Det här inlägget handlar om en dyster och tråkig historia med ett verkligt bolag och verkliga personer (och en av Bessers personliga vänner….) men där alla namn ändrats för att bespara deltagande personer skammen och onödigt lidande…. 🙂

Det är inget mindre än ett drama som utspelar sig i realtid mitt framför ögonen på Besser och han kan ändå inte ingripa och ändra i handlingen eller påverka dramats öde. Det blir en förklaring i slutet av inlägget… 🙂

Bakgrund…

Dramat handlar om ett noterat aktiebolag (”Förhoppningar AB”) som har stora svårigheter med både produkter och lönsamhet men där bolagets VD, ledning och styrelse fortsätter att expandera som inget hänt. Hela verksamheten är på väg mot konkurs och de som drabbas blir bolagets anställda och aktieägare….

Huvudpersoner….

Från Bessers perspektiv finns det tre huvudpersoner i dramat….

Den första är ”Johan” som är en av Bessers vänner. Vi är fd jobbarkompisar och har känt varandra sen drygt 15 år, vi ”tycker o tänker” ganska lika i de flesta sammanhang. Vi umgås regelbundet sen drygt 10 år och har ett gemensamt ”specialintresse” som vi ofta träffas kring.

Johan är civilingenjör men kanske inte en av de allra smartaste. Han har dock lyckats ganska bra här i livet inom många områden. Han är sparsam, flitig och har (hade…) en ordentlig tilltagen aktieportfölj av blandade ”tillväxtaktier”.

Johan jobbade tidigare på ett stort IT- bolag men blev uppsagd när bolagets verksamhet förändras. Efter många kontakter och snack så blir han anställd på ”Förhoppningar AB”. Han blir också övertalad att satsa eget kapital i bolaget och går in med aktier i nyemissioner med nästan hälften av värdet på sin aktieportfölj.

Den andra är ”Christer” som är VD, medgrundare och en av huvudägarna i bolaget ”Förhoppningar AB”, ett bolag som han var med och startade redan 2014. Christer är också civilingenjör och gjorde karriär som chef inom olika verksamheter i några större databolag innan det tog stopp i karriären. Besser vet inte varför men gissar att han nådde sin ”maxnivå” i bolaget (??!!). Han hoppade av och startade då bolaget ”Förhoppningar AB” i en närliggande (populär, dynamisk och konkurrensutsatt …) men helt annorlunda delbransch inom data och IT.

Besser känner Christer bara ytligt, vi har dock träffats flera gånger under de senaste åren, men han är mycket god vän med (och fd chef för…) Johan sen cirka 20 år. Det var också Christer som anställde Johan i Förhoppningar AB för några år sen när Johan var arbetslös. Christer har en drivande och säljande personlighet men också ett stort ego och (för…??) höga tankar om sig själv.

Den tredje är Besser själv. Även Besser är civilingenjör som också jobbat inom data och IT. Men Besser är också hyfsat analytisk och har läst både investeringsteori och finansanalys på högre akademisk nivå. Dessutom har Besser även jobbat några år i finansbranschen och har därmed både kunskap och erfarenhet från den verkligheten.

Där finns anledningen till att Besser aldrig investerar i (eller ens kommer i närheten av…) små eller stora förhoppningsbolag. ”Praktisk verklighet är viktigare än teoretisk finansanalys när det gäller aktier och investeringar” som Besser brukar säga….. 🙂

Sammanfattningsvis: De flesta förhoppningsbolag är bara bluff och bedrägerier redan från början, men det finns också många förhoppningsbolag som drivs av girighet, inkompetens och orealistiska förväntningar. Det här dramat är just ett sånt case….

På scenen….

På scenen finns alltså det förhoppningsbolag inom IT & Data (”Förhoppningar AB”) som Christer var med och startade redan 2014. I dag har bolaget växt och har cirka 20 anställda som alla sitter på ett fint och dyrt kontor i Stockholms innerstad.

Men Förhoppningar AB´s produkter är inte konkurrenskraftiga. Det behövs hela tiden fler utvecklare för att komma ifatt branschen ledande företag och produkter.  Det behövs också allt mer och allt dyrare marknadsföring för att skapa intresse för bolagets produkter. Varken försäljningen eller lönsamheten ökar men kostnaderna stiger för varje år.

