Det blir som vanligt bara en kort avstämning varje halvår för Besser. Mer än så behövs inte om man är en långsiktig investerare som Besser… (är eller gärna vill vara… 🙂 ) .

Men nu blir det också några udda och annorlunda funderingar runt ämnet aktieinvesteringar, typ avstämning, investeringskapital, långsiktighet, privatekonomi, absoluta tal, börsutvecklingen och ränteutvecklingen som det kan vara bra att ha koll på.

Avstämning…??

Bör man ha finansiella mål för sina aktieinvesteringar? De flesta (inkl Besser…) svarar nog (utan att fundera…) ja på den frågan, men det beror också på vilken typ av mål man har med sina investeringar. Just ”finansiella mål” kan också bli en psykologisk fälla när det gäller långsiktigheten för aktier och investeringar.

Bakgrunden är en artikel av Morgan Housel (MH) som jag läste om för en tid sedan. MH argumenterade att finansiella mål (financial goals) kan ge ett sämre slutresultat och felaktiga impulser till kortsiktighet.

Hela artikeln är från The Motley Fool och kan läsas  här   (Morgan Housel är en av Bessers favoritförfattare som jag gärna läser om flera gånger….)

När Besser gör en avstämning varje halvår så är det inte för att se om jag har uppnått ”mina finansiella mål för halvåret” (för det finns inga sådana….) utan mer en koll på att jag är på rätt väg och att jag gör rätt saker med mina aktieinvesteringar.

Det är en stor skillnad. Jag vet vad jag vill uppnå (tre fullinvesterade aktieportföljer…) och jag vet vad jag skall göra (regelbundet sparande och regelbundna aktieinvesteringar….) men jag har ingen bestämd tidpunkt eller några bestämda värden som skall uppnås till varje avstämning.

Det jag planerar för är att någon gång i framtiden få tre fullinvesterade aktieportföljer men har ingen aning om när de blir färdiga. Det beror på tillgång på investeringskapital, börsutvecklingen och enskilda aktiekurser.

Däremot vet jag vilka bolag och antal aktier som jag vill ha i varje aktieportfölj (dvs ”Planning”…) och jag har också ett aktivt investeringskapital (dvs ”Preparation”…) som jag använder till inköp av mina regelbundna aktieinvesteringar (dvs ”Performance”…). Det betyder också att jag redan nu kan säga att jag är fullinvesterad med ett fullt antal aktier i några bolag i varje aktieportfölj.

Avstämningen…!!

Det är som vanligt bara 4 delar av Resultaträkningen (för första halvåret…) som jag tycker är intressanta och som visar om jag är på rätt väg och gör rätt saker. Resultatet kommer här: (med jämförande värden för första halvåret 2020 inom parentes)

Finansiering…. Eget sparande, som är en del av mitt passiva investeringskapital, har ökat med 82 tkr (108 tkr). Det är en märkbar minskning sen 2020 och det blir antagligen också den lägre nivå som jag ligger kvar på under de närmste åren. Förutom sparandet har jag också fått räntor och skatteåterbäring till mitt passiva investeringskapital, men det räknas inte som eget sparande.

Investering…. Jag har gjort 26 inköp (25 st) av 3.360 aktier (10.900 st) i 8 bolag (12 st). Även det en ordentlig minskning av antalet aktier jämfört förra årets ”Coronainköp”. Alla aktier är noterade på OMXS LC och investeringarna har gjorts med mitt aktiva investeringskapital.  Jag räknar med något färre inköp under andra halvåret.

Intäkter…. Det har blivit utdelningar på totalt 94 tkr (14 tkr) så här långt. Mest som en reaktion på förra årets inställda ”Coronautdelningar”. Det blir ytterligare några utdelningar under andra halvåret, men jag vet inte hur många eller hur mycket det blir.

Kostnader…. Det har blivit skatt (ISK) på 7.665 kr (4.562 kr) och courtage (SEB) på 446 kr (685 kr) så här långt. Jag räknar med en dryg fördubbling för helåret 2021. Vi får se hur det går.

När det gäller Tillgångar i Balansräkningen för de tre aktieportföljerna så är status följande….

Aktier… Det finns idag 39.485 aktier i tre aktieportföljer av totalt planerade 107.000 aktier.

