Det blir bara en kortare avstämning för mina egna aktieinvesteringar 2021, men också en avstämning rent allmänt för börsåret 2021 på OMXS, och några kloka ord på slutet, som vanligt…. 🙂

Det första vi kan konstatera är att även börsåret 2021 var ganska speciellt (liksom 2020…), med fortsatt börsuppgång och därmed allt högre aktiekurser vid inköp men också högre värde på aktieportföljerna. Mina egna regelbundna aktieinvesteringar har fortsatt i normal omfattning även om antalet inköpta aktier minskade ordentligt jämfört med 2020. Mer om det kommer nedan, men först några viktiga frågor…

Avstämning…??

Varför gör man en avstämning? När gör man avstämningar? Hur bör man göra en avstämning? Det är naturligtvis helt upp till var och en, men här kommer som vanligt Bessers syn på saken…. 🙂

Bessers svar på första frågan är att man alltid bör ha bra koll på just utvecklingen av sina aktieinvesteringar. Det viktiga är att man fortsätter att göra rätt saker (regelbundet sparande, regelbundna aktieinvesteringar och bra riskspridning…..) och att man är på rätt väg (sparande med ökat investeringskapital för inköp, investeringar med fler aktier i aktieportföljen och riskspridning med fler bolag aktieportföljen….).

Svaret på den andra frågan är att avstämningar inte bör göras alltför ofta. Det räcker med en gång i kvartalet, en gång i halvåret eller en gång om året. Är man långsiktig aktieinvesterare så är dagliga aktiekurser inte intressanta. Att kolla börskurser varje dag är bara dumheter, det är slöseri med tid och tar bort fokus från långsiktiga aktieinvesteringar. Det viktiga är igen, att göra rätt saker och vara på rätt väg….. 🙂

Den tredje frågan har inget fullständigt svar. Det är helt upp till varje investerare att välja hur avstämningen genomförs. Det viktiga är att avstämningen är lätt att förstå och enkel att göra. Besser rekommenderar att man gör en egen ”årsredovisning” för sina aktieinvesteringar, och då använder både text och siffror typ bolagens vanliga årsredovisning. Men de allra viktigaste aspekterna är naturligtvis…. att avstämningen verkligen blir gjord, att man reagerar på resultatet och att man gör korrigeringar om det behövs.

Besser gör alltid tre typer av avstämning. Dels avstämning av inköp och ISK skatt varje kvartal, dels avstämning av investeringskapital och portföljvärde varje halvår och dels avstämning av avkastning varje helår. Inte speciellt jobbigt och både lätt att förstå och enkelt att göra. Och avstämningarna innehåller naturligtvis både text och siffror…. 🙂

Eller som Erik Brändström uttrycker det….”Enkelt är effektivt och har låga kostnader, Komplext är dyrt och har dolda risker” (favorit i repris…. )

Avstämningen….

Besser har tre separata aktieportföljer med lite olika inriktning, men fortfarande med fokus på utdelningar för alla portföljer och alla aktier. Det blir en redovisning av de sammanslagna aktieportföljerna. Värden inom parentes gäller för 2020.

Vi kan redan från början och ganska enkelt konstatera att Besser även 2021 har gjort rätt saker och att både investeringskapital, aktieportföljer och riskspridning är på rätt väg. Här kommer avstämningen, som vanligt uppdelad på Resultaträkning och Balansräkning….…

Resultaträkning 2021…

Finansiering i form av Passivt investeringskapital (eget sparande och ränta) ökade med 184 tkr under 2021 (228 tkr för 2020). Dessutom så har jag ett väl tilltaget Aktivt investeringskapital (som även inkluderar årets utdelningar, som alltså återinvesteras under året). Delar av det aktiva kapitalet (och årets utdelningar..) har använts för regelbundna och löpande inköp av aktier under 2021.

Det Aktiva investeringskapitalet ökar när jag med några års mellanrum överför allt passivt kapital till aktivt investeringskapital och då börjar om med ett nytt sparande av passivt investeringskapital. (Som exempel började jag om med ett nytt sparande till passivt investeringskapital den första januari 2021.)

Den stora fördelen med separerade investeringskapital är att aktieinvesteringar och aktieinköp blir helt oberoende av eget sparande och andra löpande inkomster. Inköpen har varit klart högre än sparande (dvs ökningen av det passiva kapitalet….) under de senaste åren.

Investering och inköp av aktier har gjorts regelbundet och relativt jämt fördelat för varje kvartal. Totalt blev det 50 inköp av 6.220 aktier i 14 bolag under 2021. ( 48 inköp / 16.075 aktier / 16 bolag för 2020) Alla bolag är stora, stabila och lönsamma, och alla ligger på OMXS LC.