Teknisk plattform…. ?

Besser har ingen djupare kunskap om just den här delen av databranschen men gör bedömningen att själva grundkonceptet och plattformen (från 2014….) inte klarar av att utvecklas till den standard som dagens konkurrenter och produkter har. Då hjälper det inte med fler nya kodare eller fler utvecklare.

Att byta teknisk plattform kan man naturligtvis göra även 2021, men det kräver konverteringar av alla omgivande program och applikationer, och det skulle ta både tid och resurser som inte finns i dag. ”Förhoppningar AB” fortsätter även 2021 med att utveckla och förbättra en ”omodern” teknikplattform.

Affärsmodellen….?

Affärsmodellen bygger på intäkter från abonnemang och reklam riktad mot plattformens användare. I teorin är det en enkel och effektiv affärsmodell, om man både har ett stort antal användare och rätt profil på användarna. Men Besser betvivlar att det här funkar i verkligheten. Dels är andelen återkommande användare alldeles för litet och antalet nya användare ökar inte tillräckligt snabbt. Dels är det inte rätt kommersiell användarprofil på de återkommande användarna. Det krävs massiva och kostnadskrävande marknadsinsattser för att bara tillfälligt öka antalet användare, som sen inte återkommer till plattformen.

Det blir ett svårt case att sälja in mer reklam när antalet regelbundna användare inte är stabilt och inte heller ökar i nämnvärd omfattning.

Dramat…

Besser har analyserat årsredovisningar och finansiella data för Förhoppningar AB sen några år tillbaka och här kommer valda delar av dessa data. Det är ett skrämmande drama som utspelar sig….

Redan första året (2015) finns det 3 anställda (grundarna…) som delar på 1.900 tkr i lön (exkl sociala kostnader). Det blir en årslön på 633 tkr (eller 52 tkr per månad..) i snitt för första året för varje anställd i det nystartade bolaget. Den lönen betalas med sex nyemissioner som drar in drygt 4.5 Mtkr redan första året. Nettoomsättningen är 614 tkr och ”Aktiverat  arbete för egen räkning” blir 2.288 tkr. Totala resultatet för 2015 blir minus 10 tkr

Andra året blir inte bättre. Sju nyemissioner genomförs, och bolagets får in kapital på drygt 4.2 Mkr. En split på 1:1000 genomförs och 15.000 optioner utfärdas till bolagets aktieägare och 3 anställda. Fortfarande är det tre anställda även under andra året, till en kostnad av 1.800 tkr, dvs 600 tkr per anställd, eller 50 tkr per månad (exkl sociala kostnader). Nettoomsättningen är 42 tkr och ”Arbete för egen räkning” blir 1.534 tkr. Totala resultatet för 2016 blir minus 970 tkr.

Så här fortsätter det år efter år. När det är dags att lansera bolagets produkter ”globalt” så har vi kommit fram till 2019. Då är tanken att inkomsterna skall öka och främst komma från nya användare och nya reklamintäkter. ”Förhoppningar AB” skall samtidigt noteras på en av ”småbolagsbörserna” i slutet av året. Men innan dess så tar man in ytterligare en större nyemission sommaren 2019, och det planeras också för två nyemissioner under 2020.

Med ”Pre IPO emissionensommaren 2019 tar man in 20 Mkr från en första grupp externa investerare (till aktiekursen 600 % av ”optionskursen”….) och ”Förhoppningar AB” IPO noteras på börsen i december 2019.

Under 2020 tar man in ytterligare två nyemissioner. Först en ”optionsemissionvåren 2020, till bolagets tidigare aktieägare och anställda, på 9 Mkr till ”optionskursen” (dvs 100 %.…) och därefter under hösten 2020 en till riktad nyemission på 60 Mkr till ytterligare en grupp externa investerare (till aktiekursen på 200 % av ”optionskursen”…..)

Årsredovisningen för 2020….

