Besser gillar inte bara att analysera börsutvecklingen utan också hur ägandet hos svenska aktiesparare utvecklas. Vanligtvis blir det en detaljerad analys av rapporter om svenska aktieägare, både från SCB rapporten och Euroclear rapporten, vartannat år. Nästa inlägg kommer antagligen under mars eller april 2022 (för aktieägandet 2021…) så ni får vänta till dess.

(Senste inläggen, med detaljerad info och analys av aktieägare 2019, är från 28 feb 2020 Euroclear och från13 mars 2020  SCB . Bara som info om ni är nyfikna…)

Anledningen till att jag skriver just ”aktiesparare” är att vi inte vet om dessa aktieinnehavare är aktieinvesterare eller aktiespekulerare. Det är en stor skillnad, mest beroende på val av avkastning och tidsperspektiv, men alla aktiesparare är också aktieägare.

Avanza har nu under hösten 2021 släppt lite mer info om sina kunder och deras aktieinnehav, dvs vilka aktier de har och hur de handlar med aktier. Det blir som vanligt en genomgång och analys…..

Avanzas kunder…

Vi börjar med att konstatera att Avanza har cirka 75 % av alla ”svenska privata aktiesparare”. De andra två nätmäklarna för privatpersoner är Nordnet med cirka 24 % och Skandia med cirka 1 %. Jag gissar att även de senare har samma typ av kunder som Avanza så det vi kan lära oss av Avanza gäller även för de flesta andra svenska aktiesparare.

Självklart har också ”de fyra storbankerna” (SEB, SHB, Swedbank och Nordea) privata aktiesparare (varav Besser är en, med ISK konto i SEB…) men de släpper inte ut någon info om sina privatkunder, så vi får nöja oss med info om aktieägare från Avanza.

Avanzas miljonärer….

För några år sen så hade Avanza mycket reklam för hur många ”miljonärer” man hade bland sina kunder. Jag kommer ihåg att det ganska snabbt gick från 40.000 miljonärer till 50.000 miljonärer. Senaste siffran från augusti 2021 är att det nu finns över 110.000 miljonärer bara hos Avanza. Ganska fantastiskt tycker Besser…

Det första vi konstaterar är att dessa miljonärer visserligen äger aktier, men vi vet inte fördelningen mellan indirekt ägande via aktiefonder och egna, direkt ägda aktier i egen aktieportfölj. Det spelar kanske inte så stor roll men alla 110.000 ”miljonärer” är alltså inte aktiesparare med en egen aktieportfölj.

Vi kan också konstatera är att vi inte vet så mycket om aktiernas värde hos dessa ”miljonärer”. Värdet på aktierna i aktieportföljerna gäller just nu (augusti 2021…) men vi vet inte hur just ”miljonärernas” aktieportföljer kommer att utveckla sig i framtiden. Besser gissar att det finns många volatila förhoppningsbolag med i några av portföljerna som snabbt kan tappa sitt värde om något oförutsett inträffar. ”Alla aktieportföljer har inte ett bestående och långsiktigt värde” som Besser bruka säga…. 🙂

Det vi inte heller vet är i hur stor utsträckning aktieportföljerna är belånade. Har man använt belåning som hävstång så är man knappast miljonär på aktier. Då finns det alltid kreditgivare som bestämmer när och hur dessa aktier måste realiseras och man riskerar att få en ”margin call”. Har man belånat sina aktier så är det alltid någon annan som styr och bestämmer över aktieportföljen.

Dessutom vet vi inte hur privatekonomin i övrigt ser ut hos de här ”miljonärerna”. Finns det studielån eller bostadslån? Eller kanske även konsumentkrediter med räntor och amorteringar. Då är man nog inte ”miljonär” även om man har en hyfsat stor aktieportfölj. Man är knappast miljonär om man också har studielån hos CSN, stora bostadslån hos någon bank och kanske även konsumentlån hos något kreditbolag. Något att fundera på….

Avanzas miljonärer igen…

Om vi bortser från ovanstående begränsningar, (som kanske inte är så relevanta…. 🙂 ) så finns det nu mer info om Avanzas miljonärer…..

Avanza konstaterar först att 75 % av miljonärerna är män och att genomsnittsåldern för alla miljonärer är 58 år.

Det är inga överraskningar, män tjänar oftast mer än kvinnor och är också oftast mer intresserade av ekonomi och investeringar. Då är det också naturligt att det är fler män som sparar i aktier.

Men det visar också hur viktigt det är för kvinnor att verkligen ta tag i sin egen privatekonomi, även om det kanske inte är så kul all göra just det. Den här bloggen har flera unga kvinnor som läsare och de har antagligen redan börjat spara och investera för framtiden. Men många fler kvinnor borde göra just detta.

