Besser är (som ni vet ..?? ) intresserad av alla aspekter på investeringar och aktier (också finansbedrägerier…) där analys (Planning….) och sparande (Preparation…) är en viktiga delar för att nå rätt resultat (Performance….).

Den viktigaste anledningen att analysera finansbedrägerier är naturligtvis att lära sig något av det som hänt och inte själv falla i fällan när det hela tiden kommer nya bedrägerier. Det finns alltid nya offer för smarta bedragare (och de flesta svenskar är både blåögda. lättrogna och lättlurade…..) men om man läser den här bloggen så minskar risken för att bli lurad…. 🙂

Ett av Bessers favoritcitat passar bra in här….

 ” Learn every day, but especially from the experiences of others. It´s cheaper”  Jack Bogle

24Money…

Det här inlägget handlar om 24Money som var ett finansbedrägeri redan från början. Upplägget var att man likt ett ”ponzi scheme” erbjöd höga inlåningsräntor till alla (många….) som sparade och gjorde inbetalningar, men man använde tidigare inbetalningar till de (några få… ) som ville ta ut sitt kapital. När 24Money fått ihop tillräckligt med kapital så fixade man bokföringen och ”trollade bort” alla pengar, gjorde snabb konkurs och bolagets grundare behöll pengarna själva. Ett ganska enkelt upplägg….

Sammanfattningsvis kan man säga att 24Money  representerade det gamla ordspråket ”Om något ser ut att vara för bra för att vara sant, så är det inte nog heller sant”.

Det börjar som inlåning till höga räntor 2011 (men utan insättningsgaranti (IG)…), fortsätter med guldinköp 2014 (med oseriös marknadsföring…) och slutar med (att alla pengar är borta och.…) en konkurs med åtal från Ekobrottsmyndigheten i Uppsala 2019.

Det blir en bra sammanfattning av hela historien från realtid.se i slutet av inlägget…

Besser granskar media…

Men det blir också en granskning av hur media rapporterar om oärliga, oseriösa och kriminella finansbedrägerier. Det är förvånade stor skillnad i både omfattning och kompetens när det gäller rapporteringen från media och då har Besser ändå bara granskat fyra ”etablerade finansmedia”. Det blir en granskning och genomgång av Dagens Industri, SvD Näringsliv, Affärsvärden och Realtid.se

Det som förvånar är hur okritiskt några media (och då menar jag även ”seriösa och etablerade finansmedia ”…) hanterar den här typen av bedrägerier. Det här bedrägeriet har några år på nacken men här kommer lite blandad info från de media som Besser granskat

Disclaimer: Besser har access till alla fyra media med inloggning till alla artiklar. Det här inlägget har ett urval av texter och gör en oberoende mediagranskning. Alla texter och siffror är citat och fakta från respektive media. Även om Besser har access till alla fyra finansmedia, så följer jag regelbundet bara SvD Näringsliv och Affärsvärden. Bara som info…..

Dagens Industri (DI) ….

Dagens Industri (DI) har totalt 4 artiklar från november 2011 (då man okritiskt publicerar en pressrelease från 24Money om nytt sparkonto med 6.5 % ränta, rakt av utan kommentarer…) till augusti 2017 (då man tar in en TT-notis som hänvisar till en SvD-artikel om inlåningsgarantier, rakt av igen, utan kommentarer).

Däremellan är det två egna artiklar. Den första från oktober 2014 har rubriken ”Högst sparränta i höst” där man pekar på en hög inlåningsränta på 6,5 % från ”uppstickarbanken24Money. Visserligen ingår inte ”insättningsgaranti” men det verkar inte vara ett större problem tycker DI.

Nästa artikel är från januari 2015 med rubriken ”Varning för drömräntan”. Då verkar DI ha vaknat till lite. Nu är det nollränta på alla storbankers sparkonton men 24Money annonserar fortfarande med 6.5 % inlåningsränta. Finansinspektionen (FI) intervjuas och uttalar sig i artikeln att ” Inlåningsföretag står inte under Finansinspektionens tillsyn. De har inga krav på kapital för att säkra insättningarna och har heller ingen insättningsgaranti”.

Sent i januari 2015 så inser DI att inlåning till oseriösa ”ponzi bolag” inte är så bra, men sen finns det inget mer att säga eller skriva. Det blir vidare ingen uppföljning, inga artiklar och ingen slutsats från Dagens Industri.