Enligt senaste årsredovisningen för helåret 2020 (från april 2021…) så fanns det nästan 2.400 aktieägare den 31 december 2020 (drygt ett år efter IPO…) varav cirka 1.800 aktieägare hos Avanza. Årets Nettointäkter var 133 tkr och årets Rörelsekostnader var strax under 25 miljoner.  Det betyder att 2020 års Rörelseresultat blev minus drygt 20.5 miljoner kronor.

Bara som en enkel kontroll så är 2020 års nettointäkter 0.5 % av årets rörelsekostnader, ”Inte så bra” säger Besser…. (”dagens understatement….”)

Av de 5 personer som sitter i styrelsen (förutom Christer, VD och huvudägare…), så har 2 styrelseledamöter 0 aktier (0.00 %) i bolaget, 1 ledamot har 2.500 aktier (0.017 %) , 1 ledamot har 7.500 aktier (0.05 %) och sista ledamoten har 104.000 aktier (0.70 %) av totalt drygt 15.000.000 aktier i bolaget. Totalt finns 0.767 % av bolagets aktier hos de 5 övriga styrelseledamöterna i bolaget…..

Inte pilotskolan direkt, om inte ens styrelsens medlemmar tror på aktien och bolaget så bör nog andra investerare också hålla sig borta, tycker Besser…… (”dagens rekommendation….”)

Vad händer 2021….?

Nu är det höst 2021, aktiekursen på ”småbolagsbörsen” har stadigt gått neråt och ligger i början av oktober på 80 % av ”optionskursen”.

De två grupperna av ”externa proffsinvesterare” blir naturligtvis upprörda, ganska självklart. Styrelsen avsätter VD (Christer) samt drar ner ordentligt på antalet anställda. Ytterligare 5 personer sägs upp av nya VD, däribland Johan. Styrelsen är också osäker på om man skall behålla den gamla teknikplattformen, men väljer ändå att behålla den och fortsätta anställa fler unga IT-utvecklare.

Johan har som anställd köpt aktier i bolaget, både vid IPO och till ”optionskursen” vid några optionsemissioner, och har nu 1.16 % av aktierna i bolaget. Det är drygt 50 % fler aktier än vad de 5 styrelseledamöterna har tillsammans. Så Johan har inte bara förlorat jobbet utan han har också satsat en stor del av sitt sparkapital i ”Förhoppningar AB” och därmed förlorat värde på allt lägre aktiekurser under 2021.

(De två grupperna av ”externa proffsinvesterare” (som övertalades av Christer att investera kapital i Förhoppningar AB…) betalade alltså 200 % respektive 600 % mer för sina aktier jämfört med optionsaktierna som Christer, Johan och de andra aktieägarna betalade, allt inom loppet från sommaren 2019 till hösten 2020. Hur tänkte dom då?? Ganska fantastiskt tycker Besser…..)

Vad händer 2022…..?

Det vet vi inte, men det ser inte bra ut för framtiden. De två grupperna av ”smarta externa investerare” har redan gått in med 80 Mkr inför IPO noteringen i december 2019 och under hösten 2020. Utflödet av kapital ligger på cirka 25 Mkr i 2020 års nivå enligt årsredovisningen.

I kassan fanns det den 31 dec 2020 57 Mkr kvar av investerat kapital och jag gissar att utflödet av kapital för 2021 ligger runt 20 Mkr. Det betyder att det för 2022 bara finns 37 Mkr kvar för att driva verksamheten vidare.

Intäkterna för 2020 låg på 400 tkr och Besser gissar att de ligger på samma nivå för 2021. Det betyder att intäkter för 2021 ligger på 2 % av kostnaderna. ”Inte så bra” säger Besser…. (understatment igen…)

Kanske räcker det kvarvarande kapitalet på 37 Mkr för två år till, men om kostnaderna är höga och intäkterna låga så finns det fortfarande ingen framtid för bolaget. Även om bolagets intäkter fördubblas (till 4 %…) eller tiofaldigas (efter 8 års verksamhet….?? till 20 %) så kommer ”Förhoppningar AB” med stor sannolikhet att gå i konkurs om några år.

Men det finns fortfarande 37 Mkr kvar att lägga på arvoden, löner och bonus till styrelse, nya VD´n, ledningsgruppen och övriga anställda. Det blir nog två bra år för de som är kvar i bolaget….. 🙂

Aktiekurs och aktieägare…

Om vi sätter ”optionskursen” till 100 % så har den noterade aktiekursen sen IPO (dec 2019) utvecklat sig ganska spretigt.

