Det här inlägget triggades av en kommentar av Daniel (i inlägget ”En trist historia…” från 26 nov 2021).

Så här skrev Daniel…”Tråkigt när det inte går som man hoppas, men den risken finns alltid när man hoppar på något nytt.”. 

Besser svarade….”Helt rätt att det är tråkigt ”när det inte går som man hoppas”….
Men det är också “Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” som jag alltid brukar påpeka… ”
🙂

Men nu blir det (igen….) en djupdykning i resonemanget med ”Förhoppningar….” eller ”När det inte går som man hoppats”…… 🙂

Vad är en investering…??

Det är som vanligt de mest fundamentala och grundläggande delarna av ”Investeringar” som är så avgörande. Besser har gått igenom den här frågan flera gånger, men det var länge sen, så nu blir det en repetition. Dessutom kommer Besser att använda flera av sina ”favoritcitat” i det här inlägget. Som ni säkert också läst förut….  🙂

Ni som följt bloggen sen länge, och vet vad jag menar, kan kanske hoppa över just det här inlägget….

Vad är risk?

Det finns många synpunkter på vad som är en risk, men när det gäller ”aktier och investeringar” så väljer Besser (som vanligt…) ett citat från Warren Buffett….

Risk comes from not knowing what you are doing.”  Warren Buffett

Just det här citatet passar också bra in på hur man hanterar ”förhoppningar”.

Vad är en investering, igen…?

När det gäller just begreppet ”Investering” så finns det ingen allmän eller juridisk definition som man kan hänvisa till. De flesta som ”sparar i aktier” eller ”handlar med aktier” tror också att de ”investerar i aktier” men det är en helt annan sak. I verkligheten så bedriver de flesta ”aktiesparare” mest bara ”spekulation i aktier” eller ”trading i aktier”.

Kanske tror någon att det här bara är semantik, men det är just den grundläggande och viktigaste delen av begreppet investeringar. Besser skulle kunna uttrycka det som…

”Om du inte vet vad en investering är så är du inte heller en investerare”  Besser

Ganska självklart, om du inte vet vad något innebär eller betyder (t.ex ett ord som ”investerare”…) så kan du inte heller vara detta något (t.ex. ”investerare”…..). Enkel logik tycker Besser…..

Kanske får Besser mothugg här, (nästan….) alla aktiesparare vill också vara  ”aktieinvesterare” , eller hur….?? Det låter så fint och avancerat att vara ”investerare”…..  🙂

Men som Besser skrev i förra inlägget….  ”aktieinvesteringar har inget med tur, förhoppningar, chansningar eller slumpen att göra.”

Bessers definition….

Så, om det inte finns någon allmän eller legal definition på just ”investeringar” så får man fixa en själv. Besser har självklart gjort det sen länge och också skrivit om det i tidigare inlägg.

Enligt Besser är det bara tre delar som avgör och avgränsar vad som är en investering…

Ett….. En investering är alltid långsiktig…..

Det betyder att det man gör (dvs investerar i ….) är något som ger resultat (dvs avkastning…) under lång tid eller långt fram i tiden. När det gäller aktier så är det inte 5 år eller 10 år utan längre och helst över flera börscykler. En typisk aktieinvestering är t.ex. pensionssparande.

Warren uttryckte det så här…

“Our favorite holding period is forever” Warren Buffett

Två…. En investering är alltid förutsägbar….

Det betyder att man redan från början (med mycket stor sannolikhet…) vet var resultatet blir av din handling eller ditt inköp (av aktier…). Vi vet självklart inte vad som i detalj händer i framtiden, men med ”kunskap och erfarenhet” vet vi att resultatet i stort sett blir vad vi kan förvänta oss och att vi själva har ansvaret för att avkastningen blir realiserad i verkligheten.

