Det här inlägget triggades av ett inlägg från en av mina bloggrannar som beskrev hur bra alla har det här i Sverige och hur bra det går för landet just nu. Självklart blev de många protester. Allt är inte bara bra i dagens Sverige. Men det konstiga var att den typen av invändningar inte alls uppskattades av bloggaren. Den som inte håller med om att allt i dagens samhället är bra är en pessimist eller kanske till och med fascist eller rasist.

Bessers synpunkter..

Även Besser skrev en kommentar till det inlägget där jag försökte modifiera den extremt positiva bilden av Sverige som målades upp. Jag fick inget svar! Besser skrev….

”Vad är egentligen en pessimist och en optimist? Det beror naturligtvis på vilket ämne och område som avses….

Själv är jag pessimist när det gäller framtiden för större delen av Sveriges befolkning men optimist för min egen och min familjs framtid.
Att vara realist är alltid bäst. Den utveckling vi nu har i Sverige betyder att vi kommer att få många förlorare i framtiden.
Men det finns det all anledning att vara optimist om du tar ett ansvar för din egen framtid. Då blir du antagligen en av framtiden vinnare”

Svaret…

Det var flera bloggläsare som inte höll med om att ”allt är så fantastiskt bra i Sverige”. Men bloggaren svarade så här…

”När vi ser till det stora hela, och zoomar in lite extra på svenskarnas möjligheter till en trygg ekonomisk framtid, så ligger vi i absoluta framkant – utan tvekan.”

”…men man bör försöka inse att vi ändå har det rätt bra här i vårt avlånga land jämfört med stora delar av världen.”

”Livet blir knappast roligare att leva om man är ständig pessimist till allt och väljer att se världen som grå och tråkig. Är man däremot lite optimistisk och har en positiv inställning blir allt så mycket roligare och bättre – det är också ett faktum.”

Vilka är Optimisterna?

Den stora frågan är då vilka som är ”optimister” för samhällsutvecklingen? Själv tror jag tyvärr att det ofta är ganska enkelspåriga och inskränkta individer som bara ser till sin egen privilegierade situation. Lite som bloggsvaret ovan. Det är personer som bara ser möjligheterna med sina egna förutsättningar och som går i försvarsställning om det kommer andra åsikter än de egna.

Antagligen tillhör de (eller anser sig tillhöra… J ) något av samhällets översta skikt eller samhällets elit. Det är många av dem som dominerar i debatter och media. Då bor man i en fin bostadsrätt på Södermalm, umgås bara med andra akademiker, har synpunkter på hur alla andra bör leva och har djupa samhällsdiskutioner med mediakändisar över ett glas fint vin på den trendiga uteserveringen runt hörnet.

Har man ett fint jobb och tillhör en framgångsrik och välavlönad ”samhällets elit” är allt självklart bra. Dessa optimister är ofta självgoda och egocentrerade där alla är smarta och välutbildade med höga löner. De kommer antagligen att vara framgångsrika även i framtiden utan att behöva bekymra sig om hur resten av samhället utvecklas.

Men kanske drabbas även de (eller någon i deras familj eller någon de känner….) förr eller senare av kriminalitet och otrygghet. Vem vet, vi får väl se vad som händer i framtidens samhälle….

En optimist tror att allt skall bli bättre i framtidens samhälle. Då har man inga bekymmer eller problem. Optimister behöver inte ta ansvar själva men man har många synpunkter på hur andra skall göra och leva. De tror på våra politiker som fixar alla samhällsproblem och anser att Sverige är ett fantastisk land att leva i för alla svenskar.

Vilka är Pessimisterna?

Det är också en viktig fråga, men kanske lite lättare att besvara. Det är i många fall de personer som är förlorare i dagens samhällsutveckling men som aldrig syns eller hörs i media eller bloggar. Det är alla ”vanliga svenskar” som glöms bort av ”optimisterna” men som får ett allt otryggare, osäkrare och sämre liv i ett samhälle med mer kriminalitet.

