Det här inlägget är inspirerat av en kommentar jag fick på ett tidigare inlägg. Dels handlar det om att inte vilja förlora pengar på aktier men också om vilka aktier man har i sin aktieportfölj. Det handlar om så kallade ”kryddor” som många aktieinvesterare har i sin aktieportfölj och som även rekommenderas  i media och av traditionella ”investeringsrådgivare”.

Besser har en helt annan uppfattning och jag har också skrivit om det i flera tidigare inlägg. Det är relativt länge sen (mer än 2 år sen sist…) så nu blir det en repetition och utveckling av just faran med ”kryddor” och ”förhoppningsbolag” i en långsiktig aktieportfölj.  

En dyster historia…

Besser skrev lite om förlustaversion i inlägget ”En dyster historia…” om ”Johans” aktier i ”Förhoppningar AB” ..…

Då blir det svårt att sälja aktier till vettiga aktiekurser och kanske väljer Johan att vänta på bättre kurser. Det tar alltid emot att sälja med förlust. Men Besser gissar att nedförsbacken tyvärr bara fortsätter.”

Så här skrev ”Egon” i en kommentar…..

”Det verkar i dessa tider vara nästan något fint att köra bolag med förlust så länge man kan visa tillväxt, men en vacker dag ska ju pengarna in och i vissa fall går det ju!

Jag äger aktier i ett par förhoppningsbolag (“kryddor”), men de utgör en mycket liten andel av portföljen. Än så länge. 🙂 ”

…. och Besser svarade så här….

”Faran med “kryddor” och förhoppningsbolag är att det blir aktieägarna och inte kunderna som får betala för fortsatt drift. Då kan även mindre innehav av aktier kosta stora pengar om bolaget fortsätter med upprepade nyemissioner.

Det är rent psykologiskt mycket svårt att inte fortsätta med nytt kapital och nya aktier om man trots allt tror på bolaget och framtiden.

“Det tar emot att förlora pengar” som Brukar säga… dvs förlustaversionen är starkare än man kan tro, men hoppet lever och finns nästan alltid kvar även till slutet”

Financial Behaviour…

Så vad är då Förlustaversion? Rent allmänt kan man säga att ”Förlustaversion” är en del av ”Financial Behavior” som försöker förklara aktieinvesterares irrationella beteende (!!) på aktiemarknaden. Det är också den stora nackdelen (eller fördelen…!!) med den här typen av resonemang. Financial Behavior gäller för den stora massan av aktieinvesterare (både proffs (fondförvaltare…) och privatpersoner (aktieinvesterare…..)) men den gäller inte för alla .

Det är också en av de dolda fördelarna man har som individuell aktieinvesterare, nämligen att man inte behöver göra som alla andra…. 🙂

Besser är (som ni märkt…??) en aktieinvesterare som går sin egen väg och ”inte gör som alla andra”. När det gäller avkastning från aktier så är det bara några få investerare (antagligen mindre än 5 % av alla aktieinvesterare….) som liksom Besser är utdelningsinvesterare.

Anledningen är att det krävs  både (stort…) tålamod och (stort….) investeringskapital för att få märkbara resultat, och de flesta aktieinvesterare (både fondförvaltare och privata…) saknar en eller båda av de egenskaperna…. 🙂

När det gäller Financial Behavior så hjälper det inte heller att vara ”smart och intelligent” eller att ha teoretiska kunskaper i finansanalys och investeringsteori. Det viktiga är vad man gör i praktiken…..!!

Det gäller att förstå skillnaden mellan teori och praktik, eller…. ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” (som Besser brukar säga, favorit i repris….. )

Morgan Housel uttrycker det så här….” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”. (favorit i repris igen…. 🙂  )

Loss Aversion…

Förlustaversion (Loss Aversion) beskrivs så här i ”investopedia.com”….

“Loss aversion in behavioral economics refers to a phenomenon where a real or potential loss is perceived by individuals as psychologically or emotionally more severe than an equivalent gain. For instance, the pain of losing $100 is often far greater than the joy gained in finding the same amount.”

“The psychological effects of experiencing a loss or even facing the possibility of a loss might even induce risk-taking behavior that could make realized losses even more likely or more severe.