Intäkter och avkastningen i form av aktieutdelningar på mina aktieportföljer blev för helåret 2021 207 tkr. (36 tkr för 2020) Utdelningarna blev ovanligt bra för 2021, delvis beroende på att många bolag gjorde större aktieutdelningar under hösten som bonus och kompensation för 2020. Jag räknar med att utdelningarna blir mer normala under 2022, men med allt fler aktier i portföljerna så blir det nog ändå en bit över 200 tkr.

(Vi får väl se hur det går, är Besser en optimist eller realist ?? Ett tips… Det gäller att alltid bra koll på ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”. (favorit i repris…). Utfall (och Resultatet i verkligheten…) för 2022 kommer på bloggen om ett år…. 🙂

Besser är en utpräglad utdelningsinvesterare och då blir det aldrig några reavinster (eller reaförluster…) och jag bryr mig inte heller om värdeökningar (eller värdeminskningar….) på mina aktieportföljer.  Besser räknar bara med utdelningar som avkastning från sina aktieinvesteringar.

Kostnader är i huvudsak skatt för ISK konto och courtage från SEB för inköp. Totalt blev det 16.827 kr (10.370.-) i skatt (ISK) och 913 kr (1.137.-) i courtage (SEB) .

Det kan nämnas att SEB har väsentligt lägre kostnader, enklare hantering och bättre service än Avanza, den bank som de flesta aktiesparare använder. Bara som synpunkt från Besser…. J

Det kan också nämnas att ISK skatten för 2021 åter var under 10 % av avkastningen, vilket varit fallet under alla tidigare år utom 2020.

Man kan också se ISK skatten som en ren ”förmögenhetsskatt” om den relateras till värdet av aktieportföljerna i slutet av året. Besser anser att den förmögenhetsskatten bör ligga under 0.5 % av det totala aktievärdet, vilket också klart gäller för Besser 2021.

Balansräkningen 2021….

Det är egentligen bara tre värden för mina aktieportföljer som är relevanta för Balansräkningen 2021. Tillgångarna i mina tre aktieportföljer är följande….

Aktier…  Portföljerna innehåller tillsammans 41.970 aktier av totalt 107.000 planerade aktier.

Bolag…. Portföljerna innehåller aktier i 28 bolag och är fullinvesterade i 12 bolag av totalt 44 planerade bolag

Branscher…. Portföljerna är fullinvesterade i 2 branscher (Banker, Telecom) av totalt 10 planerade branscher.

Besser belånar aldrig sina aktieportföljer och därmed finns inga Skulder i Balansräkningen. Då blir också alla Tillgångar balanserade mot Eget Kapital och Besser har därmed en ”stark balansräkning” (även….) för sina aktieinvesteringar.

Även Balansräkningen visar att Bessers aktiesparande är på rätt väg även om det är långt kvar till slutet för de tre aktieportföljerna.

Det finns flera stora och tunga bolag som jag inte ens börjat investera i, och det kommer att krävas ett hyfsat stort investeringskapital för att börja med de inköpen. Vi får se hur det går framöver….. 🙂

Åter till börsutvecklingen 2021….

Ytterligare ett fantastiskt börsår läggs till handlingarna. Det har nu varit en börsuppgång, ibland ojämn och skakig, men fortfarande en stabil uppgång under drygt 13 år. Den här senaste börscykeln började redan i november 2008 med botten av OMXSPI176,54 (EOD, dagens slutkurs) den 21 nov 2008.

Börsåret 2021 för OMXS(PI) började på 775 den 4 jan, gick över 800 den 20 januari, gick över 900 den 9 april och sen över 1.000 den 4 augusti.

Men slutet av 2021 blev ganska spretig och volatil för OMXS börsen. Från 4 aug (först över 1.002) så blev det en dip ner till 913 den 6 okt för att sen åter upp till 1.034 den 16 nov. I slutet av året fortsatte börsen åter neråt till 975 den 3 dec för att sen fortsätta uppåt till 1.037 den 30 december.

Börsåret 2021 slutade med OMXS(PI) på 1037.14 den 30 december (EOD) som också var ATH för OMXSPI. (OMXS börsen är stängd den 31 dec) Ett ganska fantastiskt börsår med en uppgång på 33.8 % för helåret.

Men ser man lite tidigare på hösten 2020 så låg OMXSPI på 679.56 den 29 okt. Då blir det en uppgång på drygt 52 % de senaste 14 månaderna. Ganska fantastiskt igen. Den typen av uppgång är inte hållbar i längden anser Besser. Vi får se hur det går 2022……

Lite grundläggande matematik….

Besser är alltid intresserad av relativa och absoluta tal och det gäller att förstå den skillnaden. Ni som läser den här bloggen har självklart koll på läget, men här kommer ett exempel från verkligheten. Det gäller Bessers favorit aktieindex, OMXSPI, som (värdeviktat…) täcker upp hela OMXS börsen.

