Besser är (som ni vet…?) en utpräglad utdelningsinvesterare, där just aktieutdelningar är den viktigaste delen av en ”önskad” avkastning på mina aktier. Det är inte bara en önskan, det är också numera (under de senaste åren…) en verklighet.

Det här inlägget tillägnas ”Christer” som gav en förträfflig kommentar för 2 veckor sen. Den sammanfattade väl vad Bessers blogg vill åstadkomma. Läs gärna den….

Det finns många teorier om aktieinvesteringar och avkastning från aktier, men alla teorier fungerar inte i praktiken. Även aktieutdelningar kan självklart minska under något år (typ 2020…) men med en riskbegränsad aktieportfölj så kommer avkastningen att återhämta och efter några år (typ 2022…) så är värdena tillbaka på normala nivåer. (För mer info, se mina avstämningar som jag gör varje halvår….)

Skillnaden mellan teori och praktik är påtaglig när det gäller aktieinvesteringar och som vanligt gäller det att förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” som Besser brukar säga…. 🙂

Så den självklara frågan blir då Varför just aktieutdelningar?, och följdfrågan blir Vilka fördelar finns det med avkastning i form av utdelningar?

Varför utdelningar….

Ni har kanske hört det förut, men Besser fick upp ögonen för utdelningar genom en fantastisk artikel redan i november 2015 skriven av Claes Hemberg som då var sparekonom på Avanza. Rubriken var ”De rikas hemlighet”.

Jag har kopierat hela texten flera gånger i den här bloggen. Senast var i ett inlägg i december 2018 med rubriken ”Hemligheten i repris ” som kan läsas  här .

Det blir ingen mer publicering av just den texten, men Besser rekommenderar att ni läser inlägget om ni inte läst det förut, och för er som redan läst inlägget så kan det bli en nyttig repetition…. 🙂

Vilka fördelar…?

Det viktigaste med aktieinvesteringar är avkastningen. Men avkastning på aktier kan vara så mycket. För Besser är det mina egna krav på just avkastningen som  blir avgörande hur jag ser på aktier och investeringar.

Det finns många fördelar med investeringar i aktieutdelningar, och Besser har även skrivit flera inlägg om det, så ni har nog läst det förut. Jag brukar kalla dem ”Bessers 5 krav på avkastning”, men nu blir det en fördjupning och analys av varje krav….

Bessers 5 krav på avkastning

Avkastningen från mina aktieinvesteringar skall vara….

Realiserad…… Att få avkastningen realiserad i verkligheten är en av de viktigaste aspekterna på just avkastning från aktier. Aktieutdelningar utbetalas alltid med kontanta medel till aktieägarens aktie- eller ISK-konto. Har man avkastning i form av värdeökning eller ”framtida reavinster” så är avkastningen bara fiktiv. Självklart är genomförda reavinster också en realiserad avkastning på aktier, men då gäller det att också räkna med risker för eventuella reaförluster. Det brukar bli flera oväntade reaförluster och få verkliga reavinster när man frekvent handlar med aktier….

Realiserad avkastning innebär att verkliga pengar i svenska kronor inbetalas på mitt ISK-konto.

Regelbunden… Avkastningen i form av aktieutdelningar bestäms varje år av bolagets årsstämma. De flesta lönsamma bolag vill ha ökande eller stabila utdelningar oberoende av årens vinst, där normalt bara hälften av årets vinst utbetalas som aktieutdelningar. Utbetalningen sker oftast några dagar efter årsstämman, men kan numera också fördelas på halvår, kvartal eller t.o.m. per månad. Det spelar ingen roll, utdelningarna kommer regelbundet in på aktiekontot varje år.

Regelbunden avkastning från mina aktieutdelningar inbetalas varje år på mitt ISK-konto.

Riskbegränsad…. För en seriös aktieinvesterare är det viktigt att avkastningen på aktier också är riskbegränsad. Självklart kan avkastningen variera mellan åren (och även minska, t.ex. under 2020…) men varken investerat kapital eller avkastning riskerar att helt förloras. Har man en riskbegränsad aktieportfölj med flera (många…) bolag som alla är ”stora, stabila och lönsamma” så får man automatiskt också en riskbegränsad och relativt stabil avkastning från sina aktier.

Riskbegränsad avkastning innebär att avkastningen något år kan minska men investerat kapital kan aldrig förloras*.

Passiv….. Aktieutdelningarna bestäms av bolaget årsstämma och de utbetalas och hanteras sen helt av bolaget och bankerna. Som aktieinvesterare behöver man inte lyfta ett finger, inte fatta några egna beslut eller göra någon aktivitet själv. Utdelningarna betalas in helt automatiskt av banken på aktieägarens aktie- eller ISK-konto. ”Enkelt och bekvämt” tycker Besser.