Då finns det inte heller så mycket att hoppas på för framtiden. Den ”svenska modellen” verkar ha nått sitt slut. Det blir allt större klyftor i samhället och för många, typ vanliga låglönejobb som kämpar med boende och ekonomin, äldre pensionärer med låga pensioner eller unga arbetslösa som hoppar mellan ströjobb och saknar framtidshopp. Då blir det nästan omöjligt att ta sig vidare till en bättre framtid. Det är också många som bor i delar av landet där det mest är nedläggningar och arbetslöshet.

Då är det också lätt att då tappa förtroendet och respekten för samhället. Att vara i utkanten av samhället och bara kunna se på hur fantastiskt livet är för några andra (framgångsrika ”optimister” inom media.…) men inte själv ha en chans att få en bättre livssituation är kraftigt demoraliserande.

Men när kriminalitet, missnöje och klyftor ökar i samhället så blir alla förlorare, även de som kanske kan kompensera sig ekonomiskt. Då spelar egen inkomst och ekonomi inte så stor roll. Du kan kanske flytta till ett ”bättre område”, men ingen kan köpa sig helt fri från samhällsutvecklingen, otryggheten och osäkerheten i samhället. Den utvecklingen drabbar alla.

Men det finns också många svenskar som passivt tagit på sig ”offerkoftan” och som mest tycker synd om sig själva. Då är livet alltid orättvist och det finns inga egna möjligheter att det blir bättre. Det är alltid någon annan som skall göra jobbet eller betala, själv vill man bara sitta still och få mer bidrag. Då fokuserar man mest innåt mot sig själv och överdriver sina egna problem. ”Den inlärda hjälplösheten” är tyvärr också utbredd i Sverige.

En pessimist vill helst inte göra något alls. Det blir bara skit med framtiden för man kan inte påverka varken samhällsutvecklingen eller sin personliga situation. Då tycker man mest synd om sig själv, allt är orättvist och alla är alltid förlorare.

Vilka är Realisterna?

Den frågan är kanske också lättare att besvara, men det är inte lätt att vara realist. Då krävs det kunskap, erfarenhet, resurser och energi. Det krävs kunskap om vad och hur man skall göra i teorin, det krävs erfarenhet för att kunna avgöra vad som kan påverkas och hur det måste göras.  För att få resultat i  verkligheten så krävs det resurser och drivkraft för att verkligen ta tag i situationen och påbörja en förändring till det bättre.

Samhällsutvecklingen (resultatet….) styrs av våra politiker och den går åt fel håll trots att vi i Sverige har värdens högsta skatter (resurser…). Då är det bättre att som individ planera och förbereda sig så att den egna framtiden blir så bra som möjligt inom samhällets ramar.

Resurser & Resultat…..

En realist inser att det krävs resurser för att nå resultat, både för samhället och individen. Det krävs också att man kan planera för framtiden, att man förbereder sig och skaffar sig de resurser som behövs och att man sen också i verkligheten genomför det man redan planerat. En realist inser att man alltid kan påverka och förändra sin egen framtid, men att det är svårare att förändra samhället.

Som enskild individ är det främst tre resurser man måste utveckla….

Den första resursen är Intellektuella resurser, dvs att läsa och räkna, att fortsätta lärandet och skaffa ny och mer kunskap, att läsa fler fackböcker. Det gäller även att kunna tänka i nya banor, att förstå nya samband och ha förmågan att analysera dessa nya kunskaper.

Den  andra resursen är Fysiska resurser, dvs att vara frisk och ha hälsan, att motionera regelbundet och äta sunt. Skippa skräpmat och läsk, ät mer frukt och grönsaker och lev ett sunt men normalt liv. Har man inte hälsan så spelar resten inte så stor roll.

Den tredje resursen är Ekonomiska resurser, dvs att spara regelbundet och göra kloka investeringar. Att alltid anpassa utgifter mot inkomster. En välskött privatekonomi är grunden för att många planer skall kunna realiseras.

Bessers blogg…

Bessers blogg är delvis ett försök att ge kunskap och erfarenhet inom området investeringar (alla typer av investeringar…) som gör att man på egen hand kan påverka sin framtid. Det är tyvärr så att verklig frihet också kräver ekonomisk frihet. (Därmed inte sagt att mer pengar alltid kan köpa allt mer frihet…). För att kunna vara en realist så måste man veta och förstå vilka resurser som behövs för att nå det önskade resultatet. Att vara en realist är också att förstå vilka medel som behövs för att nå målet.

