Det här inlägget triggades av en ovanligt korkad artikel i Affärsvärden där någon ”smart” journalist försökte få Affärsvärdens läsare och småsparare att bli avundsjuka på ”rika finanskändisar”. Så här skrev Affärsvärden…

”Nu kan största ägaren i H&M se fram emot över 5 miljarder”

”Stefan Persson med familj är största ägare i H&M och kan se fram emot ett miljardbelopp i utdelning i november, visar Affärsvärldens uträkning.

Kassaklirr väntar Stefan Persson

Om stämman klubbar igenom styrelsens förslag kan Stefan Persson räkna med ett rejält tillskott i kassan. Stefan Persson med familj är klart största ägare i H&M, enligt Holdings. De äger drygt 638,3 miljoner B-aktier i klädjätten. Den aktieposten kommer, enligt förslaget, ge en sammanlagd utdelning på drygt 4,1 miljarder kronor. Dessutom äger Stefan Persson med familj en bra bit över 194 miljoner A-aktier i H&M. Den posten kommer ge närmare 1,3 miljarder kronor.

Den som är vass på huvudräkning inser snabbt att den sammanlagda utdelningen kommer att landa på strax över 5,4 miljarder kronor. Om styrelsens förslag går igenom, alltså. Men det gör den i regel alltid.”

Skall man vara avundsjuk på Stefan Persson?

Besser tycker att avundsjuka bara är löjligt och improduktivt. Gör något positivt själv i stället för att jämföra dig med andra. Därför blir det nu (igen…) en liten utvikning om just aktieutdelningar (och avundsjuka…)

Det första vi konstaterar är att…. Nej, Stefan Persson får inte större utdelning från sina aktier i H&M än någon annan aktieägare.

Enligt svensk aktiebolagslag har alla aktieägare av olika stamaktier (A, B, C,…..med olika röstetal…) samma rätt till avkastning i form av aktieutdelningar. Det spelar ingen roll hur många röster som varje aktie har på bolagets årsstämma, alla stamaktier får alltid samma aktieutdelning.

Det här gäller inte andra aktieslag som till exempel preferensaktier, men ”bra bolag” behöver aldrig ge ut preferensaktier över huvud taget. Just H&M är ett bra bolag med en klok styrelse, en stabil affärsmodell, bra lönsamhet och en gedigen soliditet. Då kan man enkelt expandera verksamheten med eget kapital utan att behöva ta in extra kapital genom nyemission av preferensaktier.

Aktieutdelningarna är bara en del av bolagets vinst, där H&M har tillräckligt med eget kapital för att också kunna finansiera sin framtida expansion. Något att fundera på, trycker Besser….

Avkastning….??

Den stora skillnaden mellan olika personers aktieutdelningar gäller den totala utdelningen. Utdelningen per stamaktie är samma för alla aktieägare men den total aktieutdelningen är beroende på innehav av antalet aktier.

Så sammanfattningsvis, Stefan Persson har många aktier, både A-aktier och B-aktier i H&M, och därmed får han också en större total avkastning än andra aktieägare i just H&M. Ganska självklart tycker Besser…. 🙂

Antal aktier….??

Den fråga som Affärsvärdens journalist istället borde ställt sig är hur det kommer sig att Stefan Persson har så många aktier i H&M.

Svaret på den frågan är att han har ärvt de flesta av aktierna men också att han under de senaste åren regelbundet köpt på sig allt fler egna aktier.

När aktiekursen för H&M gick ner under 150.- i februari 2018, så började Stefan Persson (med ägarbolag…) att regelbundet köpa allt fler aktier. Det oberoende av att han själv sen länge har röstmajoriteten vid H&Ms årsstämmor.

Bara under tiden april 2018 till november 2020 så köpte Stefan Persson (med ägarbolaget Ramsburry Invest….) B-aktier i H&M för drygt 17.62 miljarder kronor. (Just det, på dryg 2,5 år så köpte han aktier för 17.620.000.000 kronor. Ganska fantastiskt tycker Besser….)

Det som hände 2018 var att kursen på H&Ms B-aktier pressades ner ordentligt när några amerikanska hedgefonder bestämde sig för att blanka just H&M aktien. Men när ”smarta” hedgefonder försöker driva ner aktiekursen på enskilda bolag för att göra kortsiktiga vinster med blankade aktier, då gäller det att veta vad man gör, vilket tydligen inte alla amerikanska hedgefonder verkar veta.

Med en dominerande huvudägare som både har ett väl tilltaget eget investeringskapital och ett närmast obegränsat låneutrymme i svenska och internationella banker så blev blankningen ett misslyckande och en förlust för dessa ”smarta” men okunniga fondförvaltare.

Självklart kan inte alla aktieägare stå emot hedgefonder som blankar aktier i enskilda bolag, men Stefan Persson hade de ekonomiska förutsättningarna att göra just det. Något som dessa smarta fondförvaltare inte förstod.

Aktiestrategi….