Passiv avkastning inbetalas på mitt ISK-konto helt utan mina egna beslut eller någon egen aktivitet.

Lågbeskattad…..  Skatten på kapital, och därmed även på avkastning från aktieinvesteringar, blir en viktig parameter när vi i Sverige har en kapitalskatt på 30 %. Att minska skatten blir då viktigt för att få ett bättre nettoresultat för avkastningen, och har man aktieportföljen på ett ISK-konto så minskar skatten betydligt. För en stabil aktieportfölj med normala aktieutdelningar så minskar skatten till cirka 10 % av avkastningen.

Lågbeskattad avkastning får jag genom att mina aktier är placerade på ett ISK konto.

Sammanfattningsvis kan man säga att aktieinvesteringar och avkastning blir både enkelt och lönsamt om man följer ”Bessers 5 krav på avkastning”.

(*…”Rule No.1 is “Never lose money”. Rule No.2 is Never forget Rule No. 1.”   (Warren Buffett))

Oväntade fördelar….

Men det finns också några oväntade fördelar med just avkastning från aktieutdelningar…..

En psykologiska fördel…

Besser brukar påpeka att man alltid skall återinvestera aktieutdelningarna i nya aktier för att få en aktieportfölj som ökar i både värde och antalet aktier för varje år. Fenomenet kallas Compounding och brukar ibland beskriva som ”The Snowball

(Läs gärna biografin om Warren Buffett av Alice Schroeder med just det namnet. Boken är en tegelsten på 816 sidor och finns på t.ex bokus.se häftad för 159.-. ”En bra investering i kunskap” säger Besser som självklart både har läst den och har den i bokhyllan ….)

Samtidigt skall man som seriös aktieinvesterare också öka investeringskapitalet och investeringarna med regelbundet sparande. Hur mycket man sparar varje månad är helt individuellt, men det är fortfarande ett negativt kassaflöde som försvinner från inkomsten och hushållsekonomin varje månad.

”Reverserat kassaflöde”….

Det blir två negativa kassaflöden (utdelningar och sparande…) som påverkar likviditeten i den allmänna privatekonomin varje månad. Det fantastiska är att du själv kan bestämma och avgöra när och hur dessa kassaflöden skall vändas eller stoppas

Just möjligheten att själv avgöra när aktieportföljen inte längre behöver växa med fler aktier är en helt fantastisk psykologisk fördel. Det är bara du själv som avgör när alla aktieutdelningar (som antagligen växt ordentligt över åren… ) inte längre behöver återinvesteras och när det regelbundna sparandet skall avslutas. Den möjligheten ger dig i stället två stadiga, stabila och växande kassaflöden som komplement till inkomsten i framtiden.

Aktieutdelningarna blir en stabil ekonomiska buffert som med regelbundna utbetalningarna (”reverserat kassaflöde”….) gör att du själv kan välja när och hur du vill förändra din livssituation. Utdelningarna blir ett bra komplement till pensionen eller möjligheten att i framtiden jobba mindre och gå ner i lön.

Ganska fantastiskt att man som utdelningsinvesterare själv kan styra och bestämma allt mer av sin framtida privatekonomi tycker Besser… 🙂

En till psykologisk fördel…..

Om man som Besser är en utpräglad utdelningsinvesterare så behöver man inte bry sig om andra (möjliga….) avkastningar från aktier. De flesta aktieinvesterare vill ha avkastning i form av värdeökning eller reavinster, men som fokuserad utdelningsinvesterare behöver man inte alls bry sig om just den typen på avkastning.

Det betyder också att värdet på aktieportföljen inte spelar någon som helst roll, avkastningen är bara beroende på aktieutdelningar. Inte heller köpa & sälja aktier behöver man bry sig om. Självklart behåller man alla sina aktier när fler aktier ger större avkastning. Åter, visst kan även utdelningarna tillfälligt gå ner (som 2020…) men investeringskapitalet kan aldrig förloras.

”Färre bekymmer”…

Den stora fördelen är att man aldrig behöver drabbas av panik när börsen går neråt och aktieportföljen drabbas av kraftig värdeminskning. Låga aktiekurser är tvärt om en möjlighet att köpa fler aktier i fler bolag. Självklart krävs det då ett extra investeringskapital, men är man en förutseende utdelningsinvesterare så har man sparat lite av sitt vanliga investeringskapital till oförutsedda möjligheter. Inte heller behöver man drabbas av panik och fundera över hur man skall undvika reaförluster när alla aktier ändå alltid behålls.