” The best way to predict the future is to create it.” Abraham Lincoln

”Det gäller att förstå den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”   Besser

Tre…. En investering är alltid riskbegränsad…

Det betyder att man aldrig kan förlora sitt investeringskapital i en investering. Om du förlorar kapitalet så är det helt enkelt inte en investering. Självklart vet vi inte exakt hur stor avkastningen blir, men vi vet att vi alltid behåller kapitalet och att vi får en avkastning, även om det kan ta tid och den kan vara både liten och oregelbunden (typ aktieutdelningar 2020….).

“Rule No.1 is never lose money. Rule No.2 is never forget Rule No. 1.”   Warren Buffett

Motsatser…

Om vi ser på motsatsen till Bessers definition av en investering, så blir det kanske lite klarare…

Ett…. Att satsa på stora och snabba vinster är inte en investering…

Två….Att chansa och hoppas på turen är inte en investering….

Tre…. Att ta stora risker och förlora kapitalet är inte en investering….

Ganska självklara observationer tycker Besser….. 🙂

Andra definitioner…

Självklart finns det andra synpunkter och åsikter om vad som definierar en ”investering” och det är helt OK enligt Besser.

Varje ”investerare” bestämmer själv hur man vill se på sina ”investeringar”. Men då gäller det också att veta vad man gör. Åter så blir det en stor varning för ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet”….

”Att lura andra är kanske dumt, men att lura sig själv är garanterat bland det dummaste man kan göra”  säger Besser

Förutsägbara investeringar…..?

Den stora frågan (och invändningen….) brukar vara om man verkligen kan förutsäga vad avkastningen blir framöver? Vi vet (i teorin…) inte vad som händer i framtiden…., eller hur? Men det gäller bara i teorin, i verkligheten (i praktiken ….) så kan vi förutsäga framtiden ganska väl när det gäller just investeringar. Men då gäller det naturligtvis att välja rätt aktier och rätt avkastning…..

Ni vet vad Besser rekommenderar i båda fallen…. 🙂

Ett (övertydligt….) exempel….

I teorin kan alla bolag gå i konkurs, men i praktiken är det inte så. Besser kommer att visa detta med ett övertydligt exempel. Men först ett favoritcitat om just ”teori & praktik”…..

In theory there is no difference between theory and practice – in practice there is” Yogi Berra

Ett praktiskt (och övertydligt….) exempel på vad Besser menar med förutsägbarhet är en tänkt aktieinvesteringar i Investor AB.

Investor är ett investmentbolag som funnits på börsen i över 100 år (sen 1917…) och ett av de största bolagen på OMXS börsen. Investor AB är ett familjeföretag med långsiktiga huvudägare, men bolaget har också över 350.000 andra aktieägare, och ett aktievärde på nästan 700 miljarder.

Så, Besser vet (i teorin…) inget om framtiden men här kommer en viktig förutsägelser om framtiden för Investor AB (i praktiken….)…..

” Investor kommer inte att gå i konkurs 2023 (eller 2024, eller 2025….)”

Alla bolag kan (i teorin….) gå i konkurs om bolagen är misskötta eller har en svag finansiell ställning och stora skulder.  Vi vet (i teorin…) inte hur Investor AB kommer att utvecklas framöver eller hur bolagets finansiella ställning blir år 2023, eller hur?

Men om vi vet (i praktiken….) att Investor är ett stabilt investmentbolag, med långsiktiga huvudägare, med innehav i många stora och lönsamma bolag. Vi vet också att bolaget idag har en stark balansräkning och låg skuldsättning, så är sannolikheten att Investor går i konkurs om några år är (i praktiken….) helt försumbar.

”I teorin kan alla bolag när som helst gå i konkurs, men i praktiken är det inte så”  enligt Besser

Teori och Praktik….