Den starka driften hos de flesta aktieinvesterare är inte bara den asymmetriska känslan för vinst och förlust, utan också (ännu mer…!!) önskan att till varje pris försöka undvika en förlust över huvud taget.

Det är därför många aktiesparare inte säljer sina förhoppningsaktier när aktiekursen går ner (precis som ”Johan”….), utan i stället hoppas på att aktiekurserna (någon gång i framtiden….) skall gå upp igen (kursutveckling…) eller att mer inbetalt kapital skall göra bolaget stort och lönsamt i framtiden (nyemissioner…).

Det är också därför många aktieinvesterare säljer ”vinstaktier” och behåller ”förlustaktier”. Har man gjort en vinst så känns det bra, då har man lyckats med sin aktieinvestering. Då vill man gärna ”casha in” den vinsten och bevisa (för sig själv och andra….) att man är smart och lyckats med sina aktier

Men om aktierna ligger på förlust så behåller man sina ”förlustaktier”. Då  har man (ännu….) inte gjort någon förlust och det finns fortfarande möjligheten (chansen, förhoppningen…..) att aktiekursen går upp och aktien blir en ”vinstaktie”. Just dessa (orealistiska….) förhoppningar är mycket vanligt bland många (nya och oerfarna….??) aktieinvesterare. ”Det tar emot att sälja med förlust” som Besser redan sagt tidigare…..

Om man nu ”handlar med aktier” (vilket i praktiken betyder ”spekulerar med aktier”….. ) så finns det enligt Financial Behaviour ett gott råd som säger… ”Cut yor losses and let your profits run”, men det är mera av ett teoretiskt resonemang. I verkligheten blir det ofta tvärt om av just de orsaker som Besser beskriver ovan.

(Om man vill veta mer så googla på ”Regret Avoidance” och ”Escalation of Commitment”. ”Det finns mycket att läsa, även om hur man misslyckas med aktier” som Besser också brukar säga…. 🙂

Hur gör Besser….??

Besser har inga problem alls med den här typen av frågor. Det beror i huvudsak på 3 delar i min investeringsfilosofi…

1. Besser fokuserar bara på aktieutdelningar som avkastning från sina aktieinvesteringar. Jag räknar aldrig med värdeökning eller reavinster och då behöver jag inte heller bry mig om eller hoppas på aktiekurser eller börsutvecklingen. (Greed…)

2. Besser köper aktier regelbundet och bara i bolag som är stora, stabila och lönsamma. Jag har inga förhoppningsbolag i mina aktieportföljer och har inte heller några förhoppningar eller önsketänkande om enskilda bolag eller aktiers kursutveckling. (Greed, again….)

3. Besser behåller alla aktier i sin aktieportföl och säljer aldrig några aktier.j. Jag får aldrig bekymmer eller oro för att sälja aktier med förlust eller förlora kapital på bolag som inte är lönsamma. (Fear…)

Det hela kokar ner till att Besser genom några enkla regler för utdelningsinvesteringar också slipper många av de problem som ”Financial Behavior” (typ ”Loss Aversion”…) skapar. Det som också undviks är de ”vanligaste och viktigaste” psykologiska problemen med aktieinvesteringar, dvs ”Greed & Fear”.

Besser undviker allt önsketänkande om stora och snabba aktievinster (Greed…), och behöver aldrig vara rädd för att sälja aktier med förlust och förlora investerat kapital (Fear…). Besser sover gott om natten och tycker att det är ganska skönt att slippa både bekymmer och oro när det gäller aktier och investeringar…. 🙂

Irrationellt Beteende….

Hela tanken bakom Financial Behaviour är att förklara och förutsäga hur många aktieinvesterare (aktiesparare, aktiespekulerare….) handlar när de uppvisar ett ”irrationellt beteende”.  Men genom att just undvika ett irrationellt beteende så drabbas man inte heller av alla de problem som Financial Behavior beskriver. Ganska självklart eller hur…….??  🙂

Vad är då irrationellt beteende? När det gäller aktier, är det inköpsbeslut som baseras på tyckande och tänkande, på plötsliga infall, på nya tankar, på ny, men oväsentlig information från media eller på tillfälligt inflytande från andra personer. Det är inköpsbeslut som är både nyckfulla och ologiska.

I princip kan man säga att allt beteende som inte är logiskt planerat eller inte baseras på förnuft och relevanta fakta är irrationellt.