Ganska fantastiskt vad mycket färre bekymmer, typ reaförluster och värdeminskning, man får som utdelningsinvesterare, tycker Besser…

En finansiell fördel…

Men avkastning på aktier (i stora, stabila och lönsamma bolag…) är inte bara regelbundna aktieutdelningar. Med en stabil och riskbegränsad aktieportfölj kommer även värdet på aktierna att öka över tiden. Normalt brukar bara hälften av bolagets vinster gå till aktieutdelningar och resten investeras i bolagets fortsatta verksamhet. Då kommer även vinsterna att öka framöver och därmed så ökar både värde och utdelningar i motsvarande grad.

”Ökande utdelningar”…

Även om aktieportföljen inte växer med fler aktier så kommer en ”utdelningsportfölj” fortfarande att ge ökande utdelningar i många år framåt. Det betyder också att aktieportföljens utdelningar ökar i relation till investera kapital, dvs YOC (Yield On Cost).

Aktieportföljen (”The Snowball”….) kommer att fortsätta att växa och utdelningarna ökar för varje år trots att inga nya aktier köps in. Ganska fantastiskt säger Besser igen…. 🙂

Krav på aktieportföljen….

För att lyckas som utdelningsinvesterare så krävs det också att man hanterar sin aktieportfölj på rätt sätt. Besser har egentligen bara tre enkla krav som alla utdelningsinvesterare behöver tänka på…

Ett… Aktieutdelningar får man genom att äga aktier i lönsamma bolag. Köp regelbundet fler aktier i fler lönsamma bolag och behåll dem över tiden, dvs ”Buy & Hold

Två… Aktieutdelningar kan användas för att köpa fler nya aktier. Då växer aktieportföljen ytterligare för varje år, dvs Compounding

Tre… Aktieutdelningar och portföljvärde kan självklart minska något år när börsen går ner, men investerat kapital kan aldrig förloras med en riskbegränsad utdelningsportfölj. När börsen går ner blir det i stället möjligheter att köpa fler aktier i flera bolag till bra priser, dvs ”Contrarian”

Varför finns det så få utdelningsinvesterare…?

En självklar fråga blir då…Varför finns de så få utdelningsinvesterare..? Besser gissar att mindre än 5 % av alla vanliga (privatpersoner…) aktieinvesterare är just utdelningsinvesterare. Av alla andra aktieinvesterare så fokuserar cirka 75 % på värdeökning (helst stor och snabb…) och cirka 20 % på reavinster (helst många och stora…).

Det finns två stora problemen med avkastning från aktieutdelningar. Dels att det krävs (stort…) tålamod och dels att det krävs (stort…) investeringskapital för att just utdelningsinvesteringar skall löna sig och verkligen ge en märkbar avkastning.

Som vanligt när det gäller ”tid och pengar” så måste man prioritera klokt. Det vi ser av den senaste samhällsutvecklingen är att det är mycket svårt för många (de flesta….??) svenskar att göra just det. Det blir bara fler som tar kreditlån och blancolån till ren konsumtion (typ Lyxfällan…) och allt fler som satsar på nätkasino och betting för att få snabba vinster och enkla inkomster.

Resultatet för många svenskar blir att framtiden består av utgifter för skulder, amorteringar, räntor och kasinospel i stället för inkomster och avkastning från gjorda investeringar. Besser gissar att det kommer att bli ökande klyftor i samhället mellan de som har en välskött privatekonomi och de som inte har det.

Självklart är det också en fråga om ”kunskap och erfarenhet”. Har man varken kunskap eller erfarenhet av ”långsiktigt sparande och finansiella investeringar” eller kanske bara saknar tålamod, intresse och drivkraft för att tänka på framtiden, så bli det självklart svårt att både plannera, spara och vilja göra något på lite längre sikt. Det är också en fråga om uppfostran och ”arv och miljö” om man aldrig har kunnat eller behövt tänka och planera för framtiden.

Men det är aldrig för sent att börja spara och investera. Även med ett litet sparande (i indexfonder till att börja med…) som börjar nu, så blir livet och privatekonomin mycket bättre i framtiden.

Slutsats

Det finns många fördelar med att vara utdelningsinvesterare, några är självklara men några är också lite svårare att upptäcka, typ ”Reverserat kassaflöde”, ”Färre bekymmer” och ”Ökande utdelningar”.

Nackdelarna, eller kanske svårigheterna, med utdelningsinvesteringar är både tydliga och besvärliga att komma över. Att inte känna till, förstå eller kunna något om aktieutdelningar är delvis en fråga om arv & miljö, men alla kan börja i liten skala. Det är inte storleken (på sparande och investeringar…) som är viktigt utan att man verkligen startar och kommer igång.

”Om man inte vet vad man vill uppnå och inte planerar för framtiden, och dessutom inte förbereder sig med kunskap, kapital och övriga resurser, så blir det heller inga långsiktiga resultat i framtiden.”… säger Besser

Som vanligt gäller….Planning, Preparation & Performance.” Något att fundera över, tycker Besser…. 🙂

Besser