Om index OMXSPI går från värde 500 (sen mars 2020…) till värde 1.000 (i nov 2021…) så har börsen gått upp 100 % (på bara 1 år, 8 mån.…). Men om OMXSPI index går ner igen från värde 1.000 (från mars 2022…??) till värde 500 (runt xxx 202x…) så har börsen bara gått ner 50 %.

Och 50 % nedgång är mindre än 100 % uppgång, eller hur ?? Det gäller att ha koll på skillnaden mellan relativa och absoluta tal beroende på om det är frågan om en uppgång eller nedgång av börsen. Något att fundera på tycker Besser….. 🙂  (se nästa stycke…)

( Några bloggläsare minns kanske att” 5 myror är fler än 4 elefanter” vilket också är just ”grundläggande matematik”…..)

Två + en börscykler….

Är det början på en större nedgång? Det vet vi inte så vi får vänta ytterligare något (några…??) år för att få ett säkert svar, men vi kan se lite mer i detalj på de två senaste börscyklerna och även på den nuvarande….

Besser har alltid varit intresserad av börscykler, även om man aldrig kan veta hur börsen utvecklar sig på kort sikt. Det vi vet är att börsen går i börscykler, men vi vet inte hur långa de blir eller hur högt börsen stiger. (Eller frekvens & amplitud som Besser ibland uttrycker det…. 🙂  )

Är vi på (eller har vi passerat….?) toppen av den senaste börscykeln? Det vet vi inte. Börsen har även under det senaste året gått kraftigt uppåt,  men någon gång blir det alltid en större börsnedgång.  Vi kan jämföra dagens situation med de två senaste börscyklerna för att få lite perspektiv på den senaste börsutvecklingen.

Besser ser här på börsens uppgång och nedgång, ett år före och ett år efter de två senaste börstopparna och väljer som vanligt OMXSPI som börsindex med värdet på dagens slutkurs (EOD) som jämförelser.

IT-bubblan år 2000….  Toppen på IT-bubblan var mars 2000 då OMXS toppade på drygt 413. Om vi ser på börsutvecklingen ett år före och ett år efter så syns både den ovanligt snabba uppgången och nedgången för just IT-bubblan.

Om vi börjar 1 mars 1999 så startade OMXS på 200. Börsutvecklingen fortsätter och ökar snabbt, börstoppen på 413 nås den 6 mars år 2000. Sen börjar nedgången och börsen når 236 den 30 mars 2001.

I relativa tal betyder det en fantastisk uppgång på 106 % på ett år upp till toppen och sen en snabb nedgång på 43 % ett år senare. IT-bubblan gav en fantastiskt volatil börs….

Fastighetsbubblan år 2007….  Toppen på fastighetsbubblan var juli 2007 då OMXS toppade på drygt 427. Igen är det ganska fantastiskt att man under drygt 7 år kunde köpa bra aktier till låga aktiekurser och att börsen inte ökade mer än 3 % från förra börstoppen. Även här ser vi på börsutvecklingen ett år före och ett år efter maxvärdet i juli 2007.

Vi börjar den 3 juli 2006 med OMXS på 310. Det blir en kort nedgång till 289 den 18 juli, men utvecklingen fortsätter därefter uppåt och börsen når max  på 427den 16 juli 2007. Sen börjar nedgången igen och 12 månader senare slutar OMXS på 277den 31 juli 2008.

Det betyder att uppgången ett år till toppen blev mer normala 38 % och att nedgången ett år senare också blev mer normala 35 %.

Dock skall man komma ihåg att den totala nedgången 2000 var 69 % (den tog 2 år och 8 månader….) och den totala nedgången för 2007 var 59  % (den tog1 år och 4 månader….).

En börsnedgång är oftast (alltid….?) först snabb och kort men sen längre än ett år, även om Besser gissar att det tar allt kortare tid framöver. (Jämför med nedgången på 35 % på bara 4 veckor i mars 2020…..). Något att fundera över…. J

Räntebubblan år 2022 (??)…. Det är ganska fantastiskt att vi har haft en global räntebubbla under de senaste sex åren. Det har varit många minusräntor, nollräntor och extrema lågräntor över hela värden sen början av 2015. Dessutom har centralbankerna under de senaste åren ökat penningmängden med fantastiska belopp utan att inflationen gått upp mot ”önskade” 2 %.

Det har inneburit att tillgångsvärden, som fastigheter och aktier, har ökat kraftigt utan att vanliga inkomster och konsumentpriser hängt med i den uppgången. Men också skulder och lån har ökat kraftigt, både hemma i Sverige och globalt. Vid nästan alla ”börskrascher” är det just den höga skuldsättningen som knäcker både börsen och den allmänna konjunkturen.