Bessers syn på Dagens Industri….

Sammanfattningsvis så är Besser ordentligt besviken på DIs journalistik. Att DI inte gör någon djupare uppföljning och inte heller varnar för rena finansbedrägerier är en mycket slapp ekonomijournalistik.

SvD Näringsliv….

SvD Näringsliv publicerar kontinuerligt 45 artiklar om sparräntor och 24Money redan från februari 2014 och framåt. Det blir många upprepade varningar för osäkra konton utan IG även om högst 50.000 kronor får sättas in per sparkonto (i ”inlåningsföretag”….). Det blir 10 artiklar fram till maj 2017 och sen den 18 maj 2017 en längre artikel om just det planerade bedrägeriet.

Så här skriver Frida Bratt i maj 2017 i SvD…. ” 24Money är inte ensamt. Svenska sparare råkar dagligen ut för påtryckningar från aktiefifflare om att köpa aktier i onoterade bolag. Aktörerna kan skilja sig åt – men den gemensamma nämnaren är cynismen.”

Att vara kontokund hos 24Money är riskabelt från början, eftersom bolaget inte erbjuder insättningsgaranti och därtill har låg kreditvärdighet. Men att tjata på sparare att konvertera sparkontopengar till illikvida aktier tar ändå det hela till en ny nivå på riskskalan. Det är stor skillnad mellan sparkonto och preferensaktie.”

” Aktiefifflarna är inte alltid, men väldigt ofta, utländska bolag. Varför de vänder sig till just svenska privatpersoner beror på att vi är enkla måltavlor. Många register, exempelvis företagsregister, är offentliga, och det går enkelt att ta reda på person- och kontaktuppgifter. Vi är också av tradition ett aktieintresserat folk.”

Sen fortsätter SVD med ytterligare artiklar om aktiebluffen i 24Money. Det blev totalt 13 detaljerade och inträngande artiklar under maj och juni 2017. Totalt blev det 30 bra artiklar om 24Money från SvD bara under 2017.

SvD gör också egen research och skriver i en artikel att personerna bakom 24Money gjort samma typ av bedrägeri tidigare. Dels ”Acme kraschen2006 och ”Fundior bedrägeriet2012. I båda fallen var det 1.500 resp 1.900 privatpersoner som förlorade hela sitt insatta sparkapital. Totalt blev det cirka 60 resp 75 miljoner som försvann från olika sparkonton. Tag varning !! säger Besser.

SvD Näringsliv avslutar sina 24Money- artklar i februari 2021 med ” Alla högräntekonton utan insättningsgaranti ska avvecklas under 2021. Men Upplandsspar har hittat ett sätt att runda lagen – och fortsätter att erbjuda kunderna hög ränta på sina konton.

” 37 miljoner kronor. Så stora var konsumenternas fordringar på 24Money när bolaget försattes i konkurs sommaren 2019. Pengar som småspararna i flera fall aldrig fick återse.”

Bessers syn på SvD Näringsliv…

Besser är imponerad av hur väl SvD Näringsliv täcker upp 24Money under de 6 åren från 2014 till 2021. Det blir upprepade varningar i 45 inlägg för sparkonto utan IG rent allmänt , men det är också fokus på bedrägerier typ just 24Money. Visserligen lite tjatigt runt 2017, men pluspoäng till SvD Näringsliv säger Besser…. 🙂

Affärsvärden….

Det fantastiska är att det bara finns 3 artiklar när man söker på 24Money på affärsvärden.se. Mycket förvånade tycker Besser. Dock är två av artiklarna skrivna av två (enligt Besser…) ”outstanding” journalister som Calle Froste (RIP, januari 2019) och Peter Benson (numera VD och chefredaktör….)

Den första artikeln från mars 2015 av Calle Froste har rubriken ” Lånehajar med statlig sedelpress” och handlar mest om halvstora finansbolag, typ Hoist,  Collector och Nordax, som får lönsamhet genom Riksbankens lågräntepolitik med insättningsgarantier och som nu söker börsnotering. Där är inte 24Money än, bolaget är bara en av flera inlåningsbolag som annonserar om stora (och orealistiska…) inlåningsräntor.

Den andra artikeln är från maj 2017 har rubriken ”Ekonomen varnar för sparbolag: Onödig risk” och hänvisar till en artikel från SvD Näringsliv där SBABs ”Boendeekonom” Emma Persson uttalar sig för SvD (!!!). Ganska fantastiskt dåligt och kopierat av Affärsvärden. Här kommer hela texten….!!