Om man som Besser är mer intresserad av bolagens huvudägare än finansanalys så blir också aktiestrategin ganska självklar. När det gäller H&M så kan Besser absolut noll om internationellt mode, global logistik eller lönsam textilproduktion i Asien. Jag har också noll koll på alla finansdata och finansanalys av H&M-aktien, men det spelar ingen roll, jag köpte ändå ”hyfsat många aktier” i H&M under just de här åren.

Det var en ganska enkel analys, om Stefan Persson (som Besser sen länge anser var en klok och smart person….) köper flera aktier till låga aktiekurser så är det bara att ta rygg och hänga på. Besser har ett mer begränsat investeringskapital jämfört med Stefan Persson men jag använde en bra bit av mitt aktiva kapital under de åren till att köpa fler H&M aktier. Det betyder också att jag nu är jag fullinvesterad i H&M i mina tre aktieportföljer.

Det kan också vara värt att nämna att det inte var för att få mer makt som Stefan Persson köpte fler aktier. Med 194 miljoner A-aktier (10 röster) och dessutom alla B-aktier så har han redan röstmajoriteten (drygt 75 %) vid alla H&Ms årsstämmor.

Avundsjuka….?

Skall man vara avundsjuk på en person som har så många aktier och får en så stor (total….) aktieutdelning av dem? Nej, det är bara dumheter tycker Besser.

Stefan Persson lever sitt liv och vi andra lever ett helt annat liv. Våra liv är antagligen helt annorlunda men jag gissar att både Stefan Persson, Besser och bloggens läsare lever ”ett rikt och lyckosamt liv”. (Besser har hyfsat bra koll på Stefan Persson sen många år och den här bloggens läsare är alla kloka och framgångsrika, eller hur ?….)

Då behöver man inte vara avundsjuk eller bry sig om hur just en ”finanskändis” som Stefan Persson lever. Tvärtom, Besser har stor respekt och aktining för en huvudägare som står upp för sitt bolag och för andra långsiktiga aktieägare. Stefan Persson är inte bara huvudägare utan har också under många år visat sig vara en föredömligt kunnig, klok och smart VD och Styrelseordförande för H&M.

Att H&M är det globala, lönsamma och välskötta bolag som det är idag, är till stor del Stefan Perssons förtjänst.

Hur stort är H&M…?

Det är ganska fantastiska siffror som visar H&M gruppens storlek. Den består av 8 varumärken som är fördelade på drygt 4.850 butiker75 marknader och dessutom med onlineförsäljning på 53 marknader. Totalt finns det 153.000 anställda.

Unik egenskap…

Det som skiljer H&M från de flesta andra bolag på börsen är att man medvetet skapat en struktur för att snabbt kunna begränsa löpande kostnader om det behövs av konjungturskäl.

 H&M har och söker bara butikslokaler i absoluta A-lägen och skriver i stort sett bara hyreskontrakt med 3 månaders uppsägning. Dessutom kan man som global ”shoppingmagnet” förhandla sig till låga hyresnivåer i nyöppnade shoppinggallerior. Hyran är i många fall också baserade på butikens omsättning.

Det betyder att olönsamma butiker snabbt kan läggas ner och att man kan vara mycket flexibel med neddragning av löpande kostnader. Som exempel kommer H&M att stänga 325 butiker och öppna 108 nya butiker under senaste verksamhetsåret 2021.

Det som också utmärker H&M (och även IKEA…) är att man har låga fasta kostnader. H&M äger inga egna fabriker utan köper all produktion extrernt (främst i Asien…) av sina egna designade kläder. Även huvudkontoret i Stockholm är en relativt liten organisation i jämförelse med bolagets storlek.

Allt det här medför att både höga bruttomarginaler och stor kostnadsflexibilitet. Även om H&M kanske har lite problem idag (t.ex Covid o Kina…) så kommer framtiden fortfarande att vara positiv för bolaget. Det tror i alla fall Besser….. 🙂

Slutsats…

Det är stor skillnad på utdelning per aktie och total aktieutdelning och det gäller att förstå den skillnaden.

Om man som aktieinvesterare vill ha större total aktieutdelning så är det bara att köpa fler aktier. Svårare än så är det inte.

Men då är det smartare att köpa aktier till låga aktiekurser när det blir bra tillfälle än köpa aktier till höga kurser när börsen är övervärderad. Men bäst är att dessutom  köpa aktier regelbundet i både uppgång och nedgång för att då bli oberoende av börsutvecklingen.

Vill man i framtiden få (ökande…) aktieutdelningar så måste man också behålla aktierna (dvs Buy&Hold…). Ganska självklart tycker Besser…. 🙂

Avundsjuka är bara löjligt och improduktivt. Gör något positivt själv, köp egna aktier i H&M i stället för att jämföra dig med andra. Kloka ord från Besser igen….. 🙂

Eller som en annat stor tänkare uttrycker det… ”Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring dig ser”………”Var nöjd med livet som vi lever här”…. 🙂

Besser