IPO kursen i dec 2019 startade attraktivt på 90 % med många nya aktieägare, en första topp kom feb 2020 på 210 % (med mycket marknadsföring efter IPO….) och andra toppen kom okt 2020 på 275 % . (Grupp 2 av externa investerare köper då nyemissionen på 200 %…). Men sen började nedförsbacken. Kursen låg 31 dec 2020 på 150 %, den fortsatte neråt under 2021 till 95 % den 30 juni 2021 och ligger nu i mitten av november 2021 på 66 %. Både de nya aktieägarna vid IPO (typ Avanzas kunder…) och de anställda som köpte aktier till den förmånligt låga ”optionskursen” (typ Johan och Christer…) har i dag förlorat värde i aktierna.

Om antalet aktieägare var knappt 2.400 den 31 dec 2020, så ser vi nu en ordentlig minskning under hösten 2021. På Avanza minskar antalet aktieägare för varje månad. Det är som vanligt småspararna som flyr när turbulensen ökar i bolaget. Och aktiekursen fortsätter neråt……

Besser gissar att det bara finns cirka 1.800 aktieägare kvar den 31 dec 2021 (dvs minus 25 %…). Vi får se om ”Förhoppningar AB” vågar ange antalet aktieägare i nästa årsredovisning…..

Vad händer sen med huvudpersonerna…?

Som vanlig så vet vi inte vad som händer i framtiden, men Besser gissar igen….

Johan söker nytt jobb och förhoppningsvis får han ett bra jobb på ett bättre bolag än ”Förhoppningar AB”. Men det är inte lätt att få ett bra jobb med bra villkor. Besser håller tummarna för att det går bra för Johan…

Kommer Johan att sälja sina aktier? Och till vilken kurs blir det i så fall? Det vet inte Besser. Kanske ser Johan på bolaget med nya ögon när han inte längre är anställd, och kanske upptäcker han då bolagets situation och alla problem, men tyvärr blir det antagligen inte så…..

Johan har relativt många aktier och det blir allt färre aktieägare kvar i bolaget, där många småsparare (Avanzas kunder…) helst vill sälja av och avsluta sina innehav. Då blir det svårt att sälja aktier till vettiga aktiekurser och kanske väljer Johan att vänta på bättre kurser. Det tar alltid emot att sälja med förlust. Men Besser gissar att nedförsbacken tyvärr bara fortsätter. Det blir inga bättre tillfällen när allt fler aktieägare vill överge aktien och bolaget. Besser är ganska pessimistisk för Johans aktier, antagligen slutar det med stora och smärtsamma förluster….

Christer har ett brett kontaktnät och han är en säljande och optimistisk person. Han kommer säkert att hitta ett nytt managementjobb eller ett lönsamt jobb som konsult. På hans CV ser det bra ut att vara grundare och VD för ett start-up bolag inom data och IT, så det blir säkert inga problem att hitta nya välbetalda chefsjobb.

Däremot har han i stort sett hela sin privatekonomi baserad på aktier i Förhoppningar AB och han kommer nog inte att hitta några nya ”externa investerare” som vill ta över de aktierna. Men säker kan man inte vara, det finns fortfarande många blåögda optimister där ute. Dock saknar de flesta antagligen det kapital (1x Mkr….??) som behövs för att lösa ut alla Christers aktier (som idag representerar drygt 6 % av aktiekapitalet). Besser gissar att det blir stora förluster även där…

Besser är bara en frustrerad åskådare, som mest har dokumenterat dramat och gör gissningar om framtiden. Det här inlägget blir bara en möjlighet att ta ut frustrationen över att inte kunna göra något. Besser vill gärna hjälpa Johan men kan inte göra så mycket.

Det går inte att ”ge goda råd” om aktier och investeringar. (som på den här bloggen… J ) Att säga något till Johan om förhoppningsbolag, intäkter vs. kostnader, orealistiska förväntningar och oseriösa nyemissioner är ingen bra ideé just nu.