”Man tar en onödig risk när man placerar sina pengar på konton med “superränta”, det hävdar boendeekonomen Emma Persson.

Sparbolagens superräntor kan tyckas lockande, men sparare som placerar sina pengar i sådana konton utsätter sig också för en stor risk, skriver SvD.

Ett exempel på bolag som erbjuder fina räntor till inlåningskunder är 24Money. Bolaget har bland annat en tvåårsränta på 10 procent. Men som sparare ska man också veta att bolagets sparkonton inte omfattas av den statliga insättningsgarantin. Garantin innebär att spararens pengar är skyddade upp till 950 000 kronor. Ett sådant skydd finns alltså inte om 24Money skulle gå i konkurs. UC betecknar dessutom bolaget ”hög risk”.

Andra bolag som erbjuder sparkonton med bra sparränta är Upplandsspar, och 4Spar. Dessa bedöms dock ha bättre kreditvärdighet. SBAB:s ekonom Emma Persson tycker att det är en stor och onödig risk att sätta in sina pengar på ett konto utan insättningsgaranti.

– Man tar en onödig risk att förlora pengarna genom att det inte finns insättningsgaranti. Vill man ha högre avkastning på sparpengarna är det bättre att köpa fonder eller aktier, säger ekonomen Emma Persson till SvD.”

Det var allt !! Besser är förvånad över en så otroligt torftig artikel. ”Emma Persson från SBAB säger till SvD att sparkonto utan insättningsgaranti är ”en onödig risk”…..” allt enligt Affärsvärden…… 🙂

Besser har större förväntningar på Affärsvärdens journalister, det här måste ha varit skrivet av en praktikant eller sommarvikarie…..?? men borde ändå aldrig kommit i tryck med lite kvalitetskontroll…)

Den tredje artikeln från januari 2021, är skriven av Peter Benson och har rubriken ”Dumskallarnas sammansvärjning” . Den handlar mest om ”Wall Street Bets” och ”GameStop-affären”. På slutet skriver PB om …”Veckans Varning: Increasor Tech Invest”

Ett helt nystartat bolag som nu gör en nyemission på 24 Mkr inför en ”börsnotering april 2021”. Vi skriver citationstecken eftersom det är extremt osannolikt att bolaget någonsin listas.

Increasor Tech Invest är helt nystartat och det finns inga räkenskaper för koncernen. Verkar inte ha någon bevisad verksamhet men påstår att en värdering på 261 Mkr är rimlig.

En av huvudpersonerna bakom Increasor var inblandad i 24Money Spar AB, en härva där tusentals privatsparare förlorade hela sitt sparande. Det hela ledde till åtal för grovt bokföringsbrott och bedrägeri. Varning varning för Increasor alltså!”

Det verkar som att hela affären med 24Money har undgått Affärsvärden, eller så vill man inte skriva om samma ämnen som ”alla andra media”. Det spelar ingen roll, om man regelbundet läser Affärsvärden så får man ingen info alls om 24Money. Ganska fantastiskt…

Det finns (kanske…) en annan förklaring. De som läser Affärsvärden är så smarta och kloka, kunniga och erfarna att de aldrig skulle sätta in sitt sparkapital på oseriösa inlåningskonton utan IG. Besser hoppas att det är så Affärsvärden resonerar….. 🙂

Bessers syn på Affärsvärden….

Trots allt så finns det i stort sett ingen info alls om 24Money i Affärsvärden under de 10 år som gått från 2011 till 2021. Även om Affärsvärden inte tycker att det behövs eller att man inte tycker det är viktigt så är det dåligt att det inte finns någon info alls om ett stort och välkänt finansbedrägeri. Kanske är det så att Affärsvärden läsare inte behöver den här informationen, men Besser är i det här fallet mycket besviken på just Affärsvärden….

Realtid.se

Realtid.se är en digital mediaplattform helt inriktad mot finansbranschen. Redaktionen består av flera ”outstanding” ekonomijournalister (typ Per Lindvall, Annelie Östlund och Per Agerman…) med både kunskap och erfarenhet. Realtid har genomgående under årens lopp haft en kritisk och undersökande attityd mot bolag som kör oseriös annonsering och som ofta utvecklas till rena finansbedrägerier.