Det är när konjunkturen (och börsen…) viker ner sig som det också blir stora skillnader i resultat mellan de som har stora skulder (både nationer, företag och individer…) och de som har en välskött ekonomi (igen, både nationer, företag och individer….). Något att fundera över tycker Besser…..

I princip kan man säga att klyftorna mellan ”rika” och ”fattiga” ökat, inte bara i Sverige utan även globalt. Det har också blivit större skillnader mellan ”unga” (som saknar tillgångar…) och ”äldre” (som redan har jobb, bostad och aktier….). Det är ingen bra grund för framtidens samhällsutveckling för att uttrycka det milt. Vi har bara sett början och Sverige kommer antagligen att utvecklas till ett helt annat samhälle framöver.

Sverige, som nation har en ”välskött ekonomi”, men många svenska företag och många (allt fler…) vanliga svenskar har det inte. Tag varning…!!

På topp 2022….??

Vi vet fortfarande inte om toppen på räntebubblan blir 2022, men om vi räknar med högsta värde för OMXSPI under 2021 (och ATH) som en ”tillfällig börs-topp” så får vi följande siffror….

När vi ser på den senaste 12 månadersperioden fram till 2021 års högsta värde den 30 dec1.037 så blir det en uppgång från 768 den 30 dec 202035 %. Det är en ganska fantastisk siffra med en stadig uppgång under hela 2021.

Hur blir börsens nedgång? (när den väl inträffar….)? Det vet vi inte men Besser gissar att den (till en början….) blir både stor och snabb. Kanske 35 % på 4 veckor som 2020? Eller kanske ”bara” 35 % på 4 månader under 2022?

Det spelar ingen roll, det viktiga är att vara både mentalt och finansiellt förberedd. ”Sälj inte i panik” (men behåll aktier i bra bolag som är stora, stabila och lönsamma….) och ”Belåna aldrig aktieportföljen” (men ha ett extra investeringskapital redo när bra aktier blir billiga…..)

Se, där får ni gratis två goda råd från en riktig Besserwisser…. 🙂

(Besser gissar dock att den här bloggens läsare inte behöver den typen av goda råd, för ni (som alla är kloka och förståndiga….) har redan räknat ut det här alldeles själva…… 🙂  )

Självklart har även Warren några kloka ord om börsnedgångar… (och då handlar det inte om ”bara 35 %”….)

“You shouldn’t own common stocks if a 50 % decrease in their value in a short period of time would cause you acute distress.”  Warren Buffett

Flera kloka råd…

”Även om framtiden ser mörk ut just nu så är framtiden alltid ljus för den som rätt planerar, finansierar och exekverar sina aktieinvesteringar, oberoende av om börsen går upp eller ner”……. Kloka ord från Besser som vanligt….. 🙂

(Det kan inte hjälpas, Besser återkommer ständigt till ”Planning, Preparation, Performance” när det gäller investeringar för framtiden, oberoende av om det gäller aktier eller något annat….  )

Besser avslutar med ytterligare några kloka ord från en av Bessers favoritförfattare, nämligen Morgan Housel… (favoriter i repris….)

 ” Every past market crash looks like an opportunity, but every future market crash looks like a risk”.

” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”.

Slutsats…

Som seriös aktieinvesterare (typ Besser…. 🙂 ) bör man göra regelbundna avstämningar för sina aktieinnehav. Dock bör man inte göra det för ofta och att kolla börsen och aktiekurser varje dag är bara kontraproduktivt. Det tar bort fokus från långsiktig planering och strategiskt tänkande.

Börsåret 2021 visar att Besser gör rätt saker och är på rätt väg även om det är långt kvar till att nå färdiga börsportföljer. Aktieinvesteringar kräver som alltid investeringskapital, långsiktighet och tålamod. Besser kommer att fortsätta att lugnt och stadigt sträva vidare med nya (och regelbundna…) aktieinvesteringar även under 2022….…

Får vi en börsbubbla 2022? Det vet vi inte, men det senaste åren har börsen gått upp ganska ordentligt. Någon gång kommer det en börsnedgång, men vi vet inte när och inte hur stor den blir. Bäst är att vara både mentalt och finansiellt beredd för framtiden. ”Planera redan idag för de möjligheter som kommer i framtiden.” säger Besser.

Eller som Besser också brukar uttrycka det… ”Bättre att vara proaktiv i dag än att tvingas bli reaktiv i morgon”. Något att fundera på inför börsåret 2022, tycker Besser…. 🙂

(Besser tänkte först också önska bloggens läsare  ”Lycka till för 2022”, men aktieinvesteringar har inget med tur, förhoppningar, chansningar eller slumpen att göra. Det blir mer om det i nästa inlägg…… )

Det som gäller även för 2022 är att ”Göra rätt saker” och ”Vara på rätt väg”. Också något att fundera på för framtiden….. 🙂

Besser