Det här resonemanget visar också på nyttan med kunskap och erfarenhet. Att vi verkligen kan göra bedömningar och förutsäga framtiden är helt beroende av att vi själva har kunskap och erfarenhet. Om vi vet att Investor har stora, stabila och lönsamma bolag bland sina innehav, har långsiktiga huvudägare och en stark balansräkning med låg skuldsättning, så blir det också enklare att göra bedömningar om bolagets framtid.

Investor AB är ett övertydligt exempel, där kunskap och erfarenhet gör att man som aktieinvesterare kan förstå ”Den stora skillnaden mellan önsketänkande och verklighet” eller kanske ”Den stora skillnaden mellan teori och praktik” som Besser också brukar säga…. 🙂

Resonemanget ovan visar också varför praktisk erfarenhet är viktigare än teoretisk kunskap när det gäller ”aktier och investeringar”. Morgan Housel formulerar det så här….

” Doing well in money isn´t necessarily about what you know. It´s about how you behave. And behaviour is hard to teach, even to really smart people”.  Morgan Housel

Sen gäller naturligtvis att priset på aktien (aktiekursen….) också är rätt för att inköp av aktier i Investor AB skall bli en lönsam aktieinvestering. Warren uttrycker det så här….

Price is what you pay. Value is what you get” Warren Buffett

Riskbegränsade investeringar….?

Investeringar är också (enligt Besser….) riskbegränsade, och den enkla vägen till minskad risk är att ha en bred aktieportfölj. Det bästa skyddet mot okunnighet och onödiga risker är ”diversifiera” sin aktieportfölj i flera parametrar. I princip finns det 5 större risker med aktieinvesteringar och att diversifiera på alla 5 riskerna är den enkla vägen mot en heltäckande riskbegränsning.

Det blir en snabb sammanfattning av Besser…..

Bolagsrisken: Köp aktier i flera (många…) stora, stabila och lönsamma bolag för att minska risken i enskilda bolag

Branschrisken: Köp aktier i flera branscher (men bara branscher där du har kunskap…) för att minska risken i enskilda branscher.

Marknadsrisken: Köp aktier i bolag som har kunder på många marknader ( multinationell  försäljning…) för att minska risken med en enskild nationell marknad.

Kursrisken: Köp aktier regelbundet (under en lång tid…) för att minska risken med höga aktiekurser på börsen och i aktiemarknaden.

Finansieringsrisken: Köp bara aktier för eget kapital (som kan undvaras…) och belåna aldrig aktier i aktieportföljen.

Fem ganska enkla regler som gör att aktieportföljen blir mindre riskfylld.  Som vanligt har Warren några kloka ord även här…….

“Diversification is a protection against ignorance.”  Warren Buffett

Flera favoritcitat….

Det gäller att tänka till redan från början, eller som Besser brukar säga… ”Om man inte gör rätt från början så blir det svårt att få rätt på slutet”.

Här kommer några fler favoriter….

”A share is not a lottery ticket… it’s part-ownership of a business.”  Peter Lynch

”Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper” Jack Bogle

“You only have to do a very few things right in your life so long as you don’t do too many things wrong” Warren Buffett

Abraham Lincolns favourite riddle…..

Besser avslutar med en ”gåta” och en sanningen som också kommer från Warren Buffett, där han brukar citera Abraham Lincoln….

‘How many legs does a dog have if you call its tail a leg? The answer is four, because calling a tail a leg doesn’t make it a leg.”  Warren Buffett

Besser skulle kunna komplettera med ….

”Även om man med önsketänkande kallar en aktiespekulation för en aktieinvestering så är det fortfarande bara en aktiespekulation i verkligheten

Slutsats…

Det blev många citat (från Warren Buffett och andra…) och kloka ord (från Besser….) och kanske får man inte ta allt som skrivs på den här bloggen alltför allvarligt. Men som vanligt finns det mycket att tänka på när det gäller ”aktier och investeringar”.

Om man läser Bessers blogg så får man regelbundet några påminnelser om att hålla sig på den enkla och rätta vägen med sina aktieinvesteringar…. 🙂

Besser