Bolag…. Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 11 bolag av totalt planerade cirka 50 Bolag.

Branscher… Aktieportföljerna är nu fullinvesterade i 1 bransch (Banker..) av totalt 10 branscher.

Investeringskapital…??

Nej, Besser har inget investeringskapital i sina aktieportföljer. En av de mest fundamentala delarna inom aktieinvesteringar att alltid separera kapital från aktier. Tyvärr är det många, även erfarna investerare, som inte förstår det här. Det är den stora skillnaden mellan mål och medel.

Kapital är bara en resurs (bland flera…) som behövs för att få ett bra resultat. Det resultatet kan vara en ”aktieportfölj” med löpande aktieinvesteringar, men en resurs är aldrig ett resultat.

Däremot kan även ”investeringskapital” vara ett mål i sig som det krävs medel och resurser för att uppnå, men det är ett helt annat mål än ”aktier i en aktieportfölj”. En lämpligt väg för att få ett ”investeringskapital” (målet…) är ”regelbundet sparande” (medel…) men det finns självklart även andra medel att nå det målet.

Går man vidare neråt i kedjan så kan även ”regelbundet sparande” vara ett mål i sig. De medel som behövs för att nå det målet lämnar jag åt andra att fundera över (kanske ”autogiro” är ett lämpligt medel….) men det gäller att alltid veta vad som är mål och vad som är medel.

Besser har ett väl tilltaget både aktivt och passivt investeringskapital (resurs / medel) som kan användas för inköp av aktier och investeringar i mina aktieportföljer (resultat / mål) men igen, mål och medel är inte samma sak. Ganska självklart tycker Besser….  🙂

Kompletterande inkomster…??

Den andra funderingen gäller avkastningen på aktieinvesteringar. Hur bör man beräkna den och vilka krav bör man ha på avkastning från aktier?

Besser har gjort det lätt för sig genom att bara räkna med aktieutdelningar som stabil avkastning. Det betyder att jag bara har fem enkla krav som skall uppfyllas. Ni har kanske hört dem förut, men här kommer en gång till.…  🙂

Avkastningen från mina aktier skall vara: Riskbegränsad (stabila utdelningar…), Regelbunden (utbetalas varje år..), Realiserad (utbetald på bankkonto…), Passiv (ingen egen aktivitet…) och Lågbeskattad (lägre än vanlig kapitalskatt…).

Men mina utdelningar skall också någon gång i framtiden ge en kompletterande inkomst till mina övriga inkomster (inkomst av tjänst och pension…) och då räknar jag bara med inkomst efter skatt. Alla mina aktier ligger på ett ISK konto, och jag räknar med en normal (årlig…) skattesats om cirka 10 % på ISK för 2021.

Hitintills har jag fått utdelningar på 94 tkr för halvåret och det blir då 84 tkr netto eller cirka 7 tkr /månad netto (över 12 månader…) som kompletterande extra inkomst för 2021. Eller som Skatteverket skulle uttrycka det…”Inkomst av kapital efter avdrag för skatt”…. 🙂

Hur blir totala resultatet för helåret 2021? Det vet jag inte men det får vi reda på vid nästa avstämning i början av januari 2022. Resultatet hitintills är helt OK tycker Besser, men under de närmaste åren återinvesterar jag alla utdelningar (dvs ”ränta på ränta”…) så att aktieportföljerna fortsätter att växa.

Jag har inga som helst finansiella mål för avkastningen, dvs aktieutdelningar eller kompletterande inkomster. De får bli vad det blir, men jag gissar att de kommer att vara hyfsat höga och dessutom öka under åren fram över…. 🙂

Privatekonomi…??

Besser argumenterar alltid för att man skall ha en ”välskött privatekonomi” och att just aktieutdelningarna är en viktig del av den (kommande….?) privatekonomin. Men som vi visat tidigare så är höga inkomster inte en förutsättning för att ha bra ordning på sin privatekonomi. Snarare tvärt om, höga inkomster leder ofta till höga utgifter och då blir det inget kvar till långsiktigt sparande.

Om vi periodiserar privatekonomin (som inom företagsekonomin och skattelagstiftningen…) så har vi (på årsbasis…) i princip Intäkter (löner, pension m.m.), Skatter och Kostnader. Resultatet, dvs det kapital som blir över efter betalda skatter och allmänna kostnader kan i princip användas till Konsumtion eller Sparande.

