Besser är som ni vet (??) intresserad av skatter, och tycker nog att han kan och vet en hel del om just skatter, men nu blev det några nya upptäckter, som naturligtvis också kommer in som inlägg i bloggen, som vanligt….. 🙂

Info om skatter….?

Det första som kan konstateras är att den information och det man kan lära sig om skatter i den här bloggen hittar man inte någon annan stans. Den här bloggen är ganska speciell när det gäller detaljerad info och kunskap om skatter, något som inte är intressant för vanliga media eller andra sociala media. Man kan inte hitta något på TV, eller läsa i tidningar, tidskrifter eller på sociala media om den detaljerade skattekunskap som den här bloggen ger och förmedlar. Faktiskt är det så, ganska fantastiskt tycker Besser…. 🙂

Men varför är det så? Antagligen för att de flesta svenskar uppfattar att skatter är så definitiva och att det inte lönar sig att göra något åt dem. Det blir allt svårare att ”skattefuska” och de flesta ”vanliga svenskar” har anpassat sig till verkligheten. Det lönar sig inte ens att försöka påverka skatterna för de flesta vanliga svenskar…..

(Vid den stora omorganisationen på Skatteverket hösten 2017 flyttades nästan all personal från ”Skattegranskning privatpersoner” till ”Skattegranskning företag”, något som inte kommunicerades utåt via media. Men det fanns naturligtvis en anledning, och det är den allt mer förenklade och automatiserade beskattningen av just privatpersoner. Det blir allt svårare att hitta kryphål för ”vanliga svenskar med personnummer”….)

Även Besser förstår och köper det resonemanget, men om man inte ens vet vilka möjligheter som finns så kan man inte heller göra något åt skatterna. Så, det här inlägget kommer kanske inte att förändra något i praktiken för någon enda (??) av bloggens läsare. Här kommer mer kunskap som man (kanske….) inte har praktisk användning för, men som dock kan leda till egna tankar och insikter.

Den här bloggen handlar normalt om investeringarom man inte gillar skatter så kan hoppa över det här inlägget…. Nu är ni varnade… 🙂

Skatter på inkomster…

Det finns många olika skatteslag men nu handlar det bara om skatter på inkomster. Besser kollade lite på sina planerade inkomster för 2022 och upptäckte då några fantastiska data som jag missat sen tidigare. Så här kommer blandad info ( från skatteverket.se) och några praktiska exempelteoretiska möjligheter. (Japp, ni kommer (antagligen…) inte att kunna utnyttja den här kunskapen i verkligheten…)

Förutsättningarna är alltså alla former av  skatt på inkomst och för exemplen används skattetabell 32. Alla värden, data och fakta finns också på skatteverket.se (om ni vill kolla… 🙂 )

Det är viktigt var man bor….

Vi har förutom statlig inkomstskatt även en kommunal skatt på inkomster som varierar för varje kommun i Sverige. Det finns 290 kommuner som för 2022 har en högsta skattesats på 35.15 % (Dorotea) och en lägsta skattesats på 28.98 % (Österåker). En ganska fantastisk skillnad på drygt 6 % skatt på vanliga inkomster beroende på var i landet man bor.

Men det är nog ingen som flyttar från Dorotea till Österåker för skattens skull. De flesta som flyttar, oberoende av orsak, flyttar inom närområdet och oftast inom samma kommun. Men om vi tar ett ungt par från ”övriga landet” där båda fått jobb i Stockholm så får vi ett realistiskt exempel.

Det unga paret har antagligen inte råd att köpa lägenhet ”mitt i stan” men kanske i ett närområde, typ Solna eller Sundbyberg. De senaste åren har både Stockholm, Solna och Sundbyberg expanderat och vuxit ihop, på ena sidan av gatan kan det vara  Solna och på andra sidan är det Sundbyberg. Det finns inga klara gränser mellan kommunerna på många håll runt om i Stockholm.

Men det är fortfarande stora skillnader i skatter (trots att nästan alla skattter i Stockholms län är låga….). Solna har 29.20 % och Sundbyberg har 30.98 %, det blir en skillnad på 1. 78 %.

Med två normala inkomster på 30.000 per månad (720 tkr / år) så får vi att om det unga paret köper en lägenhet på Sundbybergs sida av gatan i stället för på andra sidan gatan i Solna, så betalar man drygt 12.000 kr i extra i skatt, inte bara ett år utan antagligen många år inom en förutsägbar framtid. Något att fundera över för den som får nytt jobb i Stockholm….

(Å andra sidan så är Stockholm (29.82 %) inkl. norra närkommuner ett bra skattealternativ. Det finns 8 kommuner med lägre kommunalskatt än 30.50 % för 2022 i det området, och av de 10 kommuner (av totalt 290 st…) med lägst kommunalskatt för 2022 så ligger 7 st i Stockholms län. Ganska fantastiskt….(Besser bor i nr 6…. .)