Realtid.se har publicerat 13 artiklar om 24Money. Den första redan från augusti 2013 (24Moneys kontakter med ”Uppsalamaffian”…) till november 2019 (uppföljning av konkurs och domslut…)

I augusti 2017 har realtid.se en artikel med rubriken ” Husrannsakan hos 24Money” där det bl.a. skrivs…

 ”utförde under måndagen en husrannsakan hos 24Money samt hos bolagets chefsjurist efter misstänkt förskingring. Samtidigt har chefsjuristen anmält bolaget till FI och EBM.”

Niklas Ahlgren på EBM:s (Ekobrottsmyndigheten) presstjänst ”uppger samtidigt att förundersökningen inleddes i början av sommaren efter en anmälan från revisionsbolaget EY”

Realtid.se följer sen upp hela härvan under 2017 till 2019 med flera detaljerade artiklar.

Bessers syn på Realtid.se….

Realtid.se har några av Sveriges bästa ekonomijournalister och har också skärpan och viljan att skriva om de mörka sidorna av finansbranschen. Då blir det både inträngande och detaljerade artiklar som publiceras på realtid.se. Besser är imponerad och ger här realtid både högsta betyg och pluspoäng…..

Sammanfattningen…..

Här kommer den utlovade ”sammanfattningen” av 24Money. Besser kopierar valda delar från en artikel av realtid.se från november 2019 rakt av.

Rubriken var…. Åtal väckt mot 24Money – brotten har drabbat tusentals”

”Sex åtalade, varav en är före detta advokat, för grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten har drabbat tusentals småsparare.”

”Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Uppsala har väckt åtal mot företrädare för det konkursade inlåningsföretaget 24Money Spar AB. Totalt omfattas sex personer av åtalet, däribland en före detta advokat.

Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, trolöshet mot huvudman, grovt brott, samt flera fall av grova bokföringsbrott. Brotten, ska enligt åklagaren, ha drabbat tusentals småsparare.

EBM skriver att 24Money Spar har varit ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen. 24Money har inte uppfyllt kraven på ekonomisk stabilitet, men detta har dolts med hjälp av vilseledande bokföring enligt åtalet. Det har i första hand riktats mot bolagets egna revisorer som hade rapporteringsskyldighet till FI.

“Syftet har varit att behålla registreringen vid FI för att inlåningen skulle kunna fortgå trots att det inte fanns grund för det”, skriver EBM.

”Inlåningsverksamheten i 24Money Spar AB bedrevs från 2014 till 2017. Sammanlagt 1 354 personer lånade in totalt 69 miljoner kronor till företaget. Enligt åklagaren har det för var och en av dessa inlånare förelegat risk för, och slutlig förlust, av inlånade medel.

Brottet var upplagt som ett så kallat Ponzi-bedrägeri vilket innebär att senare inlånade pengar användes för att återbetala tidigare inlåning med ränta. Allt eftersom pengarna förbrukades ökade dock risken för att inlåningen inte skulle leda till återbetalning. När 24Money Spar försattes i konkurs den 31 juli 2018 uppgick småspararnas fordringar till omkring 37 miljoner kronor.”

Slutsats…

Det finns inte så mycket att tillägga om just 24Money. Vi kan dock vara säkra på att det inte var sista gången vi såg ett ”Ponzi scheme” här i Sverige. (se t.ex. ” Increasor Tech Invest” som Peter Benson skrev om ovan….) Det finns alltid fler godtrogna offer därute. Se till att inte bli en av dem…..!!

Det som Besser tycker är anmärkningsvärt är hur olika de fyra media rapporterat om Just 24Money. Kanske är det så att DIs och Affärsvärdens läsare inte drabbas av bolag som 24Money, och då finns heller ingen anledning till artiklar om ämnet, men Besser är både förvånad och besviken på dem…

SvD Näringsliv är en dagstidning med en bredare (och äldre, rik och välbärgad…??.) läsekrets där antagligen flera prenumeranter hamnat i ”24Money fällan”. Då blir det också relevant att skriva om ämnet, även om Besser tycker att SvD 2017 höll liv i storryn lite väl länge…. 🙂

Villl man veta mer om finansbranschen och finansbedrägerier, både övergripande och i detaljer, så skall man läsa realtid.se. En rekommendation från Besser….. 🙂

Besser

Advertisement