekonomi och faller i psykologiska fällor som att låta sparpengar ligga kvar på nollräntekonto i banken samtidigt som man har eftersläpande höga kreditkostnader för sina kreditkort. Självklart skall man se till att betala bort sina dyra smålån och kreditkortskulder innan man har ett större kapital på banken, men när man väl kommit ner i vettig nivå med de dyrare bostadslånen så bör man strukturera sin privatekonomi enligt företagsekonomiska principer. Man skulle även kunna kalla det Personal Accounting.

Att ha olika konton för olika delar av privatekonomin är lika viktigt som att företagen har olika konton för företagsredovisningen. Då blir Personal Accounting en viktig del där man som privatperson även praktiskt kan ha löpande översikt på hur kostnader och intäkter förändras och fördelar sig över året.

Besser rekommenderar att alla delar av privatekonomin både struktureras, dokumenteras och analyseras även om man själv väljer hur detaljerat man gör det.

I verkligheten är det viktigare för privatekonomin att ha praktisk koll på kapitalflödet än att styra konton efter teoretiska räntekostnader.

Det blir så mycket enklare att få en överblick och att i tid upptäcka de delar av den privata ekonomin som inte fungerar (t.ex. Budget vs Utfall för olika konton…..). Det blir därmed också en bättre möjligheten att planera både sparande och (aktie-….) investeringar för framtiden.

När det gäller finansiella investeringar så är det ännu viktigare att man verkligen har koll på verksamheten. Då behövs både en vettig struktur, komplett dokumentation och regelbunden uppföljning och analys.

Besser gör som vanligt en avstämning av sina aktieportföljer varje halvår och det blir ett inlägg i början av juni med den analysen av resultat och balans.

3P igen….

Det hela kokar ner till att en av Bessers favoriter, ”3P”, även kan användas för allmän privatekonomi.

Planera din privatekonomi redan från början med en budget och utfall för de huvudsakliga delarna av din ekonom (Planning…). Spara regelbundet för att Finansiera både en kortsiktig  ekonomisk buffert och långsiktiga investeringar (Preparation….). Se till att du också verkligen Genomför och följer upp dina planer så att din privatekonomi inte blir ett önsketänkande utan en långsiktig realistisk verklighet (Performance….).

”Svårare än så är det inte”…. säger Besser 🙂

Slutsats…

Mental Accounting bygger på att privatpersoner faller i psykologiska fällor, men när man undvikit de de värsta obalanserna i privatekonomin så är Personal Accounting en bra idé.  Då är det viktigt att ha en enkel översikt av sin ekonomi där det finns struktur, hantering och analys med olika Konton för Budget / Utfall.

Budget, Bokföring, Redovisning och Uppföljning (Revision…) är något som även privatpersoner bör tänka på och planera för när det gäller privatekonomin. Det spelar mindre roll hur det görs, huvudsaken är att det blir gjort.

Att ha koll på den egna privatekonomin med olika konton (Personal Accounting…) är lika viktigt för privatpersoner som redovisning och ekonomistyrning (Business Accounting…) är för företaget.

De som kritiserar Mental Accounting förstår ofta inte den stora skillnaden mellan att teoretiskt maximera sin privatekonomi och att praktiskt optimera sin privatekonomi. Det finns alltid (dolda….) bivillkor till den målfunktionen. Att (teoretiskt…) maximera en ekonomisk funktion ger dessutom (i praktiken….) högre (och ofta oväntade…) risker. Det gäller både för samhället i stort, företaget och privatekonomin. ”Något att fundera över”….. tycker Besser J

Eller som en klok person (Erik Brändström…) uttryckte det….”Enkelt är effektivt och har låga kostnader, Komplext är dyrt och har dolda risker” (Yes, Besser känner Erik sen tidigare, och tycker ändå att han är en smart och klok person….. 🙂 )

Besser

Advertisement