Det här gäller norra närförorter, om man bor söder om stan så finns det flera kommuner med högre kommunalskatter, typ Haninge (31.76 %), Tyresö (31.58 %), Huddinge (31.55 %) och Salem (31.50 %).

Då blir det stora skillnader mot Solna även på två normala löner (30 tkr/mån). Räknat på 31.58 % (Tyresö) så förlorat det unga paret drygt 17.000 kr (netto….!!) varje år om man flyttar dit….

Det är verkligen viktigt var man bor, även ur skattesynvinkel. Något att fundera på….. J

(Det finns naturligtvis också fördelar med att bo i Tyresö, men då gäller det också att veta var i Tyresö man skall bo, även på kommunal nivå gäller det att välja rätt område att bo i …. J )

Fantastiska skattekolumner…

Skatten på olika typer av inkomster är fördelad på skattekolumner. Det finns bara 6 skattekolumner som gäller för 12 olika skattetabeller (”för månadslön” från 29 till 40 % skattesats enligt Skatteverket….) dvs alla 12 skattetabellerna har samma 6 skattekolumner.

Det fantastiska är hur olika skatten är i de 6 skattekolumnerna och hur olika skatten slår beroende av vilken typ av inkomst som beskattas. Tanken är att ”vanliga skattebetalare” bara skall skatta i en skattekolumn, men det finns några undantag med Huvudinkomst och Sidoinkomst som vi skall se på senare.

Här kommer några exempel på olika ”skattebetalare och skatter” baserat på 6 skattekolumner i skattetabell 32….

Vanliga Svensson…. Alla vanliga svenskar som antingen jobbar och får inkomst av tjänst (dvs lön, ersättningar och arvode och som inte har fyllt 65 år) eller som får inkomst av pension (dvs statlig, tjänste och privat och som har fyllt 65 år och framåt) eller får inkomst av sjukersättning ( dvs som jobbar och får sjuk och aktivitetsersättning, och som inte har fyllt 65 år). Skattar i kolumn 1, 2 eller 4 som alla är ganska lika.

Arbetslösa och sjuka….  Alla som inte jobbar alls, antingen för att de är arbetslösa, sjuka eller har förtidspension. De som får inkomst av a-kassan (dvs arbetslöshetskassa eller egen arbetsskadelivränta och är under 84 år (!!) eller får inkomst av förtidspension ( dvs gäller alla typer av pensioner och orsaker, och som inte har fyllt 65 år). Skattar i kolumn 5 eller 6 som är helt lika.

Smarta pensionärer….. Alla pensionärer (från 66 år och framåt) som fortfarande  jobbar och tar ut inkomst av tjänst som huvudinkomst (dvs lön, ersättningar och arvode och som har fyllt 65 år och framåt) dvs. har inkomst av tjänst som överstiger pensionen (sidoinkomst). Skattar i kolumn 3.

Om vi räknar med att inkomsten är 30.000 per månad med tabell 32, så får vi följande skatter…

Vanliga Svensson betalar 6.662 kr i skatt (i snitt…) eller 79.940 kr per år (cirka 80.000 kr)

Arbetslösa och sjuka betalar 9.150 kr i skatt (båda lika…) eller 109.800 kr per år (cirka 110.000 kr)

Smarta pensionärer betalar 4.048 kr i skatt (exakt…) eller 48.576 kr per år (cirka 49.000 kr)

Ganska fantastiskt tycker Besser….  Smarta pensionärer betalar mindre än 50 %  och Vanliga Svensson betalar bara 60 % av den skatt som Arbetslösa och sjuka betalar på sin arbetslöshetskassa eller förtidspension. (Om ni tror att jag bluffar så räkna själva på skatteverket.se)

Det vi ser här är att ”jobbskatteavdraget” för Vanliga Svensson ger en bra utdelning men att det ”utökade jobbskatteavdraget” för Smarta pensionärer i skattekolumn 3 ger en fantastisk effekt. Det blir mer om det nedan…

Men det är inte så många år sen som vi helt saknade jobbskatteavdrag och då var skatterna även för Vanliga Svensson i nivå med skattekolumn 5 och 6. Något att fundera över….

Huvudinkomst och Sidoinkomst….

De flesta vanliga svenskar behöver inte bry sig om Huvudinkomst eller Sidoinkomst för det finns oftast bara en skattekolumn som man kan använda. Men det finns några kombinationer som kan dyka upp och det är om man har inkomst av både tjänst och pension. Typexempel är kolumn 1 och 6 om man är under 65 år och kolumn 3 och 2 om man har fyllt 65 år. (se exempel nedan….)