Solidaritet….?

Skall man inte visa ”solidaritet” med de som har det svårt i samhället? Självklart säger Besser. Alla svenskar som sköter sig, jobbar och betalar skatt kan också drabbas av ”otur”. Då bör samhället ha ett skyddsnät för de svenskar som drabbas av lite ”otur”. Men alla andra, de som kommer hit och inte sköter sig, inte jobbar och inte betalar skatt, dom skall inte kunna leva på knarkförsäljning, bidragsbedrägerier, svartjobb och kriminalitet.

Den typen av invånare som lever på att utnyttja det svenska samhället, som med våld skapar kriminalitet och otrygghet, dom skall inte ha vår solidaritet. Ganska självklart tycker Besser.

Vad säger andra…?

Det finns några allmänna ordspråk om just det här ämnet. Här kommer två citat….

Första citat blir…..“Don’t ever become a pessimist, Ira; a pessimist is correct oftener than an optimist, but an optimist has more fun–and neither can stop the march of events.”  Robert A. Heinlein (amerikansk science fiction författare)

Det som menas här är att man just för sin egen del och sin egen situation bör vara optimist. Det gäller att ta vara på de möjligheter och chanser man får i livet. Men det krävs också att man har de resurser som behövs för att möjligheterna skall bli verklighet och ge resultat. Helt enkelt en positiv och realistisk tro på sig själv, baserat på sina egna resurser och sin egen förmåga.

Det är också en fråga om att ha realistiskt självförtroende, något som Besser alltid haft i stora lass….. 🙂 . Men observera ordet ”realistiskt”, annars blir allt bara önsketänkande. Eller som Besser brukar säga…”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”

Andra citatet blir…..“I am prepared for the worst, but hope for the best” Benjamin Disraeli (brittisk premiärminister)

Ofta utrykt mer allmänt som …”Hope for the best, but plan for the worst” en klok strategi för de flesta verksamheter tycker Besser…..  🙂 .

Det gäller att alltid ha en ”Plan B” eller till och med en ”Plan C” när det gäller större projekt och planering. Saker kan gå fel och tidplaner kan spricka, det är ganska vanlig med större och längre projekt, men allt blir så mycket lättare om man redan från början planerat för alternativa lösningar.

Besser har numera oftast en ”plan B” för sina långsiktiga projekt,  men det krävs fortfarande resurser för att nå resultat, även för alternativa problemlösningar….. 🙂

Slutsats

Man kan faktiskt vara både pessimist och optimist samtidigt. Den avgörande frågan är för vad och varför man är pessimist eller optimist. Bäst är naturligtvis att vara realist.

Allt i dagens samhälle är inte positivt och det finns all anledning att vara pessimist för stora delar av samhällsutvecklingen även i framtiden.

Det gäller som vanligt den stora skillnaden mellan önsketänkande och realistisk verklighet som Besser påpekat tidigare. Tro inte att ”samhället” eller ”politikerna” eller ”någon annan” skall fixa problemen framöver. Som enskild individ får du numera ta ett allt större eget ansvar för din egen framtid. Det gäller för alla aspekter, även de delar av livet (vård, skola, omsorg…) som ”samhället” tidigare levererade.

På det individuella planet bör man och kan man vara både optimist och realist. Men det gäller att tänka till ordentligt, skaffa kunskap och erfarenhet och att skapa de resurser som krävs så att framtiden inte blir ett önsketänkande utan en realistisk verklighet.

Planering är första steget, Förberedelser är nästa steg och Genomförandet är sista steget mot en realistisk framtid. Det som också behövs i den här processen är Kunskap, Erfarenhet, Resurser och Energi. Läser man den här bloggen får man mer kunskap som kan vara ”bra investeringar för framtiden”…. 🙂

Besser är medveten om att ovanstående är ”enkelt att säga men svårare att göra”, men det spelar ingen roll. Om du inte tar ett eget ansvar för din egen framtid så blir livet bara en serie oplanerade händelser med nya problem. Då blir hela livet beroende av ”samhället” och ”politiska beslut”, där många av dina egna möjligheter, planer och förhoppningar antagligen slutar med missnöje och ett trist och negativt utfall.

Besser

Advertisement