En egen ekonomisk buffert kommer alla (män och kvinnor…) att behöva i framtidens Sverige.

Att bygga en hyfsat stor aktieportfölj tar normalt många år av sparande och inköp. Självklart beror det också på börsutvecklingen och vilka aktier man köper, men en större aktieportfölj tar alltid tid att bygga upp. De flesta som har en sådan portfölj är oftast 55+ are, pensionärer eller ”något äldre

Avanzas miljonärer har också ett högt månadssparande, genomsnittet ligger på 9.200 kronor per månad. Ganska fantastiskt tycker Besser igen.

Det betyder ett nettosparande på drygt 110.000 kronor om året och då krävs det också hyfsat stora inkomster och låga utgifter för att kunna spara i den omfattningen.

Avanza rekommenderar även sina andra kunder att man gör som miljonärerna, dvs att både spara regelbundet och göra regelbundna inköp, något som även Besser rekommenderar. Det som gäller är som vanligt….. ”Time in the market beats Timing the market” (Kenneth Fischer, favorit i repris…. 🙂 )

Avanzas miljonärer har också en bra riskspridning i sina aktieportföljer. Över hälften har 12 eller fler aktier i portföljen och genomsnitt ligger på 16 aktier. Det är väsentligt mycket bättre än vanliga aktiesparare. Enligt Euroclear har cirka 45 % av alla svenska aktieägare bara aktier i ett enda bolag och den genomsnittliga aktieportföljen innehåller aktier i bara 4 bolag.

Även urvalet av aktier tyder på bra riskspridning. ”Miljonärerna har en tydlig preferens för stora svensknoterade företag” skriver Avanza, och även ”Dessutom föredrar miljonärerna investmentbolag”. Det är aktier som också Besser gillar, något som jag skrivit om tidigare.

Hur gör Besser…..

Skall man sammanfatta vad som gäller för Avanzas miljonärer så är det ganska likt det som även Besser själv gör och rekommenderar. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och bra riskspridning. Ganska enkelt egentligen….. 🙂

Miljonärernas riskspridning är också ganska likt de aktier och bolag som även Besser köper och rekommenderar, dvs ”Stora, stabila och lönsamma bolag med en stark balansräkning och långsiktiga huvudägare

En av Bessers käpphästar när det gäller hantering av aktier och investeringar är ”3P” och vi kan se hur även det passar in på Avanzas miljonärer….

PlanningDe planerar för en riskbegränsad aktieportfölj med många bolag och med aktier i stora svensknoterade företag och investmentbolag.

Preparation… De finansierar investeringskapitalet genom högt och regelbundet sparande.

Performance…. De genomför planeringen genom regelbundna inköp av flera aktier och flera bolag.

Besser har inte sina aktieportföljer hos Avanza men följer ovanstående ”goda råd” ganska väl. Av Avanza miljonärernas 15 favoritaktier så har Besser 11 av bolagen också i sina aktieportföljer.

Ett annat sätt som Besser ser på riskbegränsning av aktier och investeringar är ”Q&Q” (dvs ”First Quality, Then Quantity”). Även här passar Avanzas miljonärer in…

QualityDe riskbegränsar aktieportföljen med aktier i stora, stabila svensknoterade företag och investmentbolag

Quantity…. De riskbegränsar aktieportföljen med aktier i många (minst 16….) olika bolag.

För Besser blir det en ganska enkel strategi för riskbegränsning av aktieinvesteringar….

”En stabil och riskbegränsad aktieportfölj bör innehålla många aktier i många bolag”.

Men det krävs också ”tålamod och investeringskapital”, dvs det gamla vanliga ”tid och pengar” där det som alltid gäller att prioritera klokt…. 🙂

(Besser har idag aktier i 26 svenska bolag som alla är just ”stora, stabila och lönsamma” och det blir hela tiden ”fler aktier och fler bolag”)

Slutsats….

Kunskap om investeringar och aktier inkluderar också kunskap om hur andra aktieägare agerar. Där är Avanza ett föredöme som delar med sig av statistik och erfarenheter från sina kunder. Man kan alltid lära sig något av andras framgångar….

Men att vara ”miljonär på aktier” är inte alltid en framtidssäker status. Det beror på både belåning, vilka bolag och antal aktier om aktieportföljen skall ha ”ett långsiktigt hållbart värde”.

Man behöver inte vara miljonär för att följa goda råd, men med tålamod och sparsamhet så kan alla aktieinvesterare få en större, säkrare och bättre aktieportfölj. Regelbundet sparande, regelbundna inköp och en bra riskspridning, svårare än så är det inte….. 🙂

Besser

Advertisement