Som vi ser ovan blir det stora skillnader i skatt om man har (väljer…) fel ”typ av Huvudinkomst”. Det fantastiska är att om man söker på ”sidoinkomst” på skatteverket.se så hittar man bara 3 referenser, alla under fliken ”Företag” och 0 (noll…) info under fliken ”Privat”. Det finns alltså inget info alls om Sidoinkomst för privatpersoner förutom i en enda mening i den individuella A-skattsedeln (som man måste logga in för att få ut…). Ganska fantastiskt tycker Besser….

Kortfattat kan man säga att Huvudinkomst är den inkomst som är störst under beskattningsåret (och då beskattas med skattekolumn 1, 2, 3 eller 6….) och att Sidoinkomst alltid beskattas med 30 %.

Sidoinkomsten omfattar då alla andra skatter som kommunalskatt och statlig inkomstskatt, och är därmed en schablonskatt. Med stora skillnader i skattekolumnerna (1 till 6) så finns det stora vinster att göra om man väljer rätt Huvudinkomst.

Vi tar några exempel med tabell 32 som vanligt och kombinationer med olika skattekolumner enligt ovan. Dels med en pension / lön på 15.000 och dels lön / pension på 20.000 per månad och vise versa, dvs en total inkomst på 35.000 kr per månad i samtliga fall.

Under 65 år…. Förtidspension 15 tkr (30 %) och lön 20 tkr (kol 1) ger skatt: 4.500.- + 3.852.- = 8.352.- eller 100.224.- per år.

Under 65 år….. Förtidspension 20 tkr (kol 6) och lön 15 tkr (30 %) ger skatt: 5.648.- + 4.500.- = 10.148.- eller 121.776.- per år. En skillnad på drygt 21.500.- per år…..!!

Över 65 år…. Pension 15 tkr (30 %) och lön 20 tkr (kol 3) ger skatt: 4.500.- + 1.646.- = 6.146.- eller 73.752.- per år.

Över 65 år.… Pension 20 tkr (kol 2) och lön 15 tkr (30 %) ger skatt: 3.784.- + 4.500.- = 8.284.- eller 99.408 kr per år. En skillnad på drygt 25.500.- per år….!!

Trots att inkomsten är 35.000 per månad i samtliga fall så är skillnaden i skatt drygt 48.000 per år beroende på ålder och fördelning. Ganska fantastiskt tycker Besser….

Det vi kan lära oss här är att det lönar sig att välja rätt lön och rätt pension oberoende av om man är under eller över 65 år. Kanske svårt för vanliga löntagare (håll inne tjänstepensionen…) men för egna företagare så blir det stora vinster att ta ut en lön (skatta i kolumn 1 eller 6) som är större än pensionen. Det blir mer nedan…

Det är fantastiska skillnader på inkomstskatter för Huvudinkomst och Sidoinkomst (som gäller för nästan alla inkomstnivåer….) i ett skattesystem som de flesta tror är ganska likvärdigt. Tag varning… !!

Inkomst av tjänst över 65 år….

Det lönar sig bra att jobba efter 65 år som vi sett ovan, men det kommer mer. Om man verkligen blir en höginkomsttagare efter 65 år så blir skatten mycket lägre än alla ”normala skatter” för Vanliga Svensson.

Här kommer några skatter för 2022 från tabell 32 och kolumn 3 för några olika månadslöner….

10 tkr ger 782 kr, dvs en årslön på 120 tkr ger 7.82 % i skatt, 20 tkr ger 1.646 kr, dvs en årslön på 240 tkr ger 8.23 % i skatt, 30 tkr ger 4.048 kr, dvs en årslön på 360 tkr ger 13.5 % i skatt.

Om vi fortsätter med högre löner så får vi… 50 tkr ger 11.104 kr, dvs 600 tkr i årslön ger 22.2 % i skatt och 70 tkr ger 22.557 kr, dvs 840 tkr i årslön ger 32.2 % i skatt.

Det fantastiska här är att man kan ha en årslön på 840.000 kr och ändå bara betala skatt upp till kommunalskatten på 32 % (tabell 32…) om man extraknäcker som pensionär över 65 år (kolumn 3…).

Ganska fantastiskt tycker Besser…. 🙂  (som är över 65 år men lat och bekväm och inte gillar att jobba och anstränga sig ens för skatter under 32 %….)

(Besser fick för flera år sen en ”Golden Handshake” med extremt goda pensionsvillkor. Det gjorde att jag med mycket bra pension och hyfsad lön jobbade några år i finansbranschen med företagsanalyser och bolagsvärderingar. Men under alla år tvingades jag ändå betala ofördelaktig skatt i kolumn 6 på avtalspensionen som då var min Huvudinkomst.

Men extraknäcket med dubbla inkomster var ändå mycket lönsamt…. 🙂 … kanske främst för den kunskap och erfarenhet som jobbet gav. Härav kommer Bessers varningar för ”övertro på årsredovisningar” och ”orealistiska  värderingar” av små förhoppningsbolag)

Exempel med egna företagare….