Det som främst visar hur stark privatekonomi man har (just idag…) blir då det verkliga (genomförda, netto…) sparandet ( = X ) plus en stabil extra inkomst av kapital (som t.ex. aktieutdelningar….) efter skatt ( = Y ). En bra översikt av sin egen privatekonomi ( = Z ) får man genom en ganska enkel ekvation ( Z = X + Y ). Den ekvationen kan vara bra att räkna på för alla som planerar för framtiden….. 🙂

Det betyder också att det inte är dagens aktieinvesteringar som är viktigast för den långsiktiga och stabila avkastningen, utan alla aktieinvesteringar, dvs de som redan har gjorts, de som görs idag och de som kommer att göras i framtiden.

Det som inte räknas är ”planerad, tänkt eller önskad” avkastning från aktieinvesteringar utan bara stabil avkastning som regelbundet utbetalas i verkligheten. Det är också den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet när det gäller aktier och investeringar. Något att fundera över tycker Besser…. 🙂

Absoluta och Relativa tal….?

Besser är (lite / mycket…?) annorlunda som investerare och gillar som ni kanske vet (..??) Absoluta tal. Nästan alla aktiebloggare (och ”alla andra vanliga aktieinvesterare”…..) anger mest Relativa tal för sina aktieinvesteringar. Kanske för att avkastning typ reavinster och värdeökning ser bättre ut med relativa tal. Men det innebär också en större långsiktig osäkerhet och kanske även ett önsketänkande när det gäller redovisade värden och utveckling.

Eller som Besser brukar uttrycka det…”Relativa tal betalar inga räkningar….”  Åter igen så blir det en varning för den stora skillnaden mellan (relativt….) önsketänkande och (absolut…) verklighet….

Börsutvecklingen.….?

Jag skrev lite om den senaste tidens börsutveckling i inlägget den 16 april och nu är det dags för en kortare uppdatering, speciellt för de senaste 12 månaderna. (för OMXSPI, stängningskurser….)

Nuvarande (senaste….) börscykeln började på botten redan i november 2008 med OMXS på 177. Sen dess har börsen har gått upp i drygt 12 år, ibland långsamt och skakigt, men alltid långsiktigt uppåt. Senaste åren så minns vi också ”Coronadippen” förra året i mars 2020 (minus 35 % på en månad…) då börsen var nere på 479 den 23 mars 2020 och vände, men sen dess har (OMXS…) börsen bara gått (snabbt och stadigt…) uppåt.

Om vi bara ser till de senaste 12 månaderna så har uppgången varit ganska fantastisk. När vi börjar den 1 juli 2020 så ligger börsen på 652, en uppgång på 36 % på bara 3 månader sen Coronadippen. Det blev en fortsatt snabb återhämtning och redan 11 aug gick börsen över 700 igen. Nytt ATH får vi 6 okt med 735 och år 2020 slutar den 30 dec768. Det blev en uppgång i slutet av året med 18 % på bara 6 månader…..

Börsåret 2021 börjar med nytt ATH den 4 jan med 775 och redan den 20 jan 2021 så går börsen för första gången över 800. Sen fortsätter börsen snabbt uppåt och mindre än 3 månader senare, den 9 april 2021 går börsen över 900 för första gången. Men börsen fortsätter uppåt. Måndag den 14 juni når börsen 929 som är senaste ATH. För börsutvecklingen första halvåret så slutar OMXS den 30 juni 2021916.59. En fantastisk uppgång igen, nu med drygt 18 % på bara 6 månader….

Hur går börsen framöver? När kommer det en ny nedgång? Det vet vi inte men det blir antagligen en spektakulär resa. Är man bara mentalt och finansiellt förberedd så klarar man sig antagligen bättre. Det blir nog en spännande tid framöver. Besser säger som Staffan Salén (kolla i afffärsvarden.se…. ”Håll i hatten….. and enjoy the show”

Ränteutvecklingen…..?

Ränteutvecklingen är mest beroende av den underliggande inflationen och vi har haft både låg inflation och låga räntor under de senaste åren. Vi har idag fortfarande låg inflation under 2 %, men nu börjar några räntor röra på sig.