Så den enkla vägen att undvika alla problem med Financial Behavior är att ha klara och tydliga investeringsregler, som redan från början är planerade och dokumenterade, som är baserade på relevanta fakta och logiska händelser, och som genomförs med sunt förnuft.

Svårare än så är det inte slippa bekymmer och oro för sina investeringar och aktier…..  🙂

Kryddor i portföljen….

Avslutningsvis så har faran med ”kryddor i portföljen” beskrivits av Besser vid flera tillfällen och nu blir det en repetition från några tidigare inlägg. Håll till godo…

Fiktiv avkastning….. För en värdeökningsportfölj med några ”kryddor” så kan en kursnedgång på en eller två förhoppningsbolag förstöra hela årets fiktiva avkastning om man ”har otur”.  Dock måste ISK skatten alltid betalas varje år med realiserat kapital och riktiga pengar.

Spekulation….  Långsiktighet betyder också att man inte skall blanda inköp av spekulationsaktier som ”krydda” i sin långsiktiga investeringsportfölj.  Vill man ha spänning och spekulera i stora och snabba vinster är det bättre att spela på stryktipset, lotto och V75 eller chansa på nätcasino och nätpoker….

Goda råd…. Att ha några ”kryddor i portföljen” är ett klassiskt exempel på goda råd från media och aktieexperter när det gäller att sätta ihop en aktieportfölj till en nybörjare. Det vanliga rådet att långsiktigt börja spara med aktier är att sätta ihop en portfölj av flera stabila och lönsamma bolag och sen ha ett eller två förhoppningsbolag (typ Eniro, Fingerprint eller Oscar Prop. …) som krydda i portföljen.

Det är bland det dummaste man kan göra. En normal, riskbegränsad portfölj med stabila och lönsamma bolag ökar med cirka 7 % på årsbasis över en längre tid, (dvs flera börscykler…), men med några olönsamma förhoppningsbolag (och nyemissioner….??) i portföljen så blir resultatet 2 till 3 % om man har tur och 0 % eller förlust om man har otur.

Det blir ganska trist att se den totala värdeökningen helt utraderad efter 30 års pensionssparande med regelbundna aktieinvesteringar, bara tack vare 2 till 3 förlustbolag i portföljen . Tag varning!!

Nyemissioner….. Den största risken med att äga aktier i olönsamma förlustbolag är kanske inte att aktiekursen går neråt, utan att bolagets styrelse, VD och företagsledning låter aktieägarna betala för fortsatt (och olönsam….) drift genom upprepade nyemissioner. I många förhoppningsbolag är det här bedrägeriet planerat redan från början. Det blir fortsatt höga löner och arvoden med bonus ovanpå för alla inblandade parter i bolaget, även om verksamheten fortsätter att gå med förlust.

Den psykologiska fällan….. Har man väl fått orutinerade och lättlurade aktieägare på kroken så är det bara att hala in hela linan. Det blir upprepade försök att ”vända till lönsamhet”, ” nya tekniska genombrott”eller ”expandera på nya marknader” med olika argument , men i verkligheten så är det aktieägarna som får betala in nytt kapital varje gång. Det kan hålla på ganska länge, nästan alla aktieägare är godtrogna optimister när det gäller den här typen av ”fantastiska förhoppningsbolag”. Rekordet är (vad Besser vet…) 47 nyemissioner innan aktieägarna tröttnade och bolaget äntligen gick i konkurs.

Det blir en stor varning för smarta entreprenörer som startar fantastiska bolag. I verkligheten är det mesta oärliga och oetiska bedrägerier redan från början. Då spelar inte heller aktiekursen någon roll, det som är den stora risken med olönsamma förhoppningsbolag är upprepade nyemissioner. Tag varning….

Slutsats…

Det framgår väl ganska klart vad Besser tycker om förhoppningsbolag och kryddor i aktieportföljen så det finns inget mer att tillägga….. (för ovanligheten skull….. 🙂  )

…. utom förstås att önska bloggens läsare en God Jul och ett Gott Nytt År…!!!

Nästa inlägg blir ”Avstämning för 2021” som kommer fredag den 7 januari 2022, Välkomna då till flera goda råd även 2022… 🙂 

Besser