De här med skatt efter ålder ger också stora skillnader för egna företagare. Om man är ensam anställd som företagare (en person, egenföretagare…) och under 2022 fakturerar tjänster för 300.000 kronor där man vill ta ut allt som bruttolön (dvs 25.000 kr /månad….) så får vi följande skattekalkyler….

Under 65 år: Arbetsgivaravgift 31.42 % (94.260 kr, dvs kvar blir 205.740 kr eller 17.145 kr per månad) + Inkomstskatt i kolumn 1 (3.086 kr x 12 månader = 37.032 kronor) = Total skatt blir 131.292 kronor och nettolönen blir 168.708 kr eller 14.059 kronor per månad (56 % netto).

Över 65 år : Arbetsgivaravgift 10.21 % (30.360 kr, dvs kvar blir 269.370 kr eller 22.447 kr per månad) + Inkomstskatt i kolumn 3 (2.112 kr x 12 månader = 25.344 kronor) = Total skatt blir 55.704 kronor och nettolönen blir 244.296 kr eller 20.358 kronor per månad (81 % netto)

Ganska fantastiskt tycker Besser. Bara för att man fyllt 65 år (innan beskattningsåret…) så får man en ”löneförhöjning” på drygt 6.000 kr per månad (eller + 45 % netto).

Det visar också att den totala skatten på bruttoinkomsten bara blir cirka 19 % för en företagare över 65 år. Då blir det kanske också mer lönsamt att ta ut lön och skatta fullt ut för egenföretagare, för att även få ytterligare pensionsrätter för framtiden. Något att fundera på…… 🙂

(Intjänandet av ”nya pensionsrätter” gäller för ”inkomst av tjänst” och den gäller också för alla som är över 65 år. Pensionsrätter (som gäller för både inkomstpension och premiepension…) beräknas på den pensionsgrundande inkomsten, och utgör 18.5 %. Den inkomsten är också oberoende av inkomstskatten. Ganska fantastiskt igen….)

Periodisering…..??

Om man läser om skattetabeller på skatteverket.se så är skatter på nästan alla typer av inkomst angivna som ”månadslön 2022” (det finns också några med ”2-veckorslön”…) men vi betalar i verkligheten inte skatt på månadsinkomst utan på årsinkomst. Alla inkomster slås samman och källbeskattas under beskattningsåret (dvs kalenderåret….) för att deklareras året efter.

Det ger några udda möjligheter för den som själv kan styra sina inkomster, kanske främst för egna företagare. Om man är över 65 år och vill ta ut 240 tkr i lön under 2022 (med en lägre eller pausad pension…) så kan man t.ex ta ut inkomsten som 3 månadslöner á 80.000 kr eller 4 månadslöner á 60.000 kr eller 5 månadslöner á 48.000 kr.

Då betalar man fortfarande bara 8.23 % i skatt men har ledigt mer än halva året för att t.ex. tillbringa höst och vinter i Spanien, Thailand eller Florida, det är bara att välja….. J

(Självklart betalar man resa och uppehälle inte bara med ”beskattad månadslön” utan också med kompletterande ”inkomst av kapital” och ”tidigare sparat kapital”. Det finns fantastiska möjligheter för ”pensionärer över 65 år”….. speciellt om man också har gjort kloka aktieinvesteringar…. 🙂  )

En annan del av ”skattemässig periodisering” är hur ålder vid pension beräknas. Skatter periodiseras på kalenderår (beskattningsår….) så ålder i skattesammanhang beräknas också på kalenderår.

Det betyder att den ålder som anges i skattekolumner gäller ålder året innan beskattningsåret, dvs ” den som vid årets ingång fyllt 65 år”. För att skatta enligt kolumn 2,3 eller 5 så skall man alltså fylla 66 år det år beskattningen gäller.

Slutsats…

Det blev mycket snack och info om skatter, som i de flesta fall inte kan användas praktiskt i verkligheten, men det ger ändå kunskap och insikt som är bra att ha om man vill förstå vårt skattesystem….. 🙂

Ett praktiskt tips kan dock man få av Besser. Om man planerar att ta ut pension innan 65 år så är det bättre att jobba fram till sommaren det året (och ta ut årets semester och sparad semester….) innan man påbörjar sin pension. Då blir inkomst av tjänst Huvudinkomst och man skattar i kolumn 1 under året, (i stället för kolumn 6 om pensionen hade varit huvudinkomst). Då blir det i alla fall ett år med lägre skatt…. 🙂

Skatter är en stor del av vår privatekonomi och därmed är kunskap om skatter också viktigt. Det tycker i alla fall Besser….. 🙂

Besser

Advertisement