Senaste nytt….

I dag (25/11) så har redan en av de nyanställda i ledningsgruppen hoppat av bolaget (efter 6 månader…) och antalet aktieägare på Avanza har gått från 1.800 till 1.360, samtidigt som aktiekursen nu är 63 % av ”optionskursen”. Eller om man så vill, så är kursen idag bara 23 % av ”maxkursen” i oktober 2020, dvs för bara lite drygt ett år sen. Det ser inte så bra ut för ”Förhoppningar AB”….

Analys av bolag….?

Besser anser (som ni vet…?) att praktisk verklighet är viktigare än teoretisk analys när det gäller aktier och aktieinvesteringar.

Frågan blir då… Kan man använda teoretisk finansanalys för att hitta morgondagens vinnare bland småbolagen? Nej, det tror inte Besser alls på, men genom att göra ganska enkla och grundläggande analyser (av bolag typ ”Förhoppningar AB”…) så kan man med stor säkerhet hitta de bolag som blir framtidens förlorare…..

Vad krävs då för att bli ett bra bolag och kanske kan lyckas i framtiden? Det finns naturligtvis flera svar, här kommer några som Besser tycker är viktiga…..

Bra bolag är lönsamma och har högre intäkter än kostnader. Gäller alltid….

Bra bolag har kunskap, erfarenhet och är ledande inom sin egen bransch. Ganska självklart….

Bra bolag agerar ärligt och etiskt mot anställda och aktieägare. Lönar sig i längden…

Bra bolag har både tur och skicklighet i sin verksamhet. Tyvärr omöjligt att förutsäga…

Det är just den sista punkten som gör det så svårt att hitta ”framtidens vinnare”. Men gör man hemläxan med rätt analys så kan man undvika ”framtidens förlorare”. Om bolaget saknar ”skicklighet” så hjälper inte heller ”tur” (typ nya grupper ”externa investerare”…. J ). Den typen av bolag bör man alltid undvika, något vi också lär oss av caset ”Förhoppningar AB”.

(Disclaimer: Besser letar aldrig efter aktier och bolag som skall bli ”framtidens vinnare”. Besser investerar bara i bolag som redan bevisat att de har både tur och skicklighet, och därmed redan blivit stora, stabila och lönsamma…..  🙂 )

Slutsats…

Det blev en lång story om ett sorgligt drama, men något kan man lära sig även av tragedier….

Det vi lär oss av denna dystra och tråkiga historia är att göra den grundläggande analysen först innan man investerar i okända aktiebolag, oberoende av vilka kontakter och personliga relationer man har till bolaget*. Man bör också vara försiktig med att investera sitt eget privata investeringskapital i samma bolag som man jobbar i.

(*Även Besser har gjort den här tabben för många år sen. Det var inga större belopp som förlorades, men jag fick en nyttig lärdom och erfarenhet på köpet…. J   ”Never mix investments with pleasure or personal relations”  skulle man kanske kunna sammanfatta ytterligare ett av Bessers många goda råd….  🙂  )

”Förhoppningar AB” är inte ett aktiebedrägeri, eller hur? Styrelseledamöterna får ett väl tilltaget styrelsearvode, nya VDn får en fet VD-lön (+ bonus..?) och övriga i ”ledningsgruppen” och andra anställda får höga löner (+ bonus…?). Vad får aktieägarna….??

Hur kunde två grupper av ”externa proffsinvesterare” gå in i bolaget med 80 Mkr i nytt aktiekapital till dåliga villkor med oseriösa aktiekurser? Besser gissar att det även här var en kombo av girighet, inkompetens och orealistiska förväntningar. Kanske tittade man också mer på aktiekursen än på enkel analys av bolagets affärsmodell, bedömning av tekniska plattform eller koll på bolagets löpande kostnader vs intäkter….?

Det här visar också att det inte hjälper att vara ”proffs” (med ett större investeringskapital…..) om man inte först gör hemläxan innan man investerar. ”Investigate before investing” som Besser brukar säga… 🙂

Tyvärr är det för sent för Besser att berätta allt det här för Johan. Det blir den här bloggens läsare som får ta hand om dramats lärdomarna i stället….. 🙂

Besser