Om vi ser på ränteutvecklingen för Statslåneräntan (slr) de senaste 12 månaderna så händer det stora förändringar. Statslåneräntan (slr) är en referensränta som bestäms varje vecka och som används inom skattelagstiftningen, t.ex så beror ISK skatten på värdet av slr i slutet av november året innan beskattningsåret. Något som Besser skrivit om tidigare.

Om vi börjar den 1 juli 2020 så ligger slr på – 0.05 % (dvs minusränta). Det är fortsatt minusränta fram till 4 september då slr går upp till + 0.02 %, men redan veckan därpå (11 september) så är slr på minus igen med – 0.04 %. Det är fortsatt minusränta för hela resten av år 2020 med ett lägsta värde på – 0.13 % den 23 oktober 2020.

Även år 2021 börjar med slr minusränta0.06 % den 1 januari 2021. Minusräntan fortsätter fram till 5 februari då slr för första gången når nollränta (dvs 0.00 %) men därefter ökar räntan ordentligt. Slr når 0.26 % redan den 5 mars och den går därefter aldrig under 0.21 % under resten av första halvåret 2021. Högsta värde blir 0.33 % den 21 maj och första halvåret 2021 slutar slr på 0.24 %  den 30 juni

Den andra viktiga räntan är Reporäntan, dvs den ränta som är Riksbankens korta styrränta och som bankerna kan låna eller placera kapital till i Riksbanken. Reporäntan rör sig långsammare och bestäms några få gånger per år av Riksbankens direktion.

Om vi ser på de senaste 12 månaderna så ligger reporäntan still på 0.00 % ända sen den 8 januari 2020, efter att innan dess ha legat med negativ ränta i drygt 5 år. Men det är också lätt att glömma att reporäntan låg på 2.00 % den 20 december 2011 så reporäntan kan också gå uppåt. Den 30 juni 2021 ligger reporäntan fortfarande kvar på 0.00 % och vi ser ingen förändring i närtid, men om något eller några år kommer antagligen även reporäntan att gå upp. Vi får se hur det går…

Kommer Inflationen, Statslåneräntan och Reporäntan att gå upp framöver? Är det början på en allmänt långsiktig ränteuppgång? Inte vet jag… men vi har en ganska fantastisk uppgång på slr som indikerar högre ISK skatter (och högre långa räntor…??) framöver. För reporäntan tar det längre tid, antagligen något eller några år till innan vi får se en uppgång, men det kommer alltid en uppgång och den kommer att påverka börsen. Vi får väl se hur det går…..

Slutsats…

Första halvåret 2021 har hitintills varit ett bättre aktieår när det gäller aktieutdelningar jämfört med 2020. Några bolag har också delat ut delar av de inställda utdelningarna från 2020 nu under 2021.

Men många bolag har också varit lite försiktigare när det gäller att dela ut delar av 2020 års vinster till aktieägarna (typ H&M). Jag räknar med att utdelningarna återgår till mer normala nivåer först under 2022 eller 2023.

Avstämningen för första halvåret 2021 visar att mina aktieinvesteringar är på rätt väg och att jag också gör rätt saker. Just därför är avstämningen varje halvår är en viktig checkpunkt för att kunna planera för den framtida utvecklingen.

Det vi kan lära av Besser är att det är en förvånansvärd stor skillnad mellan absoluta och relativa värden, även när det gäller aktieinvesteringar. Det gäller att vara väl medveten om den skillnaden….. 🙂

Både börsutvecklingen och ränteutvecklingen kommer att bli ”spännande” att följa framöver. Det finns risk för både börsnedgång och ränteuppgång, ingen positiv combo för de flesta svenskar. Då gäller det att vara förberedd för framtiden, både mentalt och finansiellt……..

”Självklart skall man ha absolut koll på sina aktieinvesteringar, så att framtiden blir en realistisk verklighet och inte ett osäkert önsketänkande.” som Besser också brukar säga…. 🙂

Med de kloka orden önskar Besser alla bloggläsare en riktigt skön sommar. Bloggen tar nu en paus över sommaren och återkommer i slutet av augusti (som vanligt varannan fredag…) med fler kloka ord, goda råd och udda (Besserwisser